Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Doktorantiem
Pētniecība
Uzņemšana

Potenciālie Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) doktoranti, izvēloties sev tuvāko no astoņām RSU doktora studiju programmām un disertācijas tēmu, ņem vērā savas pētnieciskās intereses, taču šogad doktorantiem trīs studiju programmās – Medicīna, Komunikācijas kultūra un multimediji un Psiholoģija – tiek piedāvāta iespēja izvēlēties kādu no jau noteiktām tēmām, tādējādi iesaistoties RSU pētniecības projektos un nodrošinot iespēju RSU pētnieku vadībā apgūt zinātniskā darba kompetences. RSU ir atvērta Eiropas universitāte, kurā studiju un pētniecības procesi ir cieši integrēti. 

agrita_kiopa_sq.png

Lai gan doktorantiem arī līdz šim bija iespēja iesaistīties RSU pētniecības projektos, šogad, gatavojoties jaunu doktorantu uzņemšanai, pirmo reizi esam apkopojuši aktuālās pētniecības tēmas, kurās redzam potenciālu promocijas darbu izstrādei. Tās ikvienam interesentam tagad ir pieejamas vienkopus RSU mājaslapā.

Agrita Kiopa, RSU zinātņu prorektore

"Tā kā doktorantūras studiju pamats ir tieši pētniecība, doktoranta un universitātes interesēs ir, lai tas būtu maksimāli produktīvs un rezultatīvs process. To vislabāk var izdarīt, iesaistoties aktuālos pētījumos, kas notiek mūsu institūtos un katedrās, kur ir pieejami pētniecības resursi, kolēģi, kas tajās jomās jau strādā, un ir skaidra vajadzība pēc konkrētā pētījuma.

Pētniecība ir ilgs process un nopietns darbs, kas visbiežāk notiek komandā, un daudzas no šīm tēmām ir saistītas ar zinātnes projektiem, kas RSU jau tiek īstenoti," turpina skaidrot zinātņu prorektore.

Definētās promocijas pētījumu tēmas RSU akadēmisko struktūrvienību vadošie pētnieki pašlaik aicina izstrādāt iepriekš minētajās doktora studiju programmās.

Medicīna

 • Vairogdziedzera mezglu izvērtējums, izmantojot multiparametrisku ultrasonogrāfiju
 • Bakteriofāgu antimikrobiālā efekta izpēte biofilmu asociētās biomateriālu infekcijās
 • Nemetastazējošu labdabīgu vidus auss veidojumu audu pārmaiņu ontoģenētiskais raksturojums
 • Ēdināšanas sistēmas kvalitāte un ārstnieciskas pārtikas izmantojums veselības un sociālās aprūpes iestādēs Latvijā
 • Jaunas diētiskās pārtikas lietošanas iespējas personām ar disfāgiju
 • Disfāgijas un malnutrīcijas izplatība ārstniecības, t. sk. rehabilitācijas iestāžu, pacientu vidū
 • Neiroregulācijas pārmaiņas biroju darbiniekiem, izmantojot ārstniecisko vingrošanu
 • Zarnu mikrobioma daudzveidība ar veselību un dzīvesveidu saistītu uztura režīmu ietekmē
 • Cilvēku biomonitoringa nozīme izvēlēto hobiju paradumu maiņai smago metālu intoksikācijas samazināšanai
 • Radiosensitivitātes skrīninga testu izstrāde
 • Dažādu valstu politikas plānošanas dokumentu efektivitātes izvērtējums cilvēka biomonitoringa pasākumu plānošanai un veikšanai
 • Muguras muskuļu spēka un spēka izturības asimetrijas ietekme uz stāju sportistiem
 • Trenētu un netrenētu Latvijas jauniešu stājas un pēdu gadsimtu pārmaiņas
Papildu informāciju atradīsiet studiju programmas Medicīna aprakstā.

Komunikācijas kultūra un multimediji

 • Mazo un vidējo uzņēmumu reprezentācija Saeimas debatēs
 • Starpmediju dienaskārtība
 • Mediju redakciju darba rutīna
 • Mazo un vidējo uzņēmumu reprezentācija medijos

Psiholoģija

 • Profesionālā identitāte kā ietvars pilsoniskas sabiedrības attīstībai psiholoģiskās palīdzības sniedzējiem
 • Latvijas sabiedrības sociālā uzticēšanās un piederības izjūta starptautiskā kontekstā: salīdzinošs pētījums
 • Skrīninga diagnostikas uzaicinājumu uztveres un izmatošanas izvērtējums un veselības uzvedības dalībai skrīninga programmās sekmēšanas principi Latvijas populācijā
Papildu informāciju atradīsiet studiju programmas Psiholoģija aprakstā.

"Tas ir labi, ka pētniecības tēmas ir zināmas iepriekš, jo tad potenciālais doktorants var novērtēt un saprast, vai viņam kāda no tām interesē. Doktoranti, protams, var strādāt arī pie citām tēmām, ņemot vērā savas pētnieciskās intereses," piebilst RSU zinātņu prorektore Agrita Kiopa.