Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Asociētais profesors

Medicīnas fakultāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Morfoloģijas katedra

2013 - 2015

asociētā profesora pienākumu izpildītājs

Rīgas Stradiņa universitāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Morfoloģijas katedra

2006 - 2013

profesore

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Aizsardzības zinātniskās pētniecības centrs

2003 - 2006

katedra, asociētā profesore

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Vadības un politisko zinību katedra, asociētā profesore

2000 - 2003

vecākā pasniedzēja (docente)

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Vadības un politisko zinību katedra, vecākā pasniedzēja (docente)

1993 - 2000

pasniedzēja (docente)

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija

1992 - 1993

docente

Latvijas Medicīnas akadēmija, docente

1987 - 1992

asistente

Latvijas Medicīnas akadēmija

Izglītība

1992

Medicīnas doktora zinātniskais grāds (Dr. Med.)

Latvijas medicīnas akadēmija

1987

Medicīnas zinātņu kandidāta grāds

PSRS Ministru Padomes Augstākās atestācijas komisija

Disertācija "Limfoido veidojumu makro- un mikroskopiskā anatomija un topogrāfija cilvēka barības vada sieniņā postnatālā antoģenēzē"

1983 - 1986

Aspirantūra

Maskavas 1. medicīnas institūts

1977 - 1983

Augstākā izglītība, Ārsts ārstniecības specialitātē

Rīgas Medicīnas institūts, Ārstniecības fakultāte

diploms ar izcilību

1977

Vidējā izglītība

Daugavpils 3. vidusskola

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2015.

1.APLIECINĀJUMS par angļu valodas zināšanu pārbaudes testēšanu (Nr.161-2015/RSU), Rīga, 5. oktobris 2015. Alius Linqua.

2.APLIECINĀJUMS par piedalīšanos tematiskā cikla "Docēšana starp-kultūru vidē" no 08.10.2015 -29.10.2015 (Nr.2015/112)/RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs. 29. oktobris 2015.

3.Certificate of attendance (reg. No 150000-K-92-20), 12 -14 Nov, 2015, Vilnius University Faculty of Medicine, Lithuanian Academy of Sciences. The 8th Baltic Morphology Scientific Conference: Interdisciplinary Nature of Contemporary Morphology Programme 12hrs.

4.Sertifikāts par piedalīšanos un uzstāšanos ar referātu RTU 56. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē sekcijā Humanitārās un sociālās zinātnēs. 14. oktobris 2015.

5.Sertifikāts par piedalīšanos ar zinātnisku darbu Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konferencē 26.-27. marts 2015. Rīga, Latvija.

6.APLIECINĀJUMS par piedalīšanos RSU rīkotajā simpozijā Augstākā izglītība Latvijā: starptautiskās izredzes 13.05.2015. Pedagoģiskās izaugsmes centrs.

7.Letter of Attendance 20th Annual Congress of European College of Sport Science 24-27 Jun, 2015. Malmo, Sweden.

8.Confirmation of Presentation at the 20th Annual Congress of European College of Sport Science 24-27 Jun, 2015. Malmo, Sweden.

9.RSU Asociētā profesora DIPLOMS, Rīga ~AP-D Nr. 116, RSU Medicīnas nozares Profesoru padomes lēmums,11. jūnijs 2015.

10.Certificate of attendance Sports medicine course (20 hrs), IX International Baltic Sports Medicine Conference, the International Olympic Committee 20-23 Aug, 2015, Tartu. University of Tartu, Estonia.

11.Sertifikāts par dalību ar referātu RPIVA 8. Starptautiskā zinātniskā konference TEORIJA PRAKSEI MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ 10.-11.04.2015, Rīga.

12.Dalība Open INFO DAY Horizon 2020 Health demographic change and wellbeing. Brussel, 17 September 2015

13.Dalība Horizon 2020, Health Partnering Day 2015, Brussel, 18 September 2015.

14.Certificate of participation in scientific program of Congress Pain in Baltics 2015, 26th-27th November, Riga, Latvia.

