Skip to main content

Work experience

2017 - Present

trainee doctor

Riga East University Hospital, Clinic of Emergency Medicine and Patient Admission

2017 - Present

trainee doctor

Riga Maternity Hospital

2015 - Present

assistant

​Department of clinical skills and medical tehnology, Faculty of Medicine, Rīga Stradiņš University

2015 - Present

resident doctor

Riga East University Hospital, clinical centre "Gailezers"

2015 - 2015

EM orderly

State Emergency Medical Service, Riga Regional Center

Education and training

2015 - Present

Certificate of gynecologist, obstetrician

Faculty of Continuing Education, Rīga Stradiņš University

2009 - 2015

Medical Doctor’s Diploma

Riga Stradins University

1997 - 2009

Secondary education

Dagda Secondary School

Achievements

Lectured study course

Clinical Skills

Clinical Practice in the METC

Obstetrics and Gynecology

Women_s health

Publications

Research articles​​

Ingeberg, Helene. Intrapartum ultrasound to predict vaginal labor : a prospective cohort study / H.Ingeberg, A.Miskova, D.Andzane // International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology. - Vol.6, No.11 (2017, Nov.), p.4778-4781.

Miskova, Anna. Morfokinētiskās un morfoloģiskās embriju atlases metodes ietekme uz agrīnu grūtniecības izjukšanu / A.Miskova, D.Andžāne, V.Fodina // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 231.-240.lpp.

Andžāne, Diāna. Intrauterine growth restriction : distribution, risk factors, management of labour and outcome / D.Andzane, I.Gapatins, A.Miskova // International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology. - Vol.4, No.4 (2015, Aug.), p.1117-1121.

Expectant management of intrauterine growth restriction pregnancy : perinatal outcome / D.Andzane, A.Miskova, S.Polukarova, I.Gapatins // International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology. - Vol.4, No.2 (2015, Apr.), p.312-315.

How to decrease EPL rate treating infertility? / V.Fodina, D.Andzane, E.Pimane, A.Miskova // Gynecological Endocrinology. - Vol.31, Suppl.1, Special Issue (2015), p.51-54. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Abstracts​​

Modificētais studiju kurss “Starpdisciplinārā pieeja neatliekamiem medicīniskiem stāvokļiem” studentu vērtējumā / M.Šarkele, A.Miskova, D.Andžāne, O.Sabeļņikovs // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 367.lpp.

Studiju kursa "Starpdisciplinārā pieeja neatliekamiem medicīniskiem stāvokļiem dzemdniecībā" izvērtējums / A.Miskova, M.Šarkele, D.Andžāne, O.Sabeļņikovs // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 334.lpp.

Miskova, Anna. Morfokinētiskā embriju selekcijas metode var samazināt agrīnas grūtniecības neiznēsāšanu / A.Miskova, D.Andžāne, V.Fodina // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 57.lpp.

Miskova, Anna. IUAA - izplatība, ārstēšana, taktika, dzemdību vadīšana / A.Miskova, D.Andžāne // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 80.lpp.

Colleagues

Oļegs Sabeļņikovs
Head of the Department, Academic Staff
Marina Šarkele
Academic Staff
Edijs Šmagris
Academic Staff, Specialist, Clinical Simulations, Specialist
Raimonds Liukis
Academic Staff, Specialist, Clinical Simulations
Austra Uberte
Office Administrator
Uldis Roze
Office Administrator
Inga Plēpe-Oša
Office Manager
Anna Korvena-Kosakovska
Acquisition Specialist
Jekaterina Zvidriņa
Clinical Training Manager
Līga Blūmentāle
Specialist, Clinical Simulations
Baiba Kliemane
Specialist, Clinical Simulations
Anete Ogriņa
Specialist, Clinical Simulations
Sabīne Zizlāne
Specialist, Clinical Simulations
Mārtiņš Ļuļļa
Specialist, Clinical Simulations