Skip to main content

Books

Bērnu ķirurģija primārās aprūpes speciālistiem

Autors(i): Aigars Pētersons, red.
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Work experience

2018 - present

Rector

Rīga Stradiņš University

2019 - present

Chairperson of the Board

The Latvian Association of Universities

2017 - present

Expert Consultant at the Paediatric Surgery Clinic

Children's Clinical University Hospital

1999 - present

Professor

Faculty of Medicine, Department of Paediatric Surgery, Rīga Stradiņš University

2011 - 2017

Member of the Board

University Children's Hospital

2009 - 2017

Counsellor

Riga City Council

2008 - 2017

Dean

Department of Doctoral Studies, Riga Stradiņš university

1998 - 2017

Head of Clinic

Paediatric Surgery Clinic, University Children's Hospital

1998 - 2014

Head of Department

Department of Paediatric Surgery, University Children’s Hospital of Latvia

2002 - 2006

Member of Parliament

Foreign Affairs Committee, 8th Saeima of the Republic of Latvia

Chairperson of the public Expenditure and Audit Committee, President of the Baltic Assembly

1999 - 2002

Member of the Board

University Children's Hospital

1997 - 1999

Assistant Professor

Department of Paediatric Surgery, Rīga Stradiņš University (then the Medical Academy of Latvia)

1984 - 1997

Assistant

Department of Paediatric Surgery, Rīga Stradiņš University (then the Medical Academy of Latvia)

Education and training

1996

Medical Doctor Habilus (PhD) degree
diploma G-Dh Nr. 000071,08/11/1996

Medical Academy of Latvia

1991

Medical Doctor (MD) degree
diploma G-D Nr. 000179, 20/11/1992

Medical Academy of Latvia

1983 - 1984

Clinical Residency in Paediatric Surgery 

Riga Medical Institute

1977 - 1983

Medical Diploma

Riga Medical Institute

Continuing education

 • 2007 – Qualification upgrade at the Le centre hospitalier universitaire (CHU) in Amiens, France under the supervision of Prof. Jean-Pierre Canarelli
 • 2001 – Qualification upgrade in the USA at the Paediatric Surgery Centres of the University of Illinois Chicago and the Cleveland State University under the supervision of Prof. C.Chval
 • 1999 – Qualification upgrade at the Paediatric Surgery Centres of  Vilnius University and Kaunas University under the supervision of Prof. Benjaminas Siaurusaitis and Prof. Vidmantas Barauskas
 • 1998 – Qualification upgrade at the Paediatric Surgery Centre of the University of Graz in Austria under the supervision of Prof. Michael Höllwarth 
 • 1997 – Qualification upgrade at the Paediatric Surgery Centre of the University of Münster in Germany under the supervision of Prof. V.Willital
 • 1994 – Qualification upgrade at the Paediatric Surgery Centre of the University Medical Centre Hamburg-Eppendorf in Germany under the supervision of Prof. W. Lambrecht
 • 1994 – Qualification upgrade at the Lucerne Paediatric Surgery Centre in Switzerland under the supervision of A.Shirley
 • 1993 – Qualification upgrade at the Paediatric Surgery Centre of the University Medical Centre Hamburg-Eppendorf in Germany under the supervision of Prof. W. Lambrecht
 • 1991 – Qualification upgrade at hospitals in Norway (Ålesund, Oslo, Melbu)

Honours and Awards

 • 2019: Certificate of Merit of the President of Latvia 2018: Aleksandrs Bieziņš Award
 • 2016: Pauls Stradiņš Award
 • 2014: Certificate of Recognition of the Ministry of Health 
 • 2010: Andrejs Priedkalns Award
 • 2008: Commemorative Medal for Participant of the Barricades 
 • 2007: Officer of the Cross of Recognition
 • 2005: Certificate of Recognition of the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia,
 • 2005: Medal of the Baltic Assembly

Monographs

 1. Skin and soft tissues.- In Zacharias Zachariou „Pediatric Surgery Digest”, Springer – Verlag, 2022, pp. 559-566 (A.Petersons), Book chapter (ISBN 978-3-030-80410-7) (Published in Scopus).
 2. Intestinal congenital malformations.- In Zacharias Zachariou „Pediatric Surgery Digest”, Springer – Verlag, 2022, pp. 321-338 (A.Petersons, U.Kessler), Book chapter (ISBN 978-3-030-80410-7) (Published in Scopus).
 3. Profesors Aleksandrs Bieziņš un Latvijas bērnu ķirurģija. Medicīnas apgāds. Rīga, 2017. Lpp.144 (ISBN 978-9984-813-95-0) (A.Vīksna, A.Pētersons).
 4. Bērnu ķirurģija primārās aprūpes speciālistiem. Monogrāfija profesora A. Pētersona redakcijā. Rīgas Stradiņa universitāte. Rīga, RSU, 2014. Lpp.167 (ISBN 978-9984-793-50-4).
 5. Skin and soft tissues. Pigmented nevi. Dermoid cysts. Lymphadenitis. Burns.- In Zacharias Zachariou „Pediatric Surgery Digest”, Springer – Verlag Berlin Heidelber, 2009, pp. 711-720 (A.Petersons) (http://www.springer.com/978-3-540-34032-4), ISBN:978-3-540-34032-4, book chapter.
 6. Short Bowel Syndrome.- In Zacharias Zachariou „Pediatric Surgery Digest”, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 2009, pp. 423-428 (A.Petersons, L.Olsen) (http://www.springer.com/978-3-540-34032-4), ISBN:978-3-540-34032-4, book chapter.
 7. Stoma Complications.- In Zacharias Zachariou „Pediatric Surgery Digest”, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 2009, pp. 422-423 (A.Petersons, L.Olsen) (http://www.springer.com/978-3-540-34032-4), ISBN:978-3-540-34032-4, book chapter.
 8. Duplications of the Gastrointestinal Tract.- In Zacharias Zachariou „Pediatric Surgery Digest”, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 2009, pp. 417-422 (A.Petersons, L.Olsen) (http://www.springer.com/978-3-540-34032-4), ISBN:978-3-540-34032-4, book chapter.
 9. Intestinal Volvulus.- In Zacharias Zachariou „Pediatric Surgery Digest”, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 2009, pp. 416-417 (A.Petersons, L.Olsen) (http://www.springer.com/978-3-540-34032-4), ISBN:978-3-540-34032-4, book chapter.
 10. Malrotation – Ladds Bands.- In Zacharias Zachariou „Pediatric Surgery Digest”, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 2009, pp. 411-415 (A.Petersons, L.Olsen) (http://www.springer.com/978-3-540-34032-4), ISBN:978-3-540-34032-4, book chapter.
 11. Jejunoileal - colonic atresia.- In Zacharias Zachariou „Pediatric Surgery Digest”, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 2009, pp. 405-411 (A.Petersons, L.Olsen) (http://www.springer.com/978-3-540-34032-4), ISBN:978-3-540-34032-4, book chapter.
 12. Bērnu ķirurģija. Monogrāfija profesora Aigara Pētersona redakcijā.- 2005.- Rīga, Nacionālais apgāds, Lp.695