15.Apliecinājums par piedalīšanos lekcijā "Turn it in darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas lietošana" 08. 05.2015. Nr.201RLSU//RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs. 2015. g. maijs.


2014.

1.Sertifikāts par piedalīšanos Rīgas Stradiņa universitātes 13.zinātniskā konferencē ar zinātnisko darbu. 10-11.aprīlis 2014.

2.Sertifikāts par piedalīšanos ar referātu 7. Starptautiskā zinātniskajā konferencē „ Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā". 10-11 aprīlis 2014. Rīga, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija.

3.Letter of attendance 19th Annual Congress of the European College of Sport Science 2—5 Jul, 2014 in Amsterdam, The Netherlands.

4.Confirmation of presentation.19th Annual Congress of the European College of Sport Science 2—5 Jul, 2014 in Amsterdam, The Netherlands.

5.Apliecība ar dalību 16 stundu pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas seminārā „ Paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu apmācības programmas vadlīniju ieviešana" /apguvusi teorētiskās zināšanas un nokārtojusi ieskaiti praktisko manipulāciju veikšanā. 8. marts un 15. Marts 2014. Latvijas Republikas Veselības ministrija. Neatliekamās medicīniskās palīdzības Dienests.

6.Sertifikāts Nr. IP-10 Pirmās palīdzības instruktora palīgs / ar pirmās palīdzības sniegšanas apmācīt tiesīgo privātpersonu atbilstības novērtēšanas komisijas lēmums Nr.5, 9.maijs 2014.

7.Sertifikāts par piedalīšanos un uzstāšanos ar referātu Rīgas Tehniskās universitātes 55. Starptautiskā zinātniskajā konferencē, sekcija „Humanitārās un sociālās zinātnes, 14 oktobris 2014.

8.Sertifikāts par piedalīšanos ar referātu Starptautiskajā starpdisciplinārā zinātniskā konferencē „Dzīves koncepta bio-psiholoģiskie faktori izglītībai un veselībai". Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. 24.-26. oktobris 2014.Rīga.

9.Certificate 5th International Interdisciplinary scientific conference Society. Health.Welfare Family well-Being and Human Capital improvement in Changing Society: Strategy and Practice 26-28 Nov, 2014. Riga Stradins University. Riga Latvia (16 acad. hrs).

10.Certificate 7th Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care, Latvia, Riga (4-6.12.2014 )has been accredited by European Accreditation Council for Continuing medical education (EACCME) to provide the following CM

11.Apliecība par dalību 8 stundu pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas seminārā Rīgā, 13. decembris 2014. Latvijas Republikas Veselības ministrija. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

12.Pirmās palīdzības instruktora palīgs, sertifikāts Nr. IP-10, izsniegts ar Latvijas Republikas Veselības ministrijas Neatliekamās Medicīnas Palīdzības Dienesta pirmās palīdzības sniegšanas apmācīt tiesīgo privātpersonu atbilstības novērtēšanas komisijas lēmumu 09.05.2014.g.​


2013.

1.Sertifikāts par piedalīšanos 71. Latvijas Universitātes zinātniskajā konferencē, sekcija Ergonomika un darba vide, 22.februāris 2013,Rīga.

2.Apliecība Nr.4975 par piedalīšanos seminārā Karavīru paplašinātās pirmās palīdzības apmācība un pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācību programmas vadlīniju integrēšana tajā, 18 ak.st. 23-24.aprīlis 2013,Alūksne.NBS Mācību Vadības Pavēlniecība Kājnieku Skola.

3.Sertifikāts par dalību 7. Latvijas ārstu kongress 19.12.sept.2013.g, 42 tālākizglītības punkti.

4.Certificate of attendance 7the Baltic Morphology scientific conference, 7-9 nov.2013,Riga

5.Apliecība. LR Veselības ministrija, Neatliekamās medicīniskās Palīdzības Dienests Katastrofu medicīnas centrs „Pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana" 19.okt, 2013. g., Rīga. 8 st.

6.Certificate of participation in WAR AND DISASTER MEDICINE CONFERENCE jointly organized by the Medical Service of Estonian Defence Forces, Estonian National Defence College. Estonian Association of Military Doctors and Estonian Association of Military Nurses .Tartu, 5-6 Dec, 2013.

