Skip to main content
Page is available only in Latvian
Attīstība
Darbiniekiem

18. jūnijā notika RSU Padomnieku konventa sēde, kuras darba kārtībā bija jautājums par RSU sociālo zinātņu studiju programmu plašāku attīstību starptautiskā mērogā.

RSU plānus šajā jautājumā prezentēja studiju prorektore prof. Tatjana Koķe. Savā redzējumā par nākotnes iecerēm dalījās arī trīs RSU sociālo zinātņu fakultāšu dekāni – Komunikācijas fakultātes dekāne prof. Anda Rožukalne, Eiropas Studiju fakultātes dekāns prof. Andris Sprūds un Juridiskās fakultātes dekāns prof. Andrejs Vilks. Sociālo zinātņu programmas RSU pastāv jau 20 gadu un tās izveidojušās par labi atpazīstamu un spēcīgu intelektuālo centru Latvijas un Baltijas augstākās izglītības un zinātnes telpā. Nākotnē plānots to paplašināt vēl plašāk, arī Ziemeļeiropas un Rietumeiropas mērogā. Padomnieku konvents kā ārēju, augsta līmeņa ekspertu un darba devēju institūcija sniedza savus padomus un redzējumu par esošo studiju programmu attīstību, piedāvājot RSU paplašināt gan starpdisciplinaritāti, gan simulāciju lomu izglītībā.

Padomnieku konvents regulāri sanāk uz sēdēm, lai sniegtu ārēju un objektīvu atzinumu un konsultācijas par RSU stratēģiskajiem lēmumiem un plāniem. Šajā Padomnieku konventa sēdē pirmo reizi piedalījās arī tās jaunā locekle – politoloģe, Providus pētniece Iveta Kažoka.

RSU veido noturīgu un ilgtermiņa sadarbību ar darba devējiem. Pirmkārt, RSU ietvaros ir plaša darba devēju līdzdalība augstskolas pārvaldībā, piemēram, Padomnieku konventā (RSU budžeta un stratēģijas izskatīšana, stratēģisko lēmumu izvērtēšana), fakultāšu domēs, kā arī, veidojot ciešu sadarbību ar profesionālajām asociācijām. Otrkārt, darba devēju līdzdalība veidojas studiju programmu kvalitātes monitoringā un attīstībā, piemēram, darba devējiem piedaloties valsts pārbaudījumu komisijā, kopīgi veidojot studiju programmas (piemēram, Rūpnieciskā farmācija), kā arī nodrošinot studējošajiem prakses industrijas uzņēmumos.