Skip to main content

About

Work experience

2021 - Present

Dean

Faculty of Law, Rīga Stradiņš University

2013 - 2021

Leading researcher, vice-dean

Rīga Stradiņš University

Main responsibilities: to manage international cooperation
Business or sector: Higher Education

2003 - 2021

Associate professor

BA School of Business and Finance, www.ba.lv

Main responsibilities: to give lectures on commercial law, EU and International law
Business or sector: Higher Education

2001 - 2003

Head of the Legal Department

AS “Komercbanka “Baltikums””, www.baltikums.eu

Main responsibilities: to ensure that the activities of the commercial bank fully corresponds with
demands of Latvian law
Business or sector: Finance

2003 - 2003

Chief lawyer

AS “Rietumu Banka” www.rietumu.lv

Main responsibilities: to ensure that the activities of the commercial bank fully corresponds with demands of Latvian law

2000 - 2001

Leading lawyer

AS “Saules banka”

Main responsibilities: to prepare legal documentation for different international transactions, to
analysecurrent legal problems etc.

1998 - 2001

Chief lawyer at the Division of international agreements, Department of Law

State Revenue Service www.vid.gov.lv

Main responsibilities: to communicate with foreign tax authorities, to participate in negotiations on tax
agreements and related matters with foreign countries

Education and training

2003 - 2008

Doctor of International Law

Law Faculty, University of Latvia

1998 - 2000

Master of Law

Institute of the International Affairs, University of Latvia

1995 - 1998

Lawyer

Law Faculty, University of Latvia

1994 - 1995

Head of the department of international relations

Institute of the International Affairs, Faculty of Economics and Management, University of Latvia

1989 - 1994

Master of the history

Faculty of History and Philosophy, University of Latvia

Achievements

Publications

 

J.Grasis (2019). Implementation of the Sustainable Development Goals in the Republic of Latvia. Vadyba. Journal of Management, 2019 No.2. p.111-117.

 

J.Grasis (2018). From Fiduciary Deals to Trust Operations in Latvian Commercial Banks. Lambert Academic Publishing, 2018. Scientific monography.

 

J.Grasis (2018) Fiduciary deals and property in the legal system of Latvia / Právo, obchod, ekonomika, VIII / edited by J.Suchoža, J.Husár, R.Hučková. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, 2018. - P.159-167.

 

J.Grasis (2018) Recognition of trust instrument in the continental law system countries and possible introduction in Latvia. 5th International Multidisciplinary Scientific conference on Social Sciences &Arts
SGEM 2018. Conference proceedings, volume 5 p.277-285. Indexation in Web of science


J.Grasis (2017) Towards the establishment of a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes. 4th International Multidisciplinary Scientific conference on Social Sciences &Arts SGEM 2017. Conference proceedings, p. 511-518.Web of science data base


J.Grasis (2017) Compliance of the Latvian Personal Income Tax System to Preamble of the Satversme (Constitution) of the Republic of Latvia and International Obligations of the Republic of Latvia. Collection of
Research Papers in Conjunction with the 6th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia “Constitutional Values in Contemporary Legal Space”I 16–17 November, 2016 p.263.- 271. Web of science data base.

 

R.Šliaziene, J.Grasis (2017)Comparision of the legal enviroment of the business in the Republic of Latvia and the Republic of Lithuania. Vadyba. Journal of Management 2017 No.2.EBSCO data base.


J.Grasis (2016). Trust Regulation in the Czech Republic: the Model Law for Introduction of the Trust instrument in the Republic of Latvia? EIRP Proceedings Nr.11, p. 50-59. EBSCO data base


M.Belēviča, J.Grasis (2016) General Anti-Avoidance Rule in Latvian Tax Law. Acta Universitatis Danubius. Juridica. p. 97 – 105.EBSCO database.


J.Grasis (2015). The protection of creditors within insolvency case of the commercial bank. USA – China Law Review, Volume 12, Number 4 April 2015, p.p.320 – 328. EBSCO data base.


