Skip to main content

Work experience

2003 - Present

Professor

Department of Public Health and Epidemiology, Faculty of Public Health and Welfare

1992 - Present

Head of the department

Department of Public Health and Epidemiology, Faculty of Public Health and Welfare

1988 - 1992

Senior researcher

Riga Medical Insctitute

1978 - 1988

Junior researcher

Institute of Experimental and Clinical Medicine

1977 - 1978

Medical doctor

Plavinas Regional Hospital

1973 - 1975

Nurse

Riga 1st Hospital of Emergency Care

Education and training

1992

Dr. Med. (nostrification of scientific degree)

Medical Academy of Latvia

1986

Candidate of Medical Sciences

Moscow I.Secenov's 1st Medical Institute

1971 - 1977

Medical Doctor

Riga Medical Institute

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

 • 2015 WHO course: "Health financing. Special topic: universal coverage" (Barcelona).
 • 2010 The First European health examination survey course. Rome, Italy.
 • 2008 Nordic School of Public Health course "Supervising student's work in the higher education", Gothenburg, Sweden
 • 2003 - 2005 Course of 4 seminars "Health and health policy: interaction of research and practice", OSI-ASPHER, Riga, Latvia
 • 2002 European Monitoring Centre of Drug and Drug Abuse "REITOX Academy intensive course on main epidemiologic indicators", Madrid, Spane
 • 2001 Seminar "Public Health – infectious diseases: epidemiology and prevention", Zalcburg, Austria
 • 1999 Nordic School of Public Health; course "Evaluation of health programs and health economics", Gothenburg, Sweden
 • 1999 Nordic School of Public Health, course "Clinical Epidemiology and Evidence Based Medicine", Gothenburg, Sweden
 • 1999 Nordic School of Public Health, sourse "Statistical methods in epidemiology", Gothenburg, Sweden
 • 1998 EU PHARE roject course "Financing and management of health care", Riga, Latvia
 • 1998 ES PHARE project and AML School pf Public Health, seminar "Quality management in health care", Riga, Latvia
 • 1997 WHO seminar "Human resources in healthcare for planning models", Budapest, Hungary
 • 1996 NORFA coursei "Strategic planning of health care", Birstonas, Lithuania
 • 1996 course "Reforms in health care systems", Utrecht, Nederlands
 • 1995 "VIII European course in epidemiology", Florence, Italiy
 • 1992 Nordic School of Public Health "Public Health", Gothenburg, Sweden
 • 1992 WHO course "Epidemiology and information systems", Budapest, Hungary
 • 1987 WHO seminar "Diabetes epidemiologya", Cambridge, UK

Field of research

 • Health surveys
 • Health systems, financing models
 • Epidemiology of chronic diseases
 • Diabetes epidemiology
 • Epidemiologis aspects of mental diseases
 • Demography
 • Compiance to tratment of chronic diseases
 • Epidemiology of oncologic diseases
 • Endocrinology - diseases of thyroid gland

Supervised study course

 • Public health and epidemiology
 • Epidemiology
 • Epidemiology II
 • Public health
 • Research methods
 • Organization of health care
 • Organization and economics of health care

Head of study course

 • Public health and epidemiology
 • Epidemiology
 • Epidemiology II
 • Public health
 • Health care organization

Lectured study course

 • Public health and epidemiology
 • Epidemiology
 • Epidemiology II
 • Public health
 • Research methods
 • Health care organization
 • Health care organization and economics​

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

 • doctoral works: 12
 • master works: > 10​
 • kvalification works: > 10

Reviewed:

