Skip to main content

Work experience

2015 - Present

Associate Professor

Faculty of Medicine, Institute of Anatomy and Anthropology, Department of Morphology

2013 - 2015

deputy of associate professor

Riga Stradins university, Institute of Anatomy and anthropology, Department of Morphology

2006 - 2013

professor

Nacional Defense academy of Latvia, Defense Scientific Research centre

2003 - 2006

associate professor

National Defense academy of Latvia

1993 - 2005

instructor (docent)

National Defense Academy of Latvia

2000 - 2003

senior instructor (docent)

National Defense academy of Latvia

1992 - 1993

assitent professor

Medical academy of Latvia

1987 - 1992

assistent

Medical academy of Latvia

Education and training

1992

Medical doctor scientific degrees (Dr. Med.)

Medical academy of Latvia

1987

Candidate degree of Medical Science

High Certification Commission of Council of Ministry of USSR

1983 - 1986

PhD studies

1st Moscow medical Institute

1977 - 1983

Rigas Medical institute, faculty of Medicine

1977

Daugavpils 3rd secondary school (gymnazium)

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

2015.

1.APLIECINĀJUMS par angļu valodas zināšanu pārbaudes testēšanu (Nr.161-2015/RSU), Rīga, 5. oktobris 2015. Alius Linqua.

2.APLIECINĀJUMS par piedalīšanos tematiskā cikla "Docēšana starp-kultūru vidē" no 08.10.2015 -29.10.2015 (Nr.2015/112)/RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs. 29. oktobris 2015.

3.Certificate of attendance (reg. No 150000-K-92-20), 12 -14 Nov, 2015, Vilnius University Faculty of Medicine, Lithuanian Academy of Sciences. The 8th Baltic Morphology Scientific Conference: Interdisciplinary Nature of Contemporary Morphology Programme 12hrs.

4.Sertifikāts par piedalīšanos un uzstāšanos ar referātu RTU 56. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē sekcijā Humanitārās un sociālās zinātnēs. 14. oktobris 2015.

5.Sertifikāts par piedalīšanos ar zinātnisku darbu Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konferencē 26.-27. marts 2015. Rīga, Latvija.

6.APLIECINĀJUMS par piedalīšanos RSU rīkotajā simpozijā Augstākā izglītība Latvijā: starptautiskās izredzes 13.05.2015. Pedagoģiskās izaugsmes centrs.

7.Letter of Attendance 20th Annual Congress of European College of Sport Science 24-27 Jun, 2015. Malmo, Sweden.

8.Confirmation of Presentation at the 20th Annual Congress of European College of Sport Science 24-27 Jun, 2015. Malmo, Sweden.

9.RSU Asociētā profesora DIPLOMS, Rīga ~AP-D Nr. 116, RSU Medicīnas nozares Profesoru padomes lēmums,11. jūnijs 2015.

10.Certificate of attendance Sports medicine course (20 hrs), IX International Baltic Sports Medicine Conference, the International Olympic Committee 20-23 Aug, 2015, Tartu. University of Tartu, Estonia.

11.Sertifikāts par dalību ar referātu RPIVA 8. Starptautiskā zinātniskā konference TEORIJA PRAKSEI MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ 10.-11.04.2015, Rīga.

12.Dalība Open INFO DAY Horizon 2020 Health demographic change and wellbeing. Brussel, 17 September 2015

13.Dalība Horizon 2020, Health Partnering Day 2015, Brussel, 18 September 2015.

14.Certificate of participation in scientific program of Congress Pain in Baltics 2015, 26th-27th November, Riga, Latvia.

15.Apliecinājums par piedalīšanos lekcijā "Turn it in darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas lietošana" 08. 05.2015. Nr.201RLSU//RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs. 2015. g. maijs.

2014.

1.Sertifikāts par piedalīšanos Rīgas Stradiņa universitātes 13.zinātniskā konferencē ar zinātnisko darbu. 10-11.aprīlis 2014.

2.Sertifikāts par piedalīšanos ar referātu 7. Starptautiskā zinātniskajā konferencē „ Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā". 10-11 aprīlis 2014. Rīga, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija.

3.Letter of attendance 19th Annual Congress of the European College of Sport Science 2—5 Jul, 2014 in Amsterdam, The Netherlands.

4.Confirmation of presentation.19th Annual Congress of the European College of Sport Science 2—5 Jul, 2014 in Amsterdam, The Netherlands.

5.Apliecība ar dalību 16 stundu pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas seminārā „ Paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu apmācības programmas vadlīniju ieviešana" /apguvusi teorētiskās zināšanas un nokārtojusi ieskaiti praktisko manipulāciju veikšanā. 8. marts un 15. Marts 2014. Latvijas Republikas Veselības ministrija. Neatliekamās medicīniskās palīdzības Dienests.

6.Sertifikāts Nr. IP-10 Pirmās palīdzības instruktora palīgs / ar pirmās palīdzības sniegšanas apmācīt tiesīgo privātpersonu atbilstības novērtēšanas komisijas lēmums Nr.5, 9.maijs 2014.

7.Sertifikāts par piedalīšanos un uzstāšanos ar referātu Rīgas Tehniskās universitātes 55. Starptautiskā zinātniskajā konferencē, sekcija „Humanitārās un sociālās zinātnes, 14 oktobris 2014.

8.Sertifikāts par piedalīšanos ar referātu Starptautiskajā starpdisciplinārā zinātniskā konferencē „Dzīves koncepta bio-psiholoģiskie faktori izglītībai un veselībai". Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. 24.-26. oktobris 2014.Rīga.

9.Certificate 5th International Interdisciplinary scientific conference Society. Health.Welfare Family well-Being and Human Capital improvement in Changing Society: Strategy and Practice 26-28 Nov, 2014. Riga Stradins University. Riga Latvia (16 acad. hrs).

10.Certificate 7th Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care, Latvia, Riga (4-6.12.2014 )has been accredited by European Accreditation Council for Continuing medical education (EACCME) to provide the following CM

11.Apliecība par dalību 8 stundu pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas seminārā Rīgā, 13. decembris 2014. Latvijas Republikas Veselības ministrija. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

12.Pirmās palīdzības instruktora palīgs, sertifikāts Nr. IP-10, izsniegts ar Latvijas Republikas Veselības ministrijas Neatliekamās Medicīnas Palīdzības Dienesta pirmās palīdzības sniegšanas apmācīt tiesīgo privātpersonu atbilstības novērtēšanas komisijas lēmumu 09.05.2014.g.​

2013.

1.Sertifikāts par piedalīšanos 71. Latvijas Universitātes zinātniskajā konferencē, sekcija Ergonomika un darba vide, 22.februāris 2013,Rīga.

2.Apliecība Nr.4975 par piedalīšanos seminārā Karavīru paplašinātās pirmās palīdzības apmācība un pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācību programmas vadlīniju integrēšana tajā, 18 ak.st. 23-24.aprīlis 2013,Alūksne.NBS Mācību Vadības Pavēlniecība Kājnieku Skola.

3.Sertifikāts par dalību 7. Latvijas ārstu kongress 19.12.sept.2013.g, 42 tālākizglītības punkti.

4.Certificate of attendance 7the Baltic Morphology scientific conference, 7-9 nov.2013,Riga

5.Apliecība. LR Veselības ministrija, Neatliekamās medicīniskās Palīdzības Dienests Katastrofu medicīnas centrs „Pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana" 19.okt, 2013. g., Rīga. 8 st.

6.Certificate of participation in WAR AND DISASTER MEDICINE CONFERENCE jointly organized by the Medical Service of Estonian Defence Forces, Estonian National Defence College. Estonian Association of Military Doctors and Estonian Association of Military Nurses .Tartu, 5-6 Dec, 2013.

7.Certificate 4th International Scientific Conference New Approaches to Improving health Care Education: Today and Tomorrow. 17-18.oktobris 2013. Riga. 16CreditPoints.

2012.

1.Certificate Basic Staff Medical Officer Course (No KKP-1417 (BSMOC-12-01-12) as main instructor of BSMO Course at Lithuanian Military Medical Service, Military Medical Training Centre, 25 Sept-5 October, 2012.

2.Certificate of participation in War and disaster medicine conference jointly organized by the Medical Service of Estonian Defence Forces, Estonian National Defence College. Estonian Association of Military Doctors and Estonian Association of Military Nurses. Tartu, 6-7 Dec, 2012.

3.Certificate of Appreciation for exceptional commitment and partnership during War and Disaster Medicine Conference 6-7 Dec, 2012

4.Certificate of Presentation Riga Technical University 53rd International Scientific Conference 11-12 Oct, 2012.

5.Certificate of participation in 4th International Interdisciplinary Scientific Conference Society. Health. Welfare (16 credits), 22-23 Nov, 2012.

6.Sertifikāts par piedalīšanos ar referātu 6. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā". 29.-31.marts 2012. Rīga, RPIVA, Reģ.Nr.R-64.

7.Apliecība par piedalīšanos seminārā (8st) Pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana, 19 maijs 2012. Latvijas Republikas Veselības ministrija. Neatliekamās Medicīnas Palīdzības Dienests.

8.Sertifikāts Nr.328 par pirmās palīdzības sniegšanas apmācīt tiesīgo privātpersonu atbilstības novērtēšanas komisijas lēmumu piešķirt tiesības nodarboties ar apmācību Pirmās palīdzības sniegšanā 21.09.2012. Latvijas Republikas Veselības ministrija. Neatliekamās Medicīnas Palīdzības Dienests.

9.Sertifikāts par dalību seminārā Principāli jauna bio-energo-informatīvā medicīniskā tehnoloģija( 5KP) 7 novembris 2012. Rīga.

10.Pirmās palīdzības pasniedzējs, sertifikāts Nr.328, izsniegts ar Latvijas Republikas Veselības ministrijas Neatliekamās Medicīnas Palīdzības Dienesta pirmās palīdzības sniegšanas apmācīt tiesīgo privātpersonu atbilstības novērtēšanas komisijas lēmumu 21.09.2012.g (resertifikācija).​

2011.

1.Certificate Basic Staff Medical Officer Course (No 1-KR-1249 (BŠMKK-11-01-16) as main instructor of BSMO Course at Lithuanian Military Medical Service, Military Medical Training Centre 11-20 Oct, 2011.

2.Certificate of participation in War and disaster medicine conference jointly organized by the Medical Service of Estonian Defence Forces, Estonian National Defence College. Estonian Association of Military Doctors and Estonian Association of Military Nurses. Tartu, 8 Dec, 2011.

3.Apliecība (Nr.PPs-39/2011) par piedalīšanos seminārā (8st.) Pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana, 4. marts 2011. Latvijas Republikas Veselības ministrija. Neatliekamās Medicīnas Palīdzības Dienests.

4.Certificate of appreciation for commitment and development on training in Advanced Medical Staff Officers Course. 06-17 Jun, 2011.The Surgeon General Estonian defence Forces.

5.Letter of Attendance in 16th Annual Congress of European College of Sport Science, 6-9 Jul, 2011, Liverpool, United Kingdom.

2010.

1.Certificate No 1-KR-1114 (BSMKK-10-01-15) Lithuanian Military Medical Service, Military medical training centre, 21-29 Sept, 2010 about participance as main instructor of Basic Staff Medical Officers Course.

2.Sertifikāts par piedalīšanos ar referātu 5. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" Rīga. 25-27. marts 2010. RPIVA, Reģ. Nr. R-82.

2007.

Pirmās palīdzības pasniedzējs, sertifikāts Nr.328, izsniegts ar Neatliekamās Palīdzības un Katastrofu medicīnas asociācijas sertifikācijas komisijas lēmumu 30.03.2007.g (resertifikācija)

2002.

Pirmās palīdzības pasniedzējs, sertifikāts Nr.187, izsniegts ar Latvijas ārstu biedrības Neatliekamās palīdzības un Katastrofu medicīnas asociācijas lēmumu 16.01.2002.g.(resertifikācija)

1996.

Pirmās palīdzības pasniedzējs, sertifikāts Nr. 108, izsniegts ar Latvijas ārstu biedrības Neatliekamās Palīdzības un Katastrofu medicīnas asociācijas lēmumu 23.12.1996.g.

Supervised study programme

 • NDA Master program Military leadership and management , 2011-2012.
 • Land Force , Air Force, Marine Force Military leadership study program, study course Medical support, NDA.
 • Land Force , Air Force, Marine Force Military leadership study program, study course Sport medicine, NDA.
 • Faculty of Public Health and social welfare, study program Public Health and sports specialists, , study course Human anatomy, RSU.
 • Faculty of rehabilitation, study program Audiology and Speech therapy, study course Anatomy and histology( anatomy part), RSU

Head of study programme

 • NDA Master program Military leadership and management , 2011-2012.
 • Land Force , Air Force, Marine Force Military leadership study program, study course Medical support, NDA.
 • Land Force , Air Force, Marine Force Military leadership study program, study course Sport medicine, NDA.
 • Faculty of Public Health and social welfare, study program Public Health and sports specialists, , study course Human anatomy, RSU.
 • Faculty of rehabilitation, study program Audiology and Speech therapy, study course Anatomy and histology( anatomy part), RSU

Head of study course

 • Paramedic study program, NDA
 • Paramedic professional standards ( working group), NDA
 • Nacional Armed forces officer professional standards ( working group ), NDA

Lectured study course

 • International Study department, faculty of Medicine, study program Medicine, study Course Human Anatomy, incl. Preparation course. 1.,2.,3.semester.
 • Faculty of Public Health and social welfare, study program Health and sports specialists, study course Anatomy.
 • Faculty of Dentistry, study program Dental Hygiene, study course Human Anatomy.
 • Faculty of Dentistry, study program Dentistry, study course Human Anatomy.
 • Estonian Defence College, Baltic military doctors Advanced Medical Staff Officer Course, Tartu, 01-12 June, 2009.
 • Lithuanian Military Medical Service Military medical training centre , Kaunas, 21-29 Sept, 2010, Main instructor of Basic Staff Medical Officers Course.
 • Lithuanian Military Medical Service, Military Medical Training Centre, Kaunas, 11-20 October 201. Main instructor of Basic Staff Medical Officer Course.
 • Estonian Defence College, Baltic military doctors Advanced Medical Staff Officers Course, Tartu, 06- 17 June 2011.
 • Lithuanian Military Medical Service, Military Medical Training Centre, Kaunas, 25 Sept-5 October 2012. Main instructor of Basic Staff Medical Officer Course.

Projects

 • Dalība projektu konkursā HORIZON 2020 - Work Programme 2016 – 2017 Vs.2 10-6-15 SC1-PM-11–2016-2017: Clinical research on regenerative medicine "Health, demographic change and wellbeing" ar projektu "Innovative technologies for early preclinical diagnosis and regenerative therapy of chronic stress induced musculoskeletal pathology (BETIREM)".
 • Dalība RSU un RTU sadarbības projektu pētniecībā konkursā ar projektu "Inovatīva uz vieda tekstilā balstīta stimulācijas metode ekstremālās vides inducētās muskuļu un skeleta patoloģiju un traumu terapijai".
 • Dalība projektu konkursā Norvēģijas – Latvijas pētniecības sadarbības aktivitātes (Norwegian - Latvian research cooperation activity. EEA and Norway Grants 2009-2014 ProgrammeLV05 "Research and Scholarship Programme") ar projektu "Novel pre-clinical diagnostics methodology and technology for musculoskeletal pathology of personnel exposed to adverse environmental condition and stress situations" (NoviMed).
 • Dalība projektu konkursā NATO Emerging Security Challenges Division Science for Peace and Security Programme ar projektu " A new approach to military personnel musculoskeletal disorders early diagnostic".
 • 2005-2011 NATO COMEDS Military medical training expert panel member
 • Karavīru veselības stāvokļa funkcionālo rādītāju raksturojums un profilaktisko ieteikumu izstrāde veselības uzlabošanai (identif. Nr.AIVA 2005/099) AM/IzM pasūtījums 2010. Pārskats par zinātniski pētniecisko darbu AZPC-02/02-2010 NAA Kadetu antropometrisko rādītāju analīze un fiziskās sagatavotības raksturojums.
 • 2003-2012 Baltic Military Medical Training Working Group member​

Memberships

Scientific proceeding editorial board :

Military Science (edition of Defence Scientific research centre , National defence academy of Latvia)

Senate, Scientific board:

Deputy of Senate of National Defence Academy of Latvia till 2014.

Deputy of Scientific Board of National Defence Academy of Latvia till 2013.

Scientific , academic and professional society member:

Member of Association the professors of High education institutions in Latvia.

Member of Latvian Officer Union, deputy of Latvian Officer union management Board.

Official consultant of working group

Member of certification commission the first aid training instructors and organizations.


Member of working group concerning import of external defibrillation Guideline of European Resuscitation Board and USA cardiac association to the First aid training (theoretical and practical skill training algorithm).

Member of working group concerning import international guideline in First Aid training in 2015.

Member of working group concerning proposals of changes in the regulation of Council of Ministry in First Aid training Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā".

