Skip to main content

Work experience

2016 - Present

Assistant Professor

Medical Faculty, Orthopaedic Department

2009 - Present

Head of Department of State Medical Resources

State Emergency Medical Service

1992 - Present

Lector

Red Cross medical College

1996 - 2009

Head of Department of State Medical Resources

Centre of Disaster Medicine

1992 - 1994

Doctor- intern in orthopaedics

Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopaedics of Riga

1990 - 1992

Surgeon

1.Outpatient Clinic of Riga

1988 - 1990

Medical doctor

Gulbene Hospital

1987 - 1988

Intern-surgeon

1. Hospital of Riga

1984 - 1987

Nurse, Operation Theatre

Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopaedics of Riga

1980 - 1981

Doctor Assistant

Riga Emergency Medical Station

1977 - 1980

Asistant

Medical Faculty, Orthopaedic Department

Education and training

2009 - 2012

Dr. med.

Riga Stradiņš University

PhD MD obtained according to the Riga Stradiņš University Medical Promotional Council December 16 , 2014 decision for doctoral thesis "Evaluation of the functional outcome of polytrauma patients with musculoskeletal injuries".

1981 - 1987

Diploma for qualification "Doctor"

Riga Stradiņš University

1977 - 1980

Diploma for qualification "Doctor assistant"

Red Cross Medical College

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

 

Qualification development

  • 2010. Education course of Karolinska University in Medical statistics and scientific processing of data, Riga Stradiņš University.
  • 2009. Education course of Dandy University in Medical Education, Riga Stradiņš University.
  • 07.03.-28.06.2005. Postgraduate course in pedagogy "Didactics in higher education - theory and practice", Latvian University, Faculty of Pedagogics and Psychology, Riga, Latvia.
  • 26.10.-21.11.2003. Postgraduate course "Organization and Development of Trauma System", RAMBAM hospital, Haifa, Israel.
  • 1995. Training course in Emergeny Medicine and Trauma. Backinghamshire College, England.
  • 1993. -1994. Postgraduate education course in Emergeny Medicine. Tel-Aviv University, Israel.

 

Patent

 

Avaskulārās nekrozes prognozēšanas paņēmiens pēc pēdas veltņa kaula kakliņa lūzuma : LV 14131 B : patents / izgudrotāji: R.Jakušonoka, A.Jumtiņš, Z.Pavāre, H.I.Jodzēviča. - Pieteikts: 03.02.2010 ; publicēts: 20.09.2010. // Patenti un Preču Zīmes. - Nr.9 (2010), 1331.-1332.lpp.

 

Head of study course E

 

Orthopaedic surgery​

 

Lectured study course

 

Orthopaedic surgery

 

Supervised and reviewed student research papers

 

 

leading:

​qualification works: 2 (2016)

reviewed:

qualification works​: 2(2016)

 

Memberships

 

Association of orthopaedic surgeons

Association of Emergency Medicine

 

Awards and recognitions

 

Award of Air Forces of National Armed Forces "For merits" 2. degree.​

Award of Ministry of Health.

Award of Marine Forces of National Armed Forces "For merits" 2. degree.​​

Award of Air Forces of National Armed Forces "For merits" 3. degree.​​

Award of Ministry of Defence ​"NATO SAMITS 2006"

 

Publications

 

Research articles

 

 

Funkcionālie rezultāti pacientiem ar apakšējo ekstremitāšu traumu sekām pēc pārciestas politraumas/R.Jakušonoka,Z.Utinane, A.Džeriņš,A.Jumtiņš, A.Vikmanis//RSU zinātniskie raksti, 2016,94-101

 

 

Gaitas izmaiņas pacientiem ar politraumām / R.Jakušonoka, A.Jumtiņš, Z.Pavāre, T.Anaņjeva ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 198.-205.lpp.

 

 

Pathological gait of patients with musculoskeletal injuries after polytrauma / R.Jakusonoka, Z.Pavare, A.Jumtins, T.Ananjeva, K.Gorbacova // Gait & Posture. - Vol.36, Suppl.1 (2012, June), p.S85-S86. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Gait disorders in patients after polytrauma / R.Jakušonoka, Z.Pavāre, A.Jumtiņš, A.Smolovs, T.Anaņjeva // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, Nr.1/2 (2015), 27.-32.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Funkcionālais stāvoklis pacientiem ar apakšējo ekstremitāšu traumu sekām vidējā periodā pēc pārciestas politraumas / R.Jakušonoka, A.Jumtiņš, Z.Pavāre, A.Smolovs, T.Anaņjeva // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 160.-171.lpp.

Mid-term outcome of patients with pelvic and acetabular fractures following internal fixation through a modified Stoppa approach / A.Vikmanis, R.Jakusonoka, A.Jumtins, Z.Pavare // Acta Orthopaedica Belgica. - Vol.79, No.6 (2013, Dec.), p.660-666. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Medium-term outcome after multidisciplinary management in polytrauma patient : a case report /V.Kornilova-Filusina, A.Vikmanis, R.Jakusonoka ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.15/1

(2015), p.73-75.

 

 

Books and brochures

 

 

Traumatoloģija un ortopēdija / A.Jumtiņa redakcijā ; [autori: A.Jumtiņš, R.Jakušonoka, H.I.Jodzēviča,R.Gibners, M.Ciems]. - Rīga : RSU, 2016. - 325 lpp.

 

Šāvienu un sprādzienu izraisīti ekstremitāšu ievainojumi : metodiskais materiāls studentiem / R.Jakušonoka ; Rīgas Stradiņa universitāte. Ortopēdijas katedra. - Rīga : Rīgas Stradiņa

universitāte, 2012. - 30 lpp.

 

 

 

Abstracts

 

 

The seasonal nature of ankle injuries: [abstract] / R.Jakusonoka, T.Arcimovics, A.Jumtins, A.Lerner // The 37th Annual Meeting of the Israel Orthopaedic Association (Jerusalem, Tel-Aviv, Dec.13-14, 2017).

 

Gaitas laika un distances parametri politraumu guvušiem pacientiem ar apakšejo ekstremitāšu traumu sekām/ R.Jakušonoka, Z.Pavāre, A.Jumtiņš, A.Smolovs, T.Anaņjeva // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 7.-8.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017.

 

Jaunās ievainojumu smaguma skalas" punktu saistība ar gaitas traucējumiem politraumu guvušiem

pacientiem / R.Jakušonoka, Z.Pavāre, A.Jumtiņš, A.Smolovs, T.Anaņjeva // 2016.gada Zinātniskās

konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 67.lpp.

 

Gaitas traucējumu saistība ar politraumas smagumu pacientiem ar apakšējo ekstremitāšu traumu sekām / R.Jakušonoka, A.Jumtiņš, Z.Pavāre, A.Smolovs, T.Anaņjeva // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 81.lpp.

 

Funkcionālie rezultāti pacientiem ar iegurņa traumu sekām pēc iekšējas fiksācijas ar modificēto Stopa pieeju / R.Jakušonoka, A.Vikmanis, A.Jumtiņš, Z.Pavāre // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 354.lpp.

Jumtiņš, Andris. The role of external fixation in the pilon fracture management / A.Jumtins, R.Jakusonoka, S.Zebolds // 34th SICOT (International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology) Orthopaedic World Congress (Hyderabad, India, Oct.17-19, 2013) : Abstracts. - Hyderabad, 2013. - P.183.

Medium-term functional results of patients with lower limb injuries after polytrauma [Elektroniskais resurss] / R.Jakusonoka, A.Jumtins, Z.Pavare, T.Ananjeva, A.Smolovs // 5th Baltic Congress of Traumatology and Orthopaedics (Riga, Latvia, Sept.20-21, 2013) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2013. - P.53, on CD-ROM.

Apakšējo ekstremitāšu funkcionālo traucējumu analīze pacientiem pēc politraumas / R.Jakušonoka, A.Jumtiņš, Z.Pavāre, T.Anaņjeva, A.Smolovs // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 79.lpp.

