Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2011 - pašlaik

Direktora vietnieks zinātniskā darbā

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

2005 - pašlaik

Direktors

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas vēstures institūts

2005 - pašlaik

Profesors

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas vēstures institūts

Izglītība

1989 - 1991

Dr.med. diploms

Berlīnes Brīvā universitāte

nostrificēts Latvijā 1992. gadā

1987 - 1989

Diploms par klīniskās ordinatūras absolvēšanu sociālā higienā un veselības aizsardzības organizācijā

Rīgas Medicīnas institūts

1979 - 1987

Ārsta diploms

Rīgas Medicīnas institūts

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2016 (RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs)

- Pētniecības darbu efektīva vadīšana

- Citādu videolekciju veidošana - Vulverhemptonas Universitātes pieredze

Citas:

- Insights into Personal Effectiveness

- Organizational Effectiveness

- Situational Leadership II, K. Blanchad Company

- Targeted Ambassadors Program

- Ethics & Compliance in the Health Care

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Vācu - krievu medicīnas sakari XIX.gs.

Farmaceitiskā rūpniecība Baltijā (1920-1940) un Imperiskā Krievijā

Medicīniskā muzeoloģija​

 

Izstrādātās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte​ 2. līmeņa profesionālā studiju programma "Medicīnas un dzīvības zinātņu vēsture"​​

 

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte​ 2. līmeņa profesionālā studiju programma "Medicīnas un dzīvības zinātņu vēsture"​​​

Izstrādātie studiju kursi

 

Medicīnas vēsture

 

Docētie studiju kursi

 

Medicīnas un dzīvības zinātņu vēsture

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie:

promocijas darbi: 2

recenzētie:

promocijas darbi: 4

 

 

Projekti

 

Granta vadītājs. Korupcijas novēršana nacionālā veselības aprūpes sistēmā

Granta vadītājs. Farmaceitiskās rūpniecības vēsture Impēriskā Krievijā​ un Baltijas valstīs (1920-1940)

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

International Society of the History of Medicine nacionālais delegāts

​​International Society of the History of Pharmacy biedrs

Общество историков медицины России biedrs

 

Apbalvojumi un atzinības

 

Paula Stradiņa Balva; 2001.gads

Latvijas Muzeju biedrības balva „Zelta puteklis" nominācijā 2013.gada izstāde

Louis Pasteur medaļa; 2016​​

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Salaks, Juris. International cooperation of the Pauls Stradiņš Museum of the History of Medicine [Elektroniskais resurss] / J.Salaks // Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, No.2 (2015, Autumn), p.115-119. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.bahps.org/acta-baltica/abhps-3-2

Salaks, Juris. Profesores Genovefas Jēčas devums Jēkaba Prīmaņa Anatomijas muzeja izveidošanā un attīstībā / J.Salaks // Anatome augstskolā, zinātnē, dzīvē : profesores Genovefas Jēčas piemiņas grāmata. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2015. - 109.-113.lpp.

Salaks, Juris. The Ilya Mechnikov Collection in Riga / J.Salaks // History of Allergy. Chemical Immunology Allergy / Ed. by K.C. Bergmann, J.Ring. - Basel : Karger, 2014. - Vol.100, p.405-408.

Salaks, Juris. Dentistry in Russia : from chronologic partioning to the National Museum / J.Salaks // Dental science and dentistry in Russia : (9-20 centuries) : principal stages and directions of development / K.Pashkov. - Rīga : Pauls Stradiņš Museum of the History of Medicine ; Rīga Stradiņš University Institute of the History of Medicine, 2013. - P.7.-9.

Salaks, Juris. Gunāra Orleāna (1931-1989) pedagoģiskā un zinātniskā darbība / J.Salaks, M.Orleāna // Lauku ārstniecība Latvijā : atskats un vērtējums : medicīnas vēstures simpozijs (Rīga, 2013.g. 18.septembrī) : tēzes un raksti / [redaktori : A.Ērglis, E.Platkājis ; sastādītājs A.Vīksna]. - Rīga, 2013. - 81.-83.lpp.

Odiņa, Olga. Žēlsirdīgo māsu darbība Krievijas Sarkanā Krusta ietvaros Latvijas teritorijā / O.Odiņa, J.Salaks // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A.daļa. - 65.sēj., Nr.5/6 (2011), 4.-19.lpp. - Kopsav. angļu val.

Salaks, Juris. Exhibition dedicated to the bicentenary of Professor Nikolay Ivanovich Pirogov (1810-1881) in the Pauls Stradins Museum of the History of Medicine in Riga / J.Salaks // Baltic Journal of European Studies. - Vol.1, N 1(9) (2011, June), p.402-406.

Salaks, Juris. The marketing of medications in Post-Soviet Latvia / J.Salaks // Michael Quarterly: publication series of the Norwegian Medical Society. - Vol.8, N 2 : Fra utpost til utland (2011), p.258-269.

Apinis, Pēteris. Medicīnas grāmatniecība Latvijā un Baltijā 1990.-2010.gadā / P.Apinis, J.Salaks, V.Pozņaka // Acta Medico-Historica Rigensia. - 9.sēj. (2010), 50.-74.lpp.

Pullats, Raimo. Zilibaltā grāmata : [par grāmatu Jānis Stradiņš. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. - Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2009. 639 lpp., 365 att.] R.Pullats, J.Salaks // Acta Medico-Historica Rigensia. - 9.sēj. (2010), 438.-445.lpp.

Salaks, Juris. Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas un LZA kopsēde par augstākās medicīniskās izglītības un veselības aprūpes problēmām Latvijā / J.Salaks, J.Stradiņš // Acta Medico-Historica Rigensia. - 9.sēj. (2010), 433.-437.lpp.

Salaks, Juris. Exposition à l'occasion du deux centième anniversaire du professeur Nikolaï Ivanovich Pirogov = Exhibition dedicated to the 200 th anniversary of professor Nikolay Ivanovich Pirogov / J.Salaks // Bulletin de l'Association Européenne des Musées d'Histoire des Sciences Médicales = Bulletin of European Association of Museums of the History of Medical Sciences. - N 47 (2010, June), p.12-13. - Teksts paral. franču, angļu val.

Stradiņš, Jānis. Medicīnas vēstures rakstu krājumam "Из истории медицины" / Acta Medico-Historica Rigensia - 50 gadu / J.Stradiņš, J.Salaks, R.Grāvere // Acta Medico-Historica Rigensia. - 9.sēj. (2010), 14.-26.lpp.

Brikere, Inta. Mūsdienīgi modernais doktors Loders : [par baltvācu izcelsmes medicīnas zinātnieku, prof. Justu Kristiānu fon Loderu (1753-1832)] / I.Brikere ; pēc medicīnas vēsturnieka prof. J.Salaka inform. // 36,6°C Veselīgāk. Saskanīgāk. Gudrāk. - Janv./febr. (2009), 54.-56.lpp.

Grāvere, Rita. The Latvian Institute for Research of the nation's living strength and itt mission in the 1930s : [Elektroniskais resurss] / R.Grāvere, J.Salaks // Conference "Eugenics, Race and Psychiatry in the Baltic States : a Trans-National Perspective" ( Riga, Latvia, May 7-8, 2009). - Resurss aprakstīts 2010.g. 31.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.pulse-project.org/node/173

Salaks, Juris. Emergence and development of the Pauls Stradiņš Museum of the History of Medicine in Rīga / J.Salaks // Medicina nei Secoli. - Vol.21, N 1 (2009), p.215-243. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Salaks, Juris. 13. Eiropas Medicīnas zinātņu vēstures muzeju asociācijas kongress Rīgā / J.Salaks // Acta Medico-Historica Rigensia. - 8.sēj. (2007), 369.-377.lpp. - Kopsav. angļu val.

Stradiņš, Jānis. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja 50 darba gadu / J.Stradiņš, E.Bērziņa, J.Salaks // Acta Medico-Historica Rigensia. - 8.sēj. (2007), 19.-31.lpp. - Kopsav. angļu val.

Salaks, Juris. Eiropas Medicīnas zinātņu vēstures muzeju asociācija pārmaiņu priekšā / J.Salaks // Acta Medico-Historica Rigensia. - 7.sēj. (2005), 413.-[417].lpp. - Kopsav. angļu val.

Salaks, Juris. Insulīna vēsture / J.Salaks // Saule. - Nr.21 (2005, jūl.), 10.-11.lpp.