J.Bojārs, J.Grasis (2015) Necessity of Introduction of the Progressive Income Tax System: case of Latvia. Proceedings of the 2015 International Congress on Economics, Social Sciences and Information
Management ; Bali, Malaisia, March 28.-29, 2015.


J.Grasis (2014) Trasts un naudas atmazgāšanas novēršana: problēmas un risinājumi. Administratīvā un kriminālā justīcija. Nr4/2014, 37.- 44.lpp.


J.Grasis (2012). Centralizēts akciju sabiedrību akcionāru reģistrs: nepieciešamība un risinājumi//Biznesa augstskolas Turība 2012.gada zinātniskās konferences „Ilgtspējīga uzņēmējdarbība
mainīgos ekonomiskos apstākļos” rakstu krājums
http://aurora.turiba.lv/bti/Editor/Manuscript/Proceeding/LV…


D.Atstāja, J.Grasis, J.Ieviņš, T.Tambovceva. (2011) Latvijas vide, dabas daudzveidība un starptautiskās saistības. Monogrāfija Vide un ekonomika, 2011, 11.-36.lpp. ISBN 978-9984-45-371-2


J.Grasis. Banku darbības tiesiskā vide. Rīga: Latvijas komercbanku asociācijas mācību centrs, 2008.

J.Grasis. Zinātniskā monogrāfija tiesiskais regulējums un tā iespējamā pārņemšana Latvijā. Rīga, 2008.


J.Grasis. A new trust law for Latvia?//Trusts&Wealth Management Journal. December, 2008. p.19-21


J. Grasis. Latvia. World Trust Survey 2007. Trusts&Trustees. Oxford University Press. Volume 13, Issue 8. p.437-444.


J.Grasis. Latvia. World Trusts Survey 2006 // Trusts&Trustees. Volume 12, Issue 8. July/August 2006. p. 58-59.

 

J.Grasis.J. Trusts in Latvia // World Trust Survey, June, 2005. p. 121 - 125

J.Grasis. Ārvalstu komersanta pastāvīgās pārstāvniecības noteikšana nodokļu vajadzībām Latvijā: teorija un prakse. Latvijas Universitātes raksti.2004. 671.sēj. EKONOMIKA, III, 93.-101.lpp.

J.Grasis Nodibinājums – kontinentālo tiesību labdarības trasts. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 7.starptautiskās konferencse „Sabiedrība un kultūra: ilgtspējīga attīstība” rakstu krājums: „Sabiedrība un kultūra”, VII. Sastād. Arturs Medveckis. Liepāja: LiePA, 2005. 309.-313.lpp.


J.Grasis. Negodprātīga starpvalstu nodokļu konkurence – vai tā veicina ilgtermiņa attīstību? Banku augstskolas starptautiskās zinātniskās konferences „Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi: jauni izaicinājumi un perspektīvas” ziņojumu krājums. Rīga, 2004. 97 – 101.lpp.

 

Presentations

 

J.Grasis. Implementation of the Sustainable Development Goals in the Republic of Latvia. 13th International Scientific Methological-Practical Conference “Sustainable Regional Development: Economical , Management, Law and Technology Possibilities 2019”, Klaipeda 24.10.2019

 

J.Grasis “Legal regulation of cryptographic and digital assets in the EU state – case of the Republic of Latvia”, Kharkiv III Legal Forum 2019, 27.09.2019

 

J.Grasis. “VDK priekšteča – MGB veiktās represijas pret Latvijas iedzīvotājiem 1949.gada 25.martā”. Referāts RSU Juridiskās fakultātes, Baltijas Stratēģisko pētījumu centram, Latvijas Juristu biedrības, Siedlicas Dabas un humanitāro zinātņu universitātes, Zviedrijas Drošības un politikas attīstības institūta, Juridiskās koledžas un Jaroslava Mudrā Nacionālās juridiskās universitātes starptautiski zinātniski praktiskā konference “Tiesiskās sistēmas aktuālās problēmas” 25.04.2019

 

J.Grasis “Recovery of the Latvian gold reserves in foreign banks after restauration of independence – fresh look from the imternational public law“. RSU International Interdisciplinary Conference on Social sciences PLACES. 02.04.2019

 

J.Grasis. Fiduciary deals and property in the legal system of Latvia. Referāts starptautiskā konferencē „International Symposium Law-Commerce- Economy”, Vysokije Tatri, Slovakia November 07.-09., 2018.