Functional results of patients with lower limb injures after polytrauma / Z.Pavare, A.Smolovs, R.Jakusonoka, A.Jumtins, T.Ananjeva, A.Vetra // 22nd Annual Meeting of ESMAC (European Society of Movement Analysis for Adults and Children) (Glasgow, Scotland, UK, Sept.5-7, 2013) : Congress programme. - Glasgow, 2012. - P.168.

Step lenghts and cadence analysis of patients with lower limb injuries after polytrauma / R.Jakusonoka, A.Jumtins, Z.Pavare, T.Ananjeva, A.Smolovs // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.41.

 

Gait deviations in the intact side of patients after polytrauma with lower limb injuries consequences : [abstract] / R.Jakusonoka, Z.Pavare, A.Jumtins, T.Ananjeva ...[et al.] // 1st Clinical Movement Analysis World Conference & 15th Annual Meeting of the Italian Society of Clinical Movement Analysis & 23rd Annual Meeting of the European Society for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC) (Rome, Italy, Sept.29-Oct.4, 2014) : Scientific Programme. - Rome, 2014. - P.204.

 

Jakušonoka, Ruta. Funkcionālā rezultāta novērtēšana pacientiem pēc politraumas ar kustību un balsta aparāta traumu sekām / R.Jakušonoka, A.Jumtiņš, Z.Pavāre // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 323.lpp.

Temporary and definitive external fixation in the pilon fracture treatment : [abstract] / A.Jumtins, R.Jakusonoka, S.Zebolds, J.Mednieks // The 31st Annual Meeting of the Israel Orthopaedic Association (Tel Aviv, Israel, Nov.30-Dec.2, 2011). - Tel Aviv, 2011. - P.81.

Pathological gait of patients with musculosceletal injures after polytrauma / R.Jakusonoka, Z.Pavare, A.Jumtins, T.Ananjeva, K.Gorbacova // 20th Annual Meeting of ESMAC (European Society of Movement Analysis for Adults and Children) (Vienna, Austria, Sept.12-17, 2011) : Abstract Book. - Vienna, 2011. - P.182.

Jakušonoka, Ruta. Gaitas analīzes rezultāti politraumu guvušiem pacientiem ar kustību un balsta aparāta traumām / R.Jakušonoka, Z.Pavāre, A.Jumtiņš // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 376.lpp.

Jakušonoka, Ruta. Funkcionālā rezultāta novērtēšana politraumu guvušiem pacientiem ar kustību un balsta aparāta traumām / R.Jakušonoka, A.Jumtiņš, Z.Pavāre // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 346.lpp.

Gaitas izmaiņas pacientiem pēc politraumas / R.Jakušonoka, A.Jumtiņš, Z.Pavāre, T.Anaņjeva, E.Zeibots // Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga, 2011. - 28.lpp.

Evaluation of functional outcome of polytrauma patients with orthopaedic injuries : [abstract] / R.Jakusonoka, A.Jumtins, Z.Pavare, T.Ananjeva, K.Gorbacova // 30th Annual Meeting of the Israel Orthopedic Association (Jerusalem, Israel, Dec.1-3, 2010). - Jerusalem, 2010. - Abstr. N 1641838. - T.p. krāj. "4th Baltic Congress of Traumatology and Orthopaedics" (Vilnius, Lithuanis, Apr.22-24, 2010. - Vilnius, 2010. - [Nav norādītas lpp.].

 

Reviewing manuscript, entitled "Efficacy and safety of internal fixation for treatment of pelvic fractures: a comparative study" for "Disability and Rehabilitation", 2016

 

Reviewing manuscript entitled "Treatment of Traumatic Spino-pelvic Dissociation with Modified

Triangular Fixation" for "Orthopaedic Surgery", 2017

 

Books

Traumatoloģija un ortopēdija

Autors(i): Andris Jumtiņš, Ruta Jakušonoka, Halina Irēna Jodzēviča
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Šāvienu un sprādzienu izraisīti ekstremitāšu ievainojumi

Autors(i): Ruta Jakušonoka
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Contacts

Related news

Colleagues

Aigars Pētersons
Rector, Academic Staff
Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Director
Edvīns Miklaševičs
Academic Staff, Director
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Ināra Logina
Academic Staff
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher