Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2007 - pašlaik

Lektora v.i.

Liepājas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, Liepāja (Latvija)

2001 - pašlaik

Asociētais profesors

Komunikācijas fakultāte, Komunikācijas studiju katedra, Rīgas Stradiņa universitāte

Pētniecība, studiju kursu sagatavošana un vadīšana​

2001 - pašlaik

Studiju programmas vadītājs

Komunikācijas fakultāte, Rīgas Stradiņa universitāte (Latvija)

2000 - 2010

Žurnāliste, redaktore

laikraksts "Kultūras Forums", Rīga (Latvija)

1994 - 2003

Tulks

SIA"ITA", SIA "SBF", RĪGA (Latvija)

1999 - 2001

Latviešu valodas pasniedzējs

Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga (Latvija)

1998 - 1999

Biroja asistente

LR Ekonomikas ministrija PHARE programma 'Atbalsts MVU Latvijā", Rīga (Latvija)

1992 - 1994

Žurnālists

laikraksti DIENA, NAKTS, NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE, Rīga (Latvija)

Izglītība

1992 - 1999

Dr.philol

Latvijas Universitāte, Rīga (Latvija)

1986 - 1991

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Pētniecības darbības virzieni

Mediji un bērni, jauno mediju lietojums, diskurss, vizuālā komunikācija

  Izstrādātās studiju programmas

  Doktora praogramma "Jauno mediju māksla", Liepājas Universitāte

  Vadītās studiju programmas

  Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Full-time studies, Komunikācija un mediju studijas

  Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Komunikācija un mediju studijas

  Rīgas Stradiņa universitāte, Master Izglītības līmenis, Full-time studies, Komunikācija un mediju studijas

  Rīgas Stradiņa universitāte, Master Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Komunikācija un mediju studijas

  Vadītie studiju kursi

  Digitālais attēls

  Ievads komunikācijas teorijās

  Jauno mediju un tīkla teorijas

  Komunikācijas situāciju analīze

  Komunikācijas teorētiskie modeļi

  Kultūras žurnālistika

  Kultūrpolitika

  Maģistra darba izveides proseminārs

  Masu komunikācijas teorijas

  Mediju teorijas

  Multimodālie vēstījumi

  Psiholingvistika

  Reklāma masu komunikācijas procesos

  Sociālie mediji un krīžu komunikācija

  Starptautiskās attiecības un starpkultūru komunikācija

  Docētie studiju kursi

  Bakalaura darba seminārs

  Digitālais attēls

  Ievads komunikācijas teorijās

  Ievads studijās un specialitātē

  Komunikācijas situāciju analīze

  Komunikācijas teorētiskie modeļi

  Komunikācijas vēsture

  Kultūras žurnālistika

  Maģistra darba izveides proseminārs

  Masu komunikācijas teorijas

  Mediju teorijas

  Psiholingvistika

  Vizuālā komunikācija

  Projekti

  Vadošais pētnieks; Valsts pētījumu programma 5.2. „TAUTSAIMNIECĪBAS TRANSFORMĀCIJA, GUDRA IZAUGSME, PĀRVALDĪBA UN TIESISKAIS IETVARS VALSTS UN SABIEDRĪBAS ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI — JAUNAS PIEEJAS ILGTSPĒJĪGAS ZINĀŠANU SABIEDRĪBAS VEIDOŠANAI (EKOSOC-LV)" Publikācijas

  Publikācijas

  Raksti​​

  Kruks, Sergejs. Politikas izzušana Saeimas diskursā / S.Kruks, I.Skulte // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A.daļa. - 70.sēj., Nr.3 (2016), 51.-58.lpp.

  Skulte, Ilva. Sieviete Saeimā : dzimtes diskurss parlamenta debatēs / I.Skulte // Dzimtes konstruēšana IV : zinātnisko rakstu krājums / sastādītāji: I.Barovskis, E.Eglāja-Kristsone, V.Malahovskis. - [Ogre], 2016. - 139.-166.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

  Skulte, Ilva. Surviving crisis in Latvia : narratives of the state and its citizens in internet space [Elektroniskais resurss] / I.Skulte, N.Kozlovs // French Journal for Media Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.5: Narratives of the crisis/Récits de crise (2016), [p.1-14]. - Resurss aprakstīts 2016.g. 12.okt. - Kopsavilkums franču un angļu valodā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://frenchjournalformediaresearch.com/lodel/index.php?id…

  Skulte, Ilva. The concept of cultural journalism : what the editors in Latvia think they do when doing cultural journalism / I.Skulte // Journalism Research = Žurnalistikos tyrimai. - Vol.8 (2015), p.38-69.

  Skulte, Ilva. Creativity and/in new media : young people in Latvia as (creative) users / I.Skulte // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2013 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.29-39.

  Skulte, Ilva. Jaunā rakstīšana : tekstveides prakses jauno mediju laikmetā / I.Skulte // Letonica. - [Nr.]27 (2014), [20.]-31.lpp. - Kopsav. angļu val.

  Kozlovs, Normunds. Modernitātes un postmodernitātes attiecības jauniešu subkultūru diskursā / N.Kozlovs, I.Skulte // Zinātniskie raksti : 2011.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 64.-71.lpp.

  Skulte, Ilva. Book - a house, a dream, a tool : practices of reading in the environments of converging media : [referāts Starptautiskajā starpdisciplinārajā zinātniskajā konferencē "Tehno-ekoloģijas" 13. Starptautiskā jauno mediju kultūras festivāla "Māksla+Komunikācija" ietvaros (Rīga, 2011.g. 4.-5.nov.)] / I.Skulte // Tehno-ekoloģijas = Techno-Ecologies / Jauno mediju kultūras centrs RIXS, Liepājas Universitāte. Mākslas pētījumu laboratorija. - (2012), [nav norādītas lpp.].

