Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Embryology and Anatomy for Health Sciences

Māra Pilmane, Liāna Pļaviņa, Vatan Kavak
Rīgas Stradiņa universitāte, 2016

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Asociētais profesors

Medicīnas fakultāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Morfoloģijas katedra

2013 - 2015

asociētā profesora pienākumu izpildītājs

Rīgas Stradiņa universitāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Morfoloģijas katedra

2006 - 2013

profesore

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Aizsardzības zinātniskās pētniecības centrs

2003 - 2006

katedra, asociētā profesore

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Vadības un politisko zinību katedra, asociētā profesore

2000 - 2003

vecākā pasniedzēja (Asoc.profesore)

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Vadības un politisko zinību katedra, vecākā pasniedzēja (docente)

1993 - 2000

pasniedzēja (docente)

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija

1992 - 1993

docente

Latvijas Medicīnas akadēmija, docente

1987 - 1992

asistente

Latvijas Medicīnas akadēmija

Izglītība

1992

Medicīnas doktora zinātniskais grāds (Dr. Med.)

Latvijas medicīnas akadēmija

1987

Medicīnas zinātņu kandidāta grāds

PSRS Ministru Padomes Augstākās atestācijas komisija

Disertācija "Limfoido veidojumu makro- un mikroskopiskā anatomija un topogrāfija cilvēka barības vada sieniņā postnatālā antoģenēzē"

1983 - 1986

Aspirantūra

Maskavas 1. medicīnas institūts

1977 - 1983

Augstākā izglītība, Ārsts ārstniecības specialitātē

Rīgas Medicīnas institūts, Ārstniecības fakultāte

diploms ar izcilību

1977

Vidējā izglītība

Daugavpils 3. vidusskola

Sasniegumi

Izstrādātās studiju programmas

 

 • NAA Maģistra programmas Militāra vadība un drošība , 2011-2012.
 • Sauszemes spēku , Gaisa spēku, Jūras spēku Militārās vadības studiju programma, studiju ​kurss Medicīniskais nodrošinājums, NAA.
 • Sauszemes spēku, Gaisa spēku, Jūras spēku Militārās vadības studiju programma, studiju kurss Sporta medicīna, NAA.
 • Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, studiju programma Sabiedrības veselība , studiju kurss Cilvēka anatomija, RSU.
 • Rehabilitācijas fakultāte, studiju programma Audiologipēdija, studiju kurss Anatomija un histoloģija( anatomijas daļa), RSU

 

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2020

1.       RSU Pedagoģijas izaugsmes centra APLIECINĀJUMS par dalību viesseminārā “  Creating Engaging and Interactive Classrooms through Active Learning Techniques””  14.01.2020. līdz 16.01.2020.  28 hrs Rīga, Rīgā, 2020. gada 16. Janvārī, Reģistrācijas Nr. 2020/68.

2.       Sertifikāts  par piedalīšanos 13. Starptautiskajā Zinātniskajā konferencē Rural Environment. Education Personality(REEP) 8-10.maijs 2020// Latvia University of Life Sciences and Technologies Faculty of Engineering Institute of Education and Home Economics Certificate for participation in 13th International Scientific Conference Rural Environment. Education Personality(REEP) 08th-10th May, 2020. Jelgava  with paper presentation  Is It Easy to Recruit Young Doctors for Military Service?

3.       Sertifikāts  par piedalīšanos  6. Starptautiskajā Zinātniskajā konferencē 6th International scientific practical conference HEALTH AND PERSONALITY DEVELOPMENT:INTERDISCIPLINARYAPPROACH Riga, 27-29 April 2020// with presentation  Changes of Body composition after high physical and psycho emotional load in military surrounding

2019

1.      Sertifikāts par piedalīšanos un uzstāšanos ar referātu RTU 60. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē sekcijā Humanitārās un sociālās zinātnes 14.-17.oktobrīs 2019.g. ar referātu Antropometrisko rādītāju un stājas vērtējums kadetiem pirms lielas fiziskas slodzes vingrinājumiem lauku apstākļos.

2.      Certificate of attendance The 10th Baltic Morphology 2019 Scientific Conference Kaunas, October 24-25th 2019, Lithuanian University of Health Sciences (Kaunas). Programme 20 hrs.

3.      Sertifikāts par “Anatomage Table Virtual atjaunotas versijas  iepazīšanos un produkta praktiskās izmantošanas apmācību ( 4 hrs), Genmedica Baltic Klīniskās diagnostikas un testēšanas laboratorija. 13. Sept. 2019. gada 30. Oktobris.

4.       Catapult Sports Performance Symposium Register, Prague Congress Centre 02.July 2019 ( Order No. 969509329).

5.      Letter of Attendance 24th Annual Congress of European College of Sport Science 03-06, July, Prague,Czech Republic.

6.      LR Veselības ministrijas NMPD Pirmās palīdzības instruktora palīga Sertifikāts Nr. IP-10, 27.Apr. 2019.

7.      Certificate  for participation in Riga Stradiņs University International Conference on Medical and Health Care Sciences “ Knowledge for Use in Practice “ with poster presentation Assessment of obesity using anthropometric indexes. 1-3Apr. 2019, Riga, Latvia.Nr. RSU-RW/ 8303/2019.

8.      Certificate  for participation in Riga Stradiņs University International Conference on Medical and Health Care Sciences “ Knowledge for Use in Practice “ with poster presentation Evaluation of functional physical Health Status ahead of the high endurance exercises. 1-3 Apr. 2019, Riga, Latvia. Nr. RSU-RW/ 8303/2019.

9.      Certificate  for participation in Riga Stradiņs University International Conference on Medical and Health Care Sciences “ Knowledge for Use in Practice “ 24CME earned. 1-3 Apr. 2019, Riga, Latvia.Nr. RSU-RW/ 2912/2019.

10.  Certificate  for participation in the 12th International Scientific Conference  Rural Environment. Education. Personality (REEP) , 8 hrs, 10-11 May, 2019 , Jelgava , Latvia,  with paper presentation: Importance of Dietary Habits for military Personnel.

11.  Certificate  for presenting a poster presentation for Scientific research entitled  “Evaluation of the Somatic health and motivation for sport among cadets and correlation between these two parameters”.  In session Public health. Occupational Medicine  Nutrition Science. Rehabilitation in Riga Stradins University International student Conference “ Health and Social sciences”, 2019.

12.  RSU PIC APLIECINĀJUMS par dalību RSU Zinātnes nedēļā no 01.04.2019 līdz 03.04.2019 Reģ.Nr. 2019/971.

13.  RSU PIC APLIECINĀJUMS par dalību viesseminārā Kā būt veiksmīgam promocijas darba vadītājam 10.01.2019 Reģ.Nr. 2019/99.

14.  RSU PIC APLIECINĀJUMS par dalību viesseminārā From research idea to a manuscript  11.01.2019 Reģ.Nr. 2019/160.

15.  RSU PIC APLIECINĀJUMS par dalību praktiskā nodarbībā Īsa pamācība vingrošanā  17.09.2019 Reģ.Nr. 2019/1323.

16.  RSU PIC APLIECINĀJUMS par dalību tematiskā ciklā Improvizācija pedagoģiskajā darbā no 25.09.2019 līdz 06.11.2019 Reģ.Nr. 2019/1636.

 

2018

1.     Sertifikāts  par Piedalīšanos ar zinātnisku darbu Rīgas Stradiņa Universitātes zinātniskā konferencē 2018.g. 22-23.marts, Rīga Latvija.

2.     Sertifikāts  par piedalīšanos 10. Starptautiskajā Baltijas Sporta Medicīnas kongresā 20-21 aprīlī 2018.

3.     Sertifikāts  par poster-prezentāciju ´ “Non invasive diagnostic technology (RAMED) for early diagnosis of stress Induced dysfunctions in persons exposed to Intense physical and emotional load  in 10. Starptautiskajā Baltijas Sporta Medicīnas kongresā 20-21 aprīlī 2018.

4.     Sertifikāts  par piedalīšanos 11. Starptautiskajā Zinātniskajā konferencē Rural Environment. Education Personality(REEP) 11-12 maijā 2018 Jelgava” Physical Activity and Life Quality of Part-time Students”.

5.     Sertifikāts par dalību kursā Military Major Incident Medical Management & Support course ( MIMMS) 22-24.maijā 2018

6.     Sertifikāts par piedalīšanos un uzstāšanos ar referātu RTU 59. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē sekcijā Humanitārās un sociālās zinātnes 12.oktobrīs 2018.g. ar referātu (Kādi ir topošo virsnieku uztura paradumi).

7.     Letter of Attendance 23rd Annual Congress of European College of Sport Science .Sport Science 4th-7th July, Dublin, Ireland.

8.     Confirmation of Presentation at the 23rd Annual Congress of European College of Sport Science. Sport Science 4th-7th July, Dublin, Ireland.

9.     Certificate  7th International Interdisciplinary scientific conference Society. Health.Welfare Contemporary Social Dynamics and Welfare : Urban and Rural development perspectives 10-12 Oct, 2018. Riga Stradins University. Riga Latvia

10.   Apliecinājums. Confirmation. About participation in the Conference “ Internationalization from Words to Actions” from 06.11.2018 TO 08.11.2018 at RSU.

11.    ERASMUS Letter of Confirmation about participation an ERASMUS 15. -18 may 2018 in Graze University . Working group on Physical Methods in Medicine,  Biophysiscs.

12.     Sertifikāts par dalību IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā ar stenda ziņojumu Ar RAMED tehnoloģiju reģistrēto audu enerģētisko rādītāju izmaiņas militārpersonām lielas fiziskas un psiho-emocionālas slodzes ietekmē. 2018.g. 18-20.jūnijā Rīgā.

 

2017

1.     Sertifikāts par Dalību  ar referātu RPIVA 10. Starptautiskā zinātniskā konference TEORIJA PRAKSEI MŪSDIENU. 06.-07.04.2017, Rīgā

2.     Sertifikāts  par Sekcijas vadīšanu  RPIVA 10.Starptautiskā zinātniskā konferencē, TEORIJA PRAKSEI MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ 06.-07.04.2017,Rīgā06.-07.04.2017, Rīgā

3.     Sertifikāts  par Piedalīšanos ar zinātnisku darbu Rīgas Stradiņa Universitātes zinātniskā konferencē 2017.g. 06-07.aprilī, Rīga Latvija

4.     Veselības ministrijas NMPD Apliecinājums par dalību darba grupā un semināra organizēšanu 8 st. apjomā “Par aktualizēto pirmās palīdzības vadlīniju un algoritmu ieviešanu pirmās palīdzības apmācībā”, 19.01.2017

5.     Veselības ministrijas NMPD Apliecinājums par apmācības veikšanu 40 st. apjomā semināros 2017.g. 27.janv.,28.janv.,11.febr.,25.febr.,11.martā  “Par aktualizēto pirmās palīdzības vadlīniju un algoritmu ieviešanu pirmās palīdzības apmācībā”, 11.03.2017.

6.     Veselības ministrijas NMPD Apliecinājums par apmācības veikšanu 16 st. apjomā semināros  2017.g. 31.martā, 08.apr. “Par aktualizēto pirmās palīdzības vadlīniju un algoritmu ieviešanu paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu apmācības programmā”, 08.04.2017

7.     Sertifikāts par angļu valodas  80 akad. iegūtais prasmju līmenis B.2.1. (Nr.1411-2017/, Rīga, 10. maijs 2017. Alius Linqua.

8.     Apliecība par dalību 8.Ārstu kongresā no 2017.gada 21. Līdz 23.septembrim ( 32 tālāk izglītības punkti).

9.     Apliecinājums par dalību seminārā “ Vienotais informācijas meklētājs PRIMO meklēšanas un piekļuves iespējas” ( 1 ak.st.) 07.nov.2017.g

10.   Sertifikāts par piedalīšanos un uzstāšanos ar referātu RTU 58. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē sekcijā Humanitārās un sociālās zinātnes 13.oktobrīs 2017.g. ar referātu Antropometrisko rādītāju un fiziskās izturības raksturojums kadetu grupā.

11.   Sertifikāts par piedalīšanos un uzstāšanos ar referātu RTU 58. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē sekcijā Humanitārās un sociālās zinātnes 13.oktobrīs 2017.g. ar referātu “Ķermeņa masas indeksa un vidukļa –gurnu indeksa raksturojums sievietēm pēc 40 gadiem.

12.    Certificate of  Attendance  IXth Conference of  Baltic Morphology sept. 27-29. 2017.

13.    Sertifikāts Nr.328  LR VM NMPD par atkārtoti piešķirtām tiesībām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā 15.sept .2017.g.

14.    Letter of Attendance 22nd Annual Congress of European College of Sport Science .Sport Science in a Metropolitan area. 5th-8th July, Essen, Germany.

15.   Confirmation of Presentation at the 22nd Annual Congress of European College of Sport Science. Sport Science in a Metropolitan area. 5th-8th July, Essen, Germany.

16.   Apliecība Nr. PPPKv-IV-051 Par dalību Pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas seminārā ( 8 akad. St) SIA “Liksnas nams” mācību un kvalifikācijas centrs. 02.dec. 2017.

17.     Member Certificate 2017, European College of Sport Science, 04.07.2017.

 

2016

1.     Letter of Attendance 21st Annual Congress of European College of Sport Science 6th-9th July, Vienna, Austria.

2.     Confirmation of Presentation at the 21st Annual Congress of European College of Sport Science 6th-9th July, Vienna, Austria

3.     Veselības ministrijas  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta APLIECINĀJUMS par piedalīšanos  organizēšanā un apmācības veikšanā 2016.gada 15.janv. seminārā  “ Par automātisko ārējo defibrilatoru pirmās palīdzības sniegšanas apmācībā  8 st apjomā.

4.     Sertifikāts Nr. 2016/R-41 par dalību  ar referātu RPIVA 9. Starptautiskā zinātniskā konference TEORIJA PRAKSEI MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ 14.-15.04.2016.

5.     APLIECINĀJUMS par piedalīšanos  RPIVA organizētajā profesionālajā diskusijā “ Sešgadīgs bērns skolā : problēmas un risinājumi”.  19.10.2016 Rīga .

6.     Kultūras informācijas sistēmu centra APLIECINĀJUMS  Nr. 1320 par mācību semināru EBSCO datubāzu resursi un informācijas meklēšana  apguvi 4 akad. 10. Nov. 2016.g., Rīga.

7.     Sertifikāts Nr.2016/S-19 sekcijas vadītājai  RPIVA  XII. Starptautiskajā jauno zinātnieku konferencē 8.-9.12.2016.Rīgā.

8.     RSU APLIECINĀJUMS par dalību semināra Kā publicēties augstas ietekmes recenzētos zinātniskos izdevumos ?”  15.04.2016 Rīga .

9.     Sertifikāts Nr. 2016/B-216 zinātniskās padomes dalībniecei  RPIVA  ar Saksijas pavalsts Pedagoģijas augstskolu un Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžu organizētajā 3. Starptautiskajā simpozijā”Biopsiholoģiskais dzīves pamats izglītībā un veselībā”  28.-29.10.2016.

10.    Sertifikāts Nr.2016/B-230 par dalību plenārsēdē ar referātu   RPIVA  ar Saksijas pavalsts Pedagoģijas augstskolu un Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžu organizētajā 3. Starptautiskajā simpozijā Biopsiholoģiskais dzīves pamats izglītībā un veselībā  28.-29.10.2016.

11.    RSU Pedagoģijas izaugsmes centra APLIECINĀJUMS par dalību mācībās  par RSU IT sistēmas uzlabojumiem  16.09.2016 Rīga .

12.   Certificate of training “Anatomage Table Virtual Dissection 3D anatomy tabele, 4 hours 14.Jan. 2016. Riga

13.   Sertifikāts par piedalīšanos ar zinātnisku darbu Rīgas Stradiņa Universitātes zinātniskā konferencē 2016.g. 17-18.martā, Rīga Latvija.

14.   RSU Pedagoģijas izaugsmes centra APLIECINĀJUMS par aktivitātē  TurnitIn darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas lietošana 12.02.2016. Rīga .

15.    RSU Pedagoģijas izaugsmes centra APLIECINĀJUMS par dalību lekciju ciklā Reģeneratīvā medicīna no 07.03.2016 līdz 11.03.2016.

16.    Sertifikāts par piedalīšanos un uzstāšanos ar referātu RTU 57. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē sekcijā Humanitārās un sociālās zinātnes 17.oktobrīs 2016.g. ar referātu Gastrointestinālie traucējumi militārpersonām pēc sausās uzturdevas lietošanas lauku mācību laikā.

17.    Sertifikāts par piedalīšanos un uzstāšanos ar referātu RTU 57. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē sekcijā Humanitārās un sociālās zinātnes 17.oktobrīs 2016.g. ar referātu Lielas fiziskās slodzes ietekme uz antropometriskiem rādītājiem, muskuloskeletālo patoloģiju un veselības problēmām militārpersonu grupā.

18.     Sertifikāts par piedalīšanos un uzstāšanos ar referātu RTU 57. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē sekcijā Humanitārās un sociālās zinātnes 17.oktobrīs 2016.g. ar referātu Antropometrisko rādītāju un reproduktīvās veselības raksturojums sievietēm vecuma posmā no 40 līdz 65 gadiem.

19.    Certicicate  6th International Interdisciplinary scientific conference Society. Health.Welfare Living in the world of Diversity: Social transformations. Innovations. Solutions (20 acad.hrs)23-25 Nov, 2016. Riga Stradins University. Riga Latvia.

 

2015.

1.APLIECINĀJUMS par angļu valodas zināšanu pārbaudes testēšanu (Nr.161-2015/RSU), Rīga, 5. oktobris 2015. Alius Linqua.

2.APLIECINĀJUMS par piedalīšanos tematiskā cikla "Docēšana starp-kultūru vidē" no 08.10.2015 -29.10.2015 (Nr.2015/112)/RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs. 29. oktobris 2015.

3.Certificate of attendance (reg. No 150000-K-92-20), 12 -14 Nov, 2015, Vilnius University Faculty of Medicine, Lithuanian Academy of Sciences. The 8th Baltic Morphology Scientific Conference: Interdisciplinary Nature of Contemporary Morphology Programme 12hrs.

4.Sertifikāts par piedalīšanos un uzstāšanos ar referātu RTU 56. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē sekcijā Humanitārās un sociālās zinātnēs. 14. oktobris 2015.

5.Sertifikāts par piedalīšanos ar zinātnisku darbu Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konferencē 26.-27. marts 2015. Rīga, Latvija.

6. APLIECINĀJUMS par piedalīšanos RSU rīkotajā simpozijā Augstākā izglītība Latvijā: starptautiskās izredzes 13.05.2015. Pedagoģiskās izaugsmes centrs.

7.Letter of Attendance 20th Annual Congress of European College of Sport Science 24-27 Jun, 2015. Malmo, Sweden.

8. Confirmation of Presentation at the 20th Annual Congress of European College of Sport Science 24-27 Jun, 2015. Malmo, Sweden.

9. RSU Asociētā profesora DIPLOMS, Rīga ~AP-D Nr. 116, RSU Medicīnas nozares Profesoru padomes lēmums,11. jūnijs 2015.

10.Certificate of attendance Sports medicine course (20 hrs), IX International Baltic Sports Medicine Conference, the International Olympic Committee 20-23 Aug, 2015, Tartu. University of Tartu, Estonia.

11. Sertifikāts par dalību ar referātu RPIVA 8. Starptautiskā zinātniskā konference TEORIJA PRAKSEI MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ 10.-11.04.2015, Rīga.

12. Dalība Open INFO DAY Horizon 2020 Health demographic change and well-being. Brussels, 17 September 2015

13. Dalība Horizon 2020, Health Partnering Day 2015, Brussel, 18 September 2015.

14.Certificate of participation in scientific program of Congress Pain in Baltics 2015, 26th-27th November, Riga, Latvia.

15.Apliecinājums par piedalīšanos lekcijā "Turn it in darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas lietošana" 08. 05.2015. Nr.201RLSU//RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs. 2015. g. maijs.

 

2014.

1.Sertifikāts par piedalīšanos Rīgas Stradiņa universitātes 13.zinātniskā konferencē ar zinātnisko darbu. 10-11.aprīlis 2014.

2.Sertifikāts par piedalīšanos ar referātu 7. Starptautiskā zinātniskajā konferencē „ Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā". 10-11 aprīlis 2014. Rīga, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija.

3.Letter of attendance 19th Annual Congress of the European College of Sport Science 2—5 Jul, 2014 in Amsterdam, The Netherlands.

4.Confirmation of presentation.19th Annual Congress of the European College of Sport Science 2—5 Jul, 2014 in Amsterdam, The Netherlands.

5.Apliecība ar dalību 16 stundu pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas seminārā „ Paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu apmācības programmas vadlīniju ieviešana" /apguvusi teorētiskās zināšanas un nokārtojusi ieskaiti praktisko manipulāciju veikšanā. 8. marts un 15. Marts 2014. Latvijas Republikas Veselības ministrija. Neatliekamās medicīniskās palīdzības Dienests.

6.Sertifikāts Nr. IP-10 Pirmās palīdzības instruktora palīgs / ar pirmās palīdzības sniegšanas apmācīt tiesīgo privātpersonu atbilstības novērtēšanas komisijas lēmums Nr.5, 9.maijs 2014.

7.Sertifikāts par piedalīšanos un uzstāšanos ar referātu Rīgas Tehniskās universitātes 55. Starptautiskā zinātniskajā konferencē, sekcija „Humanitārās un sociālās zinātnes, 14 oktobris 2014.

8.Sertifikāts par piedalīšanos ar referātu Starptautiskajā starpdisciplinārā zinātniskā konferencē „Dzīves koncepta bio-psiholoģiskie faktori izglītībai un veselībai". Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. 24.-26. oktobris 2014.Rīga.

9.Certificate 5th International Interdisciplinary scientific conference Society. Health.Welfare Family well-Being and Human Capital improvement in Changing Society: Strategy and Practice 26-28 Nov, 2014. Riga Stradins University. Riga Latvia (16 acad. hrs).

10.Certificate 7th Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care, Latvia, Riga (4-6.12.2014 )has been accredited by European Accreditation Council for Continuing medical education (EACCME) to provide the following CM

11.Apliecība par dalību 8 stundu pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas seminārā Rīgā, 13. decembris 2014. Latvijas Republikas Veselības ministrija. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

12.Pirmās palīdzības instruktora palīgs, sertifikāts Nr. IP-10, izsniegts ar Latvijas Republikas Veselības ministrijas Neatliekamās Medicīnas Palīdzības Dienesta pirmās palīdzības sniegšanas apmācīt tiesīgo privātpersonu atbilstības novērtēšanas komisijas lēmumu 09.05.2014.g.​

 

2013.

1.Sertifikāts par piedalīšanos 71. Latvijas Universitātes zinātniskajā konferencē, sekcija Ergonomika un darba vide, 22.februāris 2013,Rīga.

2.Apliecība Nr.4975 par piedalīšanos seminārā Karavīru paplašinātās pirmās palīdzības apmācība un pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācību programmas vadlīniju integrēšana tajā, 18 ak.st. 23-24.aprīlis 2013,Alūksne.NBS Mācību Vadības Pavēlniecība Kājnieku Skola.

3.Sertifikāts par dalību 7. Latvijas ārstu kongress 19.12.sept.2013.g, 42 tālākizglītības punkti.

4.Certificate of attendance 7the Baltic Morphology scientific conference, 7-9 nov.2013,Riga

5.Apliecība. LR Veselības ministrija, Neatliekamās medicīniskās Palīdzības Dienests Katastrofu medicīnas centrs „Pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana" 19.okt, 2013. g., Rīga. 8 st.

6.Certificate of participation in WAR AND DISASTER MEDICINE CONFERENCE jointly organized by the Medical Service of Estonian Defence Forces, Estonian National Defence College. Estonian Association of Military Doctors and Estonian Association of Military Nurses .Tartu, 5-6 Dec, 2013.

7.Certificate 4th International Scientific Conference New Approaches to Improving health Care Education: Today and Tomorrow. 17-18.oktobris 2013. Riga. 16CreditPoints.

 

2012.

1.Certificate Basic Staff Medical Officer Course (No KKP-1417 (BSMOC-12-01-12) as main instructor of BSMO Course at Lithuanian Military Medical Service, Military Medical Training Center, 25 Sept-5 October, 2012.

2.Certificate of participation in War and disaster medicine conference jointly organized by the Medical Service of Estonian Defense Forces, Estonian National Defense College. Estonian Association of Military Doctors and Estonian Association of Military Nurses. Tartu, 6-7 Dec, 2012.

3.Certificate of Appreciation for exceptional commitment and partnership during War and Disaster Medicine Conference 6-7 Dec, 2012

4.Certificate of Presentation Riga Technical University 53rd International Scientific Conference 11-12 Oct, 2012.

5.Certificate of participation in 4th International Interdisciplinary Scientific Conference Society. Health. Welfare (16 credits), 22-23 Nov, 2012.

6. Sertifikāts par piedalīšanos ar referātu 6. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā". 29.-31.marts 2012. Rīga, RPIVA, Reģ.Nr.R-64.

7.Apliecība par piedalīšanos seminārā (8st) Pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana, 19 maijs 2012. Latvijas Republikas Veselības ministrija. Neatliekamās Medicīnas Palīdzības Dienests.

8.Sertifikāts Nr.328 par pirmās palīdzības sniegšanas apmācīt tiesīgo privātpersonu atbilstības novērtēšanas komisijas lēmumu piešķirt tiesības nodarboties ar apmācību Pirmās palīdzības sniegšanā 21.09.2012. Latvijas Republikas Veselības ministrija. Neatliekamās Medicīnas Palīdzības Dienests.

9.Sertifikāts par dalību seminārā Principāli jauna bio-energo-informatīvā medicīniskā tehnoloģija( 5KP) 7 novembris 2012. Rīga.

10.Pirmās palīdzības pasniedzējs, sertifikāts Nr.328, izsniegts ar Latvijas Republikas Veselības ministrijas Neatliekamās Medicīnas Palīdzības Dienesta pirmās palīdzības sniegšanas apmācīt tiesīgo privātpersonu atbilstības novērtēšanas komisijas lēmumu 21.09.2012.g (resertifikācija).​

 

 

 

Vadītās studiju programmas

 

 • NAA Maģistra programmas Militāra vadība un drošība , 2011-2012.
 • Sauszemes spēku , Gaisa spēku, Jūras spēku Militārās vadības studiju programma, studiju ​kurss Medicīniskais nodrošinājums, NAA.​
 • Sauszemes spēku, Gaisa spēku, Jūras spēku Militārās vadības studiju programma, studiju kurss Sporta medicīna, NAA.​
 • Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, studiju programma Sabiedrības veselība , studiju kurss Cilvēka anatomija, RSU.​
 • Rehabilitācijas fakultāte, studiju programma Audiologipēdija, studiju kurss Anatomija un histoloģija( anatomijas daļa), RSU ​

 

Izstrādātie studiju kursi

 

 • Paramediķu studiju program, NAA
 • Paramediķu profesijas standarta izstrāde( darba grupā), NAA
 • Nacionālo bruņoto spēku virsnieka profesijas standarta izstrāde ( darba grupā), NAA

 

Docētie studiju kursi

 

 • Ārvalstu studijas nodaļa, Medicīnas fakultāte, studiju programma Medicīna, studiju kurss Cilvēka anatomija, t.sk. preparēšanas kurss. 1.,2.,3.semestris.
 • Zobārstniecības fakultāte, studiju programma Zobu higiēnists, studiju kurss Cilvēka anatomija.
 • Zobārstniecības fakultāte, studiju programma Zobārstniecība, studiju kurss Cilvēka anatomija.
 • Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, studiju programma Sabiedrības veselība , studiju kurss Cilvēka anatomija, RSU.​
 • Rehabilitācijas fakultāte, studiju programma Audiologipēdija, studiju kurss Anatomija un histoloģija( anatomijas daļa), RSU ​

 

Augstākās izglītības institūcijas:

 • Estonian Defence College, Baltic military doctors Advanced Medical Staff Officer Course, Tartu, 01-12 June, 2009.
 • Lithuanian Military Medical Service Military medical training centre , Kaunas, 21-29 Sept, 2010, Main instructor of Basic Staff Medical Officers Course.
 • Lithuanian Military Medical Service, Military Medical Training Centre, Kaunas, 11-20 October 201. Main instructor of Basic Staff Medical Officer Course.
 • Estonian Defence College, Baltic military doctors Advanced Medical Staff Officers Course, Tartu, 06- 17 June 2011.
 • Lithuanian Military Medical Service, Military Medical Training Centre, Kaunas, 25 Sept-5 October 2012. Main instructor of Basic Staff Medical Officer Course.

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Projekti

 

 

 

 • 2020 Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs NAA projekts Muskuļu skeletālās sistēmas funkcionālo spēju un anti-oksidatīvā stresa markeru līmeņa izvērtējums pirms un pēc kaujas izturības kursa slodzes ar individuālās izturības analīzi’
 • 2019 lzp-2019/1-0053 Impact of specific load on parameters of oxidative stress and musculoskeletal system in
  Latvian military personnel cohort
 • 2019 Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs NAA projekts Muskuļu skeletālās sistēmas funkcionālo spēju un oksidatīvā stresa līmeņa izvērtējums pirms un pēc kaujas izturības kursa slodzes ar individuālās izturības analīzi’’
 • Dalība projektu konkursā HORIZON 2020 - Work Programme 2016 – 2017 Vs.2 10-6-15 SC1-PM-11–2016-2017: Clinical research on regenerative medicine "Health, demographic change and wellbeing" ar projektu "Innovative technologies for early preclinical diagnosis and regenerative therapy of chronic stress induced musculoskeletal pathology (BETIREM)".
 • Dalība RSU un RTU sadarbības projektu pētniecībā konkursā ar projektu "Inovatīva uz vieda tekstilā balstīta stimulācijas metode ekstremālās vides inducētās muskuļu un skeleta patoloģiju un traumu terapijai".
 • Dalība projektu konkursā Norvēģijas – Latvijas pētniecības sadarbības aktivitātes (Norwegian - Latvian research cooperation activity. EEA and Norway Grants 2009-2014 ProgrammeLV05 "Research and Scholarship Programme") ar projektu "Novel pre-clinical diagnostics methodology and technology for musculoskeletal pathology of personnel exposed to adverse environmental condition and stress situations" (NoviMed).
 • Dalība projektu konkursā NATO Emerging Security Challenges Division Science for Peace and Security Programme ar projektu " A new approach to military personnel musculoskeletal disorders early diagnostic".
 • 2005-2011 NATO COMEDS Military medical training expert panel member
 • Karavīru veselības stāvokļa funkcionālo rādītāju raksturojums un profilaktisko ieteikumu izstrāde veselības uzlabošanai (identif. Nr.AIVA 2005/099) AM/IzM pasūtījums 2010. Pārskats par zinātniski pētniecisko darbu AZPC-02/02-2010 NAA Kadetu antropometrisko rādītāju analīze un fiziskās sagatavotības raksturojums.
 • 2003-2012 Baltic Military Medical Training Working Group member​

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadītāja, locekle vai recenzente :

Militāra zinātne ( NAA Aizsardzības zinātniskās pētniecības centra izdevums)

Augstskolas senators, Zinātniskās padomes locekle, augstskolas, fakultātes, institūta profesoru grupas, katedras laboratorijas vadītājs :

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Senāta darbā līdz 2014.

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Zinātniskās padomes darbā līdz 2013.

Pasaules/Latvijas zinātnisko, akadēmisko un profesionālo biedrību līdzdalībnieks:

Latvijas augstskolu profesoru asociācijas locekle.

Latviešu Virsnieku apvienības biedre, Valdes locekle.

Oficiāli apstiprināto valstisko, pašvaldību vai ražošanas uzņēmumu konsultants, padomdevējs

Pirmās palīdzības sniegšanas apmācīt tiesīgo fizisko personu un apmācītā

organizāciju atbilstības novērtēšanas komisijas locekle.

Eiropas Atdzīvināšanas padomes un ASV sirds asociācijas ārējās defibrilācijas

vadlīniju un praktisko manipulāciju apmācību algoritmu ieviešanu zināšanu

apguvei pirmās palīdzības sniegšanā darba grupas locekle.

Dalība darba grupā par 2015. gada starptautisko vadlīniju ieviešanu pirmās

palīdzības apmācībā.

Dalība darba grupā par priekšlikumiem Ministru kabineta noteikumu

grozījumiem Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā".

 

Apbalvojumi un atzinības

 

 

2018.Mācību vadības pavēlniecības goda zīme 3. pakāpe “Par nopelniem Mācību vadības pavēlniecības attīstībā "

2012. Nacionālo bruņoto spēku komandiera Goda zīme "Par nopelniem", 2. pakāpe

2001. Nacionālo bruņoto spēku komandiera Goda zīme "Par nopelniem", 3. pakāpe

1999. Aizsardzības ministra apbalvojums Goda zīme "Par ieguldījumu bruņoto spēku attīstībā"

1999. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas "Atzinības zīme"

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

 

2020
1. Liana Plavina ,Mairis Husca (2020) Is it easy to Recruit Young Doctors for Military Service? Proceedings of 13th International Scientific Conference No 13, P. 435-440; ISSN 2661-5207 (online), ISSN 2255-8071(print), - https://doi.org/10.22616/REEP.2020.051 Latvia University of Life Sciences and Technologies Jelgava , Latvia , 2020.
2019
1. Liana Plavina, Sandra Gegere (2019) Importance of Dietary Habits for Military Personnel. Proceedings of 12th International Scientific Conference No 12, P. 283-288; ISSN 2661-5207(online),
ISSN 2255-8071(print), DOI: 10.22616/REEP.2019, Latvia University of Life Sciences and Technologies Jelgava , Latvia , 2019. (https://doi.org/DOI:10.22616/REEP.2018.048) ,
https://www.llu.lv/en/conference-rural-environment-educatio…

(https://doi.org/DOI:10.22616/REEP.2018.048) ,  https://www.llu.lv/en/conference-rural-environment-education-personality
2. Liana Plavina, Silva Smagare, Andris Čakstiņš (2019) Evaluation of anthropometric parameters and Postures status of participants advance High physical load exercises in field conditions. Abstracts of the 10th Scientific Conference Baltic Morphology Oct. 24-25, 2019, Kaunas, Lithuania. Medicina vol. 55, suppl 2. P.274. http://medicina.lsmuni.lt/10-scientific-conference-balticmo…-
october-24-25-2019-kaunas-lithuania/
3. L.Plavina. H.Kārkliņa, S.Umbrasko, J.Stankeviča, D. Kachlik (2019)Anthropometric characteristics of females in different age groups in Latvia from childhood to adulthood. Papers on Anthropology. XXVIII/2 2019, University of Tartu Center for Physical Anthropology p. 60-69. ISSN 1406-0140(print), ISSN 1736-7646 (online).University of Tartu Press.
 https://ojs.utlib.ee/index.php/PoA
4. Liana Plavina, Silva Smagare, Andris Cakstins, and Silvija Umbrasko (2019) Readiness of military personnel for high intensity combat training course. 7th International Interdisciplinary Scientific Conference „Society. Health. Welfare”, Riga, 10th-12th October, 2018, SHS Web of Conferences.Volume 68 (2019), ISBN : 978-2-7598-9081-1,

DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196802012 ;

https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/09/contents/contents.html

5. Liāna Pļaviņa, Vitolds Mackēvičs, Silva Smagare, Andris Čakstiņš, Jekaterina Stankēviča ( 2019) Anthropometric parameters and biochemical markers of military personnel under the influence of high physical load and psychological load. Proceedings of the Latvian
Academy of Sciences 2019 , vol.73, Nr 4 p. ISSN1407-009X, 341-347.
2018
1. L. Plavina, H. Karklina( 2018) „Physical activity and life quality of part-time students. Latvia University of Life Sciences and Technologies, Jelgava. Proceedings of 11th International Scientific
Conference, 2018, No 11, P. 395-400; ISSN 2255-8071.
2. J. Stankeviča, L. Pļaviņa, S. Umbraško (2018) „Analysis of anthropometric parameters for women over 40 years in Latvia”. Анализ антропометрических параметров у женщин старше 40
лет в Латвии . Вестник Московского университета. Серия 23:
Антропология Issue: 1 Pages: 37-42 Published: 2018 Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 23: Antropologiya Issue: 1 Pages: 37-42 Published: 2018. Вестник Московского университета,
серия XXIII АНТРОПОЛОГИЯ.
3. L.Pļaviņa, N.Vellere, S.Umbraško ( 2018) “Influence of high physical load endurance exercises
on anthropometric parameters and health status of military personnel” 6th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY.HEALTH.WELFARE.Social and Human Sciences SHS Web of Conference .Proceedings , vol 51, 02005(2018), p.1-7
2017
1. L.Plavina, N.Vellere, S.Umbrasko (2017) Assessment of body composition and the anthropometric parameters of military personnel during high physical load exercises. Paper
on Anthropology. XXVI/1 2017, University of Tartu Center for Physical Anthropology p. 41-51. ISSN 1406-0140(print), ISSN 1736-7646 (online).University of Tartu Press.
2. L.Plavina (2017) RPIVA studējošo fiziskās aktivitātes līmeņa kvalitatīvais un kvantitatīvais vērtējums RPIVA 10. Starptautiskā zinātniskā konference TEORIJA PRAKSEI MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ. Zinātniskie raksti. 2017,Rīga Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Akadēmija.p.86-95.
3. L.Plavina , S.Umbrasko (2017) Analysis of cadets` anthropometric characteristics. Paper on Anthropology. XXVI/2 2017, University of Tartu Center for Physical Anthropology p. 88-94. ISSN 1406-
0140(print), ISSN 1736-7646 (online).University of Tartu Press.
4. J.Stankeviča, L.Plavina , S.Umbrasko (2017) Anthropometrics parameters for Latvian women in age over 40 years.Paper on Anthropology. XXVI/1 2017, University of Tartu Center for Physical
Anthropology p. 136-143. ISSN 1406-0140(print), ISSN 1736-7646 (online).University of Tartu Press

2016
1. Liāna Pļaviņa (2016) Agrīnās muskuļu un skeleta traucējumi un fiziskās aktivitātes līmenis RPIVA studējošiem. Zinātniskie raksti RPIVA 9. Starptautiskā zinātniskā konference TEORIJA PRAKSEI
MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ. 14-15.apr.2016,Rīga Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Akadēmija.p.188-194.
2. Liana Plavina, Helena Karklina, Iveta Viksne ( 2016)The rate of the musculoskeletal pathology assessment for military personnel and civil population. Social and Human Sciences, Web of Conferences . Proceedings 5th International Interdisciplinary Scientific Conference
SOCIETY.HEALTH.WELFARE.vol.30, 00007 ,p.1-7.
3. Liana Pļaviņa, Silvija Umbraško(2016) Analysis of of physical fitness tests and body composition of military personnel. Paper on Anthropology. XXV/1 2016, University of Tartu Center for Physical
Anthropology p. 27-36. ISSN 1406-0140(print), ISSN 1736-7646 (online).University of Tartu Press
2015
1. L.Pļaviņa, S.Umbraško (2015)Analysis of musculoskeletal symptoms (pain) and characteristic of the anthropometric parameters in military personnel. Paper on Anthropology, vol. XXIV. University of
Tartu, Centre for Physical Anthropology. University of Tartu Press. 2015, p. 86-93. ISSN 1406- 0140(print), ISSN 1736-7646 (online).

2. L.Plavina, I.Duļevska (2015)Self-assessment of physical activity and health capacity of students. Materials of 2nd International interdisciplinary Conference Biopsychological basics of life in education and health biopsychological basics of life in education and health, (online publication).
3. L.Pļaviņa (2015) Studentu fiziskās aktivitātes līmeņa analīze. RPIVA 8.Starptautiskā zinātniskā konference Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā 10-11.apr. 2015, Rīga, (online publikācija).Analyses of students physical activity level / L.Pļaviņa // 8. Starptautiskā zinātniskā konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības
izglītībā" : [zinātniskie raksti ] = 8th International Scientific Conference "Theory for practice in the education of contemporary society" : [scientific articles] / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmija. - Rīga, 2015. - 103.-110.lpp.
2014
1. Pļaviņa, Liāna. (2014)Characteristics of the anthropometric parameters for the military personnel with musculoskeletal pathology . Papers on Anthropology / University of Tartu. Center for
Physical Anthropology. - Tartu, 2014. - [Vol.] XXIII/2, p.72-78.
2. L.Plavina, H. Karklina, M. Pukite(2014) Militārpersonu fiziskās aktivitātes līmeņa un veselības pašvērtējuma analīze//Assessment of physical activity level for military personnel. Proceedings 4th
International Interdisciplinary Scientific Conference, SOCIETY. HEALTH. WELFARE, Nov. 22-23,
2014, vol. 10, 00032, p.1-6. http://www.shsconferences.org/index.php?
option=com_toc&url=/articles/shsconf/abs/2014/07/contents/contents.html
3. L.Pļavina (2014) Galveno antropometrisko rādītāju vērtējums studējošo jauniešu grupā. 4. Starptautiskā zinātniskā konference „ Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē : Mūsdienas
un nākotne”. Rakstu krājums, LU, Rīgas Medicīnas koledža, p. 84-89. ISBN 978-9934-14-297-0.
4. L.Pļaviņa (2014) Studentu galveno antropometrisko rādītāju un fiziskās aktivitātes pašnovērtējuma salīdzinošā analīze. Scientific Journal of Riga Technical University,series The Humanities and Social Science, vol. 22, RTU, 2014, p.86-90. (EBSCO, ProQuest , VINITI databases).
https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/18709/fulltext… - Kopsav. angļu, krievu val.
5. Pļaviņa, Liāna. Studentu kopējās fiziskās aktivitātes līmeņa un veselības pašvērtējuma analīze .Assessment of physical activity level for students [Elektroniskais resurss] / L.Pļaviņa // 7. Starptautiskā
zinātniskā konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" : [zinātniskie raksti ] = 7th
International Scientific Conference "Theory for practice in the education of contemporary society" :
[scientific articles] [Elektroniskais resurss] / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. - Rīga,
2014. - 119.-123.lpp., uz CD-ROM. - Kopsav. angļu val.

 

 

 

 

 

Tēzes​​

 

 

 2019
1. Liana Plavina, Silva Smagare, Andris Čakstiņš (2019) Evaluation of functional physical health status ahead of the high endurance excercises. RSU International conference On medical and
Health Sciences . Knowledge for Use in Practice . Abstracts , 1-3 apr. 2019, Riga, Latvia p. 665. http://conference2019.rsu.lv/sites/default/files/documents/knowledge_for_use_in_practice_abstracts_rev.pdfhttp://conference2019.rsu.lv/sites/default/files/documents/…
2. J. Stankevica, L. Plavina, G. Bahs, S. Umbrasko (2019) Assessment of the obesity using anthropometric indexes. RSU International conference On medical and Health Sciences . Knowledge for Use in Practice . Abstracts , 1-3 apr. 2019, Riga, Latvia p. 576.
http://conference2019.rsu.lv/sites/default/files/documents/… s_rev.pdf
3. J. Stankevica, L. Plavina, G. Bahs, S. Umbrasko (2019) Evaluation of chest-growth indexes for women of age greater than 40. RSU International conference On medical and Health Sciences . Knowledge for Use in Practice . Abstracts , 1-3 apr. 2019, Riga, Latvia.p.577.
http://conference2019.rsu.lv/sites/default/files/documents/…
4. Liana Plavina, Sandra Gegere (2019) Importance of Dietary Habits for Military Personnel Proceedings of 12th International Scientific Conference No 12, P. 283-288; ISSN 2661- 5207(online), ISSN 2255-8071(print), DOI: 10.22616/REEP.2019, Latvia University of Life Sciences and Technologies Jelgava , Latvia , 2019. (https://doi.org/DOI:10.22616/REEP.2018.048) ,
https://www.llu.lv/en/conference-rural-environment-educatio…
5.Liana Plavina, Silva Smagare, Andris Čakstiņš (2019) Evaluation of anthropometric parameters and Postures status of participants advance High physical load exercises in field conditions. Abstracts of the 10th Scientific Conference Baltic Morphology oct. 24-25, 2019,
Kaunas, Lithuania. Medicina vol. 55, suppl 2. P.274. http://medicina.lsmuni.lt/10-scientificconference-
baltic-morphology-october-24-25-2019-kaunas-lithuania/http://medicina.lsmuni.lt/10-scientific-conference-baltic-morphology-october-24-25-2019-kaunas-lithuania/
5. J. Stankevica, L. Plavina, G. Bahs, S. Umbrasko , I.Duļevska (2019) Anthropometric indices as
Screening Tools for Obesity and Overweight in Latvian women older than 40 years of age”. Abstracts of the 10th Scientific Conference Baltic Morphology oct. 24-25, 2019, Kaunas, Lithuania.
Medicina vol. 55, suppl 2. P.280. . http://medicina.lsmuni.lt/10-scientific-conference-balticmo…-
october-24-25-2019-kaunas-lithuania/
6. Liene Martinsone -Bērzkalne, S. Umbrasko , I.Duļevska, L. Plavina (2019) Prevalence of Posture symmetry and type according to sedentary behavior among pre-school aged children in Riga. Abstracts of the 10th Scientific Conference Baltic Morphology oct. 24-25, 2019,
Kaunas, Lithuania. Medicina vol. 55, suppl 2. P.244. . http://medicina.lsmuni.lt/10-scientificconference-
baltic-morphology-october-24-25-2019-kaunas-lithuania/

2018
1. S. Umbraško, I. Duļevska, L. Martinsone-Bērzkalne, J. Stankeviča, L. Pļaviņa, L. Gavričenkova, Dz. Kažoka, A. Oginska, J. Vētra. „Antropometrisko parametru analīze saistībā ar ārējiem un
iekšējiem faktoriem pirmsskolas vecuma bērniem”. Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. gada
Zinātniskā konference, 155. lpp.
2.  I. Duļevska, S. Umbraško, J. Stankeviča, L. Martinsone-Bērzkalne, L. Pļaviņa, L. Gavričenkova,Dz. Kažoka. „Paduses dobuma nervu un asinsvadu topogrāfija anatomiski klīniskā aspektā”. Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. gada Zinātniskā konference, 156. lpp.
3. J. Stankeviča, L. Pļaviņa, S. Umbraško, G. Bahs, I. Duļevska. „Ar virsmasu saistīto antropometrisko parametru analīze Rīgā strādājošajām sievietēm”. Rīgas Stradiņa
universitāte, 2018. gada Zinātniskā konference, 161. lpp.
4. L. Pļaviņa, A. Čakstiņš. „Bioķīmisko rādītāju izmaiņas asins plazmā militārpersonām lielas fiziskas un psiho-emocionālas slodzes ietekmē”. Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. gada Zinātniskā konference, 184. lpp.
5. J. Stankeviča, L. Pļaviņa, S. Umbraško. „Assessments of women’s body composition and menopausal syndrome in period from 40 till 65 years old. 8th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologysts, 19-20 Apr., 2018
6. L. Plavina, V. Mackevics, D. Vavere. „Noninvasive diagnostic technology (RAMED) for early diagnosis of stress induced dysfunctions in persons exposed to intense physical and emotional load”. 10th International Baltic Sports Medicine congress, 20-21 Apr, 2018. European Journal of Sport medicine . Vol. 5, Suppl. 2, march, 2018 p. 48.
7. L. Pļaviņa. „Changes of biochemical markers in blood plasma for military personnel after high physical and psycho-emotional load”. ECSS, 4-8 July,2018 Abstracts 23rd Annual Congress of the European College of Sport Science ECSS 2018, 4th-7th July, Dublin,
Ireland.p.829-830 ISBN 978-3-00-053383-9.ECSS 2018.
8.  L. Pļaviņa, V. Mackevičs, D. Vāvere. „Ar RAMED tehnoloģiju reģistrēto audu enerģētisko rādītāju izmaiņas militārpersonām lielas fiziskas un psiho-emocionālas slodzes”. IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress”, 18-20.06.2018 https://congress.sciencelatvia.lv/wpcontent/
uploads/sites/89/2018/06/MEDICINA_KOPA_18062018.pdf.https://congress.sciencelatvia.lv/wp-content/uploads/sites/89/2018/06/MEDICINA_KOPA_18062018.pdf
9. L. Plaviņa, S. Smagare, A. Zahare. „Assessment of posture statement of cadets -participants of high endurance exercises”. 7th International Interdisciplinary Scientific Conference „Society. Health. Welfare”, Riga, 10th-12th october, 2018.Abstracts p.112.

2017
1. L.Plavina.N.Vellere Lielas fiziskas slodzes ietekme uz antropometriskiem parametriem un veselības stāvokli. RSU XXVIII zinātniskā konference, 2017, lp.185
2.  J.Stankevica. L.Plavina Antropometriskie radītāju raksturojums sievietēm vecuma posmā
no 40 līdz 65 gadiem RSU XXVIII zinātniskā konference, 2017, lp.200.
3. J.Stankeviča, L.Plavina , S.Umbrasko Anthropometrics parameters for Latvian women in age over 40 yearsIXth Baltic Morphology Conference . Abstracts of presentations. Tartu, September 27–29, 2017, p.66.
4. L.Plavina Impact of the high physical load excercises on health status of military personnel Book of Abstracts 22st Annual Congress of the European College of Sport Science ECSS Metripolis Ruhr 2017, Germany , July 5-8, 2017, p.654 ISBN 978-3-00-053383-9.ECSS 2017
5.  L.Plavina Antropometrisko rādītāju izmaiņas fiziskās slodzes ietekmē kaujas izturības kursa dalībniekiem Tēzes 8. Latvijas Ārstu kongress notiks 2017. gada 21.–23. Septembrī http:// www.arstukongress.lv
6. J.Stankevica. L.Plavina , S. Umbrasko Women`s Health Assessment in the menopausal period. Abstract book of 59th International Scientific conference of Daugavpils University. DU akadēmiskais apgāds Saule , 2017. p 111-112
7.  L.Pļaviņa Kaujas izturības kursa dalībnieku veselības rādītāju izvertējums // KADETS Nr.45 LNAA, Rīga, 2017.lp68-71.

2016
1. Pļaviņa, Liāna. Antropometrisko rādītāju un veselības kapacitātes vērtējums karavīriem saistībā ar Nacionālajos bruņotajos spēkos lietoto sauso uzturdevu / L.Pļaviņa // 2016.gada Zinātniskās
konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 6.lpp.
2.  Liana Plavina, Natalija Vellere High physical load endurance excercises influence on the anthropometric parameters and health status of military personnel. Abstracts 6th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY.HEALTH.WELFARE, Living in the world of Diversity: Social  Transformations. Innovations. Solutions, Riga 23-25 nov. 2016, p.89.
3. Liana Plavina Gastrointestinal disorders caused by using dry food in Book of Abstracts 21st Annual Congress of the European College of Sport Science ECSS Vienna 2016, Austria , July 6-9, 2016, p.654 ISBN 978-3-00-053383-9.

2015
1. L.Pļaviņa, H.Kārklina, I.Vīksne Kaulu un muskuļu sistēmas slimību izplatība militārpersonuun civiliedzīvotāju grupās. RSU 14. Zinātniskā konference, Rīga, 26.-27.marts 2015, lp 359.
2. L.Plavina, H.Karklina, I.Viksne The rate of the musculoskeletal pathology assessment for
military personnel and civil population. Social and Human Sciences, web of Conference. Proceedings 5th International Interdisciplinary Scientific Conference Society. Health. Welfare,
(online publication).

3. L.Plavina, Dz.Vavere Assessment of early characteristics of musculoskeletal symptoms for military personnel. Abstract BOOK. IXth International Baltic Sports medicine Conference ,Tartu, Aug. 20-23, 2015, p. 27.
4. L.Plavina Analysis of anthropometric parameters and musculoskeletal symptoms (pain) for military personnel. 8th Baltic Morphology Scientific Conference: Interdisciplinary nature of
contemporary morphology, Nov 12-14, 2015.Vilnius, p.111.
5.  L.Plavina, H.Karklina, I.Viksne Musculoskeletal pathology epidemiology for military
personnel and civil groups. Book of Abstracts 20th Annual Congress of the European College of
Sport Science ECSS, Malmo, Sweden, June 24-27, 2015, p.492. ISBN 978-91-7104-567-6.

6. Pļaviņa, Liāna. Analysis of anthropometric parameters and musculoskeletal symptoms (pain) for military personnel / L.Plavina // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.111.

7. Pļaviņa, Liāna. Galveno antropometrisko parametru izvērtējums saistībā ar skeleta un muskuļu sistēmas slimību izplatību militārpersonu un civiliedzīvotāju grupās / L.Pļavina, H.Kārkliņa, I.Vīksne // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 359.lpp.

 

 

 

 

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Māra Pilmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Valērija Groma
Docētāja, Vadītāja
Jānis Vētra
Docētājs, Priekšsēdētājs
Sandra Skuja
Docētāja, Vadošā pētniece
Anna Junga
Docētāja, Laboratorijas vadītāja
Edgars Edelmers
Vadītājs, Docētājs
Kristīne Bobkova
Biroja administratore
Dzintars Blūms
Inženieris