Skip to main content

Work experience

2014 - Present

Assistant

Faculty of Medicine, Department of Internal Diseases

Education and training

1980 - 1986

Diploma Nr. 088527

Riga Medical Institute

Achievements

Lectured study course

Differential Diagnostics and Current Issues in Treatment of Internal Diseases

Topical Issues in Cardiology and Pulmonology

Topical Issues in Differential Diagnostics of Internal Diseases

Publications

Research articles​​

Ātriju fibrilācija un faktori, kas ietekmē atkārtotus paroksismu recidīvus pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, M.Vilmane, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 137.-156.lpp.

Kardiovaskulāro notikumu risks pacientiem ar ātriju fibrilāciju pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, E.Miglāne, K.Trušinskis, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 122.-136.lpp.

Strēlnieks, Aldis. Nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu ilgtermiņa lietošana un kardiovaskulārais drošums / A.Strēlnieks // Doctus. - Nr.7 (2015, jūl.), 6.-8., 10.lpp.

Orālo antikoagulantu klīniskā pielietojuma problēmu analīze pacientiem ar priekškambaru mirgošanu / O.Kalējs, A.Strēlnieks, M.Vikmane, D.Behmane, G.Bahs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 138.-159.lpp.

Strēlnieks, Aldis. Dziļo vēnu tromboze kā multidisciplināra problēma / A.Strēlnieks // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2014, okt.), 12.-20.lpp.

Strēlnieks, Aldis. Nebaidīties no pacientiem pēc miokarda infarkta / A.Strēlnieks // Medicus Bonus. - Nr.17 (2014, apr./maijs/jūn.), 24.-29.lpp.

Strēlnieks, Aldis. Plaušu artērijas trombembolija-zināma, dažreiz tomēr nepazīta / A.Strēlnieks // Medicus Bonus. - Nr.19 (2014, okt./nov./dec.), 26.-29.lpp.

Perorālo antikoagulantu lietošanas riski un problēmas pacientiem ar ātriju mirgošanu / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 82.-95.lpp.

Strēlnieks, Aldis. Mirdzaritmijas riska faktoru izvērtēšana un ārstēšanas iespējas / A.Strēlnieks // Doctus. - Nr.9 (2012, sept.), 4.-10.lpp.

Strēlnieks, Aldis. Nedaudz par zināmāko aritmiju - mirdzaritmiju / A.Strēlnieks // Doctus. - Nr.4 (2012), 10.-14.lpp.

Dažādu sirds kambaru elektrostimulācijas metožu salīdzinošā efektivitāte pacientiem ar sirds mazspēju un pastāvīgu ātriju fibrilāciju / O.Kalējs, A.Strēlnieks, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 146.-161.lpp.

Abstracts​​

Hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju invazīva ārstēšana, lietojot retrogrādo metodi / A.Kalniņš, I.Kurcalte, A.Strēlnieks, A.Lejnieks // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 33.lpp.

Ātriju fibrilācijas recidīvu riska faktori un antiaritmiskās farmakoterapijas efektivitāte pacientiem pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, M.Vikmane, K.Jubele, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 187.lpp.

Dabigatrāna, rivaroksabāna un varfarīna drošības un efektivitātes salīdzinājums pacientiem ar ieilgušu persistējošu ātriju fibrilāciju un augstu embolisma risku pirms un pēc plānveida elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, M.Vikmane, K.Jubele, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 188.lpp.

Klīnisko notikumu salīdzinājums pacientiem ar ātriju fibrilāciju pēc plānveida elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, E.Miglāne, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 186.lpp.

Rivaroxaban and dabigatran and versus warfarin in patients with high risk of stroke and embolism undergoing electrical cardioversion with persistent and long-standing atrial fibrillation / A.Strēlnieks, M.Vikmane, A.Lejnieks, O.Kalējs ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A16-A17. - Abstracts from the 8th Baltic Congress of Neurology, BALCONE (Riga, Latvia, Sept.24-26, 2015). - T.p. žurn. "European Heart Journal". - Vol.36, Suppl.1 (2015, Aug.), p.378. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rivaroxaban and dabigatran versus warfarin in patients with high risk of stroke and embolism undergoing electrical cardioversion with persistent and long-acting atrial fibrillation : [abstract] / O.Kalejs, A.Strelnieks, A.Lejnieks, A.Erglis ...[et al.] // Europace. - Vol.17, Suppl.3 (2015, June), abstr. No.107. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rivaroxaban and two dosages dabigatran versus warfarin in patients with high risk of stroke and embolism undergoing electrical cardioversion with persistent and long-acting atrial fibrillation : [abstract] / O.Kalejs, A.Strelnieks, M.Vikmane, A.Lejnieks, A.Erglis ...[et al.] // Heart Rhythm. - Vol.12, No.5, Suppl. (2015, May), p.532. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The risk of cardiovascular events in patients with atrial fibrillation after electrical cardioversion / A.Strēlnieks, E.Miglāne, O.Kalējs ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A14-A15. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The risk of cardiovascular events in patients with atrial fibrillation after electrical cardioversion / O.Kalejs, A.Strelnieks, I.Konrade, E.Miglane, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.42, Issue 3 (2015, Apr.), p.265. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Two dosages dabigatran versus warfarin in patients with high risk of stroke and embolism undergoing electrical cardioversion with persistent and long-acting atrial fibrillation / O.Kalejs, M.Vikmane, A.Strelnieks, B.Lurina, A.Lejnieks, A.Erglis ...[et al.] // Journal of the American College of Cardiology (JACC). - Vol.65, No.10, Suppl.A (2015, March), p.A82. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Antikoagulantu terapijas pielietojuma un effektivitātes novērtēšana insulta slimniekiem ar ātriju mirgošanu / A.Strēlnieks, B.Tilgale, O.Kalējs ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 155.lpp.