  Skulte, Ilva. E-grāmata un interaktīvā tāfele - tehnoloģijas mūsdienu skolā: izaicinājumi, iespējas un aizspriedumi = E-book and interactive board - technologies in the modern school: challenges, opportunities, and biases / I.Skulte // Pedagoģija un skolotāju izglītība. - (2012), [70.]-86.lpp. - Kopsav. angļu val.

  Skulte, Ilva. Jauno mediju pielietojuma iespējas kolaboratīvās kreativitātes un komunikācijas attīstīšanā bērnu radošajā nometnē "Raiņa dzeja bērnu animācijā" / I.Skulte, M.Folkmane // Zinātniskie raksti : 2011.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 53.-63.lpp.

  Skulte, Ilva. Ētiskie priekšstati 10-12 gadu vecu bērnu jauno mediju lietošanas paradumos / I.Skulte // Zinātniskie raksti : 2010.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 41.-52.lpp.

  Skulte, Ilva. Latvijas bērnu attieksme pret elektroniskajām grāmatām un to lasīšanas paradumi / I.Skulte // Tagad : zinātniski metodisks izdevums / Latviešu valodas aģentūra (LVA). - Nov. (2011), 27.-33.lpp.

  Skulte, Ilva. Jaunā literaritāte - izaicinājums mūsdienu skolai / I.Skulte // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 57.-63.lpp.

  Tēzes​​

  Skulte, Ilva. Jauno mediju loma krīzes pārvarēšanā : jauniešu mediju lietojums sociāli politiskā kontekstā / I.Skulte // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 379.lpp.

  Skulte, Ilva. Agresīvas runas psiholingvistiskie aspekti / I.Skulte // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 467.lpp.

  Skulte, Ilva. Creativity and/in new media : young people in Latvia as (creative) users [Elektroniskais resurss] / I.Skulte // 6th International CEECOM Conference "Liquidity, fragmentation and individualization in the mediascape" (Kaunas, Lithuania, Apr.26-27, 2013) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Kaunas, 2013. - P.51. - Resurss aprakstīts 2014.g. 12.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.balticmedia.eu/sites/default/files/CEECOM2013_Ab…

  Skulte, Ilva. Poetry is/or art [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Skulte // 5th International Conference on the Histories of Media Art, Science and Technology (Riga, Latvia, Oct.8-11, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 13.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://renew.rixc.lv/sessions/paradigm-shift.php?s=ilva-sku…

  Folkmane, Mairita. Vārda vizualitāte : māksla un valoda / M.Folkmane, A.Dzalbe, I.Skulte // Daugavpils Universitātes 54. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 54th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2012.g. 18.-20.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2012. - 176.lpp.

  Skulte, Ilva. Fanu rakstniecība kā jauniešu radošās izpausmes forma : www.kurbijkurne.lv piemērs / I.Skulte // Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas un riski : starptautiska konference : tēzes, programma = Youth in Latvia, Europe, Globe: opportunities and risks : international conference : abstracts, programme (Rīga, 2012.g. 1.-2.jūn.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2012. - 58.-59.lpp.

  Skulte, Ilva. Niknuma metaforika : agresīvas nozīmes metaforu izmantojums interneta portālu Delfi, Tvnet un Apollo rakstos un komentāros / I.Skulte // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 475.lpp.

  Kozlovs, Normunds. Modernitātes transformācija postmodernismā : subkultūru diskurss / N.Kozlovs, I.Skulte // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 418.lpp.

  Grāmatas un brošūras​​

  Rožukalne, Anda. Latvijas mediju auditorija recesijas laikā / A.Rožukalne, I.Skulte // Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša / S.Kruka redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 8.nod., 175.-192.lpp.

  Skulte, Ilva. Mediju teorija un literatūra / I.Skulte // Mūsdienu literatūras teorijas : monogrāfija / sast. I.E.Kalniņa, K.Vērdiņš. - Rīga, 2013. - 473.-504.lpp. - Saturā: Mediju teorijas idejas: Sergeja Timofejeva dzejoļa "Vīrietis ar sievieti" lasījums.

  Skulte, Ilva. Strukturālisms / I.Skulte, N.Kozlovs // Mūsdienu literatūras teorijas : monogrāfija / sast. I.E.Kalniņa, K.Vērdiņš. - Rīga, 2013. - 53.-92.lpp. - Saturā: Strukturālisma idejas: Kārļa Vērdiņa dzejoļa "Tētis meklē kašķi" lasījums.

  Grāmatas

  Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia

  Sergejs Kruks, red., Xavier Landes, Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Ritma Rungule, Silva Seņkāne, Diāna Kalniņa, Aija Kažoka, Kristīne Rolle, Klāvs Sedlenieks, Ilva Skulte, Normunds Kozlovs, Anda Rožukalne
  Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

  Kontakti

  Kolēģi

  Anda Rožukalne
  Dekāne, Katedras vadītāja, Docētāja
  Sergejs Kruks
  Studiju programmas vadītājs, Docētājs
  Sandra Mihailova
  Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
  Anda Laķe
  Studiju programmas vadītāja, Docētāja
  Ivans Jānis Mihailovs
  Studiju programmas vadītājs, Docētājs
  Klāvs Sedlenieks
  Studiju programmas vadītājs, Docētājs
  Alnis Stakle
  Studiju programmas vadītājs, Docētājs
  Ruta Siliņa
  Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Valdes locekle
  Ieva Puzo
  Vecākā pētniece