Skip to main content

Work experience

2013 - Present

Associate Professor

Riga Stradins University

2004 - Present

Interventional Cardiologist

Pauls Stradins Clinical University Hospital, Latvian Centre of Cardiology

2000 - Present

Assistant

Research Institute of Cardiology, University of Latvia

2006 - 2008

Coronary Care Unit

Pauls Stradins Clinical University Hospital, Latvian Centre of Cardiology

2004 - 2006

Cardiology Early Rehabilitation

Pauls Stradins Clinical University Hospital, Latvian Centre of Cardiology

1997 - 2002

Resident, Cardiology

Pauls Stradins Clinical University Hospital, Latvian Centre of Cardiology

Education and training

2007 - 2010

PhD studies

University of Latvia

2005

Postgraduate studies - Interevntional Cardiology

Catharina Hospital

2003

Postgraduate studies - Intereventional Cardiology

Glenfield University Hospital

2002

Postgraduate studies - Interventional Cardiology

San Donato Hospital

1997 - 2002

Cardiologist

University of Latvia

2000

Echocardiography postgraduate studies

Monash Medical Centre

1997

MD

Latvian Academy of Medicine

Achievements

Lectured study course

Internal Diseases (Cardiology)​

Publications

Research articles​​

In-vivo iMap IVUS comparison of in-stent neointima and native coronary atherosclerosis / K.Trusinskis, K.Strenge, D.Juhnevica, A.Erglis // Cardiovascular Revascularization Medicine. - Vol.16, No.4 (2015, June), p.233-236. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kardiovaskulāro notikumu risks pacientiem ar ātriju fibrilāciju pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, E.Miglāne, K.Trušinskis, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 122.-136.lpp.

Sirds magnētiskās rezonanses prognostiskā nozīme pēc ST elevācijas miokarda infarkta / K.Trušinskis, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 106.-121.lpp.

Stabila koronāro artēriju slimība : vadlīniju un pētījumu apkopojums / komentē K.Trušinskisa, sagat. S.Pildava // Doctus. - Nr.2 (2015, febr.), 11.-12., 14.-17.lpp.

Trušinskis, Kārlis. Arteriālā hipertensija - šodienas izaicinājumi un iespējas : [par arteriālās hipertensijas ārstēšanu] / K.Trušinskis, E.Knoka // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2015, sept.), 18.-20., 22., 24.lpp.

Plaque and blood vulnerability in ST segment elevation myocardial infarction patients : association between lesion morphology using intravascular ultrasound radiofrequency analysis and circulating biomarkers / K.Trusinskis, D.Juhnevica, K.Strenge, A.Erglis // Coronary Artery Disease. - Vol.25, No.2 (2014, Mar.), p.104-110. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Trušinskis, Kārlis. Jauna antiagregantu ēra akūta koronāra sindroma ārstēšanā / K.Trušinskis, E.Knoka // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2014, sept.), 40.-47.lpp.

Trušinskis, Kārlis. Sirds asinsvadu atjaunošana / K.Trušinskis, R.Roze // Doctus. - Nr.3 (2014, marts), 6.-8., 10.-11.lpp.

iMap intravascular ultrasound evaluation of culprit and non-culprit lesions in patients with ST-elevation myocardial infarction / K.Trusinskis, D.Juhnevica, K.Strenge, A.Erglis // Cardiovascular Revascularization Medicine. - Vol.14, No.2 (2013, March-Apr.), p.71-75. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Abstracts​​

Risk factors, incidence and efficacy of pharmacotherapy of ventricular arrhythmias and its impact on clinical outcomes in patients with acute coronary syndrome : [abstract] / O.Kalejs, A.Maca, K.Trusinskis, A.Erglis ...[et al.] // Europace. - Vol.17, Suppl.3 (2015, June), poster No.907. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Trušinskis, Kārlis. Miega artēriju stentēšanas klīniskie rezultāti īstermiņā un ilgtermiņā / K.Trušinskis, D.Vasiļjevs, E.Knoka // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 95.lpp.

Association of coronary and carotid artery plaque composition by IVUS-VH with stent restenosis and plaque progression / K.Strenge, D.Sondore, K.Trusinskis ...[et al.] // 6th Baltic Atherosclerosis Congress (Riga, Latvia, Oct.11-12, 2013) : Program and Abstracts. - Riga, 2013. - P.22.

Ozoliņa, Mārīte Antra. Medikamentozi modificējamo kardiovaskulāro riska faktoru novērtējums pacientiem pirms perkutānas koronāras intervences / M.A.Ozoliņa, K.Trušinskis, R.Vārna // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 114.lpp.

Tissue characteristics in non-culprit lesions during the acute coronary event and at ten months follow-up / K.Trusinskis, D.Juhnevica, A.Erglis ...[et al.] // European Heart Journal. - Vol.34, Suppl.1 (2013, Aug.), p.236. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Tissue characterization comparison of culprit lesions between stable coronary disease and ST elevation myocardial infarction patients / K.Trusinskis, D.Juhnevica, A.Erglis ...[et al.] // European Heart Journal. - Vol.34, Suppl.1 (2013, Aug.), p.239. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Contacts

Colleagues

Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Ināra Logina
Academic Staff