 • doctoral works: 5
 • master works: > 10
 • kvalification works: > 10

Projects

 • 2014 - turpinās „Eiropas iedzīvotāju veselības aptauja – Latvija" (CSP, EUROSTAT) – zinātniskais konsultants.
 • 2015 - 2015 "Hronisku stāvokļu medicīniskās līdzestības noteikšana" 9SIA LATTELECOM, RSU)
 • 2014 - turpinās "Nozīmīgāko psihisko traucējumu un kognitīvās disfunkcijas radīto veselības problēmu izpēte un sloga samazināšana" (LR VPP BIOMEDICINE apakš projekts. Nr. 5.8.1.)
 • 2014 - turpinās "Sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus, veicinot tautas ataudzi un saiknes ar diasporu sekmīgai Latvijas tautsaimniecības transformācijai" (LR VPP EKOSOC-LV Nr. 02.2-09/13 apakš projekts. Nr. 5.2.4.)
 • 2013 - 2014 "Inovatīva cilvēku aprūpe ar multipliem hroniskiem stāvokļiem Eiropā (ICARE4EU)". (Eiropas Komisija, Austumsomijas Universitāte)
 • 2013 - turpinās "Hronisku slimību ārstēšanas līdzestības ietekmējošie faktori" (RSU grants un doktorantūras tēmas vadība)
 • 2014 - turpinās „Eiropas iedzīvotāju veselības aptauja – Latvija" (CSP, EUROSTAT) – zinātniskais konsultants.
 • 2012 - 2013 "Brīvprātīgā veselības apdrošināšana Eiropā" (Londonas ekonomikas un sociālo zinātņu skola)
 • 2012 - 2013 "Invaliditātes noteikšanas sistēmas ieviešanas izmēģinājuma projekts" (SIA "Projektu un kvalitātes vadība")
 • 2012 - 2013 "Invaliditātes un sociālās iekļaušanas apsekojums", (CSB)
 • 2011 - turpinās Skrīningam pakļauto vēža formu saslimstības, mirstības un dzīvildzes analīze Latvijā (doktorantūras tēmas vadība)
 • 2006 - 2013 Laimas slimības epidemioloģiskie aspekti Latvijā (doktorantūras tēmas vadība)
 • 2008 - 2013 Alkohola lietošanas saistība ar pieaugušo garīgo veselību (doktorantūras tēmas vadība)
 • 2005 - 2013 HIV infekcijas transmisijas un diagnostikas sabiedrības veselības aspekti (doktorantūras tēmas vadība)
 • 2009 - 2011 Cukura diabēta pacientu mirstība un to ietekmējošie faktori Latvijā 2000.- 2010. gadā (doktorantūras tēmas vadība)
 • 2009 - 2012 Tabakas izstrādājumu ražošanas un lietošanas sociālo, ekonomisko un veselības faktoru ietekme uz Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti (doktorantūras tēmas vadība)
 • 2010 - 2010 Veselības aprūpes finansēšanas modeļi (LR VM))
 • 2008 - 2010 „Eiropas iedzīvotāju veselības aptauja – Latvija" (CSP, EUROSTAT) – zinātniskais konsultants.
 • 2007 - 2008 IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādēs" apakš projekts „Cukura diabēta apmācības un glikkēmijas paškontroles ietekme uz cukura diabēta metabolisko kontroli"
 • 2007 - 2008 IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādēs" apakš projekts „Cukura diabēta pacientu mirstība un to determinējošie faktori Latvijā"
 • 2007 - 2008 IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādēs" apakš projekts „HIV infekcijas prevalence un paaugstinātas inficēšanās riska uzvedības izplatība injicējamo narkotiku lietotāju un to seksa partneru vidū Latvijā"

 • 2005 - 2011 Eurostat, ES DG Sanco, Beļģijas un Somijas SV institūtu projekts: „ES veselības aptauju un apsekojumu informācijas (EUHSID) datubāze"
 • 2003 - 2004 „PVO Eiropas reģiona sabiedrības veselības stratēģija"

 • 2003 - 2008 „Latvijas veselības aprūpes sistēma. Pārskats. (HiT - Latvia)" (PVO, Veselības sistēmu Observatorija)
 • 2002 - 2002 "Veselības aprūpes vadītāju apmācības nepieciešamības pētījums" (PB)

 • 2002 - 2004 „Latvijas iedzīvotāju veselības aptauja 2002" (PHARE, CSP)
 • 2001 - 2001 „Dzīves apstākļu pētījums Latvijā. Veselība." (FAFO)

