Skip to main content

Work experience

2011 - Present

Deputy director

Paula Stradiņa Museum of the History of Medicine

2005 - Present

Director

RSU Institute of the History of Medicine, Riga (Latvia)

2005 - Present

Professor

RSU, Institute of the History of Medicine, Riga (Latvia)

Education and training

1989 - 1991

Dr.med.

Free University Berlin, Berlin (Germany)

approved in Latvia: 1992

1979 - 1987

Medical Doctor’s Diploma

The Riga Medical institute, Riga (Latvia)

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

2016 (RSU trainings)

- Scientific Effectiveness

- Another video-lectures

Others:​

- Insights into Personal Effectiveness

- Organizational Effectiveness

- Situational Leadership II, K. Blanchad Company

- Targeted Ambassadors Program

- Ethics & Compliance in the Health Care

Field of research

German - Russian Medical Relations in XIX-th century

History of the Pharmaceutical Industry in the Imperial Russia and Baltic States (1920-1940)

Medical Museology

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, professional study programme "The History of Medicine and Life Sciences"

Head of the study programme

Rīga Stradiņš University, academic study programme "The History of Medicine and Life Sciences"

Head of study course

The History of Medicine and Life Sciences

Lectured study course

The History of Medicine and Life Sciences​

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

doctoral theses: 2

Reviewed:

doctoral theses: 4

Projects

Anti-corruption in the National Health Care System

Memberships

International Society of the History of Medicine; National delegate

​​International Society of the History of Pharmacy; member

Общество историков медицины России; member

Awards and recognitions

2012 Pauls Stradiņš Prize

2014 Exhibition of the Year in Latvia (Medicine & Opera)

2016 Louis Paster Medal

Publications

Research articles​

Apinis, Pēteris. Medicīnas grāmatniecība Latvijā un Baltijā 1990.-2010.gadā / P.Apinis, J.Salaks, V.Pozņaka // Acta Medico-Historica Rigensia. - 9.sēj. (2010), 50.-74.lpp.

Pullats, Raimo. Zilibaltā grāmata : [par grāmatu Jānis Stradiņš. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. - Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2009. 639 lpp., 365 att.] R.Pullats, J.Salaks // Acta Medico-Historica Rigensia. - 9.sēj. (2010), 438.-445.lpp.

Salaks, Juris. Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas un LZA kopsēde par augstākās medicīniskās izglītības un veselības aprūpes problēmām Latvijā / J.Salaks, J.Stradiņš // Acta Medico-Historica Rigensia. - 9.sēj. (2010), 433.-437.lpp.

Salaks, Juris. Exposition à l'occasion du deux centième anniversaire du professeur Nikolaï Ivanovich Pirogov = Exhibition dedicated to the 200 th anniversary of professor Nikolay Ivanovich Pirogov / J.Salaks // Bulletin de l'Association Européenne des Musées d'Histoire des Sciences Médicales = Bulletin of European Association of Museums of the History of Medical Sciences. - N 47 (2010, June), p.12-13. - Teksts paral. franču, angļu val.

Stradiņš, Jānis. Medicīnas vēstures rakstu krājumam "Из истории медицины" / Acta Medico-Historica Rigensia - 50 gadu / J.Stradiņš, J.Salaks, R.Grāvere // Acta Medico-Historica Rigensia. - 9.sēj. (2010), 14.-26.lpp.

Odiņa, Olga. Žēlsirdīgo māsu darbība Krievijas Sarkanā Krusta ietvaros Latvijas teritorijā / O.Odiņa, J.Salaks // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A.daļa. - 65.sēj., Nr.5/6 (2011), 4.-19.lpp. - Kopsav. angļu val.

Salaks, Juris. Exhibition dedicated to the bicentenary of Professor Nikolay Ivanovich Pirogov (1810-1881) in the Pauls Stradins Museum of the History of Medicine in Riga / J.Salaks // Baltic Journal of European Studies. - Vol.1, N 1(9) (2011, June), p.402-406.

Salaks, Juris. The marketing of medications in Post-Soviet Latvia / J.Salaks // Michael Quarterly: publication series of the Norwegian Medical Society. - Vol.8, N 2 : Fra utpost til utland (2011), p.258-269.

