Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Studentiem
Darbiniekiem
Grāmatas

27. augustā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Iedvesmas parkā notika grāmatas Personība un psiholoģiskā palīdzība Latvijā: (paš)pieredzes stāsti svinīgā atvēršana. Tajā piedalījās RSU rektors prof. Aigars Pētersons, veselības studiju prorektors prof. Guntis Bahs, grāmatas sastādītājas – Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras vadītāja prof. Kristīne Mārtinsone un Psiholoģijas laboratorijas asistente Laura Regzdiņa-Pelēķe –, pieredzes stāstu autori, recenzenti, docētāji un grāmatas veidotāji.

Lejupielādēt grāmatas eleketronisko versiju

"Mēs vienlaicīgi atveram grāmatu un svinam profesores K. Mārtinsones dzīves un darba svētkus. Profesores devums psiholoģijas attīstībā ir milzīgs. Ir izveidota ne viena vien mācību programma, nepārvērtējams ir devums studentu izglītošanā, sagatavotas 14 monogrāfijas un kolektīvās monogrāfijas, daudzas starptautiski citētas publikācijas. Mums ir liels gods strādāt kopā Rīgas Stradiņa universitātē, kas ir arī šīs grāmatas izdošanas vieta," atklājot svinīgo pasākumu, uzsvēra RSU rektors prof. Aigars Pētersons un turpināja: "Mēs labi saprotam, cik liela nozīme COVID pandēmijas laikā ir spēcīgam psiholoģiskajam pamatam, kad ir daudz stresa un ievērojams attīstības temps, tādēļ ir īpaši svarīgi, ka profesore mums visiem palīdz būt garīgi stipriem."

Grāmatas Personība un psiholoģiskā palīdzība Latvijā: (paš)pieredzes stāsti saturu veido piecdesmit pieci Latvijā zināmu pētnieku, docētāju, izglītības vadītāju un praktiķu vēstījumi par savu pieredzi saistībā ar psiholoģiskās prakses attīstību.

"Šajā grāmatā formulētie pētnieciskie uzdevumi, kas saistīti ar psiholoģisko palīdzību, ir atbilde uz sabiedrības nepieciešamību pēc dažāda veida profesionālās palīdzības, kas īpaši pieprasīta kļuvusi pandēmijas laikā," uzsvēra prof. K. Mārtinsone.

Daļu no grāmatā iekļautajiem nozares lietpratēju un praktiķu vēstījumiem ir rakstījuši to autori, bet daļa ir veidota, pamatojoties uz intervijām, kuras veica RSU veselības psiholoģijas, mākslas terapijas un supervīzijas maģistra studiju programmu studenti. Grāmatā iekļautas īsas vēstījumu autoru biogrāfijas un viņu veidotie attēli par psiholoģiskās palīdzības prakses tēmu. Kopumā grāmatu ir veidojuši 106 cilvēki.

"Nevienā no līdzšinējām publikācijām un grāmatām vēstījums nav bijis tik ļoti orientēts uz katra profesionāļa personiskās pieredzes prizmu, kā tas ir šajā izdevumā, kura mērķis ir daudzbalsīgi un daudzpusīgi parādīt psiholoģiskās palīdzības prakses, pētniecības un studiju attīstības raksturojumu mūsu valstī, izmantojot uz pieredzi balstītus personīgos vēstījumus. Tādēļ krājuma priekšplānā ir izvirzīti nevis fakti un refleksija par tiem vai konkrētu notikumu interpretācija, bet gan ceļabiedri un viņu pieredze," uzsver profesore K. Mārtinsone.

Ar šo izdevumu savā jubilejā RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras vadītāja prof. Kristīne Mārtinsone saka paldies visiem grāmatas veidotājiem par satikšanos un savstarpējo bagātināšanos, par iespēju kopā virzīt dažādus procesus un sniegt artavu psiholoģiskās palīdzības attīstībā. Svinīgā pasākuma dalībniekiem bija iespēja iziet īpašu labirintu, kurā iepazīties ar informāciju par grāmatā iekļauto vēstījumu autoriem un psiholoģiskās palīdzības vēsturi Latvijā.