Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Stipendijas

8. februārī notika Borisa un Ināras Teterevu fonda (BITF) mērķstipendiju pieteikumu komisijas sēde, kurā tika apstiprināti astoņi no divpadsmit stipendiju pieteikumiem.

Tika saņemti:

Tika apstiprināti šādi pieteikumi

 • Viens pieteikums starptautiskās pieredzes integrēšanas mērķstipendijai – Komunikācijas studiju katedras docētājai Ievai Puzo sadarbībā ar Paride Bollettin no Itālijas, lai veidotu divus jaunus B studiju kursus maģistra studiju programmā Sociālā antropoloģija.
 • Viens pieteikums RSU studiju programmu modernizācijas mērķstipendijai jaunā docētāja individuālajai darbībai – Tālākizglītības fakultātes projektu vadītājam Olafam Volrātam, kurš izstrādās kursu rezidentiem laparoskopiskajā ķirurģijā veterinārajā operāciju zālē, lai rezidenti izietu līdzīgu procesu humānai slimnīcai pietuvinātos apstākļos.
 • Seši pieteikumi RSU studiju programmu modernizācijas mērķstipendijai jaunā docētāja un docētāja mentora sadarbībai: 
  • Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras asistenta p. i. Dacei Rezevskai un prof. Jutai Kroičai, kuras izstrādās pieejamāku apmācības sistēmu studentiem ar interaktīva materiāla vizualizāciju studiju kursā Medicīnas mikrobioloģija;
  • Morfoloģijas katedras docētājam Andrim Čakstiņam un asoc. prof. Dzintrai Kažokai, lai attīstītu modernu studiju procesu, izstrādājot studiju kursu Anatomisko struktūru 3D modelēšana un printēšana;
  • Zāļu formu tehnoloģijas katedras docētājai Olgai Kiseļovai un asoc. prof. Baibai Mauriņai, lai modernizētu kursu Veselības aprūpes preču zinības, palielinot dažādu ierīču pieejamību studentiem;
  • Farmakoloģijas katedras docētājam Dmitrijam Kustovam un asoc. prof. Santai Purviņai, lai izstrādātu studiju kursu zobārstniecības studentiem Vispārīgā un klīniskā farmakoloģija zobārstniecībā;
  • Kārlim Ozoliņam un Zobu protezēšanas katedras asoc. prof. Andai Slaidiņai, kuri, izmantojot pieejamās digitālās tehnoloģijas, veicinās 3D simulatoru integrēšanu zobārstniecības studentu preklīnikas un klīnikas darbā;
  • Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras asistentei Dainai Pastarei un asoc. prof. Evijai Miglānei, lai nodrošinātu aktuālas un modernas informācijas pieejamību medicīnas studentiem studiju kursā Neiroloģija.

aa-logo.pngbitf-logo_0.png