Salaks, Juris. Dentistry in Russia : from chronologic partioning to the National Museum / J.Salaks // Dental science and dentistry in Russia : (9-20 centuries) : principal stages and directions of development / K.Pashkov. - Rīga : Pauls Stradiņš Museum of the History of Medicine ; Rīga Stradiņš University Institute of the History of Medicine, 2013. - P.7.-9.

Salaks, Juris. Gunāra Orleāna (1931-1989) pedagoģiskā un zinātniskā darbība / J.Salaks, M.Orleāna // Lauku ārstniecība Latvijā : atskats un vērtējums : medicīnas vēstures simpozijs (Rīga, 2013.g. 18.septembrī) : tēzes un raksti / [redaktori : A.Ērglis, E.Platkājis ; sastādītājs A.Vīksna]. - Rīga, 2013. - 81.-83.lpp.

Salaks, Juris. The Ilya Mechnikov Collection in Riga / J.Salaks // History of Allergy. Chemical Immunology Allergy / Ed. by K.C. Bergmann, J.Ring. - Basel : Karger, 2014. - Vol.100, p.405-408.

Salaks, Juris. International cooperation of the Pauls Stradiņš Museum of the History of Medicine [Elektroniskais resurss] / J.Salaks // Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, No.2 (2015, Autumn), p.115-119. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.bahps.org/acta-baltica/abhps-3-2

Salaks, Juris. Profesores Genovefas Jēčas devums Jēkaba Prīmaņa Anatomijas muzeja izveidošanā un attīstībā / J.Salaks // Anatome augstskolā, zinātnē, dzīvē : profesores Genovefas Jēčas piemiņas grāmata. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2015. - 109.-113.lpp.

Abstracts​

Salaks, Juris. Nicolay I.Pirogov and this time in surgery in the Pauls Stradiņš Museum for History of Medicine = Николай Иванович Пирогов и хирургия его времени в экспозиции Музея истории медицины им. Паула Страдыня / J.Salaks // 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (Riga, May 20-22, 2010) : [Abstract Book]. - Riga, 2010. - P.20.

Salaks, Juris. The collection of the Professor Nikolay Pirogov at the Pauls Stradiņš Museum of the History of Medicine in Riga / J.Salaks // Historiae Scientiarum Baltica 2010 : Abstracts of the XXIV International Baltic Conference on the History of Science (Tallinn, Estonia, Oct.8-9, 2010). - Tallinn, 2010. - P.56-57.

Salaks, Juris. Unknown aspects of the F.Hoffmann-La Roche archives in Riga : [abstract] / J.Salaks // 40th International Congress for the History of Pharmacy = 40. Internationaler Kongress für Geschichte der Pharmazie = 40ème Congrès International d'Histoire de la Pharmacie (Berlin, Germany, Sept.14-17, 2011). - Berlin, 2011. - P.69-70.

Salaks, Juris. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja priekšmeta - mūmijas - radioloģiskā izmeklēšana / J.Salaks, E.Valtere // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 502.lpp.

Salaks, Juris. The international pharmaceutical industry in the Baltic States from 1920 until 1940 : [abstract] / J.Salaks // 43rd Congress of the International Society for the History of Medicine "The development of medical sciences between past and future" (Padua-Abano Terme, Italy, Sept.12-16, 2012). - Padua, 2012. - P.32-33.

Salaks, Juris. The Medical Crossroad of the Amber Road and the Silk Road at the Pauls Stradiņš Museum of the History of Medicine in Rīga : [abstract] / J.Salaks // 44rd Congress of the International Society for the History of Medicine "The Great Silk Road and medicine" (Tbilisi, Georgia, Sept.10-14, 2014). - Tbilisi, 2014. - P.43.

Salaks, Juris. The role of the Pauls Stradiņš Museum of the History of Medicine in Rīga in facilitating co-operation among medical museums in Eastern and Western Europe / J.Salaks // Historiae Scientiarum Baltica 2012 : Abstracts of the XXV International Baltic Conference on the History of Science (Vilnius, Lithuania, Oct.4-6, 2012). - Vilnius, 2012. - P.38-39.