 • 2001 - 2006 "Sociālo faktoru ietekme uz I un II tipa cukura diabēta kompensāciju"
 • 1999 - 1999 Starptautiskās finanšu korporācijas (IFC) pētījums par investīciju perspektīvām Baltijas valstu privātā veselības aprūpes sektorā

 • 1998 - 1998 „Veselības aprūpes cilvēkresursi Latvijā" (PB)
 • 1997 - 1997 „Veselības aprūpes kvalitātes process Latvijā"

 • 1996 - 1996 „Veselības aprūpes attīstības stratēģija Latvijā" (LM)
 • 1996 - 1996 „Sociālā aprūpe Latvijā. Veselības aprūpe"

 • 1996 - 2000 „Insulinējama cukura diabēta vides un ģenētiskie riska faktori Latvijā" (LZP)
 • 1995 - 1995 „Veselības aprūpes sistēmu novērtējums Latvijā"

 • 1995 - 1996 „Elektromagnētiskā lauka ietekme uz Skrundas iedzīvotāju veselību"
 • 1994 - 1994 „Rīgas ārstu uzskati par veselības aprūpes reformu Latvijā"

 • 1986 - 2006 Hronisku ne infekciju slimību epidemioloģija. I un II tipa cukura diabēta epidemioloģiski pētījumi. Starptautiski projekti INTERHEALTH, CINDY, DIABALT, DIAMOND, EURODIAB.
 • 1978 - 1986 Endokrinoloģija: vairogdziedzera slimības, vairogdziedzera funkcija pēc ķirurģiskas ārstēšanas.

Memberships

 • 2010 - turpinās RSU bibliotēkas padomes loceklis
 • 2010 - turpinās LR Veselības ministrijas darba grupu loceklis
 • 2010 - turpinās LR Veselības ministrijas Stratēģiskās padomes loceklis
 • 2007 - 2010 Starpnozaru Koordinācijas komisija sabiedrības veselības jautājumos
 • 2005 - 2009 Latvijas Sabiedrības veselības aģentūras konsultatīvās padome (priekšsēdētājs)
 • 2005 - turpinās RSU promocijas padomes loceklis

 • 2004 - 2008 Eiropas Savienības Narkotiku un narkomānijas monitoringa centra zinātniskās komiteja (priekšsēdētāja vietnieks)
 • 1998 - 2013 Eiropas Sabiedrības veselības asociācija (zinātniskās komitejas loceklis)

 • 1997 - turpinās LZP eksperts
 • 1995 - turpinās Latvijas Sabiedrības veselības asociācija

 • 1995 - turpinās Latvijas Statistiķu biedrība, valdes loceklis
 • 1977 - turpinās Latvijas Endokrinologu biedrība

Awards and recognitions

 • 2005 PVO apbalvojums - pateicība
 • 2008 LR Veselības ministrijas un PVO apbalvojums - pateicība
 • 2012 LR Veselības ministrijas un PVO apbalvojums – pateicība

Publications

Research articles​​

Cukura diabēta pacientu mirstība Latvijā no 2000. līdz 2013.gadam / S.Pildava, I.Strēle, Ģ.Briģis, I.Šmate // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2015, janv.), 64.-68.lpp.

Kojalo, Una. Dzemdes kakla vēža saslimstības rādītāju izmaiņas Latvijā no 1983. līdz 2013.gadam / U.Kojalo, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 297.-305.lpp.

Mitenbergs, Uldis. Healthcare financing reform in Latvia : switching from social health insurance to NHS and back? / U.Mitenbergs, Ģ.Briģis, W.Quentin // Health Policy. - Vol.118, No.2 (2014, Nov.), p.147-152. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pildava, Santa. The mortality of patients with diabetes mellitus in Latvia 2000-2012 / S.Pildava, I.Strele, Ģ.Briģis // Medicina (Kaunas). - Vol.50, No.2 (2014), p.130-136. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Briģis, Ģirts. Slimību cēloņu daudzfaktoru teorija : [par slimību cēloņu izzināšanas aktualitāti] / Ģ.Briģis // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2013, febr.), 2.-4.lpp.

