Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Grāmatas

11. februārī Dzirciema ielā 16, RSU Senāta zālē, notika plaši apmeklēts RSU Izdevniecības un poligrāfijas daļas izdotās Ludmilas Zinčenko, Muzas Kirjušinas un Angelikas Krūmiņas grāmatas Medicīniskā parazitoloģija atvēršanas pasākums.

Grāmatas atvēršanas svētkus ievadīja RSU attīstības prorektors Toms Baumanis, uzsvērdams, ka grāmatu radījušas autores ar ilggadēju pedagoģiskā un pētnieciskā darba pieredzi gan Rīgas Stradiņa universitātē, gan Daugavpils Universitātē, katra būdama speciāliste savā jomā.

Vispirms profesore A. Krūmiņa pastāstīja par grāmatas ieceri radīt pirmo aptverošo grāmatu medicīniskajā parazitoloģijā latviešu valodā, kas pirms vairākiem gadiem radusies viņas skolotājai profesorei L. Zinčenko. Grāmatas ideju tolaik ļoti atbalstījusi profesore Ludmila Vīksna, savukārt L. Zinčenko pieaicinājusi līdzautori M. Kirjušinu no Daugavpils Universitātes un terapijas atspoguļošanai – RSU profesori A. Krūmiņu.

A. Krūmiņa izteica pateicību grāmatas recenzentiem – Latvijas Universitātes profesoriem Aijai Žilēvičai un Voldemāram Spuņģim, kurš arī piedalījās atvēršanas svētkos un izteica savu atzinību par grāmatas ieceri un tās īstenošanu.

Pasākumā runāja RSU Infektoloģijas un dermatoloģijas katedras vadītāja profesore L. Vīksna, uzteikdama grāmatas praktisko nozīmi gan infektologu, gan ģimenes ārstu praksē, minēdama konkrētu piemēru, ka viņai uzdāvinātajā grāmatā jau paguvusi sameklēt atbildi uz kolēģes jautājumu.

Pasākumu ar savu klātbūtni bija pagodinājis arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārās medicīnas fakultātes dekāns asoc. profesors Ilmārs Dūrītis, kurš ļoti tēlaini ilustrēja grāmatā minēto slimību izplatību gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem.

No Daugavpils Universitātes apsveikt autores un arī Stradiņa universitāti izdevniecības darbinieku personā bija ieradies Dzīvības zinātņu tehnoloģiju institūta Ekoloģijas departamenta direktors profesors Arturs Škute, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR pārstāvēja direktora vietniece Olga Valciņa.

Kā īpašs pārsteigums bija Latvijas Universitātes ilggadējā mācībspēka, izcilākā Latvijas zivju parazitologa, bioloģijas zinātņu doktora Kārļa Vismaņa uzstāšanās, uzteicot autores par milzīgo darbu, vienlaikus būdams lepns par savu kādreizējo skolnieci M. Kirjušinu.

Pasākumā varēja redzēt studentus, ģimenes ārstus un citus interesentus.

RSU studentiem un mācībspēkiem grāmata ir pieejama bibliotēkas fondā, kā arī nopērkama Dzirciema ielā 16, pirmajā stāvā.

Parazitologija_prezentacija_gramata_rsu.jpg

Grāmatas prezentācijā ar ziediem rokās grāmatas autores (no kreisās): Angelika Krūmiņa, Muza Kirjušina un Ludmila Zinčenko, vidū – IPD vadītājs Tenis Nigulis; otrajā rindā no kreisās: Ludmila Vīksna, Toms Baumanis un RSU IPD darbinieki, kas strādāja pie grāmatas: grāmatas vāka mākslinieks Mikus Čavarts, maketētāja Ilze Stikāne, redaktores Inga Lievīte un Aija Lapsa. Pirmais no labās: grāmatas recenzents Voldemārs Spuņģis.