Herzog, Ursula. Use of Max Cloetta's narcotic solution for prolonged sleep therapy in Latvia in the 1930s / U.Herzog, I.Libiete, J.Salaks // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 460.lpp.

Letnikovs, Aleksejs. Development of foreign pharmaceutical market in Russia between the end of the 19th and the beginning of 20th century / A.Letnikovs, J.Salaks // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 462.lpp.

Salaks, Juris. The early results of a ISHP research fellow grant for 2013 : "The operations of F.Hoffmann-La Roche in Russia from 1896 until 1920" [Elektroniskais resurss] : [abstract] / J.Salaks // The 41st International Congress for the History of Pharmacy (Paris, France, Sept.10-14, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Paris, 2013. - Abstract No.L042. - Resurss aprakstīts 2014.g. 10.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.histpharm.org/congresses%20ishp.htm

Tjurina, Jekaterina. Ārsta loma pasaules operu izrādēs 18.-20. gadsimtā / J.Tjurina, J.Salaks // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 458.lpp.

Rudolf, Katharina. Production of Hoffmann-La Roche (Roche) branded medicines Sirolin and Tonikum in Latvia 1927-1940 / K.Rudolf, J.Salaks // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 479.lpp.

Salaks, Juris. Doctors : organisers of museums / J.Salaks // Historiae Scientiarum Baltica 2014 : Abstracts of the XXVI International Baltic Conference on the History of Science (Helsinki, Finland, Aug.21-22, 2014). - Helsinki, 2014. - P.45-46.

Goncharov, M. The 1884 Russian empire statutes for universities and their influence on the faculty of medicine at University of Tartu / M.Goncharov, J.Salaks // Historiae Scientiarum Baltica 2015 : Abstracts of the XXVII International Baltic Conference on the History of Science (Riga/Jelgava, Latvia, Oct.1-2, 2015). - Riga ; Jelgava : Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, 2015. - P.25-26.

Himmels, J.P.W. Latvia as a mediator between Soviet Russia and Europe in the chemical and botanical pharmaceutical industry (1919-1939) : [abstract] / J.P.W.Himmels, K.Ch.Pott, J.Salaks // III Всероссийская Олимпиада по истории медицины на базе Военно-медицинского музея Министерства обороны России (Санкт-Петербург, Россия, 18-21 ноября, 2015 г.) : проекты участников / Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова, Российское общество историков медицины. - Москва, 2015. - С.208-209.

Salaks, Juris. Amber in medicine : how to present the theme in a modern museum [Elektroniskais resurss] / J.Salaks // International Conference "Amber in the history of medicine" (Kaliningrad, Russia, Sept.14-17, 2015) : Paper Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Kaliningrad, 2015. - 3 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 20.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ahm2015.ambermuseum.ru/en/home/paper_abstracts

Salaks, Juris. Effects of the great economic crisis (1929-1934) on foreign pharmaceutical companies in Latvia / J.Salaks, S.Schanz // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 452.lpp.

Salaks, Juris. The results of the ISHP research fellow grant "The operations of F.Hoffmann-La Roche in Russia from 1896 until 1920" / J.Salaks // 42nd International Congress for the History of Pharmacy = 42ème Congrès International d'Histoire de la Pharmacie = 42. Internationaler Kongress für Geschichte der Pharmazie (Istanbul, Turkey, Sept.8-11, 2015) : Abstracts. - Istanbul, 2015. - P.51-52.

Books and brochures​

Salaks, Juris. Daži gadi Roche Latvija vēsturē šodienas acīm / J.Salaks // Roche, 1896-2011 / [P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs ...[u.c.]]. - Rīga, 2011. - 97.-126.lpp.

Profesors Vladislavs Korzāns : cilvēks un rektors / [sastādītājs J. Salaks ; zinātniskais redaktors A. Ērglis ; J.Gardovskis, ievads] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2015. - 310 lpp. - Teksts latviešu valodā, priekšvārds un ievads arī angļu valodā.

Books

Profesors Vladislavs Korzāns. Cilvēks un Rektors

Autors(i): Juris Salaks, sast., Artis Ērglis, zin. red.
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Contacts

Colleagues

Ineta Lipša
Project coordinator
Līga Hartpenga
Technical Assistant