7.Certificate 4th International Scientific Conference New Approaches to Improving health Care Education: Today and Tomorrow. 17-18.oktobris 2013. Riga. 16CreditPoints.


2012.

1.Certificate Basic Staff Medical Officer Course (No KKP-1417 (BSMOC-12-01-12) as main instructor of BSMO Course at Lithuanian Military Medical Service, Military Medical Training Centre, 25 Sept-5 October, 2012.

2.Certificate of participation in War and disaster medicine conference jointly organized by the Medical Service of Estonian Defence Forces, Estonian National Defence College. Estonian Association of Military Doctors and Estonian Association of Military Nurses. Tartu, 6-7 Dec, 2012.

3.Certificate of Appreciation for exceptional commitment and partnership during War and Disaster Medicine Conference 6-7 Dec, 2012

4.Certificate of Presentation Riga Technical University 53rd International Scientific Conference 11-12 Oct, 2012.

5.Certificate of participation in 4th International Interdisciplinary Scientific Conference Society. Health. Welfare (16 credits), 22-23 Nov, 2012.

6.Sertifikāts par piedalīšanos ar referātu 6. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā". 29.-31.marts 2012. Rīga, RPIVA, Reģ.Nr.R-64.

7.Apliecība par piedalīšanos seminārā (8st) Pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana, 19 maijs 2012. Latvijas Republikas Veselības ministrija. Neatliekamās Medicīnas Palīdzības Dienests.

8.Sertifikāts Nr.328 par pirmās palīdzības sniegšanas apmācīt tiesīgo privātpersonu atbilstības novērtēšanas komisijas lēmumu piešķirt tiesības nodarboties ar apmācību Pirmās palīdzības sniegšanā 21.09.2012. Latvijas Republikas Veselības ministrija. Neatliekamās Medicīnas Palīdzības Dienests.

9.Sertifikāts par dalību seminārā Principāli jauna bio-energo-informatīvā medicīniskā tehnoloģija( 5KP) 7 novembris 2012. Rīga.

10.Pirmās palīdzības pasniedzējs, sertifikāts Nr.328, izsniegts ar Latvijas Republikas Veselības ministrijas Neatliekamās Medicīnas Palīdzības Dienesta pirmās palīdzības sniegšanas apmācīt tiesīgo privātpersonu atbilstības novērtēšanas komisijas lēmumu 21.09.2012.g (resertifikācija).​


2011.

1.Certificate Basic Staff Medical Officer Course (No 1-KR-1249 (BŠMKK-11-01-16) as main instructor of BSMO Course at Lithuanian Military Medical Service, Military Medical Training Centre 11-20 Oct, 2011.

2.Certificate of participation in War and disaster medicine conference jointly organized by the Medical Service of Estonian Defence Forces, Estonian National Defence College. Estonian Association of Military Doctors and Estonian Association of Military Nurses. Tartu, 8 Dec, 2011.

3.Apliecība (Nr.PPs-39/2011) par piedalīšanos seminārā (8st.) Pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana, 4. marts 2011. Latvijas Republikas Veselības ministrija. Neatliekamās Medicīnas Palīdzības Dienests.

4.Certificate of appreciation for commitment and development on training in Advanced Medical Staff Officers Course. 06-17 Jun, 2011.The Surgeon General Estonian defence Forces.

5.Letter of Attendance in 16th Annual Congress of European College of Sport Science, 6-9 Jul, 2011, Liverpool, United Kingdom.


2010.

1.Certificate No 1-KR-1114 (BSMKK-10-01-15) Lithuanian Military Medical Service, Military medical training centre, 21-29 Sept, 2010 about participance as main instructor of Basic Staff Medical Officers Course.

2.Sertifikāts par piedalīšanos ar referātu 5. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" Rīga. 25-27. marts 2010. RPIVA, Reģ. Nr. R-82.


2007.

