Skip to main content

Work experience

2012 - Present

Head of the laboratory

Riga East university hospital, Latvian Centre of Infectious diseases

2008 - Present

Assistant Professor

Rīga Stradiņš University, Faculty of Medicine, Department of Infectology (Department of Infectology and Dermatology till 2019)

2002 - Present

Program manager of postgraduate professional study program Laboratory Medicine

Rīga Stradiņš University’s Faculty of Continuing Education

2005 - 2012

Vice-director in Laboratory Affairs

State Agency "Infectology Center of Latvia"

2002 - 2005

Head of Laboratory Clinical and Parazitological department

Center of Infectious Diseases

1992 - 2002

Head of Laboratory Clinical department

Riga clinical hospital of infectious diseases

1981 - 1992

Researcher

Riga Medical Institute

Education and training

2014 - 2016

Master's degree in Business Administration, manager of enterprises and institutions qualification, diploma Nr. PD E 1809

Business high-school”Turiba”

1991

Medical Doctor (MD), diploma Nr.G-D 000340

Latvian Medical Academy

1975 - 1981

Biomedical, biologist, diploma Nr. UB 359529

Latvian University

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

Certificate No. 596-AP, valid to 11.02.2020 (laboratory specialist)

Annual European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.

European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology.

European Conference of National Strategies for Chlamydia Trachomatis and Human Papillomavirus.

Baltic Congress in Laboratory Medicine.

ESCMID Conference on Diagnosing Infectious Diseases: Future and Inovation.

Medical Biodefense Conference.

Memberships

Latvian Society for laboratory specialists, member of board​.

Latvian Association of Infectologist, Hepatologists and HIV / AIDS specialists.

Latvian Association of Medical Microbiologists.

National Microbiological Focal Point Latvia from European Centre for Disease Prevention and Control (2007 -2012), European Network for diagnostics of „Imported" Viral Diseases" (ENIVD), European Network for Hepatitis B and C Surveillance, WHO European Regional Polio Laboratory Network.

Supervised study course

Bacteriology and Diagnostics of Tuberculosis

Clinical Chemistry and Coagulogy

Clinical Examination Methods

Cytology and Diagnostics of Oncological Diseases

Diagnostics of Genetic Diseases

Diagnostics of Haematological Diseases

Diagnostics of Internal Diseases

Haematology

Immunohaematology

Laboratory Diagnostics of Skin and Sexually Transmitted Diseases

Laboratory Work in Outpatient Medical Institutions

Laboratory Work in Specialised Medical Centres and Multiprofile Hospitals

Laboratory Work Organisation

Parasitology

Virology and Molecular Biology

Lectured study course

Infectious Diseases

Infectious Diseases and Epidemiology

Infectious Diseases and Patient Care

Infectious Diseases I

Infectology and Dermatology

Problematic Issues in Infectology and Haepatology

Pharmacotherapy of Infectious Diseases and Interpretation of Results, Prevention of Nosocomial Infections

Biochemistry

Projects

EC projects: „Pan European network for study and clinical management of drug resistant tuberculosis";

​"Quality Assurance Exercises and Networking on the Detection of Highly Infectious Pathogens".​

​LZP project Nr. 09.1402 "Akūtas un hroniskas boreliozes (Laimas slimības) specifiskā, imūnģenētiskā, bioķīmiskā, klīniskā, radioloģiskā diagnostika un diferenciāldiagnostika, slimības gaitas prognozēšana, pacientu dzīves kvalitātes verificēšana boreliožu izraisītas invaliditātes profilaksei un sabiedrības veselībai radītā sloga mazināšanai Latvijā".

Awards and recognitions

LR Veselības ministrijas Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas medicīnas attīstībā un laboratorijas speciālistu sagatavošanā.​

Objects of intellectual property rights

Ar HIV inficētas mātes intrauterīnas augļa HIV inficēšanās prognozēšanas paņēmiens pirmajos sešos grūtniecības mēnešos : LV 15133 B : patents / izgudrotāji: J.Eglīte, D.Kasjko, V.Jasinskis, E.Hagina, I.Januškeviča, G.Stūre, B.Rozentāle, J.Storoženko, L.Vīksna. - Pieteikts: 09.03.2016 ; publicēts: 20.01.2017. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.1 (2017), 6.lpp.

HIV inficēšanās riska prognozēšanas paņēmiens sievietēm : LV 15235 B : patents / izgudrotāji: J.Eglīte, D.Kasjko, V.Jasinskis, E.Hagina, I.Januškeviča, G.Stūre, B.Rozentāle, J.Storoženko, L.Vīksna. - Pieteikts: 27.10.2015 ; publicēts: 20.05.2018. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.5 (2018), 1030.lpp.

Pēkšņas nāves riska prognozēšanas paņēmiens slimniekiem ar HIV un tuberkulozes (HIV/TB) duālo koinfekciju, tai skaitā IRIS sindroma gadījumā : LV 15270 B : patents / izgudrotāji: J.Eglīte, O.Koļesova, A.Koļesovs, V.Jasinskis, E.Hagina, G.Stūre, B.Rozentāle, J.Storoženko, L.Vīksna ...[u.c.]. - Pieteikts: 05.07.2017 ; publicēts: 20.05.2018. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.5 (2018), 1031.lpp.

Publications

Research articles​​

Tick-borne encephalitis : a 43-year summary of epidemiological and clinical data from Latvia (1973 to 2016) [Elektroniskais resurss] / D.Zavadska, G.Karelis, L.Bridina, A.Krumina, J.Storozenko ...[et al.] // PLoS One [Elektroniskais resurss]. - Vol.13, No.11:e0204844 (2018, Nov.). - Resurss aprakstīts 2018.g. 21.nov. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journa…

Prevalence of viral hepatitis C among healthcare professionals in intensive care units in 2015 : a cross-sectional study from Latvia [Elektroniskais resurss] / B.Rozentale, J.Storozenko, R.Simanis, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of Emerging Diseases and Virology [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, No.3 (2017), [5 p]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http:// dx.doi.org/10.16966/2473-1846.138

Stūre, Gunta. Infekcijas slimību specifiskā diagnostika. HIV/AIDS infekcijas diagnostikas problēmas / G.Stūre, B.Rozentāle, J.Storoženko // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2017, janv.), 35.-39.lpp.

The relationship between HLA class II alleles and immunological status of patients with HIV-associated tuberculosis in Latvia [Elektroniskais resurss] / I.Azina, J.Eglite, O.Kolesova, A.Kolesovs, J.Storozenko, G.Sture, E.Hagina, B.Rozentale, A.Lejnieks // World Journal of Pharmaceutical and Medical Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, Issue 2 (2017, March), p.27-32. - Resurss aprakstīts 2018.g. 18.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.wjpmr.com/home/archive_show/2017/19/VOLUME-3-MAR…

Role of interferon-gamma (Ifn-γ) in immune response regulation in HIV-1 and HIV-1 + mycobacterium tuberculosis (TB) infected patients / B.Rozentāle, E.Hagina, J.Eglīte, J.Storozenko, A.Lejnieks ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.211-214. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Trends in tuberculosis/human immunodeficiency virus comorbidity, Latvia, 2012-2014 [Elektroniskais resurss] / J.Eglite, E.Hagina, V.Jasinskis, J.Storozenko, A.Lejnieks, B.Rozentale ...[et al.] // Journal of Scientific Research & Reports [Elektroniskais resurss]. - Vol.9, No.5 (2016), p.1-7. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedomain.org/issue/1391

Laimboreliozes epidemioloģiskā analīze Latvijā un pozitīvā seroloģiskās izmeklēšanas rezultāta asociētie faktori / J.Storoženko, B.Rozentāle, L.Vīksna, Ģ.Briģis, A.Krūmiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 250.-260.lpp.

Difterijas pacientu klīnisko, laboratorisko, epidemioloģisko datu un terapijas izvērtējums / A.Krūmiņa, J.Storoženko, B.Rozentāle, L.Vīksna ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 37.-44.lpp.

Malārija – bīstama tropiskā infekcija : [par malārijas izplatību, izraisītājiem, pārnešanas veidu un ārstēšanu : ar īsām ziņām par aut.] / A.Jēruma, B.Rozentāle, J.Storoženko, V.Ķūse ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2012), 10.-13.lpp.

Storoženko, Jeļena. Par Bļugera laboratoriju un Bļugera skolu / J.Storoženko // Personība. Atmiņas par akadēmiķi Anatoliju Bļugeru = Личность. Воспоминания об академике А.Ф.Блюгере / atbildīgā red. L.Vīksna. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 290.-291.lpp.

HIV-1 variants prevailing in Latvia and evaluation of HIV drug resistance rate in HIV-1 infected population / T.Kolupajeva, J.Storozenko, L.Viksna, B.Rozentale ...[et al.] // Research articles in medicine & pharmacy, 2009 / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2010. - P.96-102.

Ongoing outbreak of aseptic meningitis in south-eastern Latvia, june-august 2010 / J.Perevoscikovs, A.Brila, J.Storozenko ...[et al.] // Euro surveillance. - Vol.15, N32 (2010, Aug.), p.19639. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Abstracts​​

Distribution of HCV and HBV genotypes in Latvia, 2017–2018 / J.Storozenko, L.Guseva, B.Rozentale ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.209.

