Skip to main content
Page is available only in Latvian
Studentiem
Darbiniekiem
Konferences, semināri

Jau trešo gadu pēc kārtas Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskā fakultāte rīko zinātniski praktisko medicīnas tiesību konferenci. Pasākums, kas šogad ritēs 16. jūnijā Hipokrāta auditorijā (Dzirciema ielā 16), būs saistošs medicīnas nozares speciālistiem, juristiem un citiem interesentiem.

Reģistrēties (līdz 1. jūnijam)

Dalība reģistrētiem konferences dalībniekiem ir bez maksas.

 

Konference notiks no plkst. 10.00 līdz 15.00, un ārstniecības personas par to saņems no 4,7 līdz 7 tālākizglītības punktiem.

Medicīnas tiesību konference ir gaidīts pasākums plašam interesentu lokam. Iepriekšējo gadu konferences pulcējušas vidēji ap 250 dalībnieku, kuru vidū ir gan ārstniecības personas, gan ārstniecības atbalsta personas, juristi, tiesneši, prokurori, ārstniecības iestāžu pārstāvji, pētnieki un studenti. 

Šā gada konferencē varēs iepazīties ar vadošo medicīnas tiesību speciālistu ziņojumiem par tādiem jautājumiem kā nepilngadīgo pacientu, likumisko pārstāvju un ārstniecības personu mijiedarbības problemātika, ārstniecības personu un pacientu mijiedarbība saistībā ar pacienta tiesībām paust savu reliģisko pārliecību ārstniecībā.

Vienlaikus dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar aktualitātēm, kas saistītas ar datu aizsardzību, sniedzot attālinātus veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī ar simulācijā balstītas izglītības pieeju ārstniecības personu un pacientu drošībai. Tiks aplūkoti arī jautājumi par ārstniecības personu profesionalitātes vērtējumu Ārstniecības riska fonda lietās, kā arī citas tēmas. Kā uzsver rīkotāji, konferencē varēs ne vien uzzināt vairāk par aktualitātēm nozarē, bet arī saņemt atbildes uz praktiskiem jautājumiem, ar kuriem ikdienā saskaras ārstniecības personas.

“RSU jau vairākus gadus attīsta medicīnas tiesības, kas ieņem īpašu vietu studiju programmās Tiesību zinātne un Medicīna, tādējādi stiprinot un pilnveidojot topošo juristu un ārstniecības personu zināšanas attiecīgajā jomā.

Medicīnas tiesību izpratne, ārstniecības procesā iesaistīto pušu tiesību un pienākumu pārzināšana palīdz stiprināt gan ārstu, gan pacientu drošību, pozitīvi ietekmējot ārstniecības procesa kvalitāti,”

tēmas nozīmi iezīmē docente, RSU Juridiskās fakultātes prodekāne un zvērinātā advokāte Karina Palkova.