Pirmās palīdzības pasniedzējs, sertifikāts Nr.328, izsniegts ar Neatliekamās Palīdzības un Katastrofu medicīnas asociācijas sertifikācijas komisijas lēmumu 30.03.2007.g (resertifikācija)


2002.

Pirmās palīdzības pasniedzējs, sertifikāts Nr.187, izsniegts ar Latvijas ārstu biedrības Neatliekamās palīdzības un Katastrofu medicīnas asociācijas lēmumu 16.01.2002.g.(resertifikācija)


1996.

Pirmās palīdzības pasniedzējs, sertifikāts Nr. 108, izsniegts ar Latvijas ārstu biedrības Neatliekamās Palīdzības un Katastrofu medicīnas asociācijas lēmumu 23.12.1996.g.

Izstrādātās studiju programmas

 • NAA Maģistra programmas Militāra vadība un drošība , 2011-2012.
 • Sauszemes spēku , Gaisa spēku, Jūras spēku Militārās vadības studiju programma, studiju ​kurss Medicīniskais nodrošinājums, NAA.
 • Sauszemes spēku, Gaisa spēku, Jūras spēku Militārās vadības studiju programma, studiju kurss Sporta medicīna, NAA.
 • Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, studiju programma Sabiedrības veselība , studiju kurss Cilvēka anatomija, RSU.
 • Rehabilitācijas fakultāte, studiju programma Audiologipēdija, studiju kurss Anatomija un histoloģija( anatomijas daļa), RSU

Vadītās studiju programmas

 • NAA Maģistra programmas Militāra vadība un drošība , 2011-2012.
 • Sauszemes spēku , Gaisa spēku, Jūras spēku Militārās vadības studiju programma, studiju ​kurss Medicīniskais nodrošinājums, NAA.
 • Sauszemes spēku, Gaisa spēku, Jūras spēku Militārās vadības studiju programma, studiju kurss Sporta medicīna, NAA.
 • Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, studiju programma Sabiedrības veselība , studiju kurss Cilvēka anatomija, RSU.
 • Rehabilitācijas fakultāte, studiju programma Audiologipēdija, studiju kurss Anatomija un histoloģija( anatomijas daļa), RSU

Izstrādātie studiju kursi

 • Paramediķu studiju program, NAA
 • Paramediķu profesijas standarta izstrāde( darba grupā), NAA
 • Nacionālo bruņoto spēku virsnieka profesijas standarta izstrāde ( darba grupā), NAA

Docētie studiju kursi

 • Ārvalstu studijas nodaļa, Medicīnas fakultāte, studiju programma Medicīna, studiju kurss Cilvēka anatomija, t.sk. preparēšanas kurss. 1.,2.,3.semestris.
 • Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, studiju programma Veselības un sporta speciālists, studiju kurss Anatomija.
 • Zobārstniecības fakultāte, studiju programma Zobu higiēnists, studiju kurss Cilvēka anatomija.
 • Zobārstniecības fakultāte, studiju programma Zobārstniecība, studiju kurss Cilvēka anatomija.


Augstākās izglītības institūcijas:

 • Estonian Defence College, Baltic military doctors Advanced Medical Staff Officer Course, Tartu, 01-12 June, 2009.
 • Lithuanian Military Medical Service Military medical training centre , Kaunas, 21-29 Sept, 2010, Main instructor of Basic Staff Medical Officers Course.
 • Lithuanian Military Medical Service, Military Medical Training Centre, Kaunas, 11-20 October 201. Main instructor of Basic Staff Medical Officer Course.
 • Estonian Defence College, Baltic military doctors Advanced Medical Staff Officers Course, Tartu, 06- 17 June 2011.
 • Lithuanian Military Medical Service, Military Medical Training Centre, Kaunas, 25 Sept-5 October 2012. Main instructor of Basic Staff Medical Officer Course.