Evaluation of laboratory diagnostics of scabies – noteworthy reminder / K.Liepiņa, L.Maule, J.Storoženko ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.223.

Experience of pertussis aboratory diagnosis / J.Storozenko, G.Muzje, B.Rozentale ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.212.

Frequency of malaria incidence and laboratory diagnostic possibilities in Latvian Center of Infectology / Z.Zalgaucka, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.203.

Hepatitis A virus genotypes detection by sequencing for outbreaks and sporadic case investigations in Latvia between 2008 and 2018 / O.Savicka, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.194.

HIV-1 integrase inhibitors resistance among antiretroviral treatment-experienced patients in Latvia / O.Savicka, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.214.

Measles virus genotypes circulating in Latvia, 2011–2018 / O.Savicka, T.Kolupajeva, J.Storozenko ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.206.

Savicka, Oksana. Molecular epidemiology of hepatitis A outbreak in Latvia 2017-2018 / O.Savicka, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // 29th European Congress on Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) (Amsterdam, Netherlands, Apr.13-16, 2019) : Abstracts. - Amsterdam, 2019. - Poster No.P0783.

Storoženko, Jeļena. Integration of poliovirus diagnostics into National Public Health Programs in Latvia / J.Storozenko // Conference of the Polio Laboratory Network, National Poliovirus Containment Coordinators, National Authorities for Containment (Copenhagen, Denmark, Sept.24-26, 2019) : Book of Abstracts. - Copenhagen, 2019. - P.13.

Storoženko, Jeļena. Poliovirus containment facilities in Latvia / J.Storozenko // Conference of the Polio Laboratory Network, National Poliovirus Containment Coordinators, National Authorities for Containment (Copenhagen, Denmark, Sept.24-26, 2019) : Book of Abstracts. - Copenhagen, 2019. - P.73.

Acute transverse myelitis in a patient with HIV infection [Elektroniskais resurss] / I.Azina, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // Journal of Virus Eradication [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, Suppl.1 (2018), p.29. - 2018 International Symposium on HIV and Emerging Infectious Diseases (ISHEID) (Marseille, France, May 16-18, 2018) : [Abstracts]. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: file:///C:/Users/olgsus/Downloads/1526657229JVE-4-1.pdf. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dengue virus fever in Latvia 2017 / O.Savicka, L.Metlova, J.Storozenko ...[et al.] // Laboratorine Medicina. - Vol.20, Special Suppl. (2018), p.S33. - 14th Baltic Congress of Laboratory Medicine (Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2018) : [Program and Abstracts Book].

Enterobaktēriju karbapenemāžu gēnu noteikšana / O.Savicka, J.Storoženko, B.Rozentāle, A.O.Balode ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 2.lpp.

Investigation of hepatitis B virus genotypes in Latvia / L.Guseva, T.Kolupajeva, J.Storozenko ...[et al.] // Laboratorine Medicina. - Vol.20, Special Suppl. (2018), p.S23. - 14th Baltic Congress of Laboratory Medicine (Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2018) : [Program and Abstracts Book].

Molekulārā epidemioloģija A vīrushepatīta uzliesmojumam Latvijā 2017. gadā / O.Savicka, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 1.lpp.

PCR-based Treponema pallidum laboratory diagnostic in Latvia from 2013 till 2017 / O.Savicka, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // Laboratorine Medicina. - Vol.20, Special Suppl. (2018), p.S38. - 14th Baltic Congress of Laboratory Medicine (Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2018) : [Program and Abstracts Book].

Plazmas citokīnu (IFN-γ, IL-1β, IL-10 un IL-18) līmeņa asociācija ar exitus letalis pacientiem ar HIV-1 un tuberkulozes duālo infekciju / J.Eglīte, E.Hagina, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 5.lpp.

Prevalence of parvovirus B19 infection in patients with Measles-and Rubella-like illness in Latvia / M.Petrova, O.Savicka, J.Storozenko ...[et al.] // Laboratorine Medicina. - Vol.20, Special Suppl. (2018), p.S35. - 14th Baltic Congress of Laboratory Medicine (Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2018) : [Program and Abstracts Book].

The circulation of enterovirus Coxackie B3 in Latvia 2016-2017 / N.Zamjatina, L.Firstova, J.Storozenko ...[et al.] // Laboratorine Medicina. - Vol.20, Special Suppl. (2018), p.S41. - 14th Baltic Congress of Laboratory Medicine (Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2018) : [Program and Abstracts Book].

Antivielu pret HIV1/2 negatīvs izmeklēšanas rezultāts / A.Gulbe, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 15.lpp.

C hepatīta izplatība medicīnas darbiniekiem intensīvās terapijas nodaļās Latvijā [Elektroniskais resurss] : tēzes / E.Fridrihsone, B.Rozentāle, J.Storoženko ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 4.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Dermatofitožu laboratoriskās diagnostikas metožu novērtējums / L.Maule, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 14.lpp.