Salaks, Juris. Kā tapa Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs Rīgā, un kāda tam saistība ar Džona Hantera muzeju Londonā? [Elektroniskais resurss] / J.Salaks // [P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ziņu arhīvs] : [raksti] / P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs. - [Elektroniskais resurss]. - [Rīga], 2005. - Tiešsaistes raksts.- Nosaukums no tīmekļa lapas.- Resurss aprakstīts 2006.g. 25.aug. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.mvm.lv/?rid=4

Salaks, Juris. Ko vēstīja Delfu orākuls par Nobela prēmiju sakarā ar insulīna atklāšanu [Elektroniskais resurss] / J.Salaks // [P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ziņu arhīvs] : [raksti] / P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs. - [Elektroniskais resurss]. - [Rīga], 2005. - Tiešsaistes raksts.- Nosaukums no tīmekļa lapas.- Resurss aprakstīts 2006.g. 28.aug. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.mvm.lv/?rid=31

Salaks, Juris. Paula Stradiņa balva - Rīgas Stradiņa universitātes rektoram profesoram Jānim Vētram / J.Salaks // Acta Medico-Historica Rigensia. - 7.sēj. (2005), 311.-[312.]lpp. - Kopsav. angļu val.

Stradiņš, Jānis. Creator. Proffessor. Administrator. Edicator. Auctor. Homo : [par ārstu, medicīnas vēsturnieku, Dr. med., Dr.med.h.c., valsts emiritēto zinātnieku, Ņujorkas Zinātņu akad. aktīvo locekli Kārli Ēriku Aronu (1933-2005) : muzeja patrona, Latvijas Zinātņu akad. Senāta priekšsēd. akadēmiķa, muzeja Konsultatīvās padomes locekļa un Rīgas Stradiņa universitātes rektora prof. saruna] / J.Stradiņš, J.Salaks, J.Vētra // Acta Medico-Historica Rigensia. - 7.sēj. (2005), 11.-32.lpp.

 

Tēzes​​

 

Goncharov, M. The 1884 Russian empire statutes for universities and their influence on the faculty of medicine at University of Tartu / M.Goncharov, J.Salaks // Historiae Scientiarum Baltica 2015 : Abstracts of the XXVII International Baltic Conference on the History of Science (Riga/Jelgava, Latvia, Oct.1-2, 2015). - Riga ; Jelgava : Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, 2015. - P.25-26.

Himmels, J.P.W. Latvia as a mediator between Soviet Russia and Europe in the chemical and botanical pharmaceutical industry (1919-1939) : [abstract] / J.P.W.Himmels, K.Ch.Pott, J.Salaks // III Всероссийская Олимпиада по истории медицины на базе Военно-медицинского музея Министерства обороны России (Санкт-Петербург, Россия, 18-21 ноября, 2015 г.) : проекты участников / Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова, Российское общество историков медицины. - Москва, 2015. - С.208-209.

Salaks, Juris. Amber in medicine : how to present the theme in a modern museum [Elektroniskais resurss] / J.Salaks // International Conference "Amber in the history of medicine" (Kaliningrad, Russia, Sept.14-17, 2015) : Paper Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Kaliningrad, 2015. - 3 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 20.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ahm2015.ambermuseum.ru/en/home/paper_abstracts

Salaks, Juris. Effects of the great economic crisis (1929-1934) on foreign pharmaceutical companies in Latvia / J.Salaks, S.Schanz // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 452.lpp.

Salaks, Juris. The results of the ISHP research fellow grant "The operations of F.Hoffmann-La Roche in Russia from 1896 until 1920" / J.Salaks // 42nd International Congress for the History of Pharmacy = 42ème Congrès International d'Histoire de la Pharmacie = 42. Internationaler Kongress für Geschichte der Pharmazie (Istanbul, Turkey, Sept.8-11, 2015) : Abstracts. - Istanbul, 2015. - P.51-52.

Rudolf, Katharina. Production of Hoffmann-La Roche (Roche) branded medicines Sirolin and Tonikum in Latvia 1927-1940 / K.Rudolf, J.Salaks // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 479.lpp.

Salaks, Juris. Doctors : organisers of museums / J.Salaks // Historiae Scientiarum Baltica 2014 : Abstracts of the XXVI International Baltic Conference on the History of Science (Helsinki, Finland, Aug.21-22, 2014). - Helsinki, 2014. - P.45-46.

Herzog, Ursula. Use of Max Cloetta's narcotic solution for prolonged sleep therapy in Latvia in the 1930s / U.Herzog, I.Libiete, J.Salaks // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 460.lpp.

Letnikovs, Aleksejs. Development of foreign pharmaceutical market in Russia between the end of the 19th and the beginning of 20th century / A.Letnikovs, J.Salaks // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 462.lpp.

Salaks, Juris. The early results of a ISHP research fellow grant for 2013 : "The operations of F.Hoffmann-La Roche in Russia from 1896 until 1920" [Elektroniskais resurss] : [abstract] / J.Salaks // The 41st International Congress for the History of Pharmacy (Paris, France, Sept.10-14, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Paris, 2013. - Abstract No.L042. - Resurss aprakstīts 2014.g. 10.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.histpharm.org/congresses%20ishp.htm

Tjurina, Jekaterina. Ārsta loma pasaules operu izrādēs 18.-20. gadsimtā / J.Tjurina, J.Salaks // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 458.lpp.

