Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
2. līmeņa studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
rūpnieciskā farmaceita profesionālā kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 60/90
Lekciju norises vieta: Rīga
1,5 gadi
Vietu skaits:
6 budžeta
4 maksas

2 maksas*

7335 EUR/gadā

3720 EUR/gadā*

*Maksas studiju vietu skaits, kam tiek piemērota atlaide 

Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Studiju programmu izvērtējums ilgs līdz norādītā termiņa beigām. Šā procesa noslēgumā stāsies spēkā jauns akreditācijas termiņš.

Absolvējot programmu, tu būsi ieguvis padziļinātas zināšanas par zāļu formu izstrādi un ražošanu, kvalitātes kontroli, reģistrācijas dokumentācijas izstrādi un izplatīšanu, ko spēsi pielietot praksē zāļu ražošanas uzņēmumos. Tāpat būsi apguvis prasmi pielietot pētnieciskās iemaņas un problēmu risināšanu farmaceitiskajā rūpniecībā sastopamu situāciju analīzei. Rūpnieciskajam farmaceitam piemīt integrēts redzējums par visām disciplīnām, kas iesaistītas zāļu izstrādē. 

Šī programma ir unikāla – tā ir vienīgā rūpnieciskās farmācijas studiju programma Latvijā, kuru kopīgi realizē divas izcilas augstskolas: Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek lekciju un semināru veidā, bieži ir jādodas ekskursijās uz zāļu ražošanas uzņēmumiem.

1. studiju gads

Izzināsi zāļu formu izstrādi un ražošanas tehnoloģiskās metodes, atsevišķu ārstniecības vielu grupas, to nozīmi, iedarbības mehānismus un ražošanas tehnoloģiskās metodes. Izpratīsi liela apjoma sintēzes pamatprincipus, prasības ražošanas telpu iekārtojumam, iekārtu darbības principus un izmantošanas iespējas, zāļu formu izstrādi un ražošanu. Pratīsi veikt zāļu kvalitātes kontroli, reģistrācijas dokumentācijas izstrādi un izplatīšanu – gūsi ieskatu farmācijas jomas mārketingā. Apgūsi klīnisko pētījumu lomu zāļu radīšanas procesā un to īstenošanu. 

2. studiju gads

Sešus mēnešus būsi praksē zāļu ražošanas uzņēmumos AS Olainfarm un AS Grindeks, izstrādāsi un aizstāvēsi savu pētniecisko darbu, nokārtosi valsts pārbaudījumu.

Apgūstamie studiju kursi

Studiju norises vietas

Daļa no nodarbībām notiek arī:

 • AS Grindeks Rīgā, Krustpils ielā 53;
 • AS Olainfarm Olainē, Rūpnīcu ielā 5;
 • Latvijas Organiskās sintēzes institūtā Rīgā, Aizkraukles ielā 21;
 • Patentu valdē Rīgā, Citadeles ielā 7/70.


Speciālists, kurš pārzina zāļu ražošanas labirintus, – rūpnieciskā farmaceite Ludmila Hrižanovska

Darba iespējas pēc studijām

AS Olainfarm, AS Grindeks iespējams darbs Gatavo zāļu formu izstrādes laboratorijās, reģistrācijas nodaļās.

FARMACIJA-oksana-brante.jpg

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Augstākā izglītība Farmācijā (farmaceita grāds vai veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā)
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses)
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Farmaceita diploms un diploma pielikums 
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Rūpnieciskā farmācija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma pielikuma vidējā svērtā atzīme.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas (angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums - starptautisks valodas tests, kas kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma pielikuma.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās.

Farmācija

Socioloģija

Psiholoģija

Programmas direktors

Kontaktinformācija