Skip to main content

Work experience

2015 - Present

Assistant Professor

Faculty of Medicine, Department of Internal Diseases

2012 - Present

Medical doctor

Health Center 4

2001 - Present

Medical doctor

Riga East Clinical University Hospital, clinic “Gailezers”

Cardiologist, echocardiographer.

Head of the Cardiology Diagnostic Department.

Education and training

2009 - 2013

Dr.med.

Rīga Stradiņš University

1999 - 2006

Medical Doctor’s Diploma

The University of Latvia

1992 - 1998

Medical doctor

Medical Academy of Latvia

Achievements

Field of research

  • Echoacrdiography
  • Cardiovascular disease risk factors and their detection and possible prevention;
  • Arterial hypertension;
  • Cardiomyopathy;
  • Atrial fibrillation.

Lectured study course

1. Differential Diagnostics and Current Issues in Treatment of Coronary Artery Disease;

2. Echoardiography in clinical practice.

Differential Diagnostics and Current Issues in Treatment of Internal Diseases

Internal diseases III (Rheumatology, Diferential Diagnostics Of Internal Diseases)

Topical Issues in Differential Diagnostics of Internal Diseases

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

doctoral theses: 1

qualification papers: 2

Reviewed:

Master's theses: 5

qualification papers: 5

Memberships

Member of the Latvian and European Cardiology society

Member of the Latvian Internal Medicine society


Publications

1.Kalinin A., Bahs G., Šipačovs P., Alekhin M. N.

Atrial myocardial deformation in healthy individuals of two-dimensional strain. Kardiologiia 2010; 50(2):62-8. Pub Med (PMID: 20146681).

2.Kalinin A., Bahs G., Kalnins A., Šipačovs P., Alekhin M. N.

Assessment of the state of atrial myocardium by two-dimensional grey-scale deformation in patients with arterial hypertension and mild left ventricular hypertrophy. Kardiologiia 2010; 50(8):13-20. Pub Med (PMID: 21105324).

3.Kalinin A., Bahs G., Lejnieks A., Kalnins A., Shipachovs P., Alekhin M. N.

Left atrial deformation in hypertensive patients with aortic stenosis and left ventricular hypertrophy of different severity. Ter Arkh. 2012; 84(4):23-9 Pub Med (PMID: 22774486).

4. Riska novērtēšana pacientiem ar permanento ātriju fibrilāciju / O.Kalējs, R.Erts, A.Kalinin, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 38.lpp.

5. Holtera monitorēšanas nozīme diabētiskās kardiālās autonomās neiropātijas agrīnā diagnostikā / R.Erts, A.Kalinin, O.Kalējs, A.Lejnieks, I.Konrāde ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 69.lpp.

6. Pičkure, Žanna. Labā kambara sistoliskās funkcijas izvērtēšana, izmantojot trīsdimensiju ehokardiogrāfiju / Ž.Pičkure, A.Kalinins, A.Lejnieks // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 83.lpp.

7. Kalniņš, Artis. Hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju invazīvas ārstēšanas metožu salīdzinājums / A.Kalniņš, A.Kaļiņin, A.Lejnieks // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 140.lpp.

Books and brochures​​

Metodiskās rekomendācijas transtorakālajā ehokardiogrāfijā / darba grupas vad.: A.Kalinin; sastādītāji: M.Berzina, I.Lubaua, G.Kamzola ...[u.c.]. - Rīga : 2015. - 32 lpp.

Contacts

Colleagues

Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Ināra Logina
Academic Staff