Karnīte, Anda. Mirstības un nāves pamatcēloņu tendences laikā Latvijas ar HIV inficēto personu populācijā / A.Karnīte, A.Vilde, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 221.-234.lpp.

Karnīte, Anda. Years of potential life lost due to HIV infection and associated factors based on national HIV surveillance data in Latvia, 1991-2010 / A.Karnite, G.Brigis, A.Uusküla // Scandinavian Journal of Infectious Diseases. - Vol.45, No.2 (2013, Febr.), p.140-146. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Laimboreliozes epidemioloģiskā analīze Latvijā un pozitīvā seroloģiskās izmeklēšanas rezultāta asociētie faktori / J.Storoženko, B.Rozentāle, L.Vīksna, Ģ.Briģis, A.Krūmiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 250.-260.lpp.

Pildava, Santa. Mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem 2. tipa cukura diabēta slimnieku populācijā 2002.-2011. gadā Latvijā salīdzinājumā ar atbilstošiem vispārējās populācijas rādītājiem / S.Pildava, I.Strēle, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 202.-211.lpp.

Breast-feeding and childhood-onset type 1 diabetes : a pooled analysis of individual participant data from 43 observational studies / C.R.Cardwell, L.C.Stene, G.Brigis ...[et al.] // Diabetes Care. - Vol.35, N 11 (2012), p.2215-2225. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Interbirth interval is associated with childhood type 1 diabetes risk / G.Brigis, C.R.Cardwell, J.Svensson ...[et al.] // Diabetes. - Vol.61, N 3 (2012), p.702-707. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Internalizētās homonegativitātes līmeņa raksturojums vīriešiem Latvijā, kuriem ir sekss ar vīriešiem / I.Vītola, A.Karnīte, I.Stars, Ģ.Briģis, I.Upmace // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 197.-206.lpp.

Karnīte, Anda. Vai informētība par savu HIV statusu maina injicējamo narkotiku lietotāju veselības uzvedību? / A.Karnīte, Ģ.Briģis, I.Upmace // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 225.-233.lpp.

Kokarēviča, Anita. Tabakas izstrādājumu lietošanas izmaiņas Latvijā saskaņa ar Pasaules Veselības organizācijas Vispārējo konvenciju par tabakas uzraudzību / A.Kokarēviča, Ģ.Briģis, I.Dovladbekova // Zinātniskie raksti : 2011.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 47.-52.lpp.

Latvijas injicējamo narkotiku lietotāju zināšanu līmenis par HIV/AIDS / M.Vilkriste, A.Karnīte, Ģ.Briģis, I.Upmace // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 207.-215.lpp.

Rozīte, Santa. Ļaundabīgo audzēju incidence Latvijas cukura diabēta slimnieku populācijā / S.Rozīte, I.Strēle, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 141.-151.lpp.

Upīte, Elīna. Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumi pie ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem Latvijā no 2010.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim / E.Upīte, D.Kluša, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 241.-248.lpp.

Birth order and childhood type 1 diabetes risk : a pooled analysis of 31 observational studies / G.Brigis, C.R.Cardwell, L.C.Stene ...[et al.] // International Journal of Epidemiology. - Vol.40, N 2 (2011, Apr.), p.363-374. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ērču pārnēsāto slimību 2007.-2009. gada epidemioloģiskās situācijas izvērtējums Latvijā / L.Vīksna, Ģ.Briģis, A.Krūmiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 244.-252.lpp.

Paaugstināta HIV inficēšanās risko seksuālās uzvedības izplatība injicējamo narkotiku lietotāju vidū Latvijā / Š.Konova, A.Karnīte, Ģ.Briģis, I.Upmace // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 231.-243.lpp.

Potenciāli zaudētie dzīves gadi cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas dēļ Latvijā laikposmā no 1991. līdz 2008. gadam / A.Karnīte, Ģ.Briģis, J.Skrule ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 87.-99.lpp.

Potenciāli zaudētie dzīves gadi cukura diabēta slimniekiem / S.Rozīte, L.Kļaviņa, I.Strēle, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 406.-414.lpp.

