Skip to main content

Work experience

2007 - Present

lecturer

Liepāja University

2006 - Present

Associate Professor

Faculty of Communication, Department of Communication Studies

2001 - Present

Head of the Study Programme

Faculty of Communication

2000 - 2010

journalist, editor

weekly Kultūras Forums

1994 - 2003

translator

ITA Ltd., SBF Ltd.

1999 - 2001

language teacher

Riga Technical University

1998 - 1999

office assistant

Ministry of Economy, EU PHARE program "Support to SME in Latvia"

1990 - 1995

language teacher

University of Latvia

1992 - 1994

journalist

newspapers DIENA, NAKTS, NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE

Education and training

1992 - 1999

Dr. philol.

University of Latvia

1986 - 1991

diploma, philologist, teacher of Latvian language and literature

University of Latvia

Achievements

Field of research

Media

Communication

Culture

Language and Discourse

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Communication and Media Studies

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Communication and Media Studies

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Communication and Media Studies

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Communication and Media Studies

Head of the study programme

Master level study programme "Communication and Media Studies"

Head of study course

Communication Case Studies

Cultural Journalism

Digital Image

Introduction to Communication Theories

Mass Communication Theories

Master_s Thesis. Research Methodology

Media Theories

Media, Music and Society

Psycholinguistics

Theoretical Models of Communication

Theories of New Media and Internet

Lectured study course

Communication Case Studies

Cultural Journalism

Digital Image

History of Communication

Introduction to Communication Theories

Introduction to Studies and Specialty

Mass Communication Theories

Master_s Thesis. Research Methodology

Media Theories

Psycholinguistics

Seminar of Bachelor_s Thesis

Theoretical Models of Communication

Visual Communication

Publications

Research articles​​

Skulte, Ilva. The concept of cultural journalism : what the editors in Latvia think they do when doing cultural journalism / I.Skulte // Journalism Research = Žurnalistikos tyrimai. - Vol.8 (2015), p.38-69.

Skulte, Ilva. Creativity and/in new media : young people in Latvia as (creative) users / I.Skulte // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2013 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.29-39.

Skulte, Ilva. Jaunā rakstīšana : tekstveides prakses jauno mediju laikmetā / I.Skulte // Letonica. - [Nr.]27 (2014), [20.]-31.lpp. - Kopsav. angļu val.

Kozlovs, Normunds. Modernitātes un postmodernitātes attiecības jauniešu subkultūru diskursā / N.Kozlovs, I.Skulte // Zinātniskie raksti : 2011.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 64.-71.lpp.

Skulte, Ilva. Book - a house, a dream, a tool : practices of reading in the environments of converging media : [referāts Starptautiskajā starpdisciplinārajā zinātniskajā konferencē "Tehno-ekoloģijas" 13. Starptautiskā jauno mediju kultūras festivāla "Māksla+Komunikācija" ietvaros (Rīga, 2011.g. 4.-5.nov.)] / I.Skulte // Tehno-ekoloģijas = Techno-Ecologies / Jauno mediju kultūras centrs RIXS, Liepājas Universitāte. Mākslas pētījumu laboratorija. - (2012), [nav norādītas lpp.].

Skulte, Ilva. E-grāmata un interaktīvā tāfele - tehnoloģijas mūsdienu skolā: izaicinājumi, iespējas un aizspriedumi = E-book and interactive board - technologies in the modern school: challenges, opportunities, and biases / I.Skulte // Pedagoģija un skolotāju izglītība. - (2012), [70.]-86.lpp. - Kopsav. angļu val.

Skulte, Ilva. Jauno mediju pielietojuma iespējas kolaboratīvās kreativitātes un komunikācijas attīstīšanā bērnu radošajā nometnē "Raiņa dzeja bērnu animācijā" / I.Skulte, M.Folkmane // Zinātniskie raksti : 2011.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 53.-63.lpp.

Skulte, Ilva. Ētiskie priekšstati 10-12 gadu vecu bērnu jauno mediju lietošanas paradumos / I.Skulte // Zinātniskie raksti : 2010.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 41.-52.lpp.

Skulte, Ilva. Latvijas bērnu attieksme pret elektroniskajām grāmatām un to lasīšanas paradumi / I.Skulte // Tagad : zinātniski metodisks izdevums / Latviešu valodas aģentūra (LVA). - Nov. (2011), 27.-33.lpp.

Skulte, Ilva. Jaunā literaritāte - izaicinājums mūsdienu skolai / I.Skulte // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 57.-63.lpp.

Abstracts​​

Skulte, Ilva. Jauno mediju loma krīzes pārvarēšanā : jauniešu mediju lietojums sociāli politiskā kontekstā / I.Skulte // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 379.lpp.

Skulte, Ilva. Agresīvas runas psiholingvistiskie aspekti / I.Skulte // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 467.lpp.

Skulte, Ilva. Creativity and/in new media : young people in Latvia as (creative) users [Elektroniskais resurss] / I.Skulte // 6th International CEECOM Conference "Liquidity, fragmentation and individualization in the mediascape" (Kaunas, Lithuania, Apr.26-27, 2013) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Kaunas, 2013. - P.51. - Resurss aprakstīts 2014.g. 12.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.balticmedia.eu/sites/default/files/CEECOM2013_Ab…

Skulte, Ilva. Poetry is/or art [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Skulte // 5th International Conference on the Histories of Media Art, Science and Technology (Riga, Latvia, Oct.8-11, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 13.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://renew.rixc.lv/sessions/paradigm-shift.php?s=ilva-sku…

Folkmane, Mairita. Vārda vizualitāte : māksla un valoda / M.Folkmane, A.Dzalbe, I.Skulte // Daugavpils Universitātes 54. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 54th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2012.g. 18.-20.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2012. - 176.lpp.

Skulte, Ilva. Fanu rakstniecība kā jauniešu radošās izpausmes forma : www.kurbijkurne.lv piemērs / I.Skulte // Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas un riski : starptautiska konference : tēzes, programma = Youth in Latvia, Europe, Globe: opportunities and risks : international conference : abstracts, programme (Rīga, 2012.g. 1.-2.jūn.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2012. - 58.-59.lpp.

Skulte, Ilva. Niknuma metaforika : agresīvas nozīmes metaforu izmantojums interneta portālu Delfi, Tvnet un Apollo rakstos un komentāros / I.Skulte // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 475.lpp.

Kozlovs, Normunds. Modernitātes transformācija postmodernismā : subkultūru diskurss / N.Kozlovs, I.Skulte // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 418.lpp.

Books and brochures​​

Skulte, Ilva. Mediju teorija un literatūra / I.Skulte // Mūsdienu literatūras teorijas : monogrāfija / sast. I.E.Kalniņa, K.Vērdiņš. - Rīga, 2013. - 473.-504.lpp. - Saturā: Mediju teorijas idejas: Sergeja Timofejeva dzejoļa "Vīrietis ar sievieti" lasījums.

Skulte, Ilva. Strukturālisms / I.Skulte, N.Kozlovs // Mūsdienu literatūras teorijas : monogrāfija / sast. I.E.Kalniņa, K.Vērdiņš. - Rīga, 2013. - 53.-92.lpp. - Saturā: Strukturālisma idejas: Kārļa Vērdiņa dzejoļa "Tētis meklē kašķi" lasījums.

Books

Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia

Autors(i): Sergejs Kruks, red., Xavier Landes, Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Ritma Rungule, Silva Seņkāne, Diāna Kalniņa, Aija Kažoka, Kristīne Rolle, Klāvs Sedlenieks, Ilva Skulte, Normunds Kozlovs, Anda Rožukalne
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Contacts

Related news

Colleagues

Anda Rožukalne
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Sergejs Kruks
Head of Study Programme, Academic Staff
Deniss Hanovs
Academic Staff
Sandra Mihailova
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Ritma Rungule
Head of Study Programme, Academic Staff
Anda Laķe
Head of Study Programme, Academic Staff
Ivans Jānis Mihailovs
Head of Study Programme, Academic Staff
Klāvs Sedlenieks
Head of Study Programme, Academic Staff
Alnis Stakle
Head of Study Programme, Academic Staff
Ruta Siliņa
Head of Study Programme, Academic Staff, Board Member
Taņa Lāce
Academic Staff
Vita Savicka
Academic Staff
Ieva Puzo
Senior Researcher