Skip to main content

Work experience

2003 - Present

Professor

Department of Public Health and Epidemiology, Faculty of Public Health and Welfare

1992 - Present

Head of the department

Department of Public Health and Epidemiology, Faculty of Public Health and Welfare

1988 - 1992

Senior researcher

Riga Medical Insctitute

1978 - 1988

Junior researcher

Institute of Experimental and Clinical Medicine

1977 - 1978

Medical doctor

Plavinas Regional Hospital

1973 - 1975

Nurse

Riga 1st Hospital of Emergency Care

Education and training

1992

Dr. Med. (nostrification of scientific degree)

Medical Academy of Latvia

1986

Candidate of Medical Sciences

Moscow I.Secenov's 1st Medical Institute

1971 - 1977

Medical Doctor

Riga Medical Institute

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

 • 2018 RSU summer course "Economic modeling in health care"
 • 2015 RSU course "Basics to prepare video and multimedia materials for teaching"
 • 2015 WHO course: "Health financing. Special topic: universal coverage" (Barcelona).
 • 2010 The First European health examination survey course. Rome, Italy.
 • 2008 Nordic School of Public Health course "Supervising student's work in the higher education", Gothenburg, Sweden
 • 2003 - 2005 Course of 4 seminars "Health and health policy: interaction of research and practice", OSI-ASPHER, Riga, Latvia
 • 2002 European Monitoring Centre of Drug and Drug Abuse "REITOX Academy intensive course on main epidemiologic indicators", Madrid, Spane
 • 2001 Seminar "Public Health – infectious diseases: epidemiology and prevention", Zalcburg, Austria
 • 1999 Nordic School of Public Health; course "Evaluation of health programs and health economics", Gothenburg, Sweden
 • 1999 Nordic School of Public Health, course "Clinical Epidemiology and Evidence Based Medicine", Gothenburg, Sweden
 • 1999 Nordic School of Public Health, sourse "Statistical methods in epidemiology", Gothenburg, Sweden
 • 1998 EU PHARE roject course "Financing and management of health care", Riga, Latvia
 • 1998 ES PHARE project and AML School pf Public Health, seminar "Quality management in health care", Riga, Latvia
 • 1997 WHO seminar "Human resources in healthcare for planning models", Budapest, Hungary
 • 1996 NORFA coursei "Strategic planning of health care", Birstonas, Lithuania
 • 1996 course "Reforms in health care systems", Utrecht, Nederlands
 • 1995 "VIII European course in epidemiology", Florence, Italiy
 • 1992 Nordic School of Public Health "Public Health", Gothenburg, Sweden
 • 1992 WHO course "Epidemiology and information systems", Budapest, Hungary
 • 1987 WHO seminar "Diabetes epidemiologya", Cambridge, UK

Field of research

 • Health surveys
 • Health systems, financing models
 • Epidemiology of chronic diseases
 • Diabetes epidemiology
 • Epidemiologis aspects of mental diseases
 • Demography
 • Compiance to tratment of chronic diseases
 • Epidemiology of oncologic diseases
 • Endocrinology - diseases of thyroid gland

Supervised study course

 • Public health and epidemiology
 • Epidemiology
 • Epidemiology II
 • Public health
 • Research methods
 • Organization of health care
 • Organization and economics of health care

Head of study course

 • Public health and epidemiology
 • Epidemiology
 • Epidemiology II
 • Public health
 • Health care organization

Lectured study course

 • Public health and epidemiology
 • Epidemiology
 • Epidemiology II
 • Public health
 • Research methods
 • Health care organization
 • Health care organization and economics​
 • Bachelor's thesis
 • Doctoral examination in specialty
 • Master's thesis
 • National degree examination
 • Research paper

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

 • doctoral works: 12
 • master works: > 10​
 • kvalification works: > 10

Reviewed:

