Skip to main content
Page is available only in Latvian
Konferences, semināri
Starptautiskā sadarbība

Rīgas Stradiņa universitātes un Imperatora Aleksandra I vārdā nosauktā Pēterburgas Valsts transporta universitātes (Emperor Alexander the 1st Petersburg State Transport University) sadarbības līguma ietvaros 14. maijā Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā notika videokonference, kurā lekciju Veselība un attīstība agrīnā bērnībā (Health and Development in Early Childhood) nolasīja bioloģijas zinātņu doktore profesore Jeļena Nikolajeva.

Lekcijā profesore informēja un analizēja jaunākos pētījumus, kas parāda, tai skaitā izmantojot tomogrāfijas, ģenētikas un epiģenētikas metodes, kā pirmsskolas vecuma bērnu saņemtā psihoemocionālā aprūpe un saskarsme ar māti (piesaiste), kā arī citi attīstību ietekmējošie faktori prognozē veselību pieaugušiem cilvēkiem.

Profesore J. Nikolajeva ir vairāk nekā 400 zinātnisku publikāciju, tai skaitā – monogrāfiju, mācību grāmatu autore (piemēram, Psihofizioloģija, Veselības psiholoģija), viena no vadošajām speciālistēm smadzeņu funkcionālās asimetrijas un radošuma psiholoģijas un psihofizioloģijas jomā, pārstāv Krieviju Eiropas Veselības psiholoģijas savienībā (European Health Psychology Society), Fulbraita programmas ietvaros strādājusi par zinātnisko līdzstrādnieku un profesoru ASV (Sandjego).

Videokonferencē piedalījās RSU docētāji, studenti, psihologi un citu palīdzošo profesiju pārstāvji, kuri izmantoja arī iespēju uzdot lektorei jautājumus un saņemt izsmeļošu skaidrojumu. Pēc konferences Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras docētāji pārrunāja ar profesori J. Nikolajevu turpmākās sadarbības iespējas.