Skip to main content

Work experience

2014 - Present

Assistant Professor

Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry

2008 - Present

Pharmacist

Pharmacy "Aura-Farm"

2014 - 2014

Acting Assistant Professor

Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, Riga Stradiņš University

2012 - 2014

Lecturer

Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, Riga Stradiņš University

Education and training

2009 - 2014

Dr. pharm.

Rīga Stradiņš University

2007 - 2009

Master’s degree in Heath Sciences (Clinical Pharmacy)

Rīga Stradiņš University

2002 - 2007

Pharmacist’s Diploma

Riga Stradiņš University

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

 

 

2014. Continuing Education Faculty course "Problem based learning university teaching: methods of integration of the study process". Riga Stradiņš University.

2012. Continuing Education Faculty course "Preparation for publication of scientific articles in peer-reviewed journals". Riga Stradiņš University. ​

2012. Continuing Education Faculty course "Using SPSS statistical processing of mdical data". Riga Stradiņš University. ​

2011. Paul Stradiņš Clinical University Hospital statistics course in Biomedicine.

 

Supervised study course

Chemistry

Integrated Pharmacy

Quantitative Analysis

Lectured study course

Chemistry

Clinical Pharmacy

Integrated Pharmaceutical Chemistry

Medical Chemistry

Pharmaceutical Chemistry

Preparation of Scientific Papers

Research Project

Supervised and reviewed student research papers

 

 

Supervised:

Master's theses: 4

qualification papers: 2

Reviewed:

Master's theses: 2

qualification papers: 1

 

Projects

 

Riga Stradins University, Faculty of Pharmacy, research project "advantages and disadvantages of drugs with fixed dose combination to obtain the target blood pressure in patients with cardiovascular disease", 2015-2018

Riga Stradins University, Faculty of Pharmacy, research project Drug therapy problems and risks in patients with cardiovascular disease and type II diabetes", 2014-2017

Riga Stradins University in collaboration with Latvian Biomedical Research and Study Centre and Cell Transplantation Centre. Project:Characterization of B. afzelii outher surface proteins and the development of diagnostic markers of Latvia-specific Lyme borreliosis, 2013-2016

Latvian National Research Programme No. 4 „Development of new preventive treatment, diagnostic means and methods, biomedical technologies for improvement of public health" (BIOMEDICINE). Project No. 1 „Research of atherosclerosis pathogenesis and clinical manifestations, stem cells and biomaterials", 2007-2014

 

Memberships

 

 

Member of European Atherosclerosis Society

Member of Latvian Pharmacist`s Society

 

Publications

 

Research articles​​

 

Pacientu līdzestības trūkuma cēloņi antihipertensīvās terapijas laikā farmaceita skatījumā / I.Urtāne, S.Bērziņa, D.Bandere ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 352.-357.lpp.

Perorālo antikoagulantu un medikamentu farmakoloģiskā mijiedarbība pacientiem ar priekškambaru fibrilāciju / K.Puķīte, B.Lūriņa, I.Urtāne, O.Kalējs // Materia Medica. - Nr.11 (2014), 39.-40.lpp.

Role of genetic factors on the effect of additional loading doses and two maintenance doses used to overcome clopidogrel hyporesponsiveness / I.Urtane, I.Cakstina, A.Erglis ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.50, No.1 (2014), p.19-27. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Šaļapina, Anna. Klopidogrela un citu zāļu vienlaicīgas lietošanas prevalence ambulatorajā praksē farmaceita skatījumā / A.Šaļapina, I.Urtāne, A.S.Štokmane // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 2.sēj., 157.-162.lpp.

Urtāne, Inga. Clopidogrel and the possibility of drug-drug interaction in primary health care / I.Urtane, A.Aitullina, K.Pukite // Journal of Young Pharmacists. - Vol.5, No.1 (2013, Mar.), p.18-21. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Meijere, Alise. Effect of concomitant used drugs on the antiplatelet therapy / A.Meijere, I.Urtane, A.S.Stokmane // Collection of Scientific Papers 2011 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.184-190.

Role of clinical pharmacist in anticoagulation management = Klinikinio vaistininko vaidmuo gydant antikoaguliantais / I.Urtāne, D.Bandere, J.Ansabergs, A.S.Štokmane // Medicinos teorija ir praktika. - T.18, N 2 (2012), p.189.-192.

Analyses of warfarin interaction in cardiology / I.Urtane, A.S.Stokmane, D.Bandere, R.Medne ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2010 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.180-184.

Personalizēta antikoagulantu terapija kardioloģijā = Individualized anticoagulation therapy in cardiology / I.Urtāne, A.S.Štokmane, D.Bandere, J.Ansabergs // Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : starptautiskās zinātniskās konferences raksti (Jelgava, 2010.g. 29.okt.) / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. - Jelgava, 2010. - 136.-141.lpp.

Urtāne, Inga. Klīniskā farmaceita nozīme varfarīna un citu zāļu terapijas mijiedarbības uzraudzībā geriatriskiem pacientiem kardioloģijā / I.Urtāne, J.Ansabergs, A.S.Štokmane // Materia Medica. - Nr.6 (2010), 15.-21.lpp.

 

Abstracts​​

 

Bērziņa, Silvija. Astmas līdzekļu lietošanas tendences un terapijas efektu ietekmējošo faktoru analīze / S.Bērziņa, I.Kupre, I.Urtāne // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 80.lpp.

Līdzestības vērtējums atkarībā no izrakstīto un izsniegto zāļu daudzuma farmaceita skatījumā / I.Urtāne, K.Puķe, K.Spalva, D.Bandere // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 71.lpp.

Līdzestības vērtējums atkarībā no izrakstīto un izsniegto zāļu daudzuma farmaceita skatījumā / I.Urtāne, K.Puķe, K.Spalva, D.Bandere // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 71.lpp.

Urtāne, Inga. Ilgstoša benzodiazepīnu un to analogu terapija – izaicinājums ceļu satiksmes drošībai? / I.Urtāne, L.Vanaga // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 13.lpp.

Bandere, Dace. Recepšu aprite aptiekā - terapijas līdzestības pierādījums / D.Bandere, L.Medjānova, I.Urtāne // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 108.lpp.

Errors in prescriptions and its influence on the pharmaceutical care / K.Puke, K.Spalva, I.Urtane, Z.Dzirkale // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.132.

Hodasēviča, Tatjana. Problēmas un riski metadona aizstājterapijas programmas laikā / T.Hodasēviča, I.Mirzajanova, I.Urtāne // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 142.lpp.

Influence of pharmaco-economic factors on patient compliance / A.Irbe, M.Meinerts, I.Urtane ...[et al.] // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.104.

Klopidogrela antiagregantās iedarbības izmaiņas perkutānās koronārās intervences laikā : periprocedurālo komplikāciju analīze / I.Urtāne, G.Latkovskis, A.Ērglis ...[u.c.] // Latvijas Universitātes 73. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2015.g. 20.febr.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2015. - 54.lpp.

Pēterkops, Mārcis. Antibiotiku patēriņa tendences ambulatorajā vidē un rezistenci veicinošo faktoru analīze / M.Pēterkops, I.Urtāne // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 157.lpp.

Prescription circulation in pharmacies - proof of adherence to therapy / L.Medjānova, D.Bandere, S.Bērziņa, I.Urtāne // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.121.

The causes of low adherence in patients with antihypertensive therapy / I.Urtane, S.Berzina, D.Bandere ...[et al.] // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.146.

The causes of the lack of patient compliance during antihypertensive therapy from pharmacist's perspective / I.Urtane, S.Berzina, D.Bandere ...[et al.] // International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol.37, No.1 (2015, Febr.), p.210. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Urtāne, Inga. Aptiekā pagatavotās zāles - individualizētas farmācijas marķieris / I.Urtāne, I.Kupre, L.Mukāne // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 158.lpp.

Urtāne, Inga. Īsas un ilgstošas darbības eritropoetīnu farmakoterapijas efekta raksturlielumu salīdzinājums hemodialīzes pacientiem ar sekundāru anēmiju / I.Urtāne, N.Rieksta // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 156.lpp.

Urtāne, Inga. Patentbrīvie medikamenti un oriģinālmedikamenti : vai viedokļi ir vienādi? / I.Urtāne, L.Meškovska, S.Bērziņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 155.lpp.

Urtāne, Inga. Psihotropo medikamentu recepšu izrakstīšanas tendenču analīze / I.Urtāne, L.Vanaga // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 149.lpp.

Urtāne, Inga. Recepšu medikamentu iegūšana bez receptes - mīts vai realitāte? / I.Urtāne, A.Stulpiņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 150.lpp.

Urtāne, Inga. Uztura bagātinātāji holesterīna līmeņa mazināšanai veselības aprūpes speciālistu skatījumā / I.Urtāne, V.Joniņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 148.lpp.

Clopidogrel induced inhibition of P2Y12-mediated platelet reactivity / G.Latkovskis, I.Urtane, A.Erglis ...[et al.] // European Heart Journal. - Vol.35, Suppl.1 (2014), p.135. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Compliance-related problems of medicines in the pharmaceutical practise / I.Urtane, K.Pukite, S.Berzina, A.S.Stokmane, D.Bandere // Atherosclerosis. - Vol.235, Issue 2 (2014, Aug.), p.e292. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pacientu līdzestības trūkuma cēloņi antihipertensīvās terapijas laikā farmaceita skatījumā / I.Urtāne, S.Bērziņa, D.Bandere ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 147.lpp.

Puķe, Kristīne. Influence of errors in prescriptions on the security of medicine / K.Puke, K.Spalva, I.Urtane // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.55.

Puķīte, Katrīna. Perorālo antikoagulantu un medikamentu farmakoloģiskā mijiedarbība pacientiem ar ātriju fibrilāciju / K.Puķīte, I.Urtāne, O.Kalējs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 174.lpp.

The causes of low adherence in patients with antihypertensive therapy / I.Urtane, S.Berzina, D.Bandere ...[et al.] // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.71.

High sensitivity C-reactive protein levels are associated with total coronary artery occlusions [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Urtane, G.Latkovskis, M.Zabunova ...[et al.] // 81st European Atherosclerosis Society (EAS) Congress (Lyon, France, June 2-5, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Lyon, 2013. - Abstr. No.750. - Resurss aprakstīts 2014.g. 20.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://w3.kenes-group.com/apps/eas2013/abstracts/PDF/750.pdf. - T.p. krāj. "6th Baltic Atherosclerosis Congress" (Riga, Latvia, Oct.11-12, 2013) : Program and Abstracts. - Riga, 2013. - P.28.

Klopidogrela hiporesponsivitātes un rezistences sastopamība un veicinošie faktori pacientiem pēc DES stenta implantācijas / I.Urtāne, G.Latkovskis, A.Ērglis ...[u.c.] // Latvijas Universitātes 71. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2013.g. 15.febr.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2013. - 44.lpp.

Prevalence of concomitant use of clopidogrel and proton pump inhibitors in Latvian patients : a way to personalized treatment development / K.Pukite, I.Urtane, S.Berzina, A.S.Stokmane // 6th Baltic Atherosclerosis Congress (Riga, Latvia, Oct.11-12, 2013) : Program and Abstracts. - Riga, 2013. - P.15.

Prevalence of drug-drug interaction in the primary health care during clopidogrel therapy [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Urtane, K.Pukite, A.Aitullina, A.S.Stokmane // 81st European Atherosclerosis Society (EAS) Congress (Lyon, France, June 2-5, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Lyon, 2013. - Abstr. No.852. - Resurss aprakstīts 2014.g. 20.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://w3.kenes-group.com/apps/eas2013/abstracts/PDF/852.pdf

Protonu sūkņa inhibitoru ietekme uz klopidogrela hiporesponsivitāti pacientiem pēc ar zālēm pārklāta stenta implantācijas / I.Urtāne, G.Latkovskis, A.Aitullina ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 95.lpp.

Role of genetic factors on the effect of additional loading doses and two maintenance doses used to overcome clopidogrel hyporesponsiveness / I.Urtane, G.Latkovskis, A.Erglis ...[et al.] // 6th Baltic Atherosclerosis Congress (Riga, Latvia, Oct.11-12, 2013) : Program and Abstracts. - Riga, 2013. - P.30. - T.p. krāj. "42th ESCP Symposium on Clinical Pharmacy" (Prague, Czech Republic, Oct.16-18, 2013) : Program and Abstracts Book. - Prague, 2013. - P.77 ; krāj. "XXIVth Nordic Baltic Congress of Cardiology" (Oslo, Norway, June 13-15, 2013) : Final Program. - Oslo, 2013. - P.7.

Aitullina, Aleksandra. CYP3A4 inhibitoru ietekme uz klopidogrela terapiju / A.Aitullina, I.Urtāne, A.S.Štokmane // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 125.lpp.

Association of a common interleukin-6 promoter region haplotype with more stable initial course of coronary heart disease : [abstract] / G.Latkovskis, N.Licis, I.Urtane ...[et al.] // XVI International Symposium on Atherosclerosis (ISA) (Sydney, Australia, Mar.25-29, 2012). - Sydney, 2012. - Abstr. N 148.

Efficacy of additional loading doses in patients with hige on treatment platelet reactivity / G.Latkovskis, A.Knipse, I.Urtane ...[et al.] // International Conference in Pharmacology "Targeting cellular regulatory systems" (Riga, Latvia, Apr.20-21, 2012) : Abstract Book. - Riga, 2012. - Abstr. N P29.

Ģenētisko polimorfismu un antiagregantu rezistences marķieru asociācija ar mirstību pacientiem pēc perkutānas koronāras intervences ar zālēm pildītiem stentiem / G.Latkovskis, I.Urtāne, M.Dambrova ...[u.c.] // Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2012.g. 2.febr.) / Latvijas Universitāte. - Riga, 2012 - 42.lpp.

Papildus piesātinošo devu efektivitātes analīze pacientiem ar pazeminātu atbildes reakciju uz klopidogrela terapiju / G.Latkovskis, I.Urtāne, A.Knipše ...[u.c.] // Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2012.g. 2.febr.) / Latvijas Universitāte. - Riga, 2012 - 41.lpp.

Protonu sūkņa inhibitoru un klopidogrela iespējamā mijiedarbība kombinētās terapijas laikā / K.Puķīte, I.Urtāne, A.S.Štokmane, S.Bērziņa // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 128.lpp.

Šaļapina, Anna. Jaunākās paaudzes antiagregantu pielietojums farmaceita skatījumā / A.Šaļapina, I.Urtāne, A.S.Štokmane // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 152.lpp.

Strategies of warfarin therapy in the elderly patients : [abstract] / I.Urtane, J.Ansabergs, A.S.Stokmane, D.Bandere // XVI International Symposium on Atherosclerosis (ISA) (Sydney, Australia, Mar.25-29, 2012). - Sydney, 2012. - Abstr. N 165.

Urtāne, Inga. Influence of co-administrated drugs on the antiplatelet therapy / I.Urtane, A.Meijere, A.S.Stokmane // 80th European Atherosclerosis Society (EAS) Congress (Milan, Italy, May 25-28, 2012) : [Abstracts]. - Milan, 2012. - P.500.

Urtāne, Inga. The effect of drugs used concomitantly with antiplatelet treatment / I.Urtane, A.Meijere, A.S.Stokmane // European Journal of Hospital Pharmacy: Science and Practice. - Vol.19, N 2 (2012, Apr.), p.98-99. - Starptautiski citējamā izdevumā.

High on-treatment platelet reactivity and effect of additional loading doses of clopidogrel in patients undergoing rercutaneous coronary intervention with drug-eluting stent / G.Latkovskis, A.Knipse, I.Urtane ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, Suppl.1 (2011), p.15. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Meijere, Alise. Aspirīna iespējamās mijiedarbības izvērtēšana antiagregantu terapijas ambulatorajā praksē / A.Meijere, A.S.Štokmane, I.Urtāne // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 174.lpp.

Role of clinical pharmacist in anticoagulation management / I.Urtane, D.Bandere, J.Ansabergs, A.Stokmane // 16th Congress of European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) "Hospital pharmacists in a changing world - opportunities and challenges" (Vienna, Austria, March 30-Apr.1, 2011) : Abstract Book. - Vienna, 2011. - P.148.

Analysis of warfarin interaction in cardiology / I.Urtane, A.S.Stokmane, D.Bandere, R.Medne ...[et al.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 102.lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Maija Dambrova
Academic Staff
Santa Purviņa
Academic Staff, Deputy Chair
Dace Bandere
Dean, Head of Study Programme, Academic Staff
Baiba Mauriņa
Vice-Dean, Head of Study Programme, Head of Study Programme, Head of the Department, Academic Staff
Inga Stuķēna
Head of the Department, Academic Staff
Dins Šmits
Chair, Academic Staff, Academic Staff