Skip to main content

Work experience

2012 - Present

Senate Member

RSU

2011 - Present

Member of Ethics Commission

RSU

2010 - Present

Member of the Board

Pharmacists' Society of Latvia

2010 - Present

Assistant Professor

RSU Faculty of Pharmacy, Department of Dosage Form Technology

2009 - Present

Dean

RSU Faculty of Pharmacy

2010 - 2013

Vice President

Pharmacists' Society of Latvia

2009 - 2010

Acting Assistant Professor

RSU

2006 - 2009

Vice-Dean

RSU

2006 - 2009

Acting Assistant

RSU

2008 - 2009

Head of the Pharmacy

Unionmed Ltd.

2003 - 2009

Chief specialist

Affiliate of P.Stradins Museum for History of Medicine Museum of Pharmacy

2005 - 2006

Invited lecturer

2002 - 2005

Pharmacist

Sentor Farm aptiekas Ltd. Tērbata pharmacy

2001 - 2002

Pharmacist assistant

Terbatas aptieka 1 Ltd.

Education and training

2003 - 2006

Dr. pharm.

Rīga Stradiņš University

title of the doctoral thesis "Higher pharmaceutical education: University of Tartu, University of Latvia, Latvian State University, Riga Medical University"; Scientific supervisor: Dr. pharm. Venta Šidlovska)

1997 - 2002

Pharmacist’s degree

Rīga Stradiņš University

1987 - 1997

Riga Secondary School No.45

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

03.- 17.02.2016. "Google tools for teaching and learning ", RSU Centre for Educational Growth, lect. J.Jakobs, 8 academic hours.

13.01.2016. "TurnitIn software for correction and originality checking", Centre for Educational Growth, ​lect. S.Gurbo, 2 academic hours.

15.04.2015. "Learning Expertise in Practise", RSU Centre for Educational Growth,​lect. prof. P.Jarvis, Surrey University, UK, 2 academic hours.

21. – 23.11.2014. 8. th European Quality Assurance Forum „Working together to take quality forward", University of Gothenburg

22.-24.11.2013. 7. th European Quality Assurance Forum „How does quality make a difference?", Tallinn University

08.-14.11.2013. Exchange of Experience during Erasmus programme in University of Helsinki

27.04.2011. „The European Qualifications Framework​ in Latvian perspective", Academic Information Centre, Riga, Latvia​

14.02.2011. „Latvian higher education system concerning to the European Qualifications Framework​." Academic Information Centre, Riga, Latvia​

15. – 17.10.2009. „Medical Education Course, Student-centred Learning." lect. proff. M.Davis, Dundee University, Riga, Latvia

16.01. – 06.02.2009. Intensive German language courses, 60 academic hours, level B 2.2.

05.02. – 20.06.2007. University didactics courses, Latvian University, Pedagogy and Psychology​ faculty (4 KP), Certificate No.1471

Field of research

Example:

  • History of Pharmacy;
  • Social Pharmacy

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, 2nd Level Professional, Full-time studies, Pharmacy

Rīga Stradiņš University, 2nd Level Professional, Full-time studies, Industrial pharmacy

Rīga Stradiņš University, 2nd Level Professional, Part-time studies, Pharmacy

Head of the study programme


Rīga Stradiņš University, 2nd Level Professional study programme "Pharmacy";

Rīga Stradiņš University, 2nd Level Professional study programme Industrial pharmacy​.

Supervised study course

History of Pharmaceutical Education in Latvia

History of Pharmacy

History of Pharmacy in Latvia

Introduction to Pharmacy

Head of study course


Introduction to Pharmacy;

History of Pharmacy in Latvia;

​History of Pharmacy;

History of Pharmaceutical Education in Latvia​

Lectured study course

History of Pharmaceutical Education in Latvia

History of Pharmacy

Introduction to Pharmacy

Pharmacy Dosage Form Technology

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

doctoral theses: 2

Memberships

2013 - present

Member of the Scholarship Board, Rīga Stradiņš University​

Awards and recognitions

2006. Pharmacist of the Year.Publications

Research articles​​

Eduards Zariņš - augstākās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijā XX gadsimta pirmajā pusē / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 358.-373.lpp.

Lauze, Sabīne. Milda Dūmiņa - ilggadēja Rīgas Medicīnas institūta Farmācijas ķīmijas katedras vadītāja (1950-1970) un jaunās paaudzes farmaceitu audzinātāja / S.Lauze, V.Šidlovska, B.Mauriņa // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 374.-381.lpp.

The national pharmacopoeias of the Baltic States / B.Maurina, R.Kondratas, V.Gudienė ...[et al.] // Die Pharmazie. - Vol.70, No.10 (2015, Oct.), p.684-689. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Blūmentāli - ievērojami Latvijas farmaceiti XX gadsimta pirmajā pusē / S.Lauze, V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 450.-461.lpp.

Mauriņa, Baiba. Klīniskā farmācija / B.Mauriņa, I.Gūtmane // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2014, marts), 43.-48.lpp.

Farmaceitu devums minerālūdeņu pētniecībā un iegūšanā XIX gadsimtā / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 302.-308.lpp.

Kārlis Frederkings - vidējās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijas teritorijā 19.gadsimta otrajā pusē / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 318.-323.lpp.

Šidlovska, Venta. Vācu tautības aptiekāru nopelni Latvijas farmācijas attīstībā / V.Šidlovska, B.Mauriņa, P.Stepanova // Культурное наследие и туристические территории : сборник материалов II международной научно-практической конференции Балтийской Международной Академии (Рига, Латвия, 15-17 марта, 2012 г.). - Рига, 2012. - С.191-203.

Flow cytometric analysis of glyoxalase-1 expression in human leukocytes / I.Konrade, B.Maurina, M.Dambrova ...[et al.] // Cell biochemistry and function. - Vol.29, N 2 (2011, Mar.), p.171-174. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mauriņa, Baiba. Atskats uz farmācijas nodaļas izveidošanu Latvijas Universitātē 1919.gadā : [par augstākās farmaceitiskās izglītības 90.gadadienai velt. lasījumiem Rīgas Stradiņa universitātē (26.febr.)] / B.Mauriņa // Materia Medica. - Nr.5 (2010), 34.-38.lpp.

Smiltena, Ilze. Ķīmijas zinātnes ietekme uz farmāciju un farmaceitu praktisko darbu Eiropā, arī Latvijā viduslaiku un jauno laiku mijā / I.Smiltena, V.Šidlovska, B.Mauriņa // Acta Medico-Historica Rigensia. - 9.sēj. (2010), 159.-166.lpp. - Kopsav. angļu val.

Zāļu pagatavošana aptiekā un tās saistība ar farmaceitisko rūpniecību Latvijā XX gadsimta I pusē / B.Mauriņa, V.Šidlovska, I.Smiltena, V.Eniņa, Dz.Bernāte // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 595.-601.lpp.

Abstracts​​

Drogu veikali vēsturiskā skatījumā / V.Šidlovska, D.Spūnīte, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 447.lpp.

Lauze, Sabīne. Aktualitātes Latvijas farmācijā 20. gadsimta 30. gadu beigās / S.Lauze, B.Mauriņa, V.Šidlovska // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 451.lpp.

Lauze, Sabīne. Latvian pharmacist activities in the Latvian Red Cross organization during exile in Germany (1945-1968) / S.Lauze, B.Maurina, V.Šidlovska // 42nd International Congress for the History of Pharmacy (Istanbul, Turkey, Sept.8-11, 2015) : Abstracts. - Istanbul, 2015. - P.48.