Enterovīrusa B3 (Coxsackievirus B3) cirkulācija Latvijā 2016. gadā / N.Zamjatina, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 3.lpp.

Gripas vīrusu cirkulācijas īpatnības Latvijā 2016.–2017. gada sezonā / T.Kolupajeva, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 13.lpp.

Hepatitis C prevalence in medical personnel at intensive care units in Latvia / E.Fridrihsone, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // International Medical Section : 75th Conference of the University of Latvia : Book of Abstracts = Medicīnas sekcija : Latvijas Universitātes 75.zinātniskā konference (Rīga, Latvija, 2017.g. 24.febr.) : tēžu krājums / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2017. - 57.lpp.

HIV/HCV transmission from mother to children / G.Saulite, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // 3rd Central and Eastern European Meeting on Viral Hepatitis and Co-infection with HIV (Ljubljana, Slovenia, Sept.27-28, 2017) : Abstract Book. - Ljubljana, 2017. - P.38.

HLA II klases gēnu polimorfisma saistība ar imunoloģiskā statusa rādītājiem pacientiem ar HIV asociēto tuberkulozi Latvijā / I.Ažiņa, J.Eglīte, E.Hagina, J.Storoženko, B.Rozentāle, A.Lejnieks // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 5.lpp.

Homozigotāte HLA-DQB1 lokusā un tās negatīvā ietekme uz HIV-1 un tuberkulozes koinfekcijas gaitu / J.Eglīte, G.Stūre, J.Storoženko, O.Koļesova, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 4.lpp.

Savicka, Oksana. Clostridium difficile toksīnu molekulārā diagnostika / O.Savicka, J.Storoženko, B.Rozentāle // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 8.lpp.

Storoženko, Jeļena. The diagnostic algorithm for C viral hepatitis / J.Storoženko // VIII Baltic Transfusion Medicine & I Latvian Congress in Laboratory Medicine (Riga, Latvia, May 11-13, 2017) : [Abstracts]. - Riga, 2017. - p.98.

The epidemiology of M.tuberculosis in Riga region, Latvia : comparison of three molecular genotyping methods [Elektroniskais resurss] / A.Nodieva, I.Ozere, V.Igumnova, J.Storozenko, L.Viksna, R.Ranka ...[et al.] // 38th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology (Šibenik, Croatia, June 25-28, 2017) [Elektroniskais resurss] : Scientific Program including Abstracts. - Šibenik, 2017. - P.71. - Resurss aprakstīts 2017.g.11.dec. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://vorschau.agentur-konsens.de/ESM/downloads/2017/ESM_A…

Vai ir nozīme toksokarozes apstiprinošai diagnostikai? / Ž.Zalgaucka, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 16.lpp.

Application of syphilis laboratory diagnostics in Latvia / A.Gulbe, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[et al.] // Eesti Arst. - Vol.95, Suppl.1 (2016, May), p.36. - XIII Baltic Congress in Laboratory Medicine (Tartu, Estonia, May 12-14, 2016) : Abstracts.

C hepatīta izplatība medicīnas darbinieku vidū intensīvās terapijas nodaļās Latvijā / E.Fridrihsone, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 139.lpp.

Cerebrospinālā šķidruma izmeklēšana pacientiem ar HIV infekciju / Ž.Zalgaucka, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 130.lpp.

Citomegalovīrusa infekcijas reaktivācijas laboratoriskās diagnostikas analīze ar HIV inficētiem pacientiem 2015.gadā / J.Storoženko, B.Rozentāle, B.Vilce ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 134.lpp.

Coxiella burnetii infection in Latvia in 2012-2015 / J.Storozenko, B.Rozentale, A.Brila ...[et al.] // 15th Medical Biodefense Conference (Munich, Germany, Apr.26-29, 2016) : Abstracts. - Munich, 2016. - P.49.

HCV genotypes circulating in Latvia in 2005-2015 / L.Guseva, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // Eesti Arst. - Vol.95, Suppl.1 (2016, May), p.49. - XIII Baltic Congress in Laboratory Medicine (Tartu, Estonia, May 12-14, 2016) : Abstracts.

Latvian experience in surveillance of polio and other enteroviruses circulation / N.Zamjatina, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // Eesti Arst. - Vol.95, Suppl.1 (2016, May), p.60. - XIII Baltic Congress in Laboratory Medicine (Tartu, Estonia, May 12-14, 2016) : Abstracts.

Molekulārā epidemioloģija ērču pārnēsāto slimību diagnostikā Latvijā no 2014. līdz 2015. gadam : Laimas slimība, ērču encefalīts, ērlihioze, anaplazma / O.Savicka, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 127.lpp.

PCR-based identification and serotyping of streptococcus pneumoniae strains and antibacterial sensitivity assessment in Latvia / O.Savicka, J.Storoženko, B.Rozentale ...[et al.] // Eesti Arst. - Vol.95, Suppl.1 (2016, May), p.40. - XIII Baltic Congress in Laboratory Medicine (Tartu, Estonia, May 12-14, 2016) : Abstracts.

Role of interferon-gamma in immune response regulation HIV and HIV + TBC infected patients / B.Rozentāle, E.Hagina, J.Eglīte, J.Storoženko, A.Lejnieks ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 143.lpp.

2014.–2015. gada sezonā cirkulējošo gripas vīrusu antigēnais un ģenētiskais raksturojums / T.Kolupajeva, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 209.lpp.

Hanta vīrusu diagnostikas rezultāti 2011.–2014. gadā / L.Metlova, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 210.lpp.

HIV drug resistance in treatment-naîve persons in Latvia / T.Kolupajeva, J.Storozenko, B.Rozentale, L.Viksna ...[et al.] // Minisymposium "The epidemiology of HIV-1, HCV and HBD in the Baltic region" (Stockholm, Sweden, March 19-20, 2015) : [Abstracts]. - Stockholm, 2015. - P.19.

Hroniska C vīrushepatīta izplatība medicīnas darbinieku vidū intensīvās terapijas nodaļās Latvijā (starpziņojums) / E.Fridrihsone, B.Rozentāle, J.Storoženko ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 212.lpp.

Matrices pro-metālproteināzes-1 līmenis HIV un HCV koinficētajiem / I.Januškeviča, J.Storoženko, Baiba Rozentāle ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 216.lpp.

Prevalence of circulating HCV genotypes in Latvia / J.Storozenko, T.Kolupajeva, B.Rozentale, L.Viksna ...[et al.] // Minisymposium "The epidemiology of HIV-1, HCV and HBD in the Baltic region" (Stockholm, Sweden, March 19-20, 2015) : [Abstracts]. - Stockholm, 2015. - P.22.

Application of immunoblot method for detection of intrathecal synthesis of specific antibodies in Lyme neuroborreliosis / L.Rohlina, F.Arsa, J.Storozenko ...[et al.] // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.35. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Candida spp. laboratoriskās diagnostikas rezultāti / S.Selderiņa, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 202.lpp.

Confirmatory diagnostics of HCV infections in Latvia / T.Kolupajeva, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.21. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Enterovīrusu infekcijas diagnostika, izmantojot polimerāzes ķēdes reakciju / T.Kolupajeva, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 210.lpp.

Enterovīrusu serotipu cirkulācija Latvijā 2013. gadā / L.Firstova, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 200.lpp.

Evaluation of the GeneXpert MTB/RIF assay for rapid diagnosis of tuberculosis and HIV infected patients / T.Kolupajeva, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.5. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Experience of measles laboratory diagnostics in vaccinated and unvaccinated individuals / T.Kolupajeva, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.17. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) drug resistance tendencies in Latvia / T.Kolupajeva, J.Storozenko, B.Rozentale, L.Viksna ...[et al.] // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.4. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Mikroskopiski diagnosticēto seksuāli transmisīvo infekciju izraisītāju izplatība / G.Pakarna, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 201.lpp.

Molekulāri epidemioloģiskie izmeklējumi ērču encefalīta uzraudzībā Latvijā laikposmā no 2011. līdz 2013. gadam / J.Trofimova, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 203.lpp.

Neisseria gonorrhoeae infection in Latvia : laboratory diagnostic facilities and antimicrobial susceptibility / G.Pakarna, L.Bukele, V.Bondareva, J.Storoženko // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.29. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Neisseria gonorrhoeae laboratoriskā diagnostika laikposmā no 2012. līdz 2013. gadam / O.Savicka, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 211.lpp.

Prevalence of norovirus, rotavirus, adenovirus and astrovirus infections in Latvian hospitalized children / L.Metlova, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.22. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Reto infekciju seroloģiskās diagnostikas rezultāti 2011.-2013. gadā / L.Metlova, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 199.lpp.

Rīgā un tās apkārtnē cirkulējošo M. tuberculosis genotipu molekulārais raksturojums / A.Nodieva, I.Ozere, J.Storoženko, R.Ranka, L.Vīksna ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 186.lpp.

Streptococcus pneumoniae isolates serotyping and antimicrobial susceptibility in 2011-2014 / S.Selderina, M.Doncaka, J.Galajeva, J.Storozenko // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.39. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

TIMP-1 līmenis asins serumā pacientiem ar HIV un HCV koinfekciju / B.Šlisere, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 217.lpp.

Twins born to HIV-1 infected mothers (2007-2013) / T.Kolupajeva, J.Storozenko, B.Rozentale ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 209.lpp.

Enterobaktēriju producēto paplašināta spektra ß-laktamāžu un karbapenemāžu noteikšana / M.Dončaka, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 197.lpp.

Experience of establishing BSL-3 laboratory in Latvia / J.Storozenko, T.Kolupajeva, B.Rozentale ...[et al.] // 16th Annual Conference of the European BioSafety Association "BioSafety in a changing World!" (Basel, Switzerland, June 17-20, 2013) : Book of Abstracts. - Basel, 2013. - P.31.

Fiziskā attīstība HIV inficētiem bērniem pubertātes periodā / T.Kolupajeva, J.Storoženko, V.Ķūse, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 210.lpp.

HIV-1 zāļu rezistence pacientiem ar pirmās izvēles antiretrovirālās terapijas neveiksmi Latvijā 2009.-2011. gadā / T.Kolupajeva, J.Storoženko, L.Vīksna, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 190.lpp.

Masalu un masaliņu diagnostikas un vīrusu cirkulācijas monitoringa laboratorisko metožu efektivitāte Latvijā / T.Kolupajeva, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 191.lpp.

Neisseria gonorrhoeae antibakteriālās jutības raksturojums Latvijā / G.Pakarna, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 198.lpp.

Outbreak of tularemia in pediatric patients in Latvia / J.Storozenko, T.Kolupajeva, B.Rozentale ...[et al.] // Medical Biodefense Conference (Munich, Germany, Oct.22-25, 2013) : Abstracts. - Munich, 2013. - P.51-52.

Salmonella spp. tipu daudzveidības noteikšana ar pulsējošā lauka gela elektroforēzi (PFGE) / O.Savicka, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 180.lpp.

2010./2011. gada sezonā cirkulējošo gripas vīrusu ģenētiskais un antigēnais raksturojums / T.Kolupajeva, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 176.lpp.

Cerebrospinal fluid protein assays in patients with infectious diseases / J.Storozenko, N.Sevastjanova, A.Gobiņa ...[et al.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 187.lpp.

Characterisation of influenza viruses circulating in Latvia in 2010/2011 season : [abstract] T.Kolupajeva, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // Clinical Microbiology and Infection. - Vol.18, Special Issue, Suppl.s3 (2012), p.198. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Correlation of the cerebrospinal fluid proteins in patients with infectious disease / N.Sevastjanova, J.Storozenko, A.Gobina ...[et al.] // Laboratorine Medicina. - Vol.14, Special Suppl. (2012), p.49. - 11th Baltic Congress of Laboratory Medicine (Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2012) : Program and Abstracts Book.

Detection of intrathecal synthesis of Borrelia specific antibodies for diagnosis of lyme neuroborreliosis / L.Rohlina, F.Arsa, J.Storozenko ...[et al.] // Laboratorine Medicina. - Vol.14, Special Suppl. (2012), p.48. - 11th Baltic Congress of Laboratory Medicine (Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2012) : Program and Abstracts Book.

Genetic diversity and drug susceptibility pattern of M.tuberculosis strains from HIV positive patients in Latvia : [abstract] / A.Nodieva, J.Storozenko, B.Rozentāle ...[et al.] // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojo priedas. - T.16, N 7 (2012), p.54-55. - 2nd ARIP European Conference (Vilnius, Lithuania, Oct.4-5, 2012).

HIV genetic variants in HIV-HCV coinfected patients / T.Kolupajeva, J.Storozenko, L.Viksna ...[et al.] // Laboratorine Medicina. - Vol.14, Special Suppl. (2012), p.28. - 11th Baltic Congress of Laboratory Medicine (Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2012) : Program and Abstracts Book.

HIV-1 ģenētiskie varianti C vīrushepatīta koinfekcijas gadījumā / T.Kolupajeva, J.Storoženko, L.Vīksna, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 178.lpp.

Izdalīto Streptococcus pneumoniae celmu raksturojums Latvijā 2010.-2011. gadā / J.Storoženko, B.Rozentāle, S.Selderiņa ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 188.lpp.

Laboratory surveillance of polio and other enteroviruses circulation in Latvia : [abstracts] / L.Firstova, B.Rozentale, J.Storozenko ...[et al.] // Clinical Microbiology and Infection. - Vol.18, Special Issue, Suppl.s3 (2012), p.803. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Laimborelioze un ērču encefalīts Latvijā : salīdzinošs 2007.-2011. gadā reģistrēto gadījumu pētījums / J.Storoženko, B.Rozentāle, L.Vīksna, Ģ.Briģis, A.Krūmiņa ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 189.lpp.

Lyme borreliosis and tick-borne encephalitis in Latvia : a comparative study of cases reported in 2007-2010 : [abstracts] / B.Rozentale, J.Storozenko, L.Viksna, G.Brigis, A.Krumina ...[et al.] // Clinical Microbiology and Infection. - Vol.18, Special Issue, Suppl.s3 (2012), p.837. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Poliovīrusu un citu epidemioloģiski nozīmīgu enterovīrusu cirkulācijas uzraudzība Latvijā / T.Kolupajeva, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 149.lpp.

Retrospective evaluation of malaria patients in Latvia : [abstract] / A.Jeruma, B.Rozentale, J.Storozenko, V.Kuse ...[et al.] // Clinical Microbiology and Infection. - Vol.18, Special Issue, Suppl.s3 (2012), p.708. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Salmonella typhimurium isolates typing with PFGE method / O.Savicka, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // Laboratorine Medicina. - Vol.14, Special Suppl. (2012), p.49. - 11th Baltic Congress of Laboratory Medicine (Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2012) : Program and Abstracts Book.

Salmonella typhimurium tipēšana ar PFGE metodi un jutības noteikšana pret antibakteriāliem preparātiem / J.Storoženko, B.Rozentāle, O.Savicka ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 180.lpp.

The comparison of two protein electrophoresis techniques / J.Storozenko, S.Puga, A.Gobina ...[et al.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 186.lpp.

The efficacy of detection of HCV core antigen and HCV RNA / T.Kolupajeva, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 179.lpp.

C hepatīta vīrusa 3. genotipa izplatība pacientu grupā ar HIV-1/HCV koinfekciju Latvijā 2005.-2010. g. / T.Kolupajeva, J.Storoženko, L.Vīksna, B.Rozentāle ...[u.c.] // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 28.lpp.

C hepatīta vīrusa genotipu izplatība pacientiem ar HIV-1 / HCV koinfekciju Latvijā 2005.-2010. gadā / T.Kolupajeva, J.Storoženko, L.Vīksna, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 224.lpp.

Cerebrospinal fluid findings in patients with different clinical features of tick-borne encephalitis treated with glucocorticoids : [abstract] / I.Vanaga, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // 21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) & 27th International Congress of Chemotherapy (ICC) (Milan, Italy, May 7-10, 2011). - Milan, 2011. - Abstr. N P2203.

Detection of chlamydia trachomatis by molecular biological methods in Latvia : [abstract] / A.Gulbe, T.Kolupajeva, J.Storozenko ...[et al.] // European Conference of National Strategies for Chlamydia Trachomatis and Human Papillomavirus (Jurmala, Latvia, May 25-27, 2011) : Conference Book. - Jurmala, 2011. - P.23.

Enterovīrusu cirkulācija Latvijā 2010. gada sezonā / T.Kolupajeva, J.Storoženko, L.Vīksna, B.Rozentāle ...[u.c.] // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 32.lpp.

Experience of Chlamydia trachomatis detection by molecular biological methods in clinical laboratory / T.Kolupajeva, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // 26th IUSTI (International Union Against Sexually Transmitted Infections) - Europe Congress "Staying alert for sexual health!" (Riga, Latvia, Sept.8-10, 2011) : Programme and Abstracts Book / Latvian Association of Dermatovenerology ...[et al.]. - Riga, 2011. - P.87.

First experience with novel molecular diagnostic method for detection of M.tuberculosis and rifampicin resistance / A.Gurbo, L.Kuksa, J.Storozenko ...[et al.] // European Respiratory Journal. - Vol.38, Suppl.55 (2011, Sept.), p.316s. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Neitralizējošo antivielu loma C hepatīta neizārstēšanās gadījumā / B.Rozentāle, J.Storoženko, A.Jēruma, R.Sīmanis ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 208.lpp. - T.p. krāj. "Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā"" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.). -Rīga, 2011. - 102.lpp.

The A(H1N1)2009 influenza pandemic : lessons learned in Latvia / B.Rozentale, J.Storozenko, V.Sondore, J.Keiss // International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance (IMED) (Vienna, Austria, Febr.4-7, 2011) : Abstracts and Final Program. - Vienna, 2011. - P.110.

Actualties of pandemic influenza A(H1N1)2009 laboratory diagnostics. Latvian experience : [abstract] / J.Storozenko, T.Kolupajeva, B.Rozentale ...[et al.] // 10th Baltic Congress in Laboratory Medicine (Tallinn, Estonia, Sept.16-18, 2010). - Tallinn, 2010. - P.26.

Anaplasma phagocytophilum prevalences pētījumi ercēs Latvijā, izmantojot PĶR-RL metodi / T.Kolupajeva, J.Storoženko, J.Trofimova ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 205.lpp.

Clinical course and microbiology of diphtheria in Latvia / R.Paberza, J.Storoženko, V.Kuse ...[et al.] // Clinical Microbiology and Infection. - Vol.16, Issue s2 (2010, Apr.), p.S397. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kolupajeva, Tatjana. Postgraduate education and training in laboratory medicine in Latvia : [abstract] / T.Kolupajeva, J.Storozenko // 10th Baltic Congress in Laboratory Medicine (Tallinn, Estonia, Sept.16-18, 2010). - Tallinn, 2010. - P.46.

Lyme disease and human granulocytic anaplasmosis in Latvia, epidemiological situation and molecular analysis in ticks / T.Kolupajeva, J.Storozenko, I.Lucenko ...[et al.] // EDEN International Conference (Montpellier, France, May 10-12, 2010) : Abstracts. - Montpellier, 2010. - P.5.

Overview of pandemic laboratory response in Latvia : [abstract] / J.Storozenko, T.Kolupayeva, B.Rozentale ...[et al.] // WHO Global NIC Meeting (Hammamet, Tunisia, Nov.30-Dec.3, 2010). - Hammamet, 2010. - [Nav norādītas lpp.].

Pandēmijas A(H1N1)2009 gripas vīrusa aktivitāte Latvijā 2009.-2010. gadā / T.Kolupajeva, J.Storoženko, N.Zamjatina ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 200.lpp.

Pandēmiskās A(H1N1)2009 gripas laboratoriskās diagnostikas īpatnības / T.Kolupajeva, J.Storoženko, S.Ņikišins ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 187.lpp.

Pieredze HIV infekcijas laboratoriskajā diagnostikā bērniem / T.Kolupajeva, J.Storoženko, A.Šangirejeva ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 188.lpp.

Prenatal diagnostic of CMV and epidemiological situation in pregnant women in Latvia / L.Viksna, A.Krumina, J.Storozenko, B.Geidane, D.Rezeberga ...[et al.] // 3rd Congenital Cytomegalovirus Conference (Paris, France, Sept.23-25, 2010) : Abstract. - Paris, 2010. - Poster N 8.

Screening for corynebacterium diphtheriae, C. ulcerans and C. pseudotuberculosis in Latvia : lessons learnt from DIPNET : [abstract] / R.Paberza, I.Lucenko, J.Storozenko...[et al.] // 10th Baltic Congress in Laboratory Medicine (Tallinn, Estonia, Sept.16-18, 2010). - Tallinn, 2010. - P.31.

Serological diagnosis of hantavirus infection in Latvia : [abstract] / L.Rohlina, L.Lapke, J.Storozenko ...[et al.] // 10th Baltic Congress in Laboratory Medicine (Tallinn, Estonia, Sept.16-18, 2010). - Tallinn, 2010. - P.70.

Serum apoptotic markers in patients with influenza A(H1N1) : [abstract] / N.Sevastjanova, R.Butirina, J.Storozenko ...[et al.] // 10th Baltic Congress in Laboratory Medicine (Tallinn, Estonia, Sept.16-18, 2010). - Tallinn, 2010. - P.71.

Use of molecular and immunological markers in evaluating risk of progression to cytomegalovirus (CMV) disease : [abstract] / T.Kolupajeva, J.Storozenko, L.Guseva ...[et al.] // 10th Baltic Congress in Laboratory Medicine (Tallinn, Estonia, Sept.16-18, 2010). - Tallinn, 2010. - P.55.

Validation of VITEK 2 systems gram-positive, gram-negative microorganisms and yeasts cards : [abstract] / G.Pakarna, R.Paberza, I.J.Storozenko, L.Luzbinska ...[et al.] // 10th Baltic Congress in Laboratory Medicine (Tallinn, Estonia, Sept.16-18, 2010). - Tallinn, 2010. - P.66.

VITEK 2 Systems grampozitīvo, gramnegatīvo mikroorganismu un raugu identifikācijas paneļu validācija / R.Pabērza, G.Pakarna, L.Lužbinska, J.Storoženko // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 169.lpp.

Books and brochures​​

HIV/AIDS : diagnostika, ārstēšana, profilakse / B.Rozentāle, J.Storoženko, G.Stūre, T.Kolupajeva, I.Zeltiņa, V.Ķūse, G.Saulīte, E.Seļicka ...[u.c.]. - Rīga : Medikamentu informācijas centrs, 2014. - 94 lpp.

Core functions of microbiology reference laboratories for communicable diseases : technical report / D.Palm, A.Jasir, J.Storoženko ...[et al.]. - Stockholm : European Centre for Disease Prevention and Control, 2010. - 13 p.

Contacts

Colleagues

Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Ināra Logina
Academic Staff