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Projekti

 • Dalība projektu konkursā HORIZON 2020 - Work Programme 2016 – 2017 Vs.2 10-6-15 SC1-PM-11–2016-2017: Clinical research on regenerative medicine "Health, demographic change and wellbeing" ar projektu "Innovative technologies for early preclinical diagnosis and regenerative therapy of chronic stress induced musculoskeletal pathology (BETIREM)".
 • Dalība RSU un RTU sadarbības projektu pētniecībā konkursā ar projektu "Inovatīva uz vieda tekstilā balstīta stimulācijas metode ekstremālās vides inducētās muskuļu un skeleta patoloģiju un traumu terapijai".
 • Dalība projektu konkursā Norvēģijas – Latvijas pētniecības sadarbības aktivitātes (Norwegian - Latvian research cooperation activity. EEA and Norway Grants 2009-2014 ProgrammeLV05 "Research and Scholarship Programme") ar projektu "Novel pre-clinical diagnostics methodology and technology for musculoskeletal pathology of personnel exposed to adverse environmental condition and stress situations" (NoviMed).
 • Dalība projektu konkursā NATO Emerging Security Challenges Division Science for Peace and Security Programme ar projektu " A new approach to military personnel musculoskeletal disorders early diagnostic".
 • 2005-2011 NATO COMEDS Military medical training expert panel member
 • Karavīru veselības stāvokļa funkcionālo rādītāju raksturojums un profilaktisko ieteikumu izstrāde veselības uzlabošanai (identif. Nr.AIVA 2005/099) AM/IzM pasūtījums 2010. Pārskats par zinātniski pētniecisko darbu AZPC-02/02-2010 NAA Kadetu antropometrisko rādītāju analīze un fiziskās sagatavotības raksturojums.
 • 2003-2012 Baltic Military Medical Training Working Group member​

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadītāja, locekle vai recenzente :

Militāra zinātne ( NAA Aizsardzības zinātniskās pētniecības centra izdevums)

Augstskolas senators, Zinātniskās padomes locekle, augstskolas, fakultātes, institūta profesoru grupas, katedras laboratorijas vadītājs :

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Senāta darbā līdz 2014.

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Zinātniskās padomes darbā līdz 2013.

Pasaules/Latvijas zinātnisko, akadēmisko un profesionālo biedrību līdzdalībnieks:

Latvijas augstskolu profesoru asociācijas locekle.

Latviešu Virsnieku apvienības biedre, Valdes locekle.

Oficiāli apstiprināto valstisko, pašvaldību vai ražošanas uzņēmumu konsultants, padomdevējs

Pirmās palīdzības sniegšanas apmācīt tiesīgo fizisko personu un apmācītā

organizāciju atbilstības novērtēšanas komisijas locekle.

Eiropas Atdzīvināšanas padomes un ASV sirds asociācijas ārējās defibrilācijas

vadlīniju un praktisko manipulāciju apmācību algoritmu ieviešanu zināšanu

apguvei pirmās palīdzības sniegšanā darba grupas locekle.

Dalība darba grupā par 2015. gada starptautisko vadlīniju ieviešanu pirmās

palīdzības apmācībā.

Dalība darba grupā par priekšlikumiem Ministru kabineta noteikumu

grozījumiem Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā".

Apbalvojumi un atzinības

2012. Nacionālo bruņoto spēku komandiera Goda zīme "Par nopelniem", 2. pakāpe

2001. Nacionālo bruņoto spēku komandiera Goda zīme "Par nopelniem", 3. pakāpe

1999. Aizsardzības ministra apbalvojums Goda zīme "Par ieguldījumu bruņoto spēku attīstībā"

1999. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas "Atzinības zīme"

Publikācijas

Raksti​​

Pļaviņa, Liāna. Analysis of musculoskeletal symptoms (pain) and characteristics of the anthropometric parameters in the military personnel / L.Pļaviņa, S.Umbraško // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2015. - [Vol.] XXIV, No.2, p.86-93. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pļaviņa, Liāna. NAA izvēles studiju bloka priekšmets Sporta medicīna trešā darbības gada sākumā / L.Pļaviņa // Kadets. - Nr.43 (2015), 57.-58.lpp.

Pļaviņa, Liāna. Studentu fiziskās aktivitātes līmeņa analīze = Analyses of students physical activity level / L.Pļaviņa // 8. Starptautiskā zinātniskā konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" : [zinātniskie raksti ] = 8th International Scientific Conference "Theory for practice in the education of contemporary society" : [scientific articles] / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. - Rīga, 2015. - 103.-110.lpp.

Pļaviņa, Liāna. Characteristics of the anthropometric parameters for the military personnel with musculoskeletal pathology / L.Pļaviņa // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2014. - [Vol.] XXIII/2, p.72-78. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pļaviņa, Liāna. Self-assessment analysis of health and physical activity level of military personnel / L.Plavina, H.Karklina // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00032-p.1-00032-p.6. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Pļaviņa, Liāna. Studentu galveno antropometrisko rādītāju un fiziskās aktivitātes pašnovērtējuma salīdzinošā analīze : [ar īsām ziņām par aut.] / L.Pļaviņa // Humanitārās un sociālās zinātnes = Humanities and social science. - (2014), 86.-90.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē : https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/18709/fulltext… - Kopsav. angļu, krievu val.

Pļaviņa, Liāna. Studentu galveno antropometrisko rādītāju un fiziskās aktivitātes pašnovertējums / L.Pļaviņa // 4. Starptautiskā zinātņu konference "Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē : mūsdienas un nākotne" : rakstu krājums = 4th International Scientific Conference "New Approaches to Improving Health Care Education : Today and Tomorrow" : proceedings (Rīga, 2013.g. 17.-18.okt.) / Latvijas Universitāte. Rīgas Medicīnas koledža. - Rīga, 2014. - 84.-89.lpp. - Kopsav. angļu val.

Pļaviņa, Liāna. Studentu kopējās fiziskās aktivitātes līmeņa un veselības pašvērtējuma analīze = Assessment of physical activity level for students [Elektroniskais resurss] / L.Pļaviņa // 7. Starptautiskā zinātniskā konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" : [zinātniskie raksti ] = 7th International Scientific Conference "Theory for practice in the education of contemporary society" : [scientific articles] [Elektroniskais resurss] / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. - Rīga, 2014. - 119.-123.lpp., uz CD-ROM. - Kopsav. angļu val.

Tēzes​​

Pļaviņa, Liāna. Antropometrisko rādītāju un veselības kapacitātes vērtējums karavīriem saistībā ar Nacionālajos bruņotajos spēkos lietoto sauso uzturdevu / L.Pļaviņa // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 6.lpp.

Bērnu veselība un augšana no dzimšanas līdz 8 gadu vecumam / S.Umbraško, A.Oginska, O.Koļesova, L.Pļaviņa, I.Duļevska, R.Žagare, L.Gavričenkova, I.Kalniņš // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 25.lpp.

Multipolar permanent elastic magnetotherapy improves functionaning of the musculoskeletal system of sedentary workers at pre-retirement age / V.Mackēvičs, M.Eglīte, I.Zeidlers, J.Zaļkalns, L.Pļaviņa ...[et al.] // International Conference "Pain in the Baltics 2015" (Riga, Latvia, Nov.27-28, 2015) : Programe and Abstracts Book. - Riga, 2015. - P.217.

Muscoskeletal symptoms (pain) as manifestation of intense psychoemotional and physical stress in military personnel / Dz.Vāvere, L.Pļaviņa, V.Mackēvičs ...[et al.] // International Conference "Pain in the Baltics 2015" (Riga, Latvia, Nov.27-28, 2015) : Programe and Abstracts Book. - Riga, 2015. - P.218.

Pļaviņa, Liāna. Analysis of anthropometric parameters and musculoskeletal symptoms (pain) for military personnel / L.Plavina // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.111.

Pļaviņa, Liāna. Assessment of early characteristics of musculoskeletal symptoms for military personnel / L.Pļaviņa, Dz.Vavere // IX International Baltic Sports Medicine Conference (Tartu, Estonia, Aug.20-23, 2015) : Abstracts Book. - Tartu, 2015. - P.27.

Pļaviņa, Liāna. Galveno antropometrisko parametru izvērtējums saistībā ar skeleta un muskuļu sistēmas slimību izplatību militārpersonu un civiliedzīvotāju grupās / L.Pļavina, H.Kārkliņa, I.Vīksne // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 359.lpp.

Pļaviņa, Liāna. Musculoskeletal pathology epidemiology for military personnel and civil groups / L.Plavina, H.Karklina, I.Viksne // 20th Annual Congress of the European College of Sport Science (ECSS) (Malmö, Sweden, June 24-27, 2015) : Book of Abstracts. - Malmö, 2015. - P.492.

Truncus sympathicus anatomiskā atrade un iespējamie traucējumi klīniskā aspektā / I.Duļevska, S.Umbraško, L.Pļaviņa, Z.Cēderštrēma // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 36.lpp.

Duļevska, Ilva. A. vertebralis, tās variācijas anatomiskā un klīniskā aspektā / I.Duļevska, S.Umbraško, L.Pļaviņa // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 63.lpp.

Pļaviņa, Liāna. Analysis of musculoskeletal symptoms (pain) in military / L.Pļaviņa, Dz.Vāvere // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A23-A24. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pļaviņa, Liāna. Evaluation of anthropometric characteristics of female in different age groups in Latvia / L.Plavina, H.Karklina // 19th Annual Congress of the European College of Sport Science (ECSS) (Amsterdam, The Netherlands, July 2-5, 2014) : Book of Abstracts. - Amsterdam, 2014. - P.278.

Pļaviņa, Liāna. Sieviešu galveno antropometrisko parametru izvērtējums dažādos postnatālās ontoģenēzes periodos / L.Pļaviņa, H.Kārkliņa // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 31.lpp.

The rate of the musculoskeletal pathology assessment for military personnel and civil population / L.Plavina, H.Karklina, A.Villerusa, I.Viksne // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.54.

Pļaviņa, Liāna. Analysis of anthropometric characteristics for military personnel with musculoskeletal pathology / L.Pļaviņa // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.33.

Pļaviņa, Liāna. Evaluation of key anthropometric measures in full time students / L.Pļaviņa // 4. Starptautiskā zinātņu konference "Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē : mūsdienas un nākotne" : anotācijas = 4th International Scientific Conference "New Approaches to Improving Health Care Education : Today and Tomorrow" : abstracts (Rīga, 2013.g. 17.-18.okt.) / Latvijas Universitāte. Rīgas Medicīnas koledža. - Rīga, 2013. - 45.lpp.

Pļaviņa, Liāna. Individuālie antropometrisko rādītāju vērtējums militārpersonām ar muskuļu un skeleta saslimšanu [Elektroniskais resurss] : tēzes / L.Pļaviņa // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2014.g. 28.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=8

Pļaviņa, Liāna. Militārpersonu fiziskās sagatavotības un galveno antropometrisko rādītāju vērtējums / L.Pļaviņa // Latvijas Universitātes 71. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2013.g. 15.febr.) / Latvijas Universitāte. - Riga, 2013 - 52.lpp.

Pļaviņa, Liāna. Assessment of physical activity level for military personnel / L.Plavina, H.Karklina, M.Pukite // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.86.

Pļaviņa, Liāna. Vīriešu galveno antropometrisko rādītāju izvērtējums dažādos postnatālās ontoģenēzes periodos / L.Pļaviņa, H.Kārkliņa // Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2012.g. 2.febr.) / Latvijas Universitāte. - Riga, 2012 - 49.lpp.

Grāmatas

Embryology and anatomy for health sciences

Māra Pilmane, Liāna Pļaviņa, Vatan Kavak
Rīgas Stradiņa universitāte, 2016

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Māra Pilmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Direktore
Valērija Groma
Docētāja, Vadītāja
Silvija Umbraško
Docētāja, Vadītāja
Sandra Skuja
Docētāja, Vadošā pētniece
Anna Junga
Docētāja, Laboratorijas vadītāja
Zane Vitenberga-Verza
Docētāja, Speciāliste mācību darbā
Edgars Čudars
Vadītājs, Stundu pasniedzējs
Velta Ivanovska
Biroja administratore
Andris Čakstiņš
Biroja administrators