Objects of intellectual property rights

 1. Method of prognosing risk of development of gangrenous appendicitis in children. Latvijas republikas patents. IPC: G01N 33/68, A61B 5/0, Nr.15613; Publ.20.Jan 2022 (M.Kakar, A.Reinis, R.Broks, A.Engelis, J.Kroica, A.Pētersons, L.Asare); [Patent of the Republic of Latvia]
 2. Rokas īkšķa mākslīgais modelis locītavu kustību aktivitātes pētīšanai. Latvijas republikas patents. A61B5/103; A61F2/50; LV15420 B – 2020-03-20 (Dz.Ozols, J.Zariņš, A.Pētersons); [Artificial thumb model for the study of joint movement activity. Patent of the Republic of Latvia]
 3. Artificial model of silicone and polyurethane for evaluation of thumb joint movement activity. Latvijas republikas patents. A61F2/50; LV2001000000320181210. Abstract of LV15420 (A) – 2019-07-20 (Dz.Ozols, J.Zariņš, A.Pētersons); [Patent of the Republic of Latvia]
 4. Method of external determination of dynamic of effectiveness of function of metacarpophalangeal joint in children with contraction of flexor muscle after extended reconstruction of thumb. Latvijas republikas patents. A61B5/103; LV2001000000420181210. Abstract of LV15388 (A) – 2019-03-20 (Dz.Ozols, J.Zariņš, A.Pētersons); [Patent of the Republic of Latvia]
 5. Nieru funkciju atjaunošanas iespēju noteikšanas paņēmiens 24 stundu laikā bērniem līdz viena gada vecumam pēc kardioķirurģiskām operācijām mākslīgās asinsrites apstākļos: LV 15070 B: patents / izgudrotāji: J.Krastiņš, A.Pētersons. – Pieteikts : 07.07.2015; publicēts: 20.04.2016. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.4 (2016), 584.lpp; [Method for determining the possibility of restoring renal function within 24 hours in children up to one year of age after cardiac surgery under artificial circulation: LV 15070 B: patent / inventors: J.Krastiņš, A.Pētersons. – Submitted: 07.07.2015; published: 20.04.2016. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.4 (2016), 584.lpp;]
 6. Gangrenoza apendicīta riska rašanās iespējas noteikšanas paņēmiens bērniem 7-16 gadu vecumā. Latvijas republikas patents (pieteikuma Nr. P-14-98; publikācijas datums 20.10.2015; starptautiskais klasifikācijas indekss A61B8/00), LV14974 (A.Zviedre, A.Eņģelis, A.Pētersons); [Technique for determining the risk of gangrenous appendicitis in children aged 7-16 years. Patent of the Republic of Latvia (submission No P-14-98; publication date 20.10.2015; International classification index A61B8/00), LV14974 (A.Zviedre, A.Eņģelis, A.Pētersons)];
 7. Kuņģa zarnu trakta saslimšanas attīstības riska prognozēšanas paņēmiens jaundzimušajiem ar ļoti zemu svaru. Latvijas republikas patents (pieteikuma Nr. P-12-183; publikācijas datums 20.03.2013; starptautiskais klasifikācijas indekss A61B5/103), I.Meldere, A.Pētersons, D.Kviļūna; [Technique for predicting the risk of developing gastrointestinal disease in neonates with low birth weight. Patent of the Republic of Latvia (submission No P-12-183; publication date 20.03.2013; international classification index A61B5/103), I.Meldere, A.Pētersons, D.Kviļūna
 8. Dubultlūmena katetrs siekalu atsūkšanai no barības vada jaundzimušajiem. Latvijas republikas patents Nr. 13591 no 20.02.2008 (Z.Ābola, A.Pētersons); [Double-lumen catheter for suction of saliva from the oesophagus in neonates. Patent of the Republic of Latvia]

Publications

See all

About

 

 

Contacts

Related news

Colleagues

Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Jana Pavāre
Dean, Academic Staff
Ludmila Vīksna
Head of the Department, Academic Staff, Chair, Convent of Councillors
Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Sandra Lejniece
Dean, Director of Study Programme
Ivars Vanadziņš
Academic Staff, Director
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations, Member of RSU Council
Andris Jumtiņš
Head of the Department, Academic Staff, Member of RSU Council
Guntis Bahs
Vice-Rector for Health Studies, Academic Staff
Ilze Konrāde
Academic Staff, Director of Study Programme
Zanda Daneberga
Academic Staff, Lead Researcher, Deputy Chair
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Ilona Hartmane
Academic Staff, Acting Head of Department
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff
Gaida Krūmiņa
Academic Staff