Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Starptautiskā sadarbība
Liepājas filiāle

11.–13. decembrī RSU Liepājas filiālē notiek Erasmus+ projekta Lucky you  getting older in Europe partneru tikšanās, kurā piedalās 20 pārstāvji no sadarbības valstīm – Somijas, Beļģijas, Spānijas, Čehijas, Islandes un Latvijas –, lai diskutētu par kognitivitātes aspektiem senioru aprūpē.

Projekta Lucky you – getting older in Europe mērķis ir izveidot jaunus vai papildināt esošos studiju kursus senioru aprūpē, kurus plāno īstenot Eiropas Savienības dalībvalstīs māszinību studiju programmā. Projekta norises laiks: no 2016. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. augustam.

Projekta gaitā tiek pētītas piecas tēmas senioru aprūpes kontekstā: funkcionalitāte, uzturs, socializācija, depresija, kognitivitāte. Plānots, ka studiju kursu pilnveide veicinās senioru veiksmīgu vecumdienu norisi ārpus institūcijām. Katrā tēmā tiek izanalizēti tādi jautājumi, kā likumdošana, izmaksas, prevencija, gerontotehnoloģijas aspekti, senioru viedoklis, kā arī tas, kā tas tiks integrēts studiju programmā katrā no dalībvalstīm.

Minētais projekts ir RSU Liepājas filiāles sadarbības projekts ar piecām citām Eiropas valstu grupām.