Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
3. cikla (Doktora) studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
zinātnes doktors (Ph. D.) sociālajās zinātnēs
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 176/264
Lekciju norises vieta: Rīga
4 gadi
Vietu skaits:
3 maksas

3 maksas*

*Maksas studiju vietu skaits, kam tiek piemērota atlaide

kristine_martinsone_22_sq.png

Studēt doktorantūrā sabiedrības transformācijas laikā, ko raksturo digitālo un informācijas tehnoloģiju izraisītas radikālas pārmaiņas, un vidē, ko raksturo rūpes par pētniecības kompetenču attīstību un tīklošanās platformas nodrošinājums, ir privilēģija. Šīs studijas, kas ir augstākā profesionalitātes līmeņa apliecinājums, sniedz iespēju apgūt jaunākos nozares sasniegumus, un ir nozīmīgs ieguldījums savā personīgajā, profesionālajā un akadēmiskajā izaugsmē.
Studijas doktorantūrā Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) ir ietvars, kurā jaunais vai jau pieredzes bagātais profesionālis mūsdienīgā rosinošā studiju vidē pēta nozīmīgu un sev interesējošu tēmu. Studiju laikā doktoranti saņem ne vien būtisku individuālas attīstības atbalstu no pieredzējušiem docētājiem, bet arī iespēju piedalīties dažādos pētniecības projektos. Studiju saturu bagātina gan savstarpējās mācīšanās pieredze, gan viesdocētāju lekcijas, gan starptautiskas mobilitātes iespējas. Katra doktoranta pētījuma sagatavošanas un profesionālās izaugsmes ceļš ir unikāls. Tas ir meklējumu un atklājumu ceļš, kas būtiski maina doktoranta dzīvi, ļaujot jaunā kvalitātē izzināt interesējošo tēmu.
Studijas mūsu programmā ir ar starpdisciplināru ievirzi, kas ir lielisks pamats, lai attīstītu uzskatu elastību, radošumu un intelektuālu neatkarību. Tādēļ doktora studiju programmā Psiholoģija var studēt dažādu zinātņu pārstāvji, meklējot atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem, izplatot sava pētījuma rezultātus un sniedzot nozīmīgu ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā.
Novēlu: lai izdodas formulēt nozīmīgu un patiesi interesantu pētniecisko problēmu, ar aizrautību meklēt un ar prieku rast tās risinājumu doktorantūras studiju laikā!

Prof. Kristīne Mārtinsone, apakšprogrammas direktore