Skip to main content
MērķauditorijaĀrstniecības personas, ārstniecības atbalsta personāls
Kursa apjoms

1 akadēmiskā stunda
Programma apstiprināta Latvijas Ārstu biedrībā: TIP2020/276; TIP 1,0

Kursa docētājsReinis Balmaks, RSU Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedras docents

Lai mazinātu Covid-19 izplatību ārstniecības iestādēs, ir izstrādāta video instruktāža un plakāti par individuālo aizsarglīdzekļu uzvilkšanas un novilkšanas algoritmiem veselības aprūpes darbiniekiem, saskaroties ar pacientiem ar aizdomām vai ar apstiprinātu Covid-19.

Materiāli izveidoti, balstoties uz Eiropas slimību profilakses un kontroles centra (ECDC), Pasaules Veselības organizācijas (PVO), Slimību profilakses un kontroles centra vadlīniju un rekomendāciju izpēti, kā arī pieredzi, ko RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs ir guvis, īstenojot Praktiskās gatavības izvērtējuma programma rīcībai Covid-19 gadījumā vairākās Latvijas slimnīcās.

Pieteikšanās un mācību norise

  • Pieteikums tiks apstrādāts 1–3 darba dienu laikā. Pēc pieteikuma apstrādes Jums tiks piešķirta piekļuve kursam RSU e-studiju vidē un e-pastā tiks nosūtīta piekļuves informācija
  • Mācības notiek attālināti RSU e-studiju vidē. Kursa dalībniekam ir jānoskatās videomateriāli, jāiepazīstas ar plakātiem un jāizpilda tests par individuālo aizsarglīdzekļu lietošanu
  • Pēc sekmīga testa izpildīšanas tiks sagatavota apliecība par programmas apguvi. Apliecība tiks nosūtīta e-pastā

Vārds, uzvārds

Nolūkā nodrošināt personas datu korektu apstrādi, informējam, ka norādot savus personas datus pieteikuma anketā Jūs piekrītat sniegto personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta adrese, telefona numurs, darba vietas nosaukums, specialitāte) apstrādei un uzglabāšanai, kas nepieciešama šīs neformālās izglītības profesionālās pilnveides programmas administrēšanai, tajā skaitā, apliecības saņemšanai.

Reģistrējoties dalībai konkrētajā neformālās izglītības profesionālās pilnveides programmā un piedaloties tās aktivitātēs, Jūs apliecināt savu piekrišanu iepriekš minēto personas datu apstrādei noteiktajam mērķim.

Dotā piekrišana ir spēkā līdz tās atsaukumam.