Awards and recognitions

2012. Nacionālo bruņoto spēku komandiera Goda zīme "Par nopelniem", 2. pakāpe

2001. Nacionālo bruņoto spēku komandiera Goda zīme "Par nopelniem", 3. pakāpe

1999. Aizsardzības ministra apbalvojums Goda zīme "Par ieguldījumu bruņoto spēku attīstībā"

1999. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas "Atzinības zīme"

Publications

Research articles​​

Pļaviņa, Liāna. Characteristics of the anthropometric parameters for the military personnel with musculoskeletal pathology / L.Pļaviņa // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2014. - [Vol.] XXIII/2, p.72-78. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pļaviņa, Liāna. Self-assessment analysis of health and physical activity level of military personnel / L.Plavina, H.Karklina // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00032-p.1-00032-p.6. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Pļaviņa, Liāna. Studentu galveno antropometrisko rādītāju un fiziskās aktivitātes pašnovērtējuma salīdzinošā analīze : [ar īsām ziņām par aut.] / L.Pļaviņa // Humanitārās un sociālās zinātnes = Humanities and social science. - (2014), 86.-90.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē : https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/18709/fulltext… - Kopsav. angļu, krievu val.

Pļaviņa, Liāna. Studentu galveno antropometrisko rādītāju un fiziskās aktivitātes pašnovertējums / L.Pļaviņa // 4. Starptautiskā zinātņu konference "Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē : mūsdienas un nākotne" : rakstu krājums = 4th International Scientific Conference "New Approaches to Improving Health Care Education : Today and Tomorrow" : proceedings (Rīga, 2013.g. 17.-18.okt.) / Latvijas Universitāte. Rīgas Medicīnas koledža. - Rīga, 2014. - 84.-89.lpp. - Kopsav. angļu val.

Pļaviņa, Liāna. Studentu kopējās fiziskās aktivitātes līmeņa un veselības pašvērtējuma analīze = Assessment of physical activity level for students [Elektroniskais resurss] / L.Pļaviņa // 7. Starptautiskā zinātniskā konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" : [zinātniskie raksti ] = 7th International Scientific Conference "Theory for practice in the education of contemporary society" : [scientific articles] [Elektroniskais resurss] / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. - Rīga, 2014. - 119.-123.lpp., uz CD-ROM. - Kopsav. angļu val.

Pļaviņa, Liāna. Analysis of musculoskeletal symptoms (pain) and characteristics of the anthropometric parameters in the military personnel / L.Pļaviņa, S.Umbraško // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2015. - [Vol.] XXIV, No.2, p.86-93. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pļaviņa, Liāna. NAA izvēles studiju bloka priekšmets Sporta medicīna trešā darbības gada sākumā / L.Pļaviņa // Kadets. - Nr.43 (2015), 57.-58.lpp.

Pļaviņa, Liāna. Studentu fiziskās aktivitātes līmeņa analīze = Analyses of students physical activity level / L.Pļaviņa // 8. Starptautiskā zinātniskā konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" : [zinātniskie raksti ] = 8th International Scientific Conference "Theory for practice in the education of contemporary society" : [scientific articles] / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. - Rīga, 2015. - 103.-110.lpp.

Abstracts​​

Pļaviņa, Liāna. Assessment of physical activity level for military personnel / L.Plavina, H.Karklina, M.Pukite // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.86.

Pļaviņa, Liāna. Vīriešu galveno antropometrisko rādītāju izvērtējums dažādos postnatālās ontoģenēzes periodos / L.Pļaviņa, H.Kārkliņa // Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2012.g. 2.febr.) / Latvijas Universitāte. - Riga, 2012 - 49.lpp.

Pļaviņa, Liāna. Analysis of anthropometric characteristics for military personnel with musculoskeletal pathology / L.Pļaviņa // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.33.

Pļaviņa, Liāna. Evaluation of key anthropometric measures in full time students / L.Pļaviņa // 4. Starptautiskā zinātņu konference "Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē : mūsdienas un nākotne" : anotācijas = 4th International Scientific Conference "New Approaches to Improving Health Care Education : Today and Tomorrow" : abstracts (Rīga, 2013.g. 17.-18.okt.) / Latvijas Universitāte. Rīgas Medicīnas koledža. - Rīga, 2013. - 45.lpp.

Pļaviņa, Liāna. Individuālie antropometrisko rādītāju vērtējums militārpersonām ar muskuļu un skeleta saslimšanu [Elektroniskais resurss] : tēzes / L.Pļaviņa // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2014.g. 28.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=8

Pļaviņa, Liāna. Militārpersonu fiziskās sagatavotības un galveno antropometrisko rādītāju vērtējums / L.Pļaviņa // Latvijas Universitātes 71. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2013.g. 15.febr.) / Latvijas Universitāte. - Riga, 2013 - 52.lpp.

Duļevska, Ilva. A. vertebralis, tās variācijas anatomiskā un klīniskā aspektā / I.Duļevska, S.Umbraško, L.Pļaviņa // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 63.lpp.

Pļaviņa, Liāna. Analysis of musculoskeletal symptoms (pain) in military / L.Pļaviņa, Dz.Vāvere // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A23-A24. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pļaviņa, Liāna. Evaluation of anthropometric characteristics of female in different age groups in Latvia / L.Plavina, H.Karklina // 19th Annual Congress of the European College of Sport Science (ECSS) (Amsterdam, The Netherlands, July 2-5, 2014) : Book of Abstracts. - Amsterdam, 2014. - P.278.

Pļaviņa, Liāna. Sieviešu galveno antropometrisko parametru izvērtējums dažādos postnatālās ontoģenēzes periodos / L.Pļaviņa, H.Kārkliņa // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 31.lpp.

The rate of the musculoskeletal pathology assessment for military personnel and civil population / L.Plavina, H.Karklina, A.Villerusa, I.Viksne // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.54.

Bērnu veselība un augšana no dzimšanas līdz 8 gadu vecumam / S.Umbraško, A.Oginska, O.Koļesova, L.Pļaviņa, I.Duļevska, R.Žagare, L.Gavričenkova, I.Kalniņš // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 25.lpp.

Multipolar permanent elastic magnetotherapy improves functionaning of the musculoskeletal system of sedentary workers at pre-retirement age / V.Mackēvičs, M.Eglīte, I.Zeidlers, J.Zaļkalns, L.Pļaviņa ...[et al.] // International Conference "Pain in the Baltics 2015" (Riga, Latvia, Nov.27-28, 2015) : Programe and Abstracts Book. - Riga, 2015. - P.217.

Muscoskeletal symptoms (pain) as manifestation of intense psychoemotional and physical stress in military personnel / Dz.Vāvere, L.Pļaviņa, V.Mackēvičs ...[et al.] // International Conference "Pain in the Baltics 2015" (Riga, Latvia, Nov.27-28, 2015) : Programe and Abstracts Book. - Riga, 2015. - P.218.

Pļaviņa, Liāna. Analysis of anthropometric parameters and musculoskeletal symptoms (pain) for military personnel / L.Plavina // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.111.

Pļaviņa, Liāna. Assessment of early characteristics of musculoskeletal symptoms for military personnel / L.Pļaviņa, Dz.Vavere // IX International Baltic Sports Medicine Conference (Tartu, Estonia, Aug.20-23, 2015) : Abstracts Book. - Tartu, 2015. - P.27.

Pļaviņa, Liāna. Galveno antropometrisko parametru izvērtējums saistībā ar skeleta un muskuļu sistēmas slimību izplatību militārpersonu un civiliedzīvotāju grupās / L.Pļavina, H.Kārkliņa, I.Vīksne // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 359.lpp.

Pļaviņa, Liāna. Musculoskeletal pathology epidemiology for military personnel and civil groups / L.Plavina, H.Karklina, I.Viksne // 20th Annual Congress of the European College of Sport Science (ECSS) (Malmö, Sweden, June 24-27, 2015) : Book of Abstracts. - Malmö, 2015. - P.492.

Truncus sympathicus anatomiskā atrade un iespējamie traucējumi klīniskā aspektā / I.Duļevska, S.Umbraško, L.Pļaviņa, Z.Cēderštrēma // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 36.lpp.

Pļaviņa, Liāna. Antropometrisko rādītāju un veselības kapacitātes vērtējums karavīriem saistībā ar Nacionālajos bruņotajos spēkos lietoto sauso uzturdevu / L.Pļaviņa // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 6.lpp.

Books

Embryology and anatomy for health sciences

Autors(i): Māra Pilmane, Liāna Pļaviņa, Vatan Kavak
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Contacts

Related news

Colleagues

Māra Pilmane
Head of the Department, Academic Staff, Director
Valērija Groma
Academic Staff, Manager
Jānis Vētra
Academic Staff
Silvija Umbraško
Academic Staff, Manager
Anna Junga
Academic Staff, Head of Laboratory
Dace Buile
Academic Staff
Gundega Skruze
Academic Staff
Sandra Skuja
Academic Staff, Leading Researcher
Zane Vitenberga-Verza
Academic Staff, Education Specialist
Edgars Čudars
Manager, Tutor
Natālija Moroza
Laboratory Assistant