Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Starptautiskā sadarbība
Stipendijas
Studentiem

Līdz aprīlim studenti, absolventi, zinātnieki, kā arī nevalstiskās un izglītības organizācijas aicinātas pieteikties Baltijas-Amerikas Brīvības fonda stipendijām un atbalsta programmām, kas veicina zināšanu apmaiņu starp Baltijas valstīm un ASV.

Īstenojot Baltijas-Amerikas Brīvības fonda mērķi – veicināt saikni starp Baltijas valstīm un ASV –, Baltijas valstu studentiem, zinātniekiem un organizācijām tiek piedāvātas vairākas zināšanu apmaiņu veicinošas programmas:

  • Profesionālās prakses programma sniedz iespēju mērķtiecīgiem augstskolu studentiem un absolventiem doties uz ASV, lai praktizētos kādā no Amerikas uzņēmumiem (programmas dalībnieki saņems stipendiju līdz 30 000 ASV dolāru).
  • Pētniecības programma sniedz finansējumu pieredzējušiem zinātniekiem, kas vēlas veikt pētījumus ASV universitātēs vai pētniecības centros (pieejamais finansējums vienam projektam ir 60 000 ASV dolāru gadā).
  • Augstākā līmeņa studiju stipendiju programma sniedz iespēju saņemt finansiālu atbalstu studentiem, kas uzņemti kādā no ASV universitātēm (stipendijas apmērs ir 25 000 ASV dolāru gadā).
  • Baltijas-Amerikas Dialogs ir divpusēja programma, kuras ietvaros: sabiedriskās un izglītības organizācijas var piesaistīt finansējumu ASV vieslektora vizītes organizēšanai un tehnisko izdevumu segšanai. Pieejamais finansējums projektam ir līdz 10 000 ASV dolāru; profesionāļi no Baltijas valstīm var piesaistīt finansējumu ceļa un uzturēšanās izdevumu segšanai, ja saņemts ielūgums kā vadošajam ekspertam piedalīties konferencē vai kongresā ASV. Pieejams finansējums līdz 5000 ASV dolāru.

Vairāk par stipendijām un atbalsta programmām lasiet Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā.