Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Studentiem
Darbiniekiem

Trešdien, 7. aprīlī, notika Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) vadības tikšanās, kurā tās dalībnieki pārrunāja līdzšinējo sadarbību un nolēma drīzumā sadarbību paplašināt.

Tikšanās laikā tika uzsvērta RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedras veiksmīgā darbība, veicot zinātniski pētniecisko darbu, kā arī nodrošinot RPNC ar jaunajiem speciālistiem psihiatrijā. RPNC pārstāvji pozitīvi vērtēja, ka RSU spēj nodrošināt centru gan ar psihiatriem un to atbalsta personālu, gan arī ar citu jomu speciālistiem, piemēram, mākslas terapeitiem, psihologiem u. c. RSU un RPNC pārstāvji atzina, ka līdzšinējā sadarbība bijusi ļoti veiksmīga. Nākotnē RSU un RPNC sadarbība tiks paplašināta mūžizglītības un simulācijā balstītās izglītības virzienā. 

RSU izteica aicinājumu atbalstīt centrā esošo studējošo prakses iespējas, nodrošinot studējošos ar nepieciešamo vakcināciju pret COVID-19.

rsu_un_rpnc_paplasina_sadarbibu.jpg

Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centru pārstāvēja valdes priekšsēdētāja I.Ķiece un valdes loceklis Ģ.Ansons. Savukārt no RSU puses piedalījās rektors prof. A.Pētersons, veselības studiju prorektors prof. G.Bahs, Medicīnas fakultātes dekāne asoc. prof. J.Pavāre, Psihiatrijas un narkoloģijas katedras vadītājs prof. E.Rancāns, kā arī Komunikācijas departamenta direktors E.Šauers.