Skip to main content

Work experience

Present

Asist. prof.

Faculty of dentistry, Department of conservative dentistry and oral health

Education and training

2011

Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

"Epidemiological and morphofunctistud of periodontal health", supervisors: prof. Mara Pilmane, prof. Ruta Care

2006 - 2009

Doctoral studies diploma

Riga Stradins university

2003 - 2006

Certificate in speciality Periodontology

Riga Stradins university

1998 - 2003

Dentist diploma

Riga Stradins university

Achievements

Developed study programms

Riga Stradins university, Faculty of Continuing education, programm "Periodontology"​

Led study programms

Riga Stradins university, Faculty of Continuing Education​, programm "Periodontology"​

Developed study courses

Riga Stradins university, Faculty of Continuing Education​, programm "Periodontology"​

Led study courses

Riga Stradins university, Faculty of Continuing Education​, study course "Periodontology"

Taught study course

Riga Stradins university, Faculty of dentistry, study course "Periodontology"​

Publications

Articles

Lauriņa, Zane. Nestin un CD34 pozitīvo struktūru klātbūtne smaganu audos / Z.Lauriņa, M.Pilmane // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 320.lpp.

Lauriņa, Zane. Immunolocalisation of Nestin and CD34 positive cells in healthy gingival tissue (a pilot study) / Z.Lauriņa, M.Pilmane // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.43.

Lauriņa, Zane. Nerve growth factor, nerve growth factor receptor P75, apoptosis and periodontal pathologies / Z.Lauriņa, M.Pilmane, R.Care // 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (Riga, May 20-22, 2010) : [Abstract Book]. - Riga, 2010. - P.72-73.

Lauriņa, Zane. Intracelulārās adhēzijas molekulas-1, tumornekrotizējošā faktora-alfa un interleikīna-10 ekspresija periodontālajos audos / Z.Lauriņa, M.Pilmane, R.Care // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 299.lpp.

Thesis

Lauriņa, Zane. Cellular morphology of salivary glands in regional ischemia and revascularization / Z.Lauriņa, M.Pilmane, R.Care // 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (Riga, May 20-22, 2010) : [Abstract Book]. - Riga, 2010. - P.72-73.

Atlieku cements kā riska faktors periimplantīta attīstībā / G.Brīdiņa, A.Tupīts, Z.Lauriņa, K.Krāģis // Zobārstniecības Raksti. - Nr.2 (2015), 15.-17.lpp.

Related news