 • doctoral works: 5
 • master works: > 10
 • kvalification works: > 10

Projects

 • 2014 - turpinās „Eiropas iedzīvotāju veselības aptauja – Latvija" (CSP, EUROSTAT) – zinātniskais konsultants.
 • 2015 - 2015 "Hronisku stāvokļu medicīniskās līdzestības noteikšana" 9SIA LATTELECOM, RSU)
 • 2014 - turpinās "Nozīmīgāko psihisko traucējumu un kognitīvās disfunkcijas radīto veselības problēmu izpēte un sloga samazināšana" (LR VPP BIOMEDICINE apakš projekts. Nr. 5.8.1.)
 • 2014 - turpinās "Sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus, veicinot tautas ataudzi un saiknes ar diasporu sekmīgai Latvijas tautsaimniecības transformācijai" (LR VPP EKOSOC-LV Nr. 02.2-09/13 apakš projekts. Nr. 5.2.4.)
 • 2013 - 2014 "Inovatīva cilvēku aprūpe ar multipliem hroniskiem stāvokļiem Eiropā (ICARE4EU)". (Eiropas Komisija, Austumsomijas Universitāte)
 • 2013 - turpinās "Hronisku slimību ārstēšanas līdzestības ietekmējošie faktori" (RSU grants un doktorantūras tēmas vadība)
 • 2014 - turpinās „Eiropas iedzīvotāju veselības aptauja – Latvija" (CSP, EUROSTAT) – zinātniskais konsultants.
 • 2012 - 2013 "Brīvprātīgā veselības apdrošināšana Eiropā" (Londonas ekonomikas un sociālo zinātņu skola)
 • 2012 - 2013 "Invaliditātes noteikšanas sistēmas ieviešanas izmēģinājuma projekts" (SIA "Projektu un kvalitātes vadība")
 • 2012 - 2013 "Invaliditātes un sociālās iekļaušanas apsekojums", (CSB)
 • 2011 - turpinās Skrīningam pakļauto vēža formu saslimstības, mirstības un dzīvildzes analīze Latvijā (doktorantūras tēmas vadība)
 • 2006 - 2013 Laimas slimības epidemioloģiskie aspekti Latvijā (doktorantūras tēmas vadība)
 • 2008 - 2013 Alkohola lietošanas saistība ar pieaugušo garīgo veselību (doktorantūras tēmas vadība)
 • 2005 - 2013 HIV infekcijas transmisijas un diagnostikas sabiedrības veselības aspekti (doktorantūras tēmas vadība)
 • 2009 - 2011 Cukura diabēta pacientu mirstība un to ietekmējošie faktori Latvijā 2000.- 2010. gadā (doktorantūras tēmas vadība)
 • 2009 - 2012 Tabakas izstrādājumu ražošanas un lietošanas sociālo, ekonomisko un veselības faktoru ietekme uz Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti (doktorantūras tēmas vadība)
 • 2010 - 2010 Veselības aprūpes finansēšanas modeļi (LR VM))
 • 2008 - 2010 „Eiropas iedzīvotāju veselības aptauja – Latvija" (CSP, EUROSTAT) – zinātniskais konsultants.
 • 2007 - 2008 IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādēs" apakš projekts „Cukura diabēta apmācības un glikkēmijas paškontroles ietekme uz cukura diabēta metabolisko kontroli"
 • 2007 - 2008 IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādēs" apakš projekts „Cukura diabēta pacientu mirstība un to determinējošie faktori Latvijā"
 • 2007 - 2008 IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādēs" apakš projekts „HIV infekcijas prevalence un paaugstinātas inficēšanās riska uzvedības izplatība injicējamo narkotiku lietotāju un to seksa partneru vidū Latvijā"

 • 2005 - 2011 Eurostat, ES DG Sanco, Beļģijas un Somijas SV institūtu projekts: „ES veselības aptauju un apsekojumu informācijas (EUHSID) datubāze"
 • 2003 - 2004 „PVO Eiropas reģiona sabiedrības veselības stratēģija"

 • 2003 - 2008 „Latvijas veselības aprūpes sistēma. Pārskats. (HiT - Latvia)" (PVO, Veselības sistēmu Observatorija)
 • 2002 - 2002 "Veselības aprūpes vadītāju apmācības nepieciešamības pētījums" (PB)

 • 2002 - 2004 „Latvijas iedzīvotāju veselības aptauja 2002" (PHARE, CSP)
 • 2001 - 2001 „Dzīves apstākļu pētījums Latvijā. Veselība." (FAFO)