Salaks, Juris. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja priekšmeta - mūmijas - radioloģiskā izmeklēšana / J.Salaks, E.Valtere // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 502.lpp.

Salaks, Juris. The international pharmaceutical industry in the Baltic States from 1920 until 1940 : [abstract] / J.Salaks // 43rd Congress of the International Society for the History of Medicine "The development of medical sciences between past and future" (Padua-Abano Terme, Italy, Sept.12-16, 2012). - Padua, 2012. - P.32-33.

Salaks, Juris. The Medical Crossroad of the Amber Road and the Silk Road at the Pauls Stradiņš Museum of the History of Medicine in Rīga : [abstract] / J.Salaks // 44rd Congress of the International Society for the History of Medicine "The Great Silk Road and medicine" (Tbilisi, Georgia, Sept.10-14, 2014). - Tbilisi, 2014. - P.43.

Salaks, Juris. The role of the Pauls Stradiņš Museum of the History of Medicine in Rīga in facilitating co-operation among medical museums in Eastern and Western Europe / J.Salaks // Historiae Scientiarum Baltica 2012 : Abstracts of the XXV International Baltic Conference on the History of Science (Vilnius, Lithuania, Oct.4-6, 2012). - Vilnius, 2012. - P.38-39.

Salaks, Juris. Unknown aspects of the F.Hoffmann-La Roche archives in Riga : [abstract] / J.Salaks // 40th International Congress for the History of Pharmacy = 40. Internationaler Kongress für Geschichte der Pharmazie = 40ème Congrès International d'Histoire de la Pharmacie (Berlin, Germany, Sept.14-17, 2011). - Berlin, 2011. - P.69-70.

Salaks, Juris. Nicolay I.Pirogov and this time in surgery in the Pauls Stradiņš Museum for History of Medicine = Николай Иванович Пирогов и хирургия его времени в экспозиции Музея истории медицины им. Паула Страдыня / J.Salaks // 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (Riga, May 20-22, 2010) : [Abstract Book]. - Riga, 2010. - P.20.

Salaks, Juris. The collection of the Professor Nikolay Pirogov at the Pauls Stradiņš Museum of the History of Medicine in Riga / J.Salaks // Historiae Scientiarum Baltica 2010 : Abstracts of the XXIV International Baltic Conference on the History of Science (Tallinn, Estonia, Oct.8-9, 2010). - Tallinn, 2010. - P.56-57.

Salaks, Juris. The international contacts of the Pauls Stradiņš Museum of the History of Medicine / J.Salaks // Nova miscellanea historiae scientiarum Baltica-50 : abstracts and programme of the 23rd International Baltic Conference on the History of Science (Riga, Oct.9-10, 2008) / Association of the History and Philosophy of Sciences of the Baltic States ...[et al.]. - Riga, 2008. - P.48.

Salaks, Juris. The long time director of the Museum Karlis Eriks Arons (1933-2005), a born professor / J.Salaks // Nova miscellanea historiae scientiarum Baltica-50 : abstracts and programme of the 23rd International Baltic Conference on the History of Science (Riga, Oct.9-10, 2008) / Association of the History and Philosophy of Sciences of the Baltic States ...[et al.]. - Riga, 2008. - P.42.

Salaks, Juris. An exhibition about the history of diabetes mellitus at the Paul Stradin Museum of the History of Medicine in Riga, Latvia / J.Salaks, A.Lejnieks // 2000 Years of Diabetes Mellitus: Satellite Symposium (Greece, Delphi, Sept.7-9, 2005) : [Abstracts]. - Delphi, 2005. - P.33.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Profesors Vladislavs Korzāns : cilvēks un rektors / [sastādītājs J. Salaks ; zinātniskais redaktors A. Ērglis ; J.Gardovskis, ievads] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2015. - 310 lpp. - Teksts latviešu valodā, priekšvārds un ievads arī angļu valodā.

Salaks, Juris. Daži gadi Roche Latvija vēsturē šodienas acīm / J.Salaks // Roche, 1896-2011 / [P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs ...[u.c.]]. - Rīga, 2011. - 97.-126.lpp.

Grāmatas

Profesors Vladislavs Korzāns. Cilvēks un Rektors

Juris Salaks, sast., Artis Ērglis, zin. red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2015

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ineta Lipša
Projekta koordinatore
Līga Hartpenga
Tehniskā asistente