Lauze, Sabīne. The effect of the Soviet repression on the Latvian pharmaceutical sector 1940-1941 [Elektroniskais resurss] : [abstract] / S.Lauze, B.Mauriņa, V.Šidlovska // 75th FIP (International Pharmaceutical Federation) World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Düsseldorf, Germany, Sept.29-Oct.3, 2015) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Düsseldorf, 2015. - Abstr. No.FIPSUB-1566. - Resurss aprakstīts 2016.g. 2.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.fip.org/dusseldorf2015/

Medical technology education for pharmacy students and practicing pharmacists in the Nordic and Baltic countries / B.Maurina, R.Muceniece, D.Volmer ...[et al.] // International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol.37, Suppl.1 (2015, June), p.10-11. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. 75th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Düsseldorf, Germany, Sept.29-Oct.3, 2015). - Düsseldorf, 2015. - Abstr. No.FIPSUB-2009. - Pieejams: http://www.fip.org/dusseldorf2015/

Eduards Zariņš - galvenais augstākās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijā XX gadssimta I pusē / V.Šidlovska, I.Kuļiņenko, B.Mauriņa, S.Lauze, Dz.Bernāte // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 482.lpp.

Impact of students' research projects on quality of pharmacy studies in Riga Stradins University / B.Maurina, I.Barene, D.Bandere, I.Gutmane // 20th Annual EAFP Conference "Science-based pharmacy education: towards better medicines and patient care" (Ljubljana, Slovenia, May 22-24, 2014) : Abstracts for posters and short oral presentations. - Ljubljana, 2014. - P.19.

Lauze, Sabīne. David Hieronymus Grindel (1776-1836) : the significant Latvian pharmacist, physician and scientist / S.Lauze, B.Maurina // Historiae Scientiarum Baltica 2014 : Abstracts of the XXVI International Baltic Conference on the History of Science (Helsinki, Finland, Aug.21-22, 2014). - Helsinki, 2014. - P.27-28.

Šidlovska, Venta. Milda Dūmiņa - ilggadēja Farmācijas ķīmijas katedras vadītāja (1950-1970) un jaunās farmaceitu paaudzes audzinātāja / V.Šidlovska, S.Lauze, B.Mauriņa // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 481.lpp.

Bārene, Ilze. Development of the national pharmacy curriculum for specialists of pharmaceutical industry [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Barene, B.Maurina // FIP (International Pharmaceutical Federation) World Congress (Dublin, Ireland, Aug.31-Sept.5, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.fip.org/abstracts?action=item&item=8488

Blūmentāli - ievērojami Latvijas farmaceiti XX gadsimta pirmajā pusē / V.Šidlovska, S.Lauze, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 457.lpp.

Curriculum optimization in clinical pharmacy in Latvia / B.Maurina, I.Gutmane, I.Barene, J.Rotbergs // European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP) Annual Conference "Curriculum optimization, towards learning outcomes: practical experiences" (Ankara, Turkey, May 16-18, 2013) : Proceedings and Abstracts. - Ankara, 2013. - P.99-100.

Lauze, Sabīne. Latvian pharmacopoeia / S.Lauze, B.Maurina, V.Sidlovska // The 4th International Conference on Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice dedicated to the 75th anniversary of Lithuanian Pharmacopoeia (Kaunas, Lithuania, Nov.23, 2013) : Book of abstracts. - Kaunas, 2013. - P.11-13.

Lauze, Sabīne. The origins of the pharmacy historia in Latvia : [abstract] / S.Lauze, V.Sidlovska, B.Maurina // 41ème Congrès International d'Histoire de la Pharmacie = 41st International Congress for the History of Pharmacy = 41. Internationaler Kongress für Geschichte der Pharmazie (Paris, France, Sept.10-14, 2013). - Paris, 2013. - P.89.

Sensorimotorās darbības un atmiņas traucējumi pēc 90 un 120 minūšu pārejošas vidējās cerebrālās artērijas oklūzijas žurkām / V.Ķīsis, B.Mauriņa, M.Dambrova ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 35.lpp.

Ernsts Ludolfs Zēcens - izcils aptiekārs, pedagogs un praktiskās ķīmijas speciālists / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 499.lpp.

Establishing continuing education and professional development for pharmacists and pharmacist assistants in Latvia / B.Maurina, K.Blumfelde, I.Barene, R.Medne, D.Bandere // Abstracts of the 18th Annual EAFP (European Association of Faculties of Pharmacy) Conference "Tradition and innovation in pharmacy education: from content to process" (Utreht, The Netherlands, May 24-26, 2012). - Utreht, 2012. - Abstr. P26.

Farmaceitisko uzņēmumu rašanās un farmācijas sasniegumi 19. un 20. gs. mijā / V.Šidlovska, B.Mauriņa, V.Eniņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 460.lpp.

Kārlis Frēderkings - vidējās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijas teritorijā 19.gs. otrajā pusē / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 461.lpp.

Mauriņa, Baiba. Die Pharmakopöe Lettlands : [abstract] / B.Maurina, V.Sidlovska, I.Smiltena // 40th International Congress for the History of Pharmacy = 40. Internationaler Kongress für Geschichte der Pharmazie = 40ème Congrès International d'Histoire de la Pharmacie (Berlin, Germany, Sept.14-17, 2011). - Berlin, 2011. - P.36.

Opportunities to non-pharmacists working in Latvian pharmaceuticalindustry to study for a degree in pharmacy / I.Barene, R.Medne, B.Maurina, J.Rotbergs // European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP) Annual Congress "New Roles for Pharmacists in Europe : a Challenge for Education in Pharmacy " (Lisbon, Portugal, June 23-25, 2011) : Book of Abstracts. - Lisbon, 2011. - P.61.

Smiltena, Ilze. The only book on technology of dosage forms in Latvian : [abstract] / B.Maurina, V.Sidlovska, I.Smiltena // 40th International Congress for the History of Pharmacy = 40. Internationaler Kongress für Geschichte der Pharmazie = 40ème Congrès International d'Histoire de la Pharmacie (Berlin, Germany, Sept.14-17, 2011). - Berlin, 2011. - P.71.

The effects of L-carnitine lowering agents on mitochondrial energy metabolism / M.Makrecka, J.Kūka ; scientific supervisors: E.Liepiņš, B.Mauriņa, M.Dambrova // 6th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences (Riga, Latvia, Apr.29-May 1, 2011) : Abstract Book / [Rīga Stradiņš University, University of Latvia]. - Riga, 2011. - P.28-29.

The regulation of 1-carnitine/carnitine palmitoytransferase I system for cardioprotection / B.Maurina, M.Dambrova, M.Makrecka ...[et al.] // 7th Leiden International Medical Student Conference (Leiden, the Netherlands, March 16-20, 2011) : Abstract Book. - Leiden, 2011. - P.105.

Cieto zāļu formu apvalkošanas attīstība no tās pirmsākumiem līdz 20.gadsimta sākumam / V.Šidlovska, B.Mauriņa, V.Eniņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 452.lpp.

Mauriņa, Baiba. Drogeries as one of fields of activity for pharmacists in Latvia in the first half of the 20th century / B.Maurina, V.Sidlovska, I.Smiltena // Historiae Scientiarum Baltica 2010 : Abstracts of the XXIV International Baltic Conference on the History of Science (Tallinn, Estonia, Oct.8-9, 2010). - Tallinn, 2010. - P.48-50.

Multidisciplinary and interdisciplinary aspects of pharmacists training in Riga Stradins University / R.Medne, I.Barene, B.Maurina, J.Rotbergs, A.S.Shtokmane, A.Gulbe, I.Daberte, V.Enina // EAFP (European Association of Faculties of Pharmacy) Annual Conference (Catania, Italy, June 24-26, 2010) : Abstracts. - Catania, 2010. - P.84.

Smiltena, Ilze. Development of coating of solid dosage forms from ancient times till beginning of the 20th century / I.Smiltena, V.Šidlovska, B.Mauriņa // The International Conference on Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice (Kaunas, Lithuania, Oct.15-17, 2010) : Abstract Book. - Kaunas, 2010. - P.66-67.

Contacts

Related news

Colleagues

Santa Purviņa
Head of the Department, Deputy Chair
Maija Dambrova
Academic Staff
Dace Bandere
Dean, Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Elita Poplavska
Head of the Department, Leading Researcher
Pāvels Sudmalis
Academic Staff, Researcher
Inga Urtāne
Acting Head of Department, Academic Staff