RSU studiju programma "Tiesību zinātne" | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Tiesību zinātne
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
Pk.
18.00–21.00
S.
10.00–15.00
Vietu skaits:
20 maksas
1 950,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studentiem tiek nodrošināta  esošajam tehnikas attīstības līmenim atbilstoša vide, telpas un aprīkojums, docētāju un atbalsta personāla  radīta īpaši labvēlīga atmosfēra.

1. studiju gads

Apgūsi tiesību zinātnes teorētiskos kursus, kas palīdz izprast jurisprudences nozīmi mūsdienās. Tiesību zinātnes teorētiskie kursi – tiesību teorija un konstitucionālās tiesības. Civiltiesisko zinātņu bloks – ievads civiltiesībās, lietu tiesības, saistību tiesības, mantojuma tiesības, ģimenes tiesības, darba tiesības, civilprocess u. c. Administratīvo tiesību zinātņu bloks – administratīvās tiesības un administratīvais process. Krimināltiesisko zinātņu bloks – krimināltiesības, kriminālprocess.

2. studiju gads

Apgūsi ar specializāciju saistītus studiju kursus, kas ļauj studentam padziļināti izprast viņam interesējošo tiesību jomu. Medicīnas tiesību studiju bloks - medicīnas darbinieku un pacientu tiesību aizsardzības aktuālās problēmas, bomedicīnas tiesiskās problēmas. Kriminālprocesa un krimināltiesību studiju bloks – noziedzību attīstības un novēršanas aktuālās problēmas un jaunās tehnoloģijas noziedzīgo nodarījumu atklāšanā. Studiju nobeigumā students izstrādā un aizstāv maģistra darbu. Studiju laikā studentiem ir iespējas piedalīties RSU organizētajās zinātniski praktiskajās konferencēs, kā arī ERASMUS+ programmā. Studentiem šajā programmā prakse nav paredzēta.

Studiju metodes

Plašas elektroniskās vides iespējas, kā piemēram, video lekcijas, studiju plāni, e-sekmes, utt.

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
JF_257Administratīvais processJuridiskā fakultāteJuris Zīvarts2 / 3
JF_247Administratīvās tiesībasJuridiskā fakultāteNikolajs Ozoliņš2 / 3
JF_212Atbildība e-vidē un jurisdikcijaJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis2 / 3
JF_117Biomedicīnas tiesiskās problēmasJuridiskā fakultāteSanta Slokenberga2 / 3
JF_210Cilvēktiesību īstenošana un aizsardzības digitālajā vidēJuridiskā fakultāteIlze Ziemane2 / 3
JF_374Civilā un vides aizsardzībaJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis2 / 3
JF_258CivilprocessJuridiskā fakultāteInga Kudeikina2 / 3
JF_246Darba tiesībasJuridiskā fakultāteKitija Bite1 / 1.5
JF_041Eiropas Savienības cilvēktiesību aizsardzības mehānismsJuridiskā fakultāteIlze Bērziņa-Ruķere3 / 4.5
JF_042Eiropas Savienības darba tiesībasJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis2 / 3
JF_044Eiropas Savienības sociālo tiesību aktuālās problēmasJuridiskā fakultāteRenāte Fila-Roķe2 / 3
JF_209Elektroniskās komercija un nodokļiJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis2 / 0
JF_248Ģimenes tiesībasJuridiskā fakultāteInga Kudeikina1 / 1.5
JF_052Globalizācijas un starptautisko tiesību attīstības problēmasJuridiskā fakultāteIvans Jānis Mihailovs2 / 3
JF_249Ievads civiltiesībāsJuridiskā fakultāteInga Kudeikina1 / 1.5
JF_250Ievads tiesību zinātnēJuridiskā fakultāteKitija Bite1 / 1.5
JF_211Intelektuālā īpašuma tiesības digitālajā vidēJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis2 / 3
JF_060Jaunās tehnoloģijas noziedzīgo nodarījumu atklāšanā un novēršanāJuridiskā fakultāteAelita Zīle2 / 3
JF_067Komunikācijas medicīniskās un tiesiskās problēmasJuridiskā fakultāteSanta Slokenberga2 / 0
JF_251Konstitucionālās tiesībasJuridiskā fakultāteJuris Zīvarts1 / 1.5
JF_252KriminālprocessJuridiskā fakultāteSandra Kaija2 / 3
JF_253KrimināltiesībasJuridiskā fakultāteJānis Baumanis2 / 3
JF_254Lietu tiesībasJuridiskā fakultāteInga Kudeikina1 / 1.5
JF_086Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšanaJuridiskā fakultāte20 / 30
JF_255Mantojuma tiesībasJuridiskā fakultāteInga Kudeikina1 / 1.5
JF_091Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību aizsardzības aktuālās problēmasJuridiskā fakultāteLinda Strazdiņa2 / 3
JF_096Noziedzību attīstības un novēršanas aktuālās problēmasJuridiskā fakultāteAndrejs Vilks2 / 3
JF_099Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pārtraukšanas problēmasJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis2 / 3
JF_110Pedagoģiskā darba pamatiemaņasJuridiskā fakultāteAivars Stankevičs4 / 6
JF_112Pētnieciskās jaunrades projektēšana darba sagatavošana un rezultātu noformēšanaJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis4 / 6
JF_256Saistību tiesībasJuridiskā fakultāteInga Kudeikina1 / 1.5
JF_007Sociālā psiholoģijaJuridiskā fakultāteIlze Trapenciere3 / 4.5
JF_011Starptautiskās tiesiskās sadarbības problēmasJuridiskā fakultāteAndrejs Vilks2 / 3
JF_014Starptautisko publisko tiesību aktuālās problēmasJuridiskā fakultāteJānis Grasis2 / 3
JF_022Tiesību aizsardzības institucionālā sistēma Eiropas SavienībāJuridiskā fakultāteAndrejs Vilks3 / 4.5
JF_245Tiesību teorijaJuridiskā fakultāteJuris Zīvarts2 / 3
JF_029Vadības informācijas sistēmasJuridiskā fakultāteUldis Ķinis3 / 4.5

Darba iespējas pēc studijām

Absolventi var pretendēt uz amatiem, kur tiek izvirzīta maģistra grāda prasības, valsts un pašvaldību iestādēs un komercsabiedrībās, valsts dienestos, pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs, iestādēs ar operatīvā darba subjekta tiesībām, kā arī tiesās.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Augstākā izglītība - akadēmiskais bakalaura grāds Tiesību zinātnē vai augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, kur vismaz 10 KP apjomā apgūti priekšmeti, kas ir saistīti ar tiesību zinātnēm. 
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums
  • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda)
  • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda)
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Tiesību zinātne reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme.

Ko studēt tālāk


Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija