Skip to main content

Books

Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia

Autors(i): Sergejs Kruks, red., Xavier Landes, Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Ritma Rungule, Silva Seņkāne, Diāna Kalniņa, Aija Kažoka, Kristīne Rolle, Klāvs Sedlenieks, Ilva Skulte, Normunds Kozlovs, Anda Rožukalne
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Work experience

2007 - Present

lecturer

Liepāja University

2006 - 2018

Associate Professor

Faculty of Communication, Department of Communication Studies

2001 - Present

Head of the Study Programme

Faculty of Communication

2000 - 2010

journalist, editor

weekly Kultūras Forums

1994 - 2003

translator

ITA Ltd., SBF Ltd.

1999 - 2001

language teacher

Riga Technical University

1998 - 1999

office assistant

Ministry of Economy, EU PHARE program "Support to SME in Latvia"

1990 - 1995

language teacher

University of Latvia

1992 - 1994

journalist

newspapers DIENA, NAKTS, NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE

Present

Acting Associate Professor

Faculty of Communication, Department of Communication Studies

2019 - Present

teacher of journalism and media literacy

RĪDZE primary school

Education and training

1992 - 1999

Dr. philol.

University of Latvia

1986 - 1991

diploma, philologist, teacher of Latvian language and literature

University of Latvia

Achievements

Field of research

 

Media

Communication

Culture

Language and Discourse

 

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Communication and Media Studies

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Communication and Media Studies

Head of the study programme

 

Master level study programme "Communication and Media Studies"

 

Head of study course

 

Communication Case Studies

 

Cultural Journalism

Digital Image

Introduction to Communication Theories

Mass Communication Theories

Master_s Thesis. Research Methodology

Media Theories

Media, Music and Society

Psycholinguistics

Theoretical Models of Communication

Theories of New Media and Internet

Lectured study course

Communication Case Studies

Cultural Journalism

Digital Image

History of Communication

Introduction to Communication Theories

Introduction to Studies and Specialty

Mass Communication Theories

Master_s Thesis. Research Methodology

Media Theories

Psycholinguistics

Seminar of Bachelor_s Thesis

Theoretical Models of Communication

Visual Communication

Multimodal Messages

Students_ Media

Bachelor’s Thesis

Development and Presentation of the Master_s Thesis

Final Paper

Analysis of Communication Situations

Bachelor’s Thesis Seminar

Drafting and Defence of the Master_s Thesis

History of Culture and Communication in Latvia

Master_s Thesis Drafting. Proseminar

Supervised study course

Advertising in Mass Communication

Communication Case Studies

Communication Psychology and Pedagogy

Communication Theories, Principles and Ethics

Cultural Journalism

Cultural Policy

Development and Presentation of the Master_s Thesis

Digital Image

International Relations and Intercultural Communication

Introduction to Communication Theories

Mass Communication Theories

Master_s Thesis. Research Methodology

Media Theories

Media, Music and Society

Multimodal Messages

Psycholinguistics

Social Anthropology

Social Media and Crisis Communication

Theoretical Models of Communication

Theories of Media and Information Literacies

Theories of New Media and Internet

Visual culture, Multimedia _ Multimodality and MIL

Advertising in Mass Communication Processes

Analysis of Communication Situations

Communication Psychology and Pedagogics

Drafting and Defence of the Master_s Thesis

Journalism: Modern Processes and Challenges

Master_s Thesis Drafting. Proseminar

Publications

 

Research articles​​

 

Kozlovs, Normunds. The evolution of foucault's reasoning on pathology / N.Kozlovs, I.Skulte // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2019.g. 24.-25.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2019. - 4.daļa : Sports un veselība. Māksla un dizains, 174.-182.lpp. - DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol4.3703

Savicka, Vita. Ticēt vai neticēt? : kā atpazīt viltus ziņas un centienus manipulēt? / V.Savicka ; ar Rīgas Stradiņa universitātes asociētās prof. A.Rožukalnes un prof. I.Skultes komentāriem "Kā un kāpēc rodas viltus ziņas?" // Annas Psiholoģija. - (2017, febr.), 7.-9.lpp.

Skulte, Ilva. Dzeja hibrīda telpā : tekstu grupas "Orbīta" darbi starp virtuālo un materiālo : [referāts starptautiskajā zinātniskajā konferencē "XXVI Zinātniskie lasījumi" Daugavpils Universitātē (2016.g. 28.-29.janv.)] / I.Skulte // Kultūras studijas. - Nr.9: Hibriditāte literatūrā un kultūrā (2017), 83.-94.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Skulte, Ilva. Politics, ideology and tourism : the discourse on tourism in parliamentary debates of Latvian Saeima (1993-2014) / I.Skulte, N.Kozlovs // Tourism, politics and communication / edited by T.Doulkery. - Thessaloniki : Zigos, 2017. - P.46-56.

Skulte, Ilva. Post-media reading : examples of literature in/as art in Latvia / I.Skulte // Renewable futures: art, science and society in the post-media age / edited by R.Smite, R.Smits, A.Medosch. - (2017), p.127-138.

Kruks, Sergejs. Politikas izzušana Saeimas diskursā / S.Kruks, I.Skulte // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A.daļa. - 70.sēj., Nr.3 (2016), 51.-58.lpp.

Skulte, Ilva. Sieviete Saeimā : dzimtes diskurss parlamenta debatēs / I.Skulte // Dzimtes konstruēšana IV : zinātnisko rakstu krājums / sastādītāji: I.Barovskis, E.Eglāja-Kristsone, V.Malahovskis. - [Ogre], 2016. - 139.-166.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Skulte, Ilva. Surviving crisis in Latvia : narratives of the state and its citizens in internet space [Elektroniskais resurss] / I.Skulte, N.Kozlovs // French Journal for Media Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.5: Narratives of the crisis/Récits de crise (2016), [p.1-14]. - Resurss aprakstīts 2016.g. 12.okt. - Kopsavilkums franču un angļu valodā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://frenchjournalformediaresearch.com/lodel/index.php?id…

Skulte, Ilva. The concept of cultural journalism : what the editors in Latvia think they do when doing cultural journalism / I.Skulte // Journalism Research = Žurnalistikos tyrimai. - Vol.8 (2015), p.38-69.

Skulte, Ilva. Creativity and/in new media : young people in Latvia as (creative) users / I.Skulte // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2013 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.29-39.

Skulte, Ilva. Jaunā rakstīšana : tekstveides prakses jauno mediju laikmetā / I.Skulte // Letonica. - [Nr.]27 (2014), [20.]-31.lpp. - Kopsav. angļu val.

 

Abstracts​​

 

Kozlovs, Normunds. Critique of technocracy in Riga stencil graffiti / N.Kozlovs, I.Skulte // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.5.

Kozlovs, Normunds. Counterculture signs in urban space : graffiti / N.Kozlovs, I.Skulte // Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 60th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2018.g. 26.-27.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2018. - 19.-20.lpp.

Skulte, Ilva. Radošums un internets : Latvijas vidusskolēns kā satura veidotājs interneta medijos / I.Skulte // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 270.lpp.

Kozlovs, Normunds. Hauntological aspects of steampunk philosophy / N.Kozlovs, I.Skulte // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 341.lpp.

Skulte, Ilva. Jauno mediju loma krīzes pārvarēšanā : jauniešu mediju lietojums sociāli politiskā kontekstā / I.Skulte // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 379.lpp.

Skulte, Ilva. Agresīvas runas psiholingvistiskie aspekti / I.Skulte // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 467.lpp.

 

Books and brochures​​

 

Skulte, Ilva. Depoliticization of the Saeima debates : loosing the gist of "Welfare" / I.Skulte, N.Kozlovs // Pluralism Anxiety: acting socially in Latvia / edited by S.Kruk ; Rīga Stradiņš University. - Riga : Rīga Stradiņš University, 2018. - Chapter 9, p.171-186.

Skulte, Ilva. Dzeja uz robežām : Latvijas krievu dzeja / I.Skulte // Latviešu literatūra, 2007-2015 : kolektīvā monogrāfija / sastādītājs K.Vērdiņš. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2018. - 263.-294.lpp.

Skulte, Ilva. Dzejas slami Latvijā : literatūra vai subkultūra? / I.Skulte, S.Kozlova // Latviešu literatūra, 2007-2015 : kolektīvā monogrāfija / sastādītājs K.Vērdiņš. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2018. - 295.-314.lpp.

Rožukalne, Anda. Latvijas mediju auditorija recesijas laikā / A.Rožukalne, I.Skulte // Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša / S.Kruka redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 8.nod., 175.-192.lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Sergejs Kruks
Director of Study Programme, Academic Staff
Sandra Mihailova
Academic Staff, Director of Study Programme
Dite Liepa
Vice-Dean, Academic Staff
Ivans Jānis Mihailovs
Director of Study Programme, Academic Staff
Alnis Stakle
Director of Study Programme, Academic Staff
Ruta Siliņa
Director of Study Programme, Academic Staff, Board Member
Vita Savicka
Academic Staff
Diāna Kiščenko
Academic Staff, Researcher
Lāsma Šķestere
Researcher, Academic Staff
Ieva Puzo
Dean, Lead Researcher
Jānis Juzefovičs
Lead Researcher
Līga Ozoliņa
Director of Study Programme, Director of study programme (acting), Vice-Dean, Researcher, Academic Staff