Skip to main content
This page is available in Latvian only.

9. novembrī Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiālē notiks konference Mūsdienu sociālās, medicīniskās un informatīvās aktualitātes senioru vecumā.

Konferences tematiskais virziens: senioru veselības un dzīves kvalitātes ietekmējošie faktori. Konferencē aicināti piedalīties veselības aprūpes profesiju pārstāvji, sociālie darbinieki, studenti un citi interesenti. Dalība – bez maksas. Reģistrācija notiek klātienē Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā (207. kab.) vai pa tālruni 26557112 (Laila Bethere).

Programma

lf-konf-09112918-logos.png

9.30–10.00Dalībnieku reģistrācija
10.00–10.10Konferences atklāšana
Dita Role, Mg. ed.sc., RSU LF direktore
10.10–10.30Mūsdienu sabiedrības komunikācijas paradumu maiņas ietekmējošā nozīme paaudžu socializācijas procesos
Ingūna Griškēviča, Dr. psych., RSU docētāja
10.30–10.50Novecošanās biopsihosociālie aspekti veselības aprūpes speciālistu izglītošanās procesā
Dina Berloviene, RSU Liepājas filiāles docētāja
10.50–11.10Erasmus+ projekta Lucky you – getting older in Europe kopdarba prezentācija
Dina Berloviene, RSU Liepājas filiāles docētāja
11.10–11.30Kognitīvo procesu novecošanās
Kristīne Kisnica, RSU Liepājas filiāles docētāja
11.30–11.50Pacientu informētība un līdzestība aprūpes procesā
Solvita Smilgzieda, RSU Liepājas filiāles docētāja
11.50–12.10Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums veciem cilvēkiem ar demenci dienas aprūpes centrā Liepa
Iveta Purne, biedrības Dzintarkrasta serviss sociālās aprūpes centrs pansionāts Liepa, sociālais darbinieks, Mg. sociālā darba vadībā
12.10–12.40Kafijas pauze
12.40–13.00Mediācija – inteliģents jautājumu risināšanas veids jebkurā cilvēka vecumposmā
Agnese Knabe, sertificēta mediatore
13.00–13.20Gerotehnoloģija – mūsdienīgs risinājums senioru aprūpē
Līga Ēriksone, RSU Liepājas filiāles docētāja
13.20–13.40Paaudžu atšķirību izraisītais sociālās atstumtības risks mūsdienu sabiedrībā
Dita Role, Mg. ed.sc., RSU LF direktore
13.40–14.00Senioru aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs
Gita Babajana, Valsts sociālās aprūpes centra Kurzeme filiāles Iļģi vadītāja
14.00–14.30Darbs tematiskajās grupās
Dita Role, Mg. ed.sc., RSU LF direktore
Gunta Bēta, Dr. paed., RSU LF direktores vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā
14.30–15.00Darba grupu tematiskās prezentācijas, diskusijas
Dita Role, Mg. ed.sc., RSU LF direktore
Gunta Bēta, Dr. paed., RSU LF direktores vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā
15.00–15.30Konferences noslēgums, sertifikātu izsniegšana

 

Reģistrētajiem konferences dalībniekiem tiek piešķirti sertifikāti un atbilstoši 5,5 tālākizglītības punkti.
Konferences lektoriem par dalību konferencē tiek piešķirti sertifikāti un papildus 5 tālākizglītības punkti.

Participants

Location

Room
215
Date:

Contacts