 • 2001 - 2006 "Sociālo faktoru ietekme uz I un II tipa cukura diabēta kompensāciju"
 • 1999 - 1999 Starptautiskās finanšu korporācijas (IFC) pētījums par investīciju perspektīvām Baltijas valstu privātā veselības aprūpes sektorā

 • 1998 - 1998 „Veselības aprūpes cilvēkresursi Latvijā" (PB)
 • 1997 - 1997 „Veselības aprūpes kvalitātes process Latvijā"

 • 1996 - 1996 „Veselības aprūpes attīstības stratēģija Latvijā" (LM)
 • 1996 - 1996 „Sociālā aprūpe Latvijā. Veselības aprūpe"

 • 1996 - 2000 „Insulinējama cukura diabēta vides un ģenētiskie riska faktori Latvijā" (LZP)
 • 1995 - 1995 „Veselības aprūpes sistēmu novērtējums Latvijā"

 • 1995 - 1996 „Elektromagnētiskā lauka ietekme uz Skrundas iedzīvotāju veselību"
 • 1994 - 1994 „Rīgas ārstu uzskati par veselības aprūpes reformu Latvijā"

 • 1986 - 2006 Hronisku ne infekciju slimību epidemioloģija. I un II tipa cukura diabēta epidemioloģiski pētījumi. Starptautiski projekti INTERHEALTH, CINDY, DIABALT, DIAMOND, EURODIAB.
 • 1978 - 1986 Endokrinoloģija: vairogdziedzera slimības, vairogdziedzera funkcija pēc ķirurģiskas ārstēšanas.

Memberships

 • 2010 - turpinās RSU bibliotēkas padomes loceklis
 • 2010 - turpinās LR Veselības ministrijas darba grupu loceklis
 • 2010 - turpinās LR Veselības ministrijas Stratēģiskās padomes loceklis
 • 2007 - 2010 Starpnozaru Koordinācijas komisija sabiedrības veselības jautājumos
 • 2005 - 2009 Latvijas Sabiedrības veselības aģentūras konsultatīvās padome (priekšsēdētājs)
 • 2005 - turpinās RSU promocijas padomes loceklis

 • 2004 - 2008 Eiropas Savienības Narkotiku un narkomānijas monitoringa centra zinātniskās komiteja (priekšsēdētāja vietnieks)
 • 1998 - 2013 Eiropas Sabiedrības veselības asociācija (zinātniskās komitejas loceklis)

 • 1997 - turpinās LZP eksperts
 • 1995 - turpinās Latvijas Sabiedrības veselības asociācija

 • 1995 - turpinās Latvijas Statistiķu biedrība, valdes loceklis
 • 1977 - turpinās Latvijas Endokrinologu biedrība

Awards and recognitions

 • 2005 PVO apbalvojums - pateicība
 • 2008 LR Veselības ministrijas un PVO apbalvojums - pateicība
 • 2012 LR Veselības ministrijas un PVO apbalvojums – pateicība
 • 2018 Physicians' association of Latvia and Red Cross organisation of Latvia award "Person of a Year in Public Health"

Publications

Research articles​​

Briģis, Ģirts. Veselības sistēma un politika / Ģ.Briģis, Dz.Mozgis // Nacionālā enciklopēdija. Latvija / galvenais redaktors V.Ščerbinskis. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. - 628.-630.lpp.

Pre-existing diabetes mellitus and all-cause mortality in cancer patients : a register-based study in Latvia / I.Strele, U.Kojalo, J.Vilmanis, G.Brigis ...[et al.] // Acta Oncologica. - Vol.57, No.7 (2018, July), p.973-982. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Veselība pienākas visiem : [stāsta RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs, sociālās politikas eksperte, RSU Medicīnas fakultātes prodekāne ...[u.c.]] / Ģ.Briģis, R.Zilvere, D.Behmane ...[u.c.] ; materiāla sagat. E.Ritums // Medicus Bonus. - Nr.35 (2018, marts/apr.), 8.-11.lpp.

Briģis, Ģirts. Medicīnas kļūdu un pacientu drošības konceptuālie, epidemioloģiskie un veselības sistēmas aspekti / Ģ.Briģis // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2017, sept.), 69.-71.lpp.

Factors related to good asthma control using different medical adherence scales in Latvian asthma patients : an observational study [Elektroniskais resurss] / D.Smits, G.Brigis, J.Pavare, B.Maurina, N.C.Barengo // NPJ Primary Care Respiratory Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.27 (2017, June), article No.39, [7 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5478625/

Factors related to poor asthma control in Latvian asthma patients between 2013 and 2015 / D.Smits, G.Brigis, J.Pavare, B.Maurina, N.Barengo // Scandinavian Journal of Primary Health Care. - Vol.35, Issue 2 (2017, June), p.186-191. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ārsti un pacienti obligātās veselības apdrošināšanas karuselī : [par obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanu : stāsta LR veselības ministre, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras prof., akciju sabiedrības "Repharm" ģenerāldirektors ...[u.c.]] / A.Čakša, Ģ.Briģis, D.Šmits ...[u.c.] ; materiāla sagatavotāja J.Linde // Medicus Bonus. - Nr.26 (2016, jūl./aug./sept.), 11.-13.lpp.

Briģis, Ģirts. Latvia / G.Brigis // Voluntary health insurance in Europe : Country experience / edited by A.Sagan, S.Thomson. - World Health Organisation, 2016. - P.89-92.

Cukura diabēta pacientu mirstība Latvijā no 2000. līdz 2013.gadam / S.Pildava, I.Strēle, Ģ.Briģis, I.Šmate // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2015, janv.), 64.-68.lpp.

Kojalo, Una. Dzemdes kakla vēža saslimstības rādītāju izmaiņas Latvijā no 1983. līdz 2013.gadam / U.Kojalo, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 297.-305.lpp.

Mitenbergs, Uldis. Healthcare financing reform in Latvia : switching from social health insurance to NHS and back? / U.Mitenbergs, Ģ.Briģis, W.Quentin // Health Policy. - Vol.118, No.2 (2014, Nov.), p.147-152. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pildava, Santa. The mortality of patients with diabetes mellitus in Latvia 2000-2012 / S.Pildava, I.Strele, Ģ.Briģis // Medicina (Kaunas). - Vol.50, No.2 (2014), p.130-136. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Briģis, Ģirts. Slimību cēloņu daudzfaktoru teorija : [par slimību cēloņu izzināšanas aktualitāti] / Ģ.Briģis // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2013, febr.), 2.-4.lpp.

Karnīte, Anda. Mirstības un nāves pamatcēloņu tendences laikā Latvijas ar HIV inficēto personu populācijā / A.Karnīte, A.Vilde, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 221.-234.lpp.

Karnīte, Anda. Years of potential life lost due to HIV infection and associated factors based on national HIV surveillance data in Latvia, 1991-2010 / A.Karnite, G.Brigis, A.Uusküla // Scandinavian Journal of Infectious Diseases. - Vol.45, No.2 (2013, Febr.), p.140-146. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Laimboreliozes epidemioloģiskā analīze Latvijā un pozitīvā seroloģiskās izmeklēšanas rezultāta asociētie faktori / J.Storoženko, B.Rozentāle, L.Vīksna, Ģ.Briģis, A.Krūmiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 250.-260.lpp.

Pildava, Santa. Mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem 2. tipa cukura diabēta slimnieku populācijā 2002.-2011. gadā Latvijā salīdzinājumā ar atbilstošiem vispārējās populācijas rādītājiem / S.Pildava, I.Strēle, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 202.-211.lpp.

Abstracts​​

Association between diabetes mellitus and overall survival of cancer patients in Latvia : register-based study / I.Strēle, S.Pildava, I.Repša, U.Kojalo, J.Vilmanis, Ģ.Briģis // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.478.

Briģis, Ģirts. Is smoking prevalence declining over the decade in Latvia? Age and cohort analysis / Ģ.Briģis // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.668.

Continuous veno-venous hemofiltration (CVVH) may improve long-term survival in sepsis patients / G.Moisejevs, O.Šuba, A.Silova, L. Gailīte, Ģ.Briģis ....[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.202.

Dūdele, Alina. Comparison of 30 days mortality variance among Latvian hospitals / A.Dudele, Ģ.Briģis // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.685.

