Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Darbiniekiem
Stipendijas

8. februārī notika Borisa un Ināras Teterevu fonda (BITF) mērķstipendiju pieteikumu komisijas sēde, kurā tika apstiprināti astoņi no divpadsmit stipendiju pieteikumiem.

Tika saņemti:

Tika apstiprināti šādi pieteikumi

 • Viens pieteikums starptautiskās pieredzes integrēšanas mērķstipendijai – Komunikācijas studiju katedras docētājai Ievai Puzo sadarbībā ar Paride Bollettin no Itālijas, lai veidotu divus jaunus B studiju kursus maģistra studiju programmā Sociālā antropoloģija.
 • Viens pieteikums RSU studiju programmu modernizācijas mērķstipendijai jaunā docētāja individuālajai darbībai – Tālākizglītības fakultātes projektu vadītājam Olafam Volrātam, kurš izstrādās kursu rezidentiem laparoskopiskajā ķirurģijā veterinārajā operāciju zālē, lai rezidenti izietu līdzīgu procesu humānai slimnīcai pietuvinātos apstākļos.
 • Seši pieteikumi RSU studiju programmu modernizācijas mērķstipendijai jaunā docētāja un docētāja mentora sadarbībai: 
  • Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras asistenta p. i. Dacei Rezevskai un prof. Jutai Kroičai, kuras izstrādās pieejamāku apmācības sistēmu studentiem ar interaktīva materiāla vizualizāciju studiju kursā Medicīnas mikrobioloģija;
  • Morfoloģijas katedras docētājam Andrim Čakstiņam un asoc. prof. Dzintrai Kažokai, lai attīstītu modernu studiju procesu, izstrādājot studiju kursu Anatomisko struktūru 3D modelēšana un printēšana;
  • Zāļu formu tehnoloģijas katedras docētājai Olgai Kiseļovai un asoc. prof. Baibai Mauriņai, lai modernizētu kursu Veselības aprūpes preču zinības, palielinot dažādu ierīču pieejamību studentiem;
  • Farmakoloģijas katedras docētājam Dmitrijam Kustovam un asoc. prof. Santai Purviņai, lai izstrādātu studiju kursu zobārstniecības studentiem Vispārīgā un klīniskā farmakoloģija zobārstniecībā;
  • Kārlim Ozoliņam un Zobu protezēšanas katedras asoc. prof. Andai Slaidiņai, kuri, izmantojot pieejamās digitālās tehnoloģijas, veicinās 3D simulatoru integrēšanu zobārstniecības studentu preklīnikas un klīnikas darbā;
  • Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras asistentei Dainai Pastarei un asoc. prof. Evijai Miglānei, lai nodrošinātu aktuālas un modernas informācijas pieejamību medicīnas studentiem studiju kursā Neiroloģija.

aa-logo.pngbitf-logo_0.png