Pārlekt uz galveno saturu

Žurnāls Socrates tika izveidots 2015. gadā. Tā galvenais uzdevums ir izplatīt Latvijas un citu valsts pētnieku, praktizējošo juristu, akadēmiskā personāla pārstāvju pētniecības rezultātus nacionālajā un starptautiskajā vidē, izvirzot diskusijas par aktuālām jurisprudences problēmām.

Žurnāls Socrates paver iespējas publicēt inovatīvus pētījumus ne tikai Latvijā un ārvalstīs atzīstamiem autoriem, bet arī jauniem un perspektīviem pētniekiem.

Žurnālā Socrates publicētie zinātniskie raksti ir orientēti uz Latvijas un Eiropas zinātnieku dialoga veidošanu un tā paplašināšanu tiesību zinātnes jomā. Žurnālā tiek iekļauti raksti par aktuāliem tiesību jautājumiem, tiesību aktu, nolēmumu, ECT spriedumu interpretāciju un piemērošanu, topošiem likumprojektiem, kā arī par tiesiskā rakstura nacionālā un starptautiskā līmeņa problēmjautājumiem un to risināšanas iespējām.

Žurnāls iznāk trīs reizes gadā, publicējot zinātniskus pētījumus latviešu un angļu valodā tādās jomā kā krimināltiesības, civiltiesības, administratīvās tiesības, salīdzinošās tiesības, starptautiskās privāttiesības, sporta tiesības, medicīnas tiesības utt.

 

Mainītas rakstu iesniegšanas prasības: publicēšanai zinātnisko rakstu žurnālā Socrates var iesniegt rakstus tikai angļu valodā!

Jaunākie izlaidumi