Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Starptautiskā sadarbība
Ziņas

Nepilna gada laikā, kopš RSU un Ukrainas Katoļu universitāte noslēgušas sadarbības līgumu, izdevies vērienīgi attīstīt kopīgus projektus starp abām augstskolām. Pērn RSU eksperti rehabilitācijā piedalījušies UKU maģistra studiju programmu Ergoterapija un Fizioterapija licencēšanas dokumentu izstrādē, bet nākotnē iecerēts izveidot un īstenot kopīgas studiju programmas. Vairāk stāsta Rehabilitācijas fakultātes dekāne asoc. prof. Signe Tomsone un Rehabilitācijas pētnieciskās laboratorijas vadītājs prof. Aivars Vētra, kuri gada nogalē bija darba vizītē Ļvovā.

"Šī vizīte bija būtiska, lai konstruktīvi un sekmīgi turpinātu iesākto darbu – ja vēlamies veidot un kopīgi īstenot studiju programmas, ir svarīgi klātienē iepazīties ar augstskolu un studiju apstākļiem, kā arī pārrunāt konkrētus tālākos sadarbības soļus," norāda asoc. prof. S. Tomsone. Pirmā kopīgā studiju programma dienasgaismu varētu ieraudzīt jau 2017./18.akadēmiskajā gadā, tāpēc Rehabilitācijas fakultātē plānots izveidot docētāju darba grupu, lai nodrošinātu regulāru komunikāciju ar kolēģiem UKU un nodrošinātu atbalstu nākamajiem docētājiem jaunajās studiju programmās. Ar mērķi veicināt docētāju mobilitāti, starp abām augstskolām plānots arī noslēgt Erasmus+ līgumu.

rf-rsu-vizite-ukraina00.jpg

Vizītes laikā asoc. prof. S. Tomsone uzstājās ar lekciju UKU studentiem par ergoterapiju pasaulē un Latvijā, kā arī kopā ar prof. A. Vētru piedalījās ar ziņojumiem Rietumukrainas veselības aprūpes administratoru konferencē. RSU pārstāvji vizītes laikā iepazinās arī ar Katoļu baznīcai piederošu aprūpes un paliatīvās medicīnas slimnīcu Ļvovā, kas izveidota pirms 100 gadiem. Slimnīcā atjaunotas kristīgās medicīnas tradīcijas, kas līdzīgi kā Latvijā tika iznīcinātas 1940. gadā. "Šī slimnīca, kurā ir 40 gultas vietu un plaša ambulatorā bāze, nesaņem nekādu papildu finansējumu no valsts – tā tiek uzturēta, pateicoties mērķtiecīgi savāktiem ziedojumiem, un balsta savu darbību uz gadu tūkstošos pārbaudītiem kristīgās ētikas pamatiem," uzsver prof. A. Vētra.

RSU pārstāvji arī pabija Kijevā, A. Bogomoļeca Nacionālajā medicīnas universitātē, ar kuru RSU pērn martā noslēdza sadarbības memorandu. Tā kā ukraiņu kolēģi plāno universitātes internās medicīnas klīniku pārveidot par pirmo valsts rehabilitācijas medicīnas slimnīcu, RSU eksperti saņēma uzaicinājumu dalīties ar pieredzi līdzīgu rehabilitācijas jomas reformu īstenošanā.