Skip to main content

Work experience

2011 - 2016

Head of Committee of antimicrobial use

Children clinical university hospital

2016 - Present

Head of Latvian State Immunization Board

2016 - Present

Head of Science and Education Department

Children clinical university hospital

2012 - Present

Assistant Professor

Faculty of Medicine, Department of Paediatrics

2007 - Present

children’s Infectious diseases specialist, hepatology specialist

Children clinical university hospital

2005 - Present

Pediatrician

Children clinical university hospital

2015

Head of Children Vaccination Centre

Children clinical university hospital

2005 - 2012

Lecturer

Riga Stradins University, Department of Paediatrics

Education and training

2011

Sertificate

The Children’s Hospital of Philadelphia and Medical University of Graz, Course in Pediatric Infectious diseases

2011

GCP Sertificate

Good Clinical Practice (GCP) training by TFS Academy

2006 - 2010

Diploma / PhD

Rīga Stradiņš University, Doctoral program in children infectious diseases

Doctoral thesis "Group A beta Haemolytic Streptococcus Infection in Children in Latvia"; Scientific supervisor: Prof. Dace Gardovska

2008

Sertificate

ESPGHAN Hepatology Summer School

2007

Sertificate

Weill Medical College of Cornell University, Salzburg Weill Cornell Course In Infectious diseases

2000 - 2007

Diploma and Sertificate / Master’s degree of Pediatrics, Children infectious diseases, Hepatology

Rīga Stradiņš University, Faculty of Post Diploma Education

2004

Diploma

Centre for International Child Health, Institute of Child Health, University College London

1994 - 2000

Medical Doctor’s Diploma / MD in general medicine and paediatrics

Faculty of Medicine, Riga Stradins University

Achievements

Field of research

  • Pediatric infectious diseases
  • Vaccinology
  • Pediatrics, Fever in children

Supervised and reviewed student research papers

Supervising:

doctoral theses: 2

Projects

Leading Researcher-Scientific Project Manager, Research Department, HORIZON 2020 project „Personalised Risk assessment in febrile illness to Optimise Real-life Management across the European Union" (PERFORM) Agreement No.668303

Leading Researcher-Scientific Project Manager, ​Epidemiology of Tick-borne Encephalitis and Any cause Encephalitis in Latvia. WI219003 CLINICAL RESEARCH COLLABORATION

Program "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1. prioritātes "Augstākā izglītība un zinātne"1.1.1 pasākuma "Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība"1.1.1.2 aktivitātes "cilvēkresursu piesaiste zinātnei" Projekts "Prediktīvs tests terapijas efektivitātes novērtējumamonkoloģiskiem slimniekiem", RSU Onkoloģijas institūts

EU-TICK-BO (European genetics study of tick-borne encephalitis) The genetic basis of tick-borne encephalitis (TBE) outcomes and severity

"Atbalsts doktorantūras un pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnas zinātnēs "ESF Nacionālās programmas "Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem"projekta līg.Nr. 2004/0005/VPD1/ESF/PIAA/ 04/NP/3.2.3.1./ 0001/0004/0066.

ESF project „Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei RSU, vienošanās Nr. 2009/0147/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/009.

WHO multicentral (Egypt, Latvia, Brazil, Chroatia) study The GRASP study

LZP grants (projekts Nr.04.1211)

IZM Zinātniskās darbības attīstība 2007.gadā Zinātnes nozarē : Medicīna; Pētniecības virziena un apakšvirziena: Bērnu mirstību un invaliditāti izraisošo faktoru izpēte, bērnu slimības, bērnu infekcijas slimības, bērnu ķirurģija, bērnu reimatoloģija, immunoģenētika, embrioloģija,zobārstniecība. Projekts: Bērnu mirstību un invaliditāti izraisošo faktoru izpēte saistībā ar jaunu diagnostikas, ārstēšanas un prevencijas pasākumu izstrādi bērnu veselības uzlabošanai Latvijā.

Valsts pētījumu programmas „Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniska izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību" 7. apakšprojekts"Bērnu mirstības samazināšana, uzlabojot dzīvībai bīstamu infekcijas slimību agrīnu diagnostiku, ārstēšanas rezultātus un profilaksi Latvijā, izmantojot modernās molekulārās bioloģijas, citometrijas un imūnģenētikas metodes"

Memberships

Member of the Scholarship Board, Rīga Stradiņš University

Member of ESPID (European Society for pediatric infectious diseases)

Member of CEVAG group (Central European Vaccination Awareness Group)

Member of ISW-TBE (International Scientific Working group on Tick Born Encephalitis)

Member of CEEPAG (Central and Eastern Europe Pertussis Awareness Group)

Member of RAISE (Raise Awareness of Influenza Strategies in Europe)

Awards and recognitions

2009. PhD student of the Year, Riga Stradins university

2007. Resident of the Year, Riga Stradins university

Publications

Research articles​​

Comparative epidemiologic characteristics of pertussis in 10 Central and Eastern European countries, 2000-2013 [Elektroniskais resurss] / U.Heininger, P.André, D.Zavadska ...[et al.] // PLoS One [Elektroniskais resurss]. - Vol.11, No.6:e0155949 (2016, June), [p.1-21]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4892528/

Šušenačeva, Olga. Ar vējbakām stacionēto bērnu hospitalizācijas un komplikāciju biežuma un ilguma izmaiņas Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā 12 gadu laika periodā / O.Šušenačeva, D.Zavadska // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 24.-30.lpp.

Zavadska, Dace. Rota vīrusa infekcija : kur esam šodien / D.Zavadska, A.Rudzoga // Doctus. - Nr.4 (2016, apr.), 38.-43.lpp.

Grope, Ilze. Garais klepus - vai tas ir aktuāli ? : literatūrā un uz pierādījumiem balstīti praktiski ieteikumi garā klepus infekcijas diagnostikai un ārstēšanai / I.Grope, D.Zavadska, I.Ziemele // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2015, marts), 46.-51.lpp.

Zavadska, Dace. Difterija bērniem : situācija Latvijā no 1990. līdz 2014. gadam / D.Zavadska, I.Šēna, T.Artajeva // Medicus Bonus. - Nr.23 (2015, okt./nov./dec.), 31.-33.lpp.

Zavadska, Dace. Imūnā sistēma ir kosmoss : [stāsta Rīgas Stradiņa universitātes Pediatrijas kat. doc.] / D.Zavadska ; materiāla sagat. A.Baltvilka // Medicus Bonus. - Nr.22 (2015, jūl./aug./sept.), 6.-9.lpp.

Zavadska, Dace. Vai vējbakas pašlaik ir aktuāla problēma? / D.Zavadska, A.Rudzroga // Medicus Bonus. - Nr.21 (2015, apr./maijs/jūn.), 60.-64.lpp.

Changing emm types epidemiology and macrolide resistance of group a streptococcus isolated from children in Latvia / D.Zavadska, D.Berzina, D.Gardovska, E.Miklasevics ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.30-35.

Immunization of high-risk paediatric populations : Central European Vaccination Awareness Group (CEVAG) recommendations / D.Zavadska, D.Richter, I.Anca ...[et al.] // Expert Review of Vaccines. - Vol.13, No.6 (2014, June), p.801-815. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Klīniskās rekomendācijas akūta gastroenterīta diagnostikai, novērtēšanai un terapijai bērniem / D.Zavadska, G.Laizāne, I.Grope, D.Gardovska // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2014, sept.), 8.-15.lpp.

Tick-borne encephalitis - a notifiable disease, a review after one year : report of the 16th Annual Meeting of the International Scientific Working Group on Tick-Borne Encephalitis (ISW-TBE) / U.Kunze ...[et al.] ; ISW-TBE Group: D.Zavadska ...[et al.] // Ticks and Tick-borne Diseases. - Vol.5, No.5 (2014, Sept.), p.453-456. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Gripa nogalina. Kāpēc? / D.Zavadska, L.Vīksna, L.Kozlovska ...[u.c.] // Medicus Bonus. - Nr.12 (2013, jūn.), 10.-13.lpp.

Recommendations for tick-borne encephalitis vaccination from the Central European Vaccination Awareness Group (CEVAG) / D.Zavadska, F.Andre, M.Bakir ...[et al.] // Human Vaccines and Immunotherapeutics. - Vol.9, No.2 (2013, Febr.), p.362-374. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rotavirus vaccination in central Europe / Z.Meszner, I.Anca, D.Zavadska ...[et al.] // Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. - Vol.56, No.6 (2013, June), p.586-596. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ticks-borne encephalitis - a notifiable disease : report of the 15th Annual Meeting of the International Scientific Working Group on Tick-Borne Encephalitis (ISW-TBE) / U.Kunze ...[et al.] ; ISW-TBE Group: D.Zavadska ...[et al.] // Ticks and Tick-Borne Diseases. - Vol.4, No.5 (2013, Sept.), p.363-365. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Zavadska, Dace. Daži aspekti jaundzimušo un zīdaiņu ēdināšanā ar mākslīgajiem maisījumiem / D.Zavadska // Medicus Bonus. - Nr.10 (2013, febr.), 43.-45.lpp.

Adult vaccination in 11 Central European countries - calendars are not just for children / D.Zavadska, R.Chlibek, I.Anca ...[et al.] // Vaccine. - Vol.30, N 9 (2012, Febr.), p.1529-1540. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Akūta aknu mazspēja bērniem : rekomendācijas / D.Zavadska, M.Kreile, D.Gardovska ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2012), 43.-51.lpp.

HLA B27 allele types and DMARDs therapy in juvenile idiopathic arthritis patients in Latvia / V.Stanevica, J.Eglite, D.Zavadska, A.Socnevs, L.Kovalchuka, D.Gardovska ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2011 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.9-18.

Ieteikumi A grupas β hemolītiskā streptokoka infekciju diagnostikā un ārstēšanā / D.Zavadska, I.Grope, Ģ.Breicis, D.Gardovska // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2011), 23.-24., 26.-29.lpp.

HLA B27 allele types in homogeneous groups of juvenile idiopathic arthritis patients in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Stanevicha, J.Eglite, D.Zavadska, A.Sochnevs, D.Gardovska ...[et al.] // Pediatric Rheumatology Online Journal [Elektroniskais resurss]. - Vol.8:26 (2010, Oct.), [p.1-9]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/ppmc/articles/PMC2964715

Macrolide resistance in group A beta haemolytic Streptococcus isolated from outpatient children in Latvia / D.Zavadska, D.Bērziņa, E.Miklasevics, D.Gardovska ...[et al.] // APMIS : Acta Pathologica, Microbiologica, et Immunologica Scandinavica. - Vol.118, N 5 (2010, May), p.366-370. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bērnu mirstības samazināšana, uzlabojot dzīvībai bīstamu infekcijas slimību agrīnu diagnostiku / D.Gardovska, I.Grope, J.Pavāre, E.Miklašēvics, Ž.Kovaļova, L.Eihvalde, D.Zavadska, Z.Pučuka, M.Grūtupa, T.Lopatina, E.Hagina, A.Sočņevs, O.Rasnačs, I.Kalniņš ...[u.c.] // Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošās slimības : zinātniskā analīze un galvenās rekomendācijas : Valsts pētījumu programma medicīnas zinātnē / autoru kolektīvs V.Pīrāga redakcijā. - Rīga, 2009. - 95.-110.lpp.

A grupas ß hemolītiskā streptokoka etioloģijas akūta faringīta prevalence, klīnika un diagnostika bērniem Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā / D.Zavadska, I.Grope, D.Gardovska ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2007.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 21.-28.lpp.

Akūto zarnu infekciju īpatnības hospitalizētiem bērniem / D.Zavadska, I.Grope, D.Gardovska, L.Bagrade // Zinātniskie raksti: 2004.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2005. - 28.-34.lpp

Abstracts​​

An outbreak of enteroviral meningitis in Latvia and Estonia due to echovirus 30 / L.Smane, D.Zavadska, G.Mirka ...[et al.] // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.69.

Isarova, Dana. Reliance on health care providers and attitude towards vaccination among mothers / D.Isarova, D.Zavadska // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.16.

Zavadska, Dace. Hospitalizācijas un komplikāciju biežuma un ilguma izmaiņas Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ar vējbakām stacionētiem bērniem 2003.–2014. gadā pēc vējbaku vakcīnas ieviešanas Nacionālajā imunizācijas programmā / D.Zavadska, O.Šušenačeva // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 218.lpp.

Bērnu KUS antibakteriālās terapijas nozīmēšanas / maiņas veidlapas aizpildīšanas izvērtējums / K.Selecka, I.Nokalna, D.Zavadska, I.Sviestiņa // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 226.lpp.

Outbreak of enteroviral meningitis in Estonia and Latvia during summer 2013 [Elektroniskais resurss] / D.Zavadska, L.Smane, G.Mirka ...[et al.] // 32nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Dublin, Ireland, May 6-10, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2014. - Abstr. No.667. - Resurss aprakstīts 2015.g. 18.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://cmoffice.kenes.com/cddemo/data/HtmlApp/main.html

A grupas β-hemolītisko streptokoku emm tipu un antimikrobās rezistences mainīgā epidemioloģija / D.Zavadska, D.Bērziņa, E.Miklaševičs, D.Gardovska ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 204.lpp.

Changing epidemiology of group A beta haemolytic streptococcus emm types and macrolide resistance isolated from children in Latvia / D.Zavadska, D.Bērziņa, E.Miklašēvics, D.Gardovska ...[et al.] // XVIII Lancefield International Symposium (Palermo, Italy, Sept.4-8, 2011) : Abstract Book. - Palermo, 2011. - P.12.

HLA B27 allele types and DMARDS therapy in juvenile idiopathic arthritis / V.Stanevicha, D.Zavadska, J.Eglite, D.Gardovska ...[et al.] // 1st Symposium of the Asia Pacific League of Associations for Rheumatology (APLAR) (Taipei, Taiwan, Apr.15-17, 2011) : Book of Abstracts. - Taipei, 2011. - P.75.

A grupas ß-hemolītisko streptokoku emm tipu un antimikrobās rezistences analīze / D.Zavadska, D.Bērziņa, E.Miklašēvics, D.Gardovska ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 163.lpp.

Macrolide resistance association with group A streptococcus emm types in Latvia : [abstract] / D.Zavadska, D.Berzina, N.Pugachova, E.Miklasevics, D.Gardovska // 28th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Nice, France, May 4-8, 2010) : Programme Book. - Nice, 2010. - Poster N 13.

Zavadska, Dace. Serological response in children with group a streptococcal pharyngitis in the University Hospital in Latvia : [abstract]/ D.Zavadska, I.Grope, D.Gardovska // The Pediatric Infectious Disease Journal. - Vol.28, Issue 6 (2009, June), p.43. - 27th Annual Meeting of the European Society for Paediatric (Brussels, Belgium, June 9-13, 2009). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Antimicrobal therapy resistance in group A beta haemolytic Streptococcus infection and rheumatic fever : [abstract] / D.Zavadska, D.Bērziņa, D.Gardovska, V.Stanevicha, E.Miklaševics ...[et al.] // 4th MYRACE 2008 (Meeting of Young Rheumatologists Across Europe) (Marienhof/Reichenau, Austria, Jan.17-20, 2008). - Marienhof, 2008. - P.13.

Macrolide resistance of group A beta haemolytic Streptococcus isolated from outpatient children in Latvia / D.Gardovska, E.Miklašēvics, D.Zavadska ...[u.c.] // 2008.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2008.g. 13.-14.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 126.lpp. - T.p. krāj. "26th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases" (Graz, Austria, May 14-16, 2008).- Graz, 2008.- P.569.

Prevalence of group a A beta haemolytic streptococcal pharyngitis in children in University Hospital in Latvia / D.Zavadska, I.Grope, D.Gardovska ...[et al.] // XVII Lancefield International Symposium on Streptococci & Streptococcal Diseases (Porto Heli, Greece, June 22-26, 2008) : Abstract Book. - Porto Heli, 2008. - P.16.

A grupas ß-hemolītisko streptokoku filoģenētiskā analīze emm gēna polimorfisma ietvaros / D.Zavadska, Ņ.Pugačova, D.Gardovska, E.Miklašēvics // 2007.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2007.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 149.lpp.

Gardovska, Dace. A grupas β hemolītiskā streptokoka etioloģijas faringīta prevalence bērniem ar akūta faringīta klīniku / D.Gardovska, I.Grope, D.Zavadska // 2007.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2007.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 155.lpp.

HLA class II DR and DQ genotypes and haplotypes in Sydenham's chorea children patients in Latvia : [abstract]/ V.Stanevicha, D.Gardovska, D.Zavadska ...[et al.] // Kinder- und Jugendmedizin. - N 5 (2006), p.A38.

Books and brochures​​

Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā ; [autori: D.Rezeberga, L.Balode, D.Baltiņa, V.Bathena, K.Embure-Zapoļska, B.Geidāne, Z.Grabe, M.Jansone, O.Kalējs, O.Koļesova, I.Konrāde, I.Kreicberga, S.Lejniece, A.Lejnieks, L.Meija, I.Miltiņa, A.Miskova, H.Plaudis, E.Rancāns, N.Vedmedovska, V.Veisa, E.Vītols, D.Zavadska, J.Žodžika ... u.c. ; recenzents J.Zaļkalns]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 858, [1] lpp.

Zavadska, Dace. Zīdīšana un mātes piens / D.Zavadska, V.Vēja // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 22.nod., 387.-[398.]lpp.

Literatūrā un uz pierādījumiem balstītas praktiskas rekomendācijas gripas profilaksei / D.Zavadska, D.Isarova, L.Vīksna, D.Rezeberga, D.Gardovska ; Rīgas Stradiņa universitāte. Pediatrijas katedra, Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra, Ginekoloģijas un dzemdniecības katedra ...[u.c.]. - Rīga : [b.i.], 2015. - 34 lpp.

Literatūrā un uz pierādījumiem balstīti praktiskie ieteikumi garā klepus infekcijas diagnostikai un ārstēšanai / D.Zavadska, I.Ziemele, I.Grope, D.Gardovska ; Rīgas Stradiņa universitāte. Pediatrijas katedra ...[u.c.]. - Rīga : [b.i.], 2015. - 19 lpp.

Klīniskās rekomendācijas akūta gastroenterīta diagnostikai, novērtēšanai un terapijai bērniem / D.Zavadska, G.Laizāne, I.Grope, D.Gardovska ; Latvijas Bērnu infektologu biedrība, Rīgas Stradiņa universitāte. Pediatrijas katedra. - [Rīga], 2014. - 31 lpp.

Rekomendācijas A grupas ß hemolītiskā streptokoka infekcijas diagnostikai un terapijai / D.Zavadska, I.Grope, Ģ.Breicis, D.Gardovska ; Rīgas Stradiņa universitāte. Pediatrijas katedra ; Bērnu klīniskās universitātes slimnīca. Bērnu slimību klīnika ; Latvijas Bērnu infektologu biedrība. - Rīga : Latvijas Bērnu infektologu biedrība, 2011. - 19 lpp.

Books

Bērnu vecuma un citu riska grupu personu vakcinācija: Praktiskas rekomendācijas

Autors(i): Dace Zavadska, Dana Isarova, Nataļja Kurjāne
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Contacts

Related news

Colleagues

Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Ināra Logina
Academic Staff