The prevalence of viral hepatitis C in Latvia : a population-based study / B.Rozentale, G.Brigis, I.Tolmane ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, N 10 (2011), p.532-535. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Alkohola lietošana un suicidālās tieksmes skolēnu vidū / J.Skrule, T.Pulmanis, M.Taube, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 349.-356.lpp.

Birthweight and the risk of childhood-onset type 1 diabetes : a meta-analysis of observational studies using individual patient data / G.Brigis, C.R.Cardwell, L.C.Stene ...[et al.] // Diabetologia. - Vol.53, N 4 (2010, Apr.), p.641-651. - Starptautiski citējamā izdevumā.

C vīrushepatīta izplatība Latvijā : populācijas pētījuma rezultāti / B.Rozentāle, Ģ.Briģis, I.Tolmane ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 100.-105.lpp.

HIV prevalenci ietekmējošie faktori injicējamo narkotiku lietotāju vidū Latvijā / A.Karnīte, Ģ.Briģis, A.Ferdats ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 331.-339.lpp.

Kojalo, Una. Kolorektālā vēža slimnieku dzīvildzi ietekmējošie faktori Latvijā no 1983. līdz 2002. gadam / U.Kojalo, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 357.-368.lpp.

Maternal age at birth and childhood type 1 diabetes : a pooled analysis of 30 observational studies / G.Brigis, C.R.Cardwell, L.C.Stene ...[et al.] // Diabetes. - Vol.59, N 2 (2010, Febr.), p.486-494. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rozīte, Santa. Mirstības no cukura diabēta un visu cēloņu mirstības dinamika Latvijā no 2000. līdz 2008. gadam / S.Rozīte, I.Strēle, Ģ.Briģis // Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti, 2010 : zinātniskie raksti = The results of statistical scientific research : research papers / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga, 2010. - 231.-239.lpp.

Strēle, Ieva. Cukura diabēta slimnieku mirstība Latvijā no 2002. līdz 2006. gadam / I.Strēle, S.Rozīte, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 340.-348.lpp.

Abstracts​​

Briģis, Ģirts. Veselības aprūpes pieejamības problēmas Latvijā : vecāku un jaunāku iedzīvotāju salīdzinājums / Ģ.Briģis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 280.lpp.

Bronhālās astmas slimnieku uzskati par ārstēšanu un to saistība ar viņu slimības kontroles pakāpi / D.Šmits, D.Kigitoviča, Ģ.Briģis ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 79.lpp.

Stacionārajās ārstniecības iestādēs atkārtoti hospitalizēto pacientu īpatsvars un tendences Latvijā pēdējos desmit gados / L.Vladimirova, Ģ.Briģis, M.Taube, A.Bukova-Žideļūna // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 161.lpp.

Description of rotavirus gastroenteritis cases in hospitalized children in Children University Hospital in Latvia [Elektroniskais resurss] / I.Grope, G.Laizane, E.Miklasevics, A.Karnite, L.Ozoliņa, G.Brigis, D.Gardovska ...[et al.] // 54th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC)(Washington, USA, Sept.5-9, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Washington, 2014. - Abstr. No.V-491. - Resurss aprakstīts 2015.g. 6.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.icaaconline.com/php/icaac2014abstracts/data/pape…

Kojalo, Una. Dzemdes kakla vēža saslimstības rādītāju izmaiņas Layvijā 1983.-2013. gados / U.Kojalo, G.Brigis, I.Vīberga // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 67.lpp.

Kojalo, Una. Dzemdes kakla vēža savlaicīgas atklāšanas programma un saslimstības rādītāju izmaiņas / U.Kojalo, S.Pildava, Ģ.Briģis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 263.lpp.

Atteikumu iemesli piedalīties kolorektālā vēža skrīningā : Latvijas pilotpētījuma rezultāti / U.Kojalo, M.Leja, Ģ.Briģis ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 252.lpp.

Skrule, Jolanta. Potenciāli zaudētie mūža gadi alkohola lietošanas dēļ / J.Skrule, M.Trapencieris, Ģ.Briģis // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 122.lpp.

Šmits, Dins. Bronhiālās astmas zāļu lietošanas līdzestība Latvijas pacientiem / D.Šmits, K.Ozols, Ģ.Briģis // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 74.lpp.

Emergency medical service visits to road traffic accident victim's in Latvia : [abstract] / E.Upite, D.Klusa, G.Brigis, R.Pupele // 7th European Congress on Emergency Medicine & 8th EPAT National Emergency Medicine Congress (Antalya, Turkey, Oct.3-6, 2012) : Final programme. - Antalya, 2012. - Abstr. N P738.

Karnīte, Anda. Mirstības un nāves pamatcēloņu tendences Latvijas HIV inficēto personu populācijā / A.Karnīte, Ģ.Briģis // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 167.lpp.

Karnīte, Anda. Trends in death rates and factors associated with cause specific mortality among HIV infected individuals in Latvia from 1987 to 2010 / A.Karnite, G.Brigis // International Journal of Infectious Diseases. - Vol.16, Suppl.1 (2012, June), p.e183. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Laimborelioze un ērču encefalīts Latvijā : salīdzinošs 2007.-2011. gadā reģistrēto gadījumu pētījums / J.Storoženko, B.Rozentāle, L.Vīksna, Ģ.Briģis, A.Krūmiņa ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 189.lpp.

Lyme borreliosis and tick-borne encephalitis in Latvia : a comparative study of cases reported in 2007-2010 : [abstracts] / B.Rozentale, J.Storozenko, L.Viksna, G.Brigis, A.Krumina ...[et al.] // Clinical Microbiology and Infection. - Vol.18, Special Issue, Suppl.s3 (2012), p.837. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lyme borreliosis in Latvia : epidemiological analysis of cases reported in 2007-2011 / L.Viksna, G.Brigis, A.Krumina ...[et al.] // European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology (ESCAIDE) (Edinburgh, UK, Oct.24-26, 2012) : Abstract Book. - Edinburgh, 2012. - P.116.

Pildava, Santa. Potenciāli zaudētie dzīves gadi Latvijas populācijā 1999.-2009.gadā / S.Pildava, Ģ.Briģis // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 391.lpp.

Skrule, Jolanta. Potenciāli zaudētie mūža gadi ar alkohola lietošanu daļēji saistītu hronisko slimību dēļ / J.Skrule, M.Trapencieris, Ģ.Briģis // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 98.lpp.

Strēle, Ieva. Pre-existing type 2 diabetes and mortality of cancer patients in Latvia / I.Strele, S.Pildava, G.Brigis // Diabetologia. - Vol.55, Suppl.1 (2012, Oct.), p.S286. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Karnīte, Anda. Vai informētība par savu HIV statusu maina injicējamo narkotiku lietotāju veselības riska uzvedību? / A.Karnīte, Ģ.Briģis, I.Upmace // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 91.lpp.

Kokarēviča, Anita. Tabakas izstrādājumu lietošanas seku radītie iespējamie ekonomiskie zaudējumi / A.Kokarēviča, Ģ.Briģis // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 161.lpp.

Rozīte, Santa. Cukura diabēta prevalences rādītāji 2000.-2009. gadā / S.Rozīte, I.Strēle, Ģ.Briģis // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 92.lpp.

Rūtiņa-Rūtenberga, Sarmīte. Ķermeņa masas indeksa saistība ar veselības pašvērtējumu Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā / S.Rūtiņa-Rūtenberga, I.Stars, Ģ.Briģis // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 149.lpp.

Socioeconomic status and mortality among people with diabetes mellitus in Latvia / I.Strele, G.Brigis, S.Rozite ...[et al.] // Journal of Epidemiology & Community Health. - Vol.65, Suppl.1 (2011, Aug.), p.A302. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Association of tight glycaemic control with nine-year mortality in type 2 diabetes patients / I.Strele, S.Rozite, G.Brigis, V.Pirags // Diabetologia. - Vol.53, Suppl.1 (2010, Sept.), p.S66-S67. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Drug overdose prevalence among injecting drug users in Latvia / A.Dudina, A.Karnite, G.Brigis, I.Upmace // Baltic Public Health Conference 2010 - Accomplishments and Challenges (Tartu, Estonia, Sept.23-25, 2010) : Abstract Book. - Tartu, 2010. - P.86.

Karnīte, Anda. Asins transmisijas infekcijas, asociētā riska un preventīvā uzvedība amfetamīnu un opiodīdu injicētāju vidū Latvijā / A.Karnīte, M.Trapencieris, Ģ.Briģis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 182.lpp.

Kojalo, Una. Kolorektālā vēža pacientu dzīvildzi ietekmējošie faktori Latvijā / U.Kojalo, A.Eglīte, Ģ.Briģis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 290.lpp.

Kokarēviča, Anita. Tabakas izstrādājumu ražošanas un lietošanas izmaiņas Latvijā saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas Vispārējo konvenciju par tabakas uzraudzību / A.Kokarēviča, Ģ.Briģis, I.Dovladbekova // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 107.lpp.

Konova, Šarlote. Paaugstināta HIV inficēšanās riska seksuālās uzvedības izplatība injicējamo narkotiku lietotāju vidū Latvijā / Š.Konova, A.Karnīte, Ģ.Briģis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 175.lpp.

Laimas slimības epidemioloģiskā situācija Latvijā 2007.-2009. gadā / A.Krūmiņa, L.Vīksna, Ģ.Briģis ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 166.lpp.

Latvijas iedzīvotāju garīgās veselības pašvērtējums / J.Skrule, M.Trapencieris, M.Taube, Ģ.Briģis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 88.lpp.

Potential years of life lost due to human immunodeficiency virus (HIV) infection in Latvia from 1991 to 2008 : [abstract] / A.Karnite, G.Brigis, J.Skrule ...[et al.] // European Journal of Public Health. - Vol.20, Suppl.1 (2010), p.204. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rozīte, Santa. Cukura diabēta un hroniska alkohola lietošanas saistība / S.Rozīte, I.Strēle, Ģ.Briģis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 97.lpp.

Rozīte, Santa. Cukura diabēta un sirds un asinsvadu slimību cēloņspecifiskā mirstība Latvijā 2000.-2008. gadā / S.Rozīte, I.Strēle, Ģ.Briģis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 98.lpp.

Rozīte, Santa. Mortality of patients with diabetes mellitus related with heavy alcohol consumption / S.Rozite, I.Strele, G.Brigis // Baltic Public Health Conference 2010 - Accomplishments and Challenges (Tartu, Estonia, Sept.23-25, 2010) : Abstract Book. - Tartu, 2010. - P.73.

Strēle, Ieva. Relative mortality of diabetes patients in Latvia, 2002-2006 : [abstract] / I.Strele, S.Rozite, G.Brigis // 45th Annual Meeting of the European Diabetes Epidemiology Group of the EASD (Porto Heli, Greece, May 15-18, 2010). - Porto Heli, 2010. - P.98.

Tick-borne encephalitis and Lyme borreliosis in Latvia : epidemiological situation in 2007-2009 / L.Viksna, A.Krumina, B.Rozentāle, Ģ.Briģis ...[et al.] // European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology (Lisbon, Portugal, Nov.11-13, 2010) : Abstracts. - Lisbon, 2010. - P.173.

Books and brochures​​

Briģis, Ģirts. Iedzīvotāju veselības apsekojuma analīze / Ģ.Briģis // Iedzīvotāju veselības apsekojuma rezultāti Latvijā : statistisko datu krājums / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga, 2010. - 9.-20.lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Inga Millere
Dean, Academic Staff
Kristīne Mārtinsone
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Anita Villeruša
Chair, Scientific Council, Head of Study Programme, Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Olafs Brūvers
Academic Staff, Chair
Lolita Vilka
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Voldemārs Arnis
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Inese Gobiņa
Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Laila Meija
Academic Staff, Leading Researcher
Jeļena Koļesņikova
Head of Study Programme, Academic Staff, Manager
Lauma Spriņģe
Academic Staff, Head of Study Programme, Leading Researcher (Acting)
Uģis Ciematnieks
Academic Staff, Head of Study Programme
Kristaps Circenis
Head of Study Programme, Academic Staff