Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
2. līmeņa studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
rūpnieciskā farmaceita profesionālā kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 60/90
Lekciju norises vieta: Rīga
1,5 gadi
Vietu skaits:
6 budžeta
2 maksas
3720 EUR/gadā

Absolvējot programmu, tu būsi ieguvis padziļinātas zināšanas par zāļu formu izstrādi un ražošanu, kvalitātes kontroli, reģistrācijas dokumentācijas izstrādi un izplatīšanu, ko spēsi pielietot praksē zāļu ražošanas uzņēmumos. Tāpat būsi apguvis prasmi pielietot pētnieciskās iemaņas un problēmu risināšanu farmaceitiskajā rūpniecībā sastopamu situāciju analīzei. Rūpnieciskajam farmaceitam piemīt integrēts redzējums par visām disciplīnām, kas iesaistītas zāļu izstrādē. 

Šī programma ir unikāla – tā ir vienīgā rūpnieciskās farmācijas studiju programma Latvijā, kuru kopīgi realizē divas izcilas augstskolas: Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek lekciju un semināru veidā, bieži ir jādodas ekskursijās uz zāļu ražošanas uzņēmumiem.

1. studiju gads

Izzināsi zāļu formu izstrādi un ražošanas tehnoloģiskās metodes, atsevišķu ārstniecības vielu grupas, to nozīmi, iedarbības mehānismus un ražošanas tehnoloģiskās metodes. Izpratīsi liela apjoma sintēzes pamatprincipus, prasības ražošanas telpu iekārtojumam, iekārtu darbības principus un izmantošanas iespējas, zāļu formu izstrādi un ražošanu. Pratīsi veikt zāļu kvalitātes kontroli, reģistrācijas dokumentācijas izstrādi un izplatīšanu – gūsi ieskatu farmācijas jomas mārketingā. Apgūsi klīnisko pētījumu lomu zāļu radīšanas procesā un to īstenošanu. 

2. studiju gads

Sešus mēnešus būsi praksē zāļu ražošanas uzņēmumos AS Olainfarm un AS Grindeks, izstrādāsi un aizstāvēsi savu pētniecisko darbu, nokārtosi valsts pārbaudījumu.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
RTU_025Ārstniecības vielu ķīmijas un tehnoloģijas izmeklētas nodaļasFarmācijas fakultāteBaiba Mauriņa2 / 3
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
ZFTK_043Farmaceitiskais mārketingsZāļu formu tehnoloģijas katedraDins Šmits2 / 3
RTU_028Farmaceitisko preparātu tehnoloģijaFarmācijas fakultāteBaiba Mauriņa4 / 6
ZFTK_033Gatavās zāļu formasZāļu formu tehnoloģijas katedraIlze Bārene8 / 12
ZFTK_007Klīniskie pētījumi, to īstenošanaZāļu formu tehnoloģijas katedraInga Gūtmane2 / 3
ZFTK_039Laba ražošanas prakseZāļu formu tehnoloģijas katedraIlze Bārene2 / 3
RTU_026Nanotehnoloģijas ārstniecisko un diagnostisko preparātu ievadīšanāFarmācijas fakultāteBaiba Mauriņa2 / 3
RTU_027PatentzinībasFarmācijas fakultāteBaiba Mauriņa2 / 3
FF_008Pētnieciskais projektsFarmācijas fakultāte8 / 12
ZFTK_040Prakse rūpnieciskajā farmācijāZāļu formu tehnoloģijas katedraIlze Bārene26 / 39
FF_005Valsts pārbaudījumsFarmācijas fakultāte2 / 3
ZFTK_026Zāļu reģistrācijaZāļu formu tehnoloģijas katedraIlze Bārene2 / 3

Studiju norises vietas

Daļa no nodarbībām notiek arī:

 • AS Grindeks Rīgā, Krustpils ielā 53;
 • AS Olainfarm Olainē, Rūpnīcu ielā 5;
 • Latvijas Organiskās sintēzes institūtā Rīgā, Aizkraukles ielā 21;
 • Patentu valdē Rīgā, Citadeles ielā 7/70.

Darba iespējas pēc studijām

AS Olainfarm, AS Grindeks iespējams darbs Gatavo zāļu formu izstrādes laboratorijās, reģistrācijas nodaļās.

FARMACIJA-oksana-brante.jpg

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Augstākā izglītība – otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība farmācijā (farmaceita grāds) vai veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums
 • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda)
 • Farmaceita diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda)
 • Dzīves gājums apraksts (CV)
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Rūpnieciskā farmācija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma pielikuma vidējā svērtā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās.

Farmācija

Socioloģija

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija