Skip to main content

Work experience

2005 - Present

Assistant Professor

Institute of the History of Medicine

2008 - Present

Guest teacher

Latvian Academy of Sport Education

1990 - 2011

Research fellow

Pauls Stradins Museum of the History of Medicine

Education and training

2001 - 2004

Dr.med. (in the History of Medicine)

Riga Stradins University

1994 - 1996

Master of History

University of Latvia

1985 - 1991

Historian; Teacher of History and Social studies

University of Latvia

Achievements

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2010 - Peoples' Friendship University of Russia; courses in the history of medicine

1995 - M.Lestraden (Netherlands) Museum Consultancy; basic training museum management

Pētniecības darbības virzieni

History of medicine in Latvia

Izstrādātie studiju kursi

History of Medicine

Vadītie studiju kursi

History of Medicine and Life Sciences

History of Medicine

Docētie studiju kursi

History of Medicine and Life Sciences

History of Medicine​

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

bakalaura darbi: 1

recenzētie:

promocijas darbi: 1

Memberships

Since 2006

​President of the Association of Latvian medical historians

2001-2015

Manager of Information center for the Latvian Medical and Dental Association

Publications

Raksti​​

Pozemkovska, Maija. Vladislavs Korzāns - medicīnas izglītībai veltīts mūžs / M.Pozemkovska, A.Ērglis // Profesors Vladislavs Korzāns : cilvēks un rektors / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2015. - 25.-94.lpp.

Pozemkovska, Maija. Divi leģendāri Ludzas ārsti / M.Pozemkovska // Lauku ārstniecība Latvijā : atskats un vērtējums : medicīnas vēstures simpozijs (Rīga, 2013.g. 18.septembrī) : tēzes un raksti / [redaktori : A.Ērglis, E.Platkājis ; sastādītājs A.Vīksna]. - Rīga, 2013. - 74.-75.lpp.

Pozemkovska, Maija. Arnim Vīksnam - 70 : [par medicīnas vēsturnieku prof. Arni Vīksnu, 1942] / M.Pozemkovska // Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienības (LĀZA) Apkārtraksts. - Nr.161 (2012, Apr.), 44.lpp.

Pozemkovska, Maija. Paliekošais un aizejošais : LĀZA -65 / M.Pozemkovska // Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienības (LĀZA) Apkārtraksts. - Nr.161 (2012, Apr.), 30.lpp.

Pozemkovska, Maija. Jānim Šulcam - 125 : [par ķirurgu prof. J.Šulcu, 1885-1979] / M.Pozemkovska // Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienības (LĀZA) Apkārtraksts. - Nr.159/160 (2011, Apr.), 29.-31.lpp.

Pozemkovska, Maija. Mirušo Latvijas un latviešu ārstu saraksts. Pirmais turpinājums: 2005-2009 / M.Pozemkovska, A.Vīksna // Acta Medico-Historica Rigensia. - 9.sēj. (2010), 376.-401.lpp. - Kopsav. angļu val.

Tēzes​​

Pozemkovska, Maija. Paula Stradiņa māsas un viņu loma medicīnas vēsturē / M.Pozemkovska // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 346.lpp.

Pozemkovska, Maija. Establishment of the Latvian Biology Association and its importance in the history of medicine / M.Pozemkovska // Historiae Scientiarum Baltica 2015 : Abstracts of the XXVII International Baltic Conference on the History of Science (Riga/Jelgava, Latvia, Oct.1-2, 2015). - Riga ; Jelgava : Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, 2015. - P.43-44.

Pozemkovska, Maija. Gaston Backman and Latvia / M.Pozemkovska // The 25th Nordic Medical History Congress (Reykjavík, Iceland, Aug.12-16, 2015) : [Abstracts]. - Reykjavík, 2015. - P.8.

Pozemkovska, Maija. Rīgas Medicīnas institūta rektora Vladislava Korzāna biogrāfijas avoti / M.Pozemkovska // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 453.lpp.

Pozemkovska, Maija. History of medicine as a profession in Latvia / M.Pozemkovska // Historiae Scientiarum Baltica 2014 : Abstracts of the XXVI International Baltic Conference on the History of Science (Helsinki, Finland, Aug.21-22, 2014). - Helsinki, 2014. - P.39-40.

Pozemkovska, Maija. Pirmais Rīgas Medicīnas institūta rektors / M.Pozemkovska, R.Burtneks // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 486.lpp.

Sosārs, Dāvis. Latvijas skolotāju kopējās slimo kases Inčukalna sanatorija (1926-1940) / D.Sosārs, M.Pozemkovska // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 487.lpp.

Pozemkovska, Maija. Ārsta Viktora Strauba memuārgrāmatas - sava laikmeta liecinieces / M.Pozemkovska // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 459.lpp.

Pozemkovska, Maija. Paliekošais un aizejošais latviešu trimdas medicīnā / M.Pozemkovska // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 495.lpp.

Pozemkovska, Maija. The use of pedagogic programmes at museums to train students / M.Pozemkovska // Historiae Scientiarum Baltica 2012 : Abstracts of the XXV International Baltic Conference on the History of Science (Vilnius, Lithuania, Oct.4-6, 2012). - Vilnius, 2012. - P.129-130.

Pozemkovska, Maija. Latvijas medicīnas vēstures izpēte : XXI gadsimts / M.Pozemkovska, A.Vīksna // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 71.lpp.

Pozemkovska, Maija. The Latvian Association of Medical Historians from 1990 to 2010 / M.Pozemkovska, A.Vīksna // Historiae Scientiarum Baltica 2010 : Abstracts of the XXIV International Baltic Conference on the History of Science (Tallinn, Estonia, Oct.8-9, 2010). - Tallinn, 2010. - P.52-53.

Grāmatas un brošūras​​

Latvijas ķirurģijas profesori / sastādītājs un teksta autors A. Vīksna; Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]; redakcijas kolēģija: J. Gardovskis, M. Mihelsons (atbild. red.), A. Vīksna; tekstu un il. gatavojuši arī J. Gardovskis, V. Keris, R. Lācis, A. Pētersons, M. Pozemkovska, R. Rozentāls, A. Skaģers, S. Thora ...[u.c.]. - Rīga, 2010. - 141 lpp.

Colleagues

Ineta Lipša
Project coordinator
Līga Hartpenga
Technical Assistant