Dažādas antikoagulantu pieejas drošības un efektivitātes salīdzinājums slimniekiem ar persistējošu un ieilgušu persistējošu ātriju fibrilāciju, veicot plānveida elektrisko kardioversiju / O.Kalējs, A.Strēlnieks, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 108.lpp.

Klīnisko notikumu salīdzinājums pacientiem ar ātriju fibrilāciju pēc plānveida elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 156.lpp.

Perorālo antikoagulantu pielietojuma aspekti reālajā klīniskajā praksē pacientiem ar ātriju fibrilāciju / A.Strēlnieks, J.Raibarts, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 154.lpp.

Recidivējošas ātriju fibrilācijas riska faktori un sinusa ritma uzturēšanas terapijas efektivitāte pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 153.lpp.

Safety and efficacy of dabigatran versus warfarin in patients with persistent and long-acting atrial fibrillation undergoing electrical cardioversion : [abstract] / O.Kalejs, A.Strelnieks, M.Vikmane, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of the American College of Cardiology (JACC). - Vol.63, No.12, Suppl.1 (2014, Apr.), p.A328. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. žurn. "Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology". - Vol.39, Suppl.1 (2014, March), p.S16-S17; krāj. "Cardiostim 2014" (Nice, France, June 18-21, 2014) : Final Program. - Nice, 2014. - P.ii116; krāj. "12th International Dead Sea Symposium (IDSS) on Innovations in Cardiac Arrhythmias and Device Therapy" (Tel-Aviv, Israel, March 3-5, 2014) : Program & Abstracts. - Tel-Aviv, 2014. - P.99.

Analysis of problems in oral anticoagulants clinical usage by patients with atrial fibrillation / O.Kalejs, A.Strelnieks, A.Lejnieks ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 101.lpp.

Hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju invazīvas ārstēšanas metožu salīdzinājums / I.Strēle, A.Lejnieks, A.Strēlnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 105.lpp.

Priekškambaru mirdzēšanas paroksismu kupēšanas agrīna stratēģija / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 108.lpp.

Aneurismatic changes in coronary sinuses with thrombosis before TAVR Procedures - coplex imaging investigation : [abstract] / L.Zvaigzne, A.Strelnieks, O.Kalejs, A.Erglis // Cardiac MRI & CT "Clinical Update 2012" (Cannes, France, Apr.20-22, 2012). - Cannes, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Diagnostics of metatstatic process in blood vessels : [abstract] / L.Zvaigzne, A.Strelnieks, O.Kalejs, A.Erglis // Cardiac MRI & CT "Clinical Update 2012" (Cannes, France, Apr.20-22, 2012). - Cannes, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Sirds, vainagartēriju, aortas un to maģistrālo asinsvadu izmeklēšana pirms transkatetra aortas vārstuļa implantācijas un datortomogrāfijas izmeklējumu protokolu izveide / A.Strēlnieks, O.Kalējs, L.Zvaigzne ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 111.lpp.

Clinical problems with warfarin use in patients with atrial fibrillation / A.Strelnieks, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Interventional Medicine & Applied Science. - Vol.3, N 3 (2011, Sept.), p.152. - 19th International Meeting of the Alpe Adria Association of Cardiology (Budapest, Hungary, Sept.15-17, 2011) : [Abstracts]. - T.p. žurn. "Journal of Cardiovascular Electrophysiology". - Vol.22, Suppl.1 (2011), p.s18.

Elektrokardioversijas terapijas efektivitāte pacientiem ar priekškambaru fibrilāciju / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks, P.Kaņeps // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 195.lpp.

Klīniskās problēmas varfarīna lietošanā pacientiem ar ātriju mirgošanu / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 166.lpp.

New technique for left atrial myocardial function in hypertensive patients with a various degree of the left ventricular hypertrophy : a two-dimensional speckle tracking study / P.Sipacovs, A.Strelnieks, A.Lejnieks ...[et al.] // The Journal Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.30, N2 (2011, Mar.), p.185. - 7th Annual Congress of the European Cardiac Arrhythmia Society (Etoile, Paris, Apr.10-12, 2011) : [Abstracts].

Sirds koronāro artēriju ektāzijas pacientiem, kuriem veiktas koronarogrāfijas / A.Kalniņš, A.Strēlnieks, A.Kaļiņins, A.Lejnieks // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 38.lpp.

The effect of Re-AAS modulation with pharmacotherapy on the results of external cardioversion / A.Strelnieks, M.Vikmane, O.Kalejs ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, Suppl.1 (2011), p.25. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. žurn. "Journal of cardiovascular electrophysiology". - Vol.22, Suppl.1, p.S5.

Dažādu sirds ritma traucējumu izplatība starp pacientiem ar vispārēju ķermeņa atdzišanu / O.Kalējs, A.Lejnieks, A.Strēlnieks ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 82.lpp.

Books and brochures​​

Metodiskās rekomendācijas vitamīna K antagonistu lietošanā un kontrolē klīniskajā praksē / darba grupas vad.: A.Lejnieks, J.Ptašeks; darba grupa: O.Kalējs, S.Lejniece, A.Mača, A.Strēlnieks, L.Zvaigzne. - Rīga : 2014. - 47 lpp.

Kalējs, Oskars. Sāpes krūtīs / O.Kalējs, A.Strēlnieks // Sāpes / I. Loginas redakcijā. - [Rīga] : Medicīnas apgāds, 2013. - 10.nod., 197.-216.lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Aigars Pētersons
Rector, Academic Staff
Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Director
Edvīns Miklaševičs
Academic Staff, Director
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Ināra Logina
Academic Staff
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher