Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2007 - pašlaik

Docents

Farmācijas fakultāte, Farmācijas ķīmijas katedra

2003 - pašlaik

Pētnieks (zin.)

Darba drošības un vides veselības institūts, DDVVI Higiēnas un arodslimību laboratorija

2002 - 2007

laborants

SIA "Darba Medicīna"

Izglītība

2008 - 2013

Dr.pharm. Farmācijas Doktora grāds/ ISCED-97 klasifikācijas 6 līmenis

Rīgas Stradiņa universitāte

2006 - 2007

Profesionālās augstākās izglītības diploms PD C 3454/ Vecākais speciālists analītiķis / ISCED-97 klasifikācijas 5A līmenis

Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte

2004 - 2006

Diploms MD C 0497 / Dabaszinātņu maģistrs ķīmijā / ISCED-97 klasifikācijas 5A līmenis

Latvijas Universitāte

2000 - 2004

Bakalaura diploms BD A 0765 / Dabaszinātņu bakalaurs ķīmijā / ISCED-97 klasifikācijas 5A līmenis

Latvijas Universitāte

Papildu informācija

Pētniecības darbības virzieni

 

 

  • Gāzu hromatogrāfija
  • Darba aizsardzība
  •  

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Fizikālā farmācija

 

Vadītie studiju kursi

 

Fizikālā farmācija

Kvalitatīva analīze

 

Docētie studiju kursi

 

Fizikālā farmācija

Kvalitātīva analīze

Neorganiskā ķīmija

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie:

promocijas darbi: 0

​maģistra darbi: 0

​kvalifikācijas darbi: 8

recenzētie:

promocijas darbi: 0

​​maģistra darbi: 1

​​kvalifikācijas darbi: 1

 

Projekti

 

Pētnieks; projekts "Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums" (vienošanās nr. EEZ09AP22)​.

Vadošais pētnieks; ​projekts "Modernu diagnostikas un izpētes metožu izstrāde nanodaļiņu un ergonomisko faktoru radītajiem riskiem darba vietās​, vienošanās" numurs 2013/0050/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/025​

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Occupational risks and related health effects for office workers in Latvia / Z.Martinsone, M.A.Bake, A.Seile, M.Zellane, P.Sudmalis, S.Lakisa, D.Sprudza // IFEH 12th World Congress on Environmental Health (Vilnius, Lithuania, May 22-27, 2012) : MEDIMOND International Proceedings. - Bologna, 2012. - P.91-94. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Biroju darba vides gaisa piesārņojums ar gaistošiem organiskiem savienojumiem un to iespējamais iedarbības risks darbinieku veselībai / M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, P.Sudmalis, J.Švedovs, S.Lakiša ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 253.-260.lpp.

Sudmalis, Pāvels. Dažādu polihlorēto bifenilu noteikšanas metožu salīdzinājums : problēmas saistība ar polihlorēto bifenilu noteikšanu bioloģiskajās matricās / P.Sudmalis // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 353.-359.lpp.

Biroju darba vides gaisa piesārņojums ar aldehīdiem un izocianātiem un to iespējamais iedarbības risks darbinieku veselībai / J.Švedovs, M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, P.Sudmalis, A.Piķe, S.Lakiša ...[u.c.] // Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums : semināra programma : prezentāciju kopsavilkumi (Rīga, 2010.g. 22.okt.) / Rīgas Stradiņa universitāte, Norvēģijas Valsts arodveselības institūts. - Rīga, 2010. - 25.-30.lpp.

Dažādu gaistošo organisko savienojumu identifikācija biroju gaisā un to sorbcija putekļos / P.Sudmalis, M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, S.Lakiša ...[u.c.] // Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums : semināra programma : prezentāciju kopsavilkumi (Rīga, 2010.g. 22.okt.) / Rīgas Stradiņa universitāte, Norvēģijas Valsts arodveselības institūts. - Rīga, 2010. - 31.-36.lpp.

Estimation of risk factors of the work environment and analysis of employees' self estimation in the wood processing industry / I.Vanadziņš, M.Eglīte, M.Ā.Baķe, D.Sprūdža, Ž.Martinsone, I.Mārtiņsone, Ņ.Rusakova, A.Piķe, P.Sudmalis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 73.-78.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Organic solvents as chemical risk factors of the work environment in different branches of industry and possible impact of solvents on workers' health / M.Ā.Baķe, M.Eglīte, Ž.Martinsone, I.Buiķe, A.Piķe, P.Sudmalis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 25.-32.lpp. - Kopsav. latviešu val.

 

Tēzes​​

 

Detection and analysis of nanoparticles in human cell [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Pavlovska, I.Vanadzins, Z.Martinsone, I.Martinsone, A.Seile, P.Sudmalis // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Elaboration of new principles of nanoparticle health risk assessment in dusty occupational environments/workplaces [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Vanadzins, Z.Martinsone, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis I.Pavlovska, // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Instrumentation for qualifying and quantifying nanoparticles' exposure into occupational environment : [abstract] / Z.Martinsone, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis, I.Pavlovska, I.Vanadzins, J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane // Nano 2015: Nanoscience and Nanotechnology International Conference (Porto, Portugal, Febr.11-13, 2015). - Porto, 2015. - P.67-68.

The measuring approaches of nanoparticles at workplaces of wood and metal industries in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / Z.Martinsone, I.Vanadzins, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis, I.Pavlovska, J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Indoor air pollution and related health disorders for office workers in Latvia / M.A.Bake, Z.Martinsone, A.Seile, D.Sprudza, S.Lakisa, P.Sudmalis, M.Gravele // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.13-14.