Grundmane, Māra. Comparison of fruit and vegetable intake of vegetarians, vegans and omnivores as potential health literacy indicator / M.Grundmane, M.Valtenberga, G.Brigis // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.2710.

Kaļva, Artūrs. Health budget savings from application of PET/ CT for Hodgkin Lymphoma patients in Latvia / A.Kaļva, D.Behmane, Ģ.Briģis // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.723.

Kaļva, Artūrs. Health budget savings from application of PET/CT for Hodgkin lymphoma patients in Latvia / A.Kaļva, D.Behmane, Ģ.Briģis // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.723.

Kaļva, Artūrs. Healthcare tariffs – government and healthcare service providers opinion and evaluation / A.Kaļva, Ģ.Briģis // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.709.

Kaļva, Artūrs. Healthcare tariffs – government and healthcare service providers opinion and evaluation / A.Kaļva, Ģ.Briģis // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.709.

Time trends in cervical cancer survival in Latvia / U.Kojalo, J.Žodžika, Ģ.Briģis, G.Lazdāne ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.679.

Time trends in cervical cancer survival in Latvia / U.Kojalo, J.Žodžika, Ģ.Briģis, G.Lazdāne ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.679.

Averčenko, Margarita. Tuberculosis treatment outcome in relation to patient’s HIV status in Latvia from 2010 to 2015 / M.Avercenko, G.Brigis // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.21.

Cervical cancer incidence and mortality trends in Latvia in 1993-2016 [Elektroniskais resurss] / U.Kojalo, I.Jermakova, J.Zodzika, G.Brigis, G.Lazdane // EUROGIN 2018 (Lisbon, Portugal, Dec.2-5, 2018) [Elektroniskais resurss] : Abstracts. - Part II-Posters. Poster No.00404, p.127-128. - Resurss aprakstīts 2019.g. 13.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.eurogin.com/2018/419-abstracts-2018.html

Early initiation of continuous veno-venous hemofiltration (CVVH) in sepsis patients may improve survival / G.Moisejevs, A.Silova, L.Gailīte, Ģ.Briģis ...[et al.] // XIV Baltic Nephrology Conference (Tallinn, Estonia, Oct.4-6, 2018) : [Abstracts]. - Tallinn, 2018. - P.36. - T.p. krāj. "9th International Baltic Congress of Anaesthesiology, Intensive Care and Pain Management" (Vilnius, Lithuania, Oct.25-27, 2018) [Elektroniskais resurss] : Abstracts. - Vilnius, 2018. - P.28. - Pieejams tiešsaistē: http://www.baltanest2018.com/user/_files/560/Poster%20Prese…

Hazard ratio of sepsis patients treated with extracorporeal detoxification methods / G.Moisejevs, A.Silova, L.Gailite, G.Brigis ...[et al.] // Blood Purification. - Vol.46 (2018), p.170. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Riska attiecības rādītāji sepses gadījumā slimniekiem, kuru ārstēšanā lieto ekstrakorporālās detoksikācijas metodes / G.Moisejevs, A.Silova, L.Gailīte, Ģ.Briģis ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 94.lpp.

Survival after breast cancer surgery in relation to socio-economic, reproductive health-related and lifestyle factors / D.Ennite, G.Brigis, G.Reitere, L.Livmane // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.40.

Breast cancer incidence, mortality and relative survival trends in Latvia in 1993–2014 / U.Kojalo, G.Brigis, S.Pildava, K.Innos // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 140.lpp.

Grundmane, Māra. Latvijas iedzīvotāju veselības paradumu vērtējums veselībpratības kontekstā / M.Grundmane, Ģ.Briģis // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 174.lpp.

Pre-existing diabetes and all-cause mortality of cancer patients : a register-based study in Latvia / I.Strele, U.Kojalo, J.Vilmanis, G.Brigis ...[et al.] // Diabetologia. - Vol.60, Suppl.1 (2017, Sept.), p.S563. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Briģis, Ģirts. Restricted access to health care due to financial reasons in Latvia / G.Brigis // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.28.

Briģis, Ģirts. Veselības aprūpes pieejamības problēmas Latvijā : vecāku un jaunāku iedzīvotāju salīdzinājums / Ģ.Briģis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 280.lpp.

