Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Attīstība
Tiesības

Patlaban RSU norisinās studiju virziena Tiesību zinātne un vairāku citu virzienu akreditācija. Dokumenti akreditācijai tika iesniegti 2019. gada nogalē Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrā (AIKA). Studiju virziena akreditācija ilgs līdz 2021. gada jūnijam.

1. un 2. oktobrī RSU klātienes vizītē apmeklēja AIKA apstiprinātā novērtēšanas ekspertu grupa, lai sāktu gatavot kopīgo atzinumu par studiju virzienu Tiesību zinātne. Ekspertu grupas sastāvā esošie ārvalstu eksperti no Vācijas un Lietuvas COVID-19 apstākļos piedalījās attālināti ar Zoom konferences palīdzību. Ekspertu grupa tikās gan ar RSU rektoru un prorektoriem, studiju virziena vadītāju un studiju programmu vadītājiem, absolventiem, darba devējiem un studējošajiem. Vizītes otrajā dienā eksperti iepazinās ar RSU telpām – apmeklēja bibliotēku, Juridiskās fakultātes tiesu izspēļu zāli, kriminālistikas laboratoriju u. c. Vizītes laikā RSU personāls iepazīstināja ekspertus ar studiju programmu īstenošanas dažādiem aspektiem, kas detalizēti aprakstīti arī novērtēšanai iesniegtajā pašnovērtējuma ziņojumā par studiju virzienu Tiesību zinātne un atbildēja uz ekspertu uzdotajiem jautājumiem.

Studiju virzienā Tiesību zinātne ietilpst akadēmiskā bakalaura programma Tiesību zinātne, akadēmiskā un profesionālā maģistra studiju programma Tiesību zinātne, kā arī doktora studiju programma Juridiskās zinātnes. Iepriekšējos gados studiju virziens ir strauji attīstījies: jāpiemin gan datubāzē Erih plus iekļautā zinātniskā elektroniskā žurnāla Socrates izdošana, gan monogrāfiju Medicīnas tiesības, Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri un Pacientu tiesību likuma komentāri sagatavošana atbilstīgi Juridiskās fakultātes specializācijai, kā arī ikgadējās konferences organizēšana, studiju procesa nepārtraukta attīstība u. c.

Studiju virziena Tiesību zinātne vadītājs dr. iur. Jānis Grasis pateicās gan Juridiskās fakultātes kolēģiem un studējošajiem, gan visiem, kas bija iesaistīti pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanā un pārstāvēja studiju virzienu ekspertu vizītes laikā.

laura_saberte.png

Vēlos izteikt pateicību Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskajai fakultātei par lielo atbalstu manā profesionālajā izaugsmē.
Kopš pirmās dienas Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskajā fakultātē 2009. gada septembrī, kad sāku studijas, lai iegūtu bakalaura grādu tiesību zinātnē, esmu ieguvusi ne tikai labus draugus, bet arī iepazinusi zinošus juridiskās nozares profesionāļus, kuru padomiem varu uzticēties ikdienas darbā. No studiju sākumu līdz pat maģistrantūras studiju beigām guvu pārliecību, ka man ir interese gan strādāt jurista profesijā, gan veikt pētniecību tiesību zinātnē.
Patlaban turpinu studijas doktoranturā, kas ir mana profesionālā ceļa turpinājums – tas saistīts ar apziņu, ka pētniecībā varu sniegt ieguldījumu Latvijas valsts labā, attīstot medicīnas tiesību nozari, kā arī dalīties ar savām zināšanām, veicot pedagoģisko darbu. Doktorantūras studijas nenoliedzami ir arī profesionālais izaicinājums un iespēja sevi iepazīt, jo doktorantūras laikā tiek veikts ļoti sarežģīts, ilgstošs un analītisks darbs tiesību zinātnē.

Juridiskās fakultātes absolvente Laura Šāberte