Skip to main content
This page is available in Latvian only.

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši sirds ķirurģijas specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai sirds ķirurga specialitātē atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Studiju kursi, teorētiskā izglītība problēmlekciju un semināru veidā, pētnieciskais darbs un pedagoģiskais darbs, dežūras

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

  • Sirds slimību veidi, izpausmes, epidemioloģija, patofizioloģija un mūsdienu ārstēšanas metodes
  • Sirds operāciju veidi, to indikācijas, komplikācijas, miokarda revaskularizācijas iespējas, sirds aizvietotājterapija, mazinvazīvas un hibrīdtipa sirds operācijas, krūšu kurvja orgānu slimību ārstēšanas metodes

Prasmes

  • Organizēt un izpildīt neatliekamo kardioķirurģisko palīdzību
  • Izpildīt biežākās kardioķirurģiskās procedūras, nesarežģītu iedzimto sirdskaišu korekcijas, perikarda rezekcijas, sirds audzēju operācijas un darboties zinātniskos projektos

Kompetence

  • Ārstēt kardioķirurģiskos slimniekus, izpildot sirds operācijas
  • Apmācīt studentus specialitātē
  • Turpināt studijas doktorantūrā un piedalīties zinātniski pētnieciskos projektos

Pārbaudījuma veids

Zināšanu pārbaude pēc katra studiju kursa

Valsts pārbaudījums: rakstveida teorētisko zināšanu pārbaude, pētnieciskā darba prezentācija un aizstāvēšana. Noslēguma teorētiskie eksāmeni ar pielaidi profesionālās asociācijas sertifikācijai kardioķirurga specialitātē.