Pārlekt uz galveno saturu

Filantropa Borisa Tetereva mērķstipendija RSU studiju programmu modernizācijai paredzēta veselības aprūpes virziena studiju programmu akadēmiskajam personālam.

Stipendija dibināta ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu, parakstot nodomu protokolu 2014. gada 30. septembrī. Mērķstipendijas nolūks ir sekmēt jaunu inovatīvu studiju kursu izstrādi RSU, kā arī esošo studiju kursu pilnveidošanu, integrējot atbilstošus metodiskos risinājumus.

Mērķstipendijas aktivitātes īstenojamas divos veidos:

  • jaunajam vai pieredzējušajam docētājam individuāli
  • vai jaunajam docētājam sadarbībā ar mentoru.

Atbalsta finansējumu saņem gan jaunais docētājs, gan pieredzējušais docētājs mentors, un viņi ciešā sadarbībā izstrādā studiju kursam nepieciešamos materiālus. Abi aktivitātes dalībnieki ir līdzvērtīgi atbildīgi gan par procesa norisi, gan par darba rezultāta kvalitāti, un to pienākums ir ziņot mērķstipendijas administratoriem, ja procesā tiek konstatēta neatbilstība noteiktajām prasībām. Trīs mēneši paredzēti satura izstrādei, viens mēnesis – izstrādāto materiālu ievietošanai RSU e-studijās. Mērķstipendijas ietvaros izstrādātais studiju kurss īstenojams tikai RSU studiju programmās.

Mērķstipendijas apmērs docētāja individuālai darbībai ir 650 EUR / mēn., kas kopā veido 2600 EUR. Mērķstipendijas apmērs jaunā docētāja un docētāja mentora sadarbībai ir 400 EUR / mēn., gan jaunajam docētājam, gan mentoram atsevišķi, kas kopā veido 3200 EUR. Stipendija tiek izmaksāta vienā reizē bez avansa maksājumiem tikai pēc rezultāta ievietošanas RSU e-studijās un stipendijas komisijas gala lēmuma.

Informācija par pieteikšanos mērķstipendijām sekos! 

Aicinām rūpīgi iepazīties ar mērķstipendijas nolikumā norādīto informāciju par noteiktajām prasībām un iesniedzamajiem dokumentiem. Visi dokumenti jāiesniedz elektroniskā formātā!

  • Aizpildīta pieteikuma veidlapa V1 vai V2 (iekļaujot mērķi, uzdevumus, konkrētas aktivitātes);
  • Pretendenta CV ar pēdējo trīs gadu publikāciju sarakstu (Europass formā);
  • Nozares eksperta atsauksme par pretendenta individuālajā plānā paredzētajām aktivitātēm (aizpildāms brīvā formā);
  • Vēlams studiju virziena vai studiju programmas vadītāja rakstisks saskaņojums pretendēšanai uz šo mērķstipendiju;
  • Studentu aptauju datu kopsavilkums (pieredzējušajiem docētājiem-mentoriem);
  • Citi dokumenti, kas var palīdzēt komisijai izvērtēt pieteikumu (pēc pretendenta ieskatiem).

Pieteikšanās dokumentus un jautājumus lūgums sūtīt merkstipendijas[pnkts]rsuaaatrsu[pnkts]lv