 

J.Grasis. Legal status of the Honorary Consular Officers: Theory and Practise in Latvia. 7th International Interdisciplinary Scientific Conference Society.Health.Welfare” RSU, October 10-12, 2018

 

J.Grasis. Anti-money laundering in Latvia – lessons from the past. ASBBMC conference March 23, 2018.

 

J.Grasis. Naudas atmazgāšanas novēršanas problēmas Latvijā: vēsturiskais mantojums un nākotne. Scientific conference of RSU, March 22, 2018.

 

J.Grasis. Towards the establishment of a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes. 4th International Multidisciplinary Scientific conference on Social Sciences &Arts SGEM, March 28-31, 2017.

 

J.Grasis. The problems of the jurisdiction in the Cyberspace. Banku augstskolas un RISEBA 9.ikgadējā starptautiskā zinātniskā conference ASBBMC 2016 “Biznesa ilgtspējas izaicinājumi digitālajā laikmetā”
22.04.2016


J.Grasis „Vai „zaļo cilvēciņu” parādīšanās NATO dalībvalstī iedarbina 5.pantu: starptautisko tiesību aspekti”. Rīgas Stradiņa Universitātes, Drošības un politikas attīstības institūta (Zviedrija), Tallinas augstskola Nord (Igaunija) starptautiskā konferencē. „ Mūsdienu sabiedrības jaunie izaicinājumi drošības nostiprināšanā: reālais stāvoklis un perspektīvas”.20.04.2016

 

J.Grasis. „The improvement of the trust instrument in Latvia – necessity for export of the financial products.” 8th International Scientific Conference „Information Society and Modern Business”, Ventspils, 24.04.2015;


J.Grasis ”Russia intervention in Crimea from the perspective of international law”. International Scientific Conference at Riga Stradins University „Topical Problems of Security Reinforcement; political, Social, Legal aspects”, Riga, 23.04.2015;


J.Grasis. „Vai progresīvā ienākuma nodokļu sistēma ietekmē valsts konkurētspēju?” RTU 55.starptautiskā zinātniskā konference, sekcija „Nacionālā ekonomika un uzņēmējdarbība”, Rīga, 15.10.2014;


J.Grasis „Inovatīva tehnoloģiju attīstība un tiesības: SMS kreditēšanas analīze”. RSU starptautiskā zinātniskā konference „Inovatīvās jurisprudences aktuālās problēmas”, Rīgā, 2013.gada 25.aprīlī;


J.Grasis „Sākuma deklarēšanās Latvijā un tās ietekme uz ēnu ekonomiku”. RSU starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālie tiesību jautājumi noziedzīgu nodarījumu apkarošanā ekonomikā”, Rīga, 2012.gada 23.februārī


J.Grasis „Direct taxation in the European Union: need for harmonization?”. 12th.international conference „Business
and Economic Development in Central and Eastern Europe” Brno, September 10.-11, 2004;


J.Grasis “An Enlarged Europe: Need for Direct Tax Harmonization” Jean Monnet conference in Riga “Beyond EU Enlargement 2004. Responding to Challenges”, on April 20.-22., 2006.

 

Conferences Seminars

 

Annual discussion “Latvijas aktualitātes Eiropas Cilvēktiesību tiesā”. Rīgas Juridiskā augstskola, 2016.gada
8.aprīlī

 

Guest lectures

 

J.Grasis ”Bilateral Agreements between Latvia and Spain relating to business”, Universidad de Granada (Spānija), 16.09.2019 - 19.09.2019

 

J.Grasis “EU Integration&Law”, Ventspils Augstskola, May 24-26. 2019

 

J.Grasis “Bilateral agreements between Latvia and Portugal relating to business” Polytechnic Institute of Coimbra, Portugāle, 06.09.2019 – 10.05.2019

 

J.Grasis “Komerctiesības”, Ventspils Augstskola, 2019.gada marts-aprīlis

 

J.Grasis “Bilateral Agreements between Latvia and Lithuania relating to business.” Lithuania Business University of Applied Sciences, Klaipēda, Lietuva, 26. - 29. 03.2019

 

J.Grasis “International Business Law”. Lithuania Business University of Applied Sciences, Klaipeda, Lietuva, spring semester of 2018.

 

J.Grasis “Comparision of legal systems of the Republic of Latvia and the Republic of Lithuania”, Mykolas Romeris University (Lithuania), 25. - 28. 09.2018

 

J.Grasis “Protection of investments within Latvia/EU”, Bar-Ilan university, Telaviv, Israel, 04.-10.06.2018

 

J.Grasis “International Business Law” Lithuania Business University of Applied Sciences, Klaipeda, Lietuva, April-May, 2017


J.Grasis “Conventions between Latvia and India in the tax and investment matters” AIMS Institute of Higher Education, Bangalore, India. 06.03.-13.03.2017


J.Grasis „Comparative analysis of the state default problems: cases of Latvia, Iceland and Cyprus” Eastern Macedonia& Thrace Institute of Technology, School of Management and Economics, Kavala, Greece, 25.- 29.05.2015


J.Grasis „Introduction to the Latvian legal system” and „Some important aspects of international trade law”. Vilniaus Kooperacijos Kolegija, Viļnius, Lithuania, 05.05.-09.05.2014


J.Grasis „Introduction to the International taxation”. Universidad Carlos III de Madrid, Madride, Spain, 03.- 07.02.2014


J.Grasis „EU regulation on state aid and „Reshape” plan of „Air Baltic””. University of Business in Prague, Czech Republic 04.-08.03.2013


J.Grasis „Introduction to Latvian legal system”. Mykolo Romerio Universiteto, Viļnius, Lithuania, 22.-28.09.2013


J.Grasis „The protection of foreign investment in Latvia and within the European Union”, Technical University Politecnico di Bari, Bari, Italy, 19.-25.05.2013

 

J.Grasis „Investing in Latvia: basic legal and tax matter” West Lithuania Business college in Sauliai, Lithuania 25.- 29.06.2012


J.Grasis „Double taxation Convention between Latvia and Italy” Technical University Politecnico di Bari, Bari, Italy, 08.-15.05.2012

 

 

Honours and awards

 

Honorary citizen of Lincoln city (USA)

 

Memberships

 

Member of the European Society of International Law

 

References

 

Prof. Juris Bojars – juris[pnkts]bojarsatlu[pnkts]lv

 

Projects

Lead Researcher, Faculty of Law, Project Development and Research Laboratory

Lectured study course

Civil Law

Diplomatic Law

Electronic Commerce and Taxes

Foreign Language in Legal Sciences

International Humanitarian Law

International Law and Diplomatic Rights

International Private Law

International Public Law

International Refugee Law

Topical Problems in International Public Law

Supervised study course

European Law

International Law

International Private Law

Legal Order of the Bank Sector in the European Union

Topical Problems in International Public Law

Contacts

Colleagues

Sandra Kaija
Academic Staff, Director of Study Programme
Inga Kudeikina
Director of Study Programme
Aldis Lieljuksis
Director of Study Programme, Academic Staff
Karina Palkova
Academic Staff, Vice-Dean, Director of Study Programme, Lead Researcher
Lidija Juļa
Academic Staff, Director of Study Programme
Kitija Bite
Assistant Professor (acting)
Ilze Bērziņa
Academic Staff
Dita Plepa
Academic Staff
Aelita Zīle
Academic Staff
Juris Zīvarts
Academic Staff, Director of Study Programme