Bronhiālās astmas slimnieku uzskati par ārstēšanu un to saistība ar viņu slimības kontroles pakāpi / D.Šmits, D.Kigitoviča, Ģ.Briģis ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 79.lpp.

Data quality of Latvian cancer registry – screened cancer examples / U.Kojalo, G.Brigis, S.Pildava, K.Innos // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.53-54.

Grundmane, Māra. Evaluation and consequences of fitness trainers’ nutrition knowledge as an indication of health literacy / M.Grundmane, D.Kantane, G.Brigis // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.44.

Mozgis, Dzintars. Pārmaiņas veselības aprūpes finansēšanas sistēmā Latvijā / Dz.Mozgis, Ģ.Briģis, A.Villeruša // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 289.lpp.

Šmits, Dins. Factors related to good asthma control in Latvian asthma patients in 2015 / D.Smits, G.Brigis, N.C.Barengo // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.109.

Stacionārajās ārstniecības iestādēs atkārtoti hospitalizēto pacientu īpatsvars un tendences Latvijā pēdējos desmit gados / L.Vladimirova, Ģ.Briģis, M.Taube, A.Bukova-Žideļūna // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 161.lpp.

Description of rotavirus gastroenteritis cases in hospitalized children in Children University Hospital in Latvia [Elektroniskais resurss] / I.Grope, G.Laizane, E.Miklasevics, A.Karnite, L.Ozoliņa, G.Brigis, D.Gardovska ...[et al.] // 54th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC)(Washington, USA, Sept.5-9, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Washington, 2014. - Abstr. No.V-491. - Resurss aprakstīts 2015.g. 6.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.icaaconline.com/php/icaac2014abstracts/data/pape…

Kojalo, Una. Dzemdes kakla vēža saslimstības rādītāju izmaiņas Layvijā 1983.-2013. gados / U.Kojalo, G.Brigis, I.Vīberga // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 67.lpp.

Kojalo, Una. Dzemdes kakla vēža savlaicīgas atklāšanas programma un saslimstības rādītāju izmaiņas / U.Kojalo, S.Pildava, Ģ.Briģis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 263.lpp.

Atteikumu iemesli piedalīties kolorektālā vēža skrīningā : Latvijas pilotpētījuma rezultāti / U.Kojalo, M.Leja, Ģ.Briģis ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 252.lpp.

Skrule, Jolanta. Potenciāli zaudētie mūža gadi alkohola lietošanas dēļ / J.Skrule, M.Trapencieris, Ģ.Briģis // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 122.lpp.

Šmits, Dins. Bronhiālās astmas zāļu lietošanas līdzestība Latvijas pacientiem / D.Šmits, K.Ozols, Ģ.Briģis // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 74.lpp.

Books and brochures​​

Briģis, Ģirts. Iedzīvotāju veselības apsekojuma analīze / Ģ.Briģis, I.Gobiņa // Iedzīvotāju veselības apsekojuma rezultāti Latvijā : statistikas datu krājums / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga, 2016. - 10.-49.lpp.

Contacts

Colleagues

Inga Millere
Dean, Academic Staff, Chair of the Board
Kristīne Mārtinsone
Head of the Department, Director of Study Programme, Academic Staff
Anita Villeruša
Chair, Scientific Council, Director of Study Programme, Academic Staff, Lead Researcher, Project Manager
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Lead Researcher
Olav Götz
Academic Staff
Anda Ķīvīte-Urtāne
Academic Staff, Director
Andrejs Ivanovs
Manager, Lead Researcher
Inese Gobiņa
Academic Staff, Lead Researcher, Project Manager, Member of Scientific Council
Laila Meija
Academic Staff, Lead Researcher, Member of Scientific Council
Jana Žodžika
Academic Staff, Researcher
Voldemārs Arnis
Director of Study Programme, Academic Staff
Dins Šmits
Chair, Academic Staff, Academic Staff, Board Member
Daiga Behmane
Vice-Dean, Lead Researcher, Project Manager, Director of Study Programme
Aija Bukova-Žideļūna
Academic Staff, Director of Study Programme