Mārtiņsone, Inese. Metālu un organisko piesārņotāju noteikšana Latvijā iegūtā bišu maizē / I.Mārtiņsone, P.Sudmalis, M.Ā.Baķe // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 120.lpp.

Occupational risks and related health effects for office workers / M.A.Bake, Z.Martinsone, A.Seile, M.Zellane, P.Sudmalis, S.Lakisa, D.Sprudza // IFEH 12th World Congress on Environmental Health "New Technologies, Healthy Human Being and Environment" (Vilnius, Lithuania, May 22-27, 2012) : Abstract Book. - Vilnius, 2012. - P.58.

Sudmalis, Pāvels. Persistent organic pollutants in blood serum of electricians and welders in Latvia : [abstract] / P.Sudmalis, M.A.Bake, J.Rotbergs // Conference on Occupational Health and Safety: from Policies to Practice (Riga, Latvia, Dec.6-7, 2012) : [presentation summaries] / Riga Stradiņš University, The Institute of Occupational Safety and Environmental Health. - Riga, 2012. - P.58.

Sudmalis, Pāvels. Polibromēto difenilēteru līmeņi asins serumā Latvijas uzņēmumos nodarbinātiem elektriķiem un metinātājiem / P.Sudmalis, M.Ā.Baķe // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 110.lpp.

Biroju tehniskā aprīkojuma radītā piesārņojuma kvalitatīva un kvantitatīva identifikācija un tā iespējamā ietekme uz organismu / M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, D.Sprūdža, M.Pilmane, A.Seile, P.Sudmalis, J.Švedovs, S.Lakiša, M.Zellāne, A.Silova, L.Lārmane // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 106.lpp.

Indoor climate and air quality in non-industrial occupational environment / Z.Martinsone, M.A.Bake, A.Seile, S.Lakisa, M.Zellane, P.Sudmalis, J.Svedovs // The 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society "Contemporary ergonomics and business 2011" (Riga, Latvia, Oct.7, 2011) : Program & Abstracts / Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia ; ed. by Z.Roja, H.Kalkis, V.Kalkis. - Riga, 2011. - P.53.

Sudmalis, Pāvels. Pesticīdu noteikšana bīstamo ķīmisko atkritumu glabātuves gaisā / P.Sudmalis, M.Ā.Baķe // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 78.lpp.

Sudmalis, Pāvels. Polibromēto difenilēteru noteikšana ofisu gaisā un putekļos / P.Sudmalis, M.Ā.Baķe // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 79.lpp.

Baķe, Mārīte Ārija. Adsorption of organic pollutants on carbon ultrafine particles emitted from office printing equipment / M.A.Bake, P.Sudmalis // Nanotoxicology 2010 (Edinburgh, June 2-4, 2010) : Meeting programme & abstracts. - Edinburgh, 2010. - P.136.

Biroju darba vides piesārņojums Latvijā ar gaistošiem organiskiem savienojumiem / P.Sudmalis, M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, A.Piķe, M.Zellāne, S.Lakiša // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 69.lpp.

Borisova, Tatjana. Fiziķa-ķīmiķa skatījums uz tautas medicīnas recepti kataraktas ārstēšanai / T.Borisova, P.Sudmalis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 51.lpp.

Detection of polychlorinated biphenyls and polybrominated diphenylethers in blood serum of electricians and welders in Latvia : [abstract] / P.Sudmalis, M.A.Bake, Z.Martinsone, A.Pike // International Journal of Behavioral Medicine. - Vol.17, Suppl.1 (2010, Aug.), p.20. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. krāj. "8th International Symposium on Biological Monitoring in Occupational and Environmental Health & NIVA Workshop on Biomotoring in Occupational Health Practice" (Espoo, Finland, Sept.6-8, 2010).- Espoo, 2010.- P.69.

Sudmalis, Pāvels. Iekštelpu piesārņojuma novērtējums pēc kopētāja radīto putekļu adsorbēto organisko vielu sastāva / P.Sudmalis, M.Ā.Baķe // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 141.lpp.

Sudmalis, Pāvels. Polihlorēto bifenīlu līmeņi asins serumā Latvijas uzņēmumos nodarbinātiem elektriķiem un metinātājiem / P.Sudmalis, M.Ā.Baķe // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 70.lpp.

The charactization of indoor air quality and health effects in offices of Latvia / Z.Martinsone, D.Sprudza, M.A.Bake, S.Lakisa, P.Sudmalis, J.Švedovs ...[et al.] // Материалы IX Всероссийсского конгресса "Профессия и здоровье" и IV Всероссийского съезда врачей-профпатологов : [Тезисы]. - Москва, 2010. - С.12-14.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Andrejs Šķesters
Vadītājs, Vadošais pētnieks
Žanna Martinsone
Docētāja, Vadošā pētniece
Andrejs Šitovs
Pētnieks, Doktorants, Docētājs
Agnese Fišere-Dzērve
Biroja administratore
Inese Mārtiņsone
Vadošā pētniece, Vadītāja
Ilona Pavlovska
Vadošā pētniece, Vadošā pētniece
Alise Silova
Vadošā pētniece
Evita Veipa
Tehnoloģe
Anita Seile
Pētnieka p.i., Arodorganizācijas biedrs
Edgars Dauss
Metodiķis
Linda Paegle
Pētnieka p.i., Pētniece
Kristiāna Venžega
Sabiedrības veselības speciāliste