Skip to main content

Work experience

2007 - Present

Assistant Professor

RSU Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry

2003 - Present

Researcher

Occupational Safety and Environmental Health Institute, Laboratory of Hygiene and Occupational Diseases

2002 - 2007

Laboratory assistant

Ltd. "Darba medicīna"

Education and training

2008 - 2013

Dr. pharm.

Riga Stradns university

2006 - 2007

Senior expert analyst

Latvian University, Faculty of Chemistry

2004 - 2006

Master of Natural Sciences in Chemistry

Latvian University, Faculty of Chemistry

2000 - 2004

Bachelor of Natural Sciences in Chemistry

Latvian University

Achievements

Field of research

 

 

  • Gas chromatography
  • Labor protection.​

 

Supervised study course

 

Physical pharmacy

 

Head of study course

 

Physical pharmacy​

Qualitative analysis​

 

Lectured study course

 

Physical pharmacy​

Qualitative analysis​

Inorganic chemistry​

 

Supervised and reviewed student research papers

 

Supervised:

qualification papers: 8

Reviewed:

 

master's thesis: 1

qualification papers: 1​

 

Projects

 

Researcher; project "Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums" agreement no. EEZ09AP22)​.

Lead researcher​; ​project "Modernu diagnostikas un izpētes metožu izstrāde nanodaļiņu un ergonomisko faktoru radītajiem riskiem darba vietās​, vienošanās" number 2013/0050/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/025​

 

Publications

 

Research articles​

 

Occupational risks and related health effects for office workers in Latvia / Z.Martinsone, M.A.Bake, A.Seile, M.Zellane, P.Sudmalis, S.Lakisa, D.Sprudza // IFEH 12th World Congress on Environmental Health (Vilnius, Lithuania, May 22-27, 2012) : MEDIMOND International Proceedings. - Bologna, 2012. - P.91-94. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Biroju darba vides gaisa piesārņojums ar gaistošiem organiskiem savienojumiem un to iespējamais iedarbības risks darbinieku veselībai / M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, P.Sudmalis, J.Švedovs, S.Lakiša ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 253.-260.lpp.

Sudmalis, Pāvels. Dažādu polihlorēto bifenilu noteikšanas metožu salīdzinājums : problēmas saistība ar polihlorēto bifenilu noteikšanu bioloģiskajās matricās / P.Sudmalis // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 353.-359.lpp.

Biroju darba vides gaisa piesārņojums ar aldehīdiem un izocianātiem un to iespējamais iedarbības risks darbinieku veselībai / J.Švedovs, M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, P.Sudmalis, A.Piķe, S.Lakiša ...[u.c.] // Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums : semināra programma : prezentāciju kopsavilkumi (Rīga, 2010.g. 22.okt.) / Rīgas Stradiņa universitāte, Norvēģijas Valsts arodveselības institūts. - Rīga, 2010. - 25.-30.lpp.

Dažādu gaistošo organisko savienojumu identifikācija biroju gaisā un to sorbcija putekļos / P.Sudmalis, M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, S.Lakiša ...[u.c.] // Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums : semināra programma : prezentāciju kopsavilkumi (Rīga, 2010.g. 22.okt.) / Rīgas Stradiņa universitāte, Norvēģijas Valsts arodveselības institūts. - Rīga, 2010. - 31.-36.lpp.

Estimation of risk factors of the work environment and analysis of employees' self estimation in the wood processing industry / I.Vanadziņš, M.Eglīte, M.Ā.Baķe, D.Sprūdža, Ž.Martinsone, I.Mārtiņsone, Ņ.Rusakova, A.Piķe, P.Sudmalis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 73.-78.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Organic solvents as chemical risk factors of the work environment in different branches of industry and possible impact of solvents on workers' health / M.Ā.Baķe, M.Eglīte, Ž.Martinsone, I.Buiķe, A.Piķe, P.Sudmalis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 25.-32.lpp. - Kopsav. latviešu val.

 

Abstracts​

 

Detection and analysis of nanoparticles in human cell [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Pavlovska, I.Vanadzins, Z.Martinsone, I.Martinsone, A.Seile, P.Sudmalis // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Elaboration of new principles of nanoparticle health risk assessment in dusty occupational environments/workplaces [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Vanadzins, Z.Martinsone, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis I.Pavlovska, // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Instrumentation for qualifying and quantifying nanoparticles' exposure into occupational environment : [abstract] / Z.Martinsone, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis, I.Pavlovska, I.Vanadzins, J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane // Nano 2015: Nanoscience and Nanotechnology International Conference (Porto, Portugal, Febr.11-13, 2015). - Porto, 2015. - P.67-68.

The measuring approaches of nanoparticles at workplaces of wood and metal industries in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / Z.Martinsone, I.Vanadzins, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis, I.Pavlovska, J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Indoor air pollution and related health disorders for office workers in Latvia / M.A.Bake, Z.Martinsone, A.Seile, D.Sprudza, S.Lakisa, P.Sudmalis, M.Gravele // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.13-14.

Mārtiņsone, Inese. Metālu un organisko piesārņotāju noteikšana Latvijā iegūtā bišu maizē / I.Mārtiņsone, P.Sudmalis, M.Ā.Baķe // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 120.lpp.

Occupational risks and related health effects for office workers / M.A.Bake, Z.Martinsone, A.Seile, M.Zellane, P.Sudmalis, S.Lakisa, D.Sprudza // IFEH 12th World Congress on Environmental Health "New Technologies, Healthy Human Being and Environment" (Vilnius, Lithuania, May 22-27, 2012) : Abstract Book. - Vilnius, 2012. - P.58.

Sudmalis, Pāvels. Persistent organic pollutants in blood serum of electricians and welders in Latvia : [abstract] / P.Sudmalis, M.A.Bake, J.Rotbergs // Conference on Occupational Health and Safety: from Policies to Practice (Riga, Latvia, Dec.6-7, 2012) : [presentation summaries] / Riga Stradiņš University, The Institute of Occupational Safety and Environmental Health. - Riga, 2012. - P.58.

Sudmalis, Pāvels. Polibromēto difenilēteru līmeņi asins serumā Latvijas uzņēmumos nodarbinātiem elektriķiem un metinātājiem / P.Sudmalis, M.Ā.Baķe // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 110.lpp.

Biroju tehniskā aprīkojuma radītā piesārņojuma kvalitatīva un kvantitatīva identifikācija un tā iespējamā ietekme uz organismu / M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, D.Sprūdža, M.Pilmane, A.Seile, P.Sudmalis, J.Švedovs, S.Lakiša, M.Zellāne, A.Silova, L.Lārmane // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 106.lpp.

Indoor climate and air quality in non-industrial occupational environment / Z.Martinsone, M.A.Bake, A.Seile, S.Lakisa, M.Zellane, P.Sudmalis, J.Svedovs // The 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society "Contemporary ergonomics and business 2011" (Riga, Latvia, Oct.7, 2011) : Program & Abstracts / Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia ; ed. by Z.Roja, H.Kalkis, V.Kalkis. - Riga, 2011. - P.53.

Sudmalis, Pāvels. Pesticīdu noteikšana bīstamo ķīmisko atkritumu glabātuves gaisā / P.Sudmalis, M.Ā.Baķe // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 78.lpp.

Sudmalis, Pāvels. Polibromēto difenilēteru noteikšana ofisu gaisā un putekļos / P.Sudmalis, M.Ā.Baķe // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 79.lpp.

Baķe, Mārīte Ārija. Adsorption of organic pollutants on carbon ultrafine particles emitted from office printing equipment / M.A.Bake, P.Sudmalis // Nanotoxicology 2010 (Edinburgh, June 2-4, 2010) : Meeting programme & abstracts. - Edinburgh, 2010. - P.136.

Biroju darba vides piesārņojums Latvijā ar gaistošiem organiskiem savienojumiem / P.Sudmalis, M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, A.Piķe, M.Zellāne, S.Lakiša // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 69.lpp.

Borisova, Tatjana. Fiziķa-ķīmiķa skatījums uz tautas medicīnas recepti kataraktas ārstēšanai / T.Borisova, P.Sudmalis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 51.lpp.

Detection of polychlorinated biphenyls and polybrominated diphenylethers in blood serum of electricians and welders in Latvia : [abstract] / P.Sudmalis, M.A.Bake, Z.Martinsone, A.Pike // International Journal of Behavioral Medicine. - Vol.17, Suppl.1 (2010, Aug.), p.20. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. krāj. "8th International Symposium on Biological Monitoring in Occupational and Environmental Health & NIVA Workshop on Biomotoring in Occupational Health Practice" (Espoo, Finland, Sept.6-8, 2010).- Espoo, 2010.- P.69.

Sudmalis, Pāvels. Iekštelpu piesārņojuma novērtējums pēc kopētāja radīto putekļu adsorbēto organisko vielu sastāva / P.Sudmalis, M.Ā.Baķe // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 141.lpp.

Sudmalis, Pāvels. Polihlorēto bifenīlu līmeņi asins serumā Latvijas uzņēmumos nodarbinātiem elektriķiem un metinātājiem / P.Sudmalis, M.Ā.Baķe // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 70.lpp.

The charactization of indoor air quality and health effects in offices of Latvia / Z.Martinsone, D.Sprudza, M.A.Bake, S.Lakisa, P.Sudmalis, J.Švedovs ...[et al.] // Материалы IX Всероссийсского конгресса "Профессия и здоровье" и IV Всероссийского съезда врачей-профпатологов : [Тезисы]. - Москва, 2010. - С.12-14.

Contacts

Related news

Colleagues

Žanna Martinsone
Academic Staff, Lead Researcher
Andrejs Šitovs
Researcher, Doctoral student, Academic Staff
Agnese Fišere-Dzērve
Office Administrator
Ilona Pavlovska
Lead Researcher, Lead Researcher
Alise Silova
Lead Researcher
Dagmāra Sprūdža
Lead Researcher, Lead Researcher
Daiga Kārkliņa
Technologist
Evita Veipa
Technologist
Edgars Dauss
Methodologist
Linda Paegle
Acting Researcher, Researcher
Anita Seile
Acting Researcher
Kristiāna Venžega
Public health specialist