Skip to main content
Page is available only in Latvian

Rīgas Stradiņa universitāte organizē profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudes pārreģistrācijai ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā vai reģistrācijas termiņa atjaunošanai (turpmāk – pārbaude).

Pārbaude tiek organizēta klātienē datorizēta daudzatbilžu testa veidā šādās profesijās (bez specialitātes):

Pārbaudei var sagatavoties, izmantojot RSU e-studiju vidē pieejamos materiālus. Piekļuve RSU e-studiju videi tiks piešķirta pēc rēķina samaksas.

Rezultāti tiek paziņoti katram dalībniekam trīs darba dienu laikā pēc pārbaudes.

Pieteikšanās

  1. Iesniedziet Veselības inspekcijā iesniegumu pārreģistrācijai ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā vai reģistrācijas termiņa atjaunošanai.
  2. Pēc saņemtās atbildes no Veselības inspekcijas lejupielādējiet un aizpildiet pieteikumu.

Maksāšanas kārtība

Par dalību pārbaudē tiks sagatavots rēķins, kuru nosūtīsim jums uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Samaksa jāveic ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu rēķinā norādītajā termiņā.

Aktuālie ESF finansētie kursi

Ārsta palīgu profesionālās darbības atjaunošanai
Māsu profesionālās darbības atjaunošanai