Skip to main content
Page is available only in Latvian

LIHA_Logo-L_0.jpg

Agihas_logo_0.jpg

labtop_0.jpg

Aicinām interesentus sestdien, 1. decembrī, piedalīties konferencē HIV/AIDS medicīniskie, tiesiskie un sociāli politiskie aspekti, kas veltīta vienai no aktuālākajām veselības aprūpes un sabiedrības problēmām un tiek organizēta Pasaules HIV/AIDS dienas ietvaros. Konferenci rīko Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar Latvijas Infektologu un hepatologu asociāciju, biedrību AGIHAS un Latvijas Ārstu biedrību, un tā notiks RSU aulā.

Šāda formāta konference, kurā piedalīsies mediķi, juristi un sabiedriskie darbinieki, Latvijā notiks otro reizi, bet ar profesionālu politiķu piedalīšanos – pirmo reizi. Būs iespēja iepazīties ar HIV/AIDS pacientu dzīves gājumu ar konkrētām veselības aprūpes situācijām klīnikās un reālijām patologanatomiskajā nozarē, tās apspriest un izvērtēt, padziļināti iepazīties ar autopsiju veikšanas normatīvo bāzi tiesiskā izpratnē, uzzināt juristu viedokli par pacientu atbildību nelīdzestības gadījumā, viedokli par vecāku atbildību bērnu ar HIV/AIDS diagnozi ārstēšanā.

Programma
LaiksTēmaSēdes vadītāji, lektori
9.00–9.10Atklāšanas uzrunas
 • Rīgas Stradiņa universitātes veselības studiju prorektors profesors Guntis Bahs
 • Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas un dermatoloģijas katedras vadītāja, LZA korespondētājlocekle, profesore Ludmila Vīksna
9.00–12.05Somatiskā un psihiskā veselība
 • RSU profesore Ludmila Vīksna
 • RSU profesors Elmārs Rancāns
9.10–9.35HIV/AIDS pacienta dzīvesgājums no ārsta viedokļa – klīniskais gadījums
 • RSU asoc. profesore Indra Zeltiņa
 • RSU asoc. profesore Gunta Stūre
9.35–10.00HIV/AIDS pacienta dzīvesgājums no pacienta viedokļa – intervija
 • AGIHAS komunikācijas konsultante Guna Zvirbule
10.00–10.25HIV inficēts bērns: nestereotipa situācija – klīniskais gadījums
 • RSU asoc. profesore Ilze Grope
10.25–10.50HIV/AIDS pacienti ķirurga praksē
 • RSU asoc. profesors Haralds Plaudis
10.50–11.15HIV/AIDS pacienti gastroenterologa praksē
 • RSU asoc. profesors Aleksejs Derovs
11.15–11.40Depresijas un pašnāvību risku faktori HIV/AIDS pacientiem
 • RSU profesors Elmārs Rancāns
11.40–12.05Kognitīvie traucējumi  HIV/AIDS pacientiem
 • RSU profesors Māris Taube
Pārtraukums
12.30–13.45Tiesiskie, sociāli politiskie un ētiskie aspekti HIV/AIDS kontekstā
 • RSU profesors Andrejs Vilks
 • RSU profesore Ilga Kreituse
 • RSU profesors Ģirts Briģis
12.30–12.55Slimību, tai skaitā infekciju, ietekme uz sociāli politiskām norisēm
 • RSU profesore Ilga Kreituse
12.55–13.20Pataloganatomisko izmeklējumu tiesiskie aspekti HIV/AIDS infekciju gadījumos
 • RSU docents Māris Sperga
13.20–13.45Pacientu pienākumi un tiesības pildīt ārsta norādījumus un ieteikumus.
HIV inficēto bērnu tiesību nodrošinājums saņemt veselības aprūpi bezatbildīgu vecāku gadījumā
 • RSU asoc. profesors Aldis Lieljuksis
13.45–14.35HIV/AIDS konteksti
 • RSU profesore Angelika Krūmiņa
 • RSU profesore Ludmila Vīksna
 • RSU lektors Pauls Aldiņš
13.45–14.10Seksuālo orientāciju noteicošie faktori un mākslīgie ietekmētāji
 • RSU profesore Ludmila Vīksna
14.10–14.35HIV inficēto stigmatizācija – novērojumi kapelāna praksē
 • Kapelāne Kristīne Vanaga
15.15–16.00

Diskusija

 • RSU lektors Pauls Aldiņš
 • RSU asistents Ņikita Bezborodovs
 • RSU asoc. profesors Aleksejs Derovs
 • RSU asoc. profesore Ilze Grope
 • RSU profesore Angelika Krūmiņa
 • RSU docente Anda Ķīvīte
 • RSU asoc. profesors Aldis Lieljuksis
 • RSU asoc. profesors Haralds Plaudis
 • RSU profesors Elmārs Rancāns
 • RSU docents Māris Sperga
 • AGIHAS valdes priekšsēdētājs Andris Veiķenieks
 • AGIHAS komunikācijas konsultante Guna Zvirbule

Diskusijas vadītāji

 • RSU profesore Ludmila Vīksna
 • RSU profesors Ģirts Briģis
 • RSU profesore Ilga Kreituse
 • RSU profesors Māris Taube
 • RSU profesors Andrejs Vilks
 • RSU asoc. profesore Indra Zeltiņa
 Kopsavilkums
 • RSU profesore Ludmila Vīksna
 • RSU asoc. profesore Ilze Grope
 • RSU profesors Elmārs Rancāns
 • RSU profesors Andrejs Vilks

Interesentiem būs iespēja iepriekš iesūtīt jautājumus un saņemt ekspertu atbildes uz tiem konferences laikā, kā arī aktīvi diskutēt, iztaujāt un uzklausīt ekspertus.

Konferenci organizē Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas, Tālākizglītības, Juridiskā un Eiropas studiju fakultāte ar sadarbības partneriem.

Dalības maksa: 12 EUR; RSU studentiem un rezidentiem, uzrādot studējošā apliecību, dalība konferencē – bez maksas.

Samaksa jāveic ar bankas pārskaitījumu uz kontu
Nodibinājums "Eglītes fonds”, reģ. nr. 40003580553
AS “SEB banka”, konts: LV67UNLA0050019649905
ar norādi “RSU HIV/AIDS”

Konferences neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

Par dalību konferencē ārstniecības personām tiks piešķirti tālākizglītības punkti; sertifikāti tiks izsniegti tikai konferences dienā.

Participants

Location

Room
aula
Date: