Skip to main content

Work experience

2016 - Present

Associate professor

​Riga Stradina university

2009 - Present

Associate professor

State Police College

2011

Chief of Port police

Freeport of Riga Authority

2009

Chief

the State Police

2008

Deputy Chief of the State Police

Head of Central Public order Police Departmen

2003

Deputy Chief of Riga Central Police Department

Head of Publicorder Police Department

2003

Deputy Chief

Riga Central Police Department, Head of Publicorder Police Department

1998

Deputy Chief

The State Police

1994

Head of the State Guarding Service of the State Police

1992

Head of 1stTraining Level of the Police Academy of Latvia

Education and training

2005

Dr. iur.

Riga Stradiņš university

2008 - 2015

Doctoral programme

Paula Stradiņš University

1998 - 2001

Master degree at law with specialisation in state law science

Police Academy of Latvia

1990 - 1994

Lawyer’s qualification in state law science

Police Academy of Latvia

1985 - 1988

Interior, qualification in state law science,

Minsk Highest Militia School of the USSR Ministry

Achievements

Additional education, courses:

1. Carl Severin Highest Police School in Muenster, course “Public order during mass events”, Germany

2. Latvian University Municipality and Project Management State Training Centre, course “Project management” led by prof. Dr. Oec. Ž.Ilmete

3. Police Academy of Latvia, course “Human rights in the police work”;

4. Seminar “Community policing in practice”, Belgium, Luxembourg, Germany, the Netherlands

5. “Improvement of the police training system and development of the police training system’s performance”, Northern Ireland;

6. “Major Event Security Management Course”;

7. UEFA seminar “Security measures during football matches and after them in the city”;

8. International Visitor Leadership Program of theUnited Department of State;

9. CEPOL course “Crime, police and Justice in the 21stCentury”.

10. International Seminar on “Port Security”, APEC-Antverp/Flanders PortTraining Center.

11.International Management Course “Oil Spill Management IMO”. Southampton-London. 12.COPPRA Train The Trainer session, Riga.

13.LR Drošības policijas Seminārs "Rīgas ostas drošība 2012" 28.09.2012.Rīga

Conferences

1. “ Antiterrorism Assistance Program” (Galvenā pasākuma drošības
pārzināšana),US Diplomatic Security Service.27.06.2006.
2. High-Level conference “Towards an EU atrategy against violence in sport”,
Brussels, 28.-29. november 2007.
3. BAAF 5.Starptautiskā konference „Pasaules sabiedrība pret noziedzības un
terorisma globalizāciju", Jūrmala, 26.06.2008.
Referāts: “ Pašreizējās terorisma tendences un tā apkarošanas problēmas Baltijas
reģionā”.
4. RSU Starptautiskā zinātniskā konference „Drošības nostiprināšanas problēmas
krīzes apstākļos", Rīga 2009. gada. 16. septembrī.
Referāts: “Policijas uzdevumi ar drošību saistīto risku profilaksē, gatavība terora
aktiem un to seku pārvarēšanai-1”.
5.DU Starptautiskā zinātniskā konference „Valsts un tiesību aktuālās problēmas",
Daugavpils, 23.10.2009. – 24.10.2009.
Referāts: “Policijas uzdevumi ar drošību saistīto risku profilaksē, gatavība terora
aktiem un to seku pārvarēšanai-2”.
6. „Police sciences and policing 2009", Bratislava, 11.11.2009. – 12.11.2009.
7. CEPOL Presidency Seminar "Crime, Police and Justice in the 21th Century",
15.-16.12.2009., Kolmarden, Sweden.
8. RSU 9.zinātniskā konference, Rīga, 18.03.2010. – 19.03.2010.
Referāts: “Eiropas Savienības prioritāte – terorisma, vardarbīga, kaujinieciska,
ekstrēmisma draudu atklāšana un apkarošana”.
9. RSU starptautiskā zinātniskā konference „Drošības nostiprināšana krīzes
apstākļos, jauni izaicinājumi un netradicionālās pieejas", Rīga, 08.04.2010.
Referāts: “Valsts policijas loma drošības nodrošināšanā”.
10. International Scientific Conference „Legal, sociological and psychological
aspects of the Humam safety".
Report: “Police tasks and Responsibilities Insuring Public ordera t sport Events,
Fan Violence Prevention”. 28.01.2011.

11. ASV vēstniecības,VPK,LGBT Seminārs “Naida noziegumu identifikācija un
prevencija”. Prezentācija “Naida noziegumi: Likumpārkāpēju raksturojums un
rīcības motīvi”.16.02.2012. Rīga.
12. RSU 11.zinātniskā konference.
Referāts: “Labējā ekstrēmisma ietekme uz Eiropas Savienības iekšējo drošību”.
29.-30.03.2012.Rīga.
13. VPK 2.Starptautiski zinātniskā konference „Noziedzības prevencijas un
apkarošanas novitātes pasaulē un Latvijā", Rīga, 24.-25.04.2012.
Referāts: “Naida noziegumu prevencija”.
14. SBS Starptautiski zinātniski praktiskā konference „Konfliktu risināšanas
tiesiskie un organizatoriskie paņēmieni",Rīga, 27.28.04.2012.
Referāts: “Ūdens akvatorijas kontrole Rīgas Brīvostā”.
15. Community Policing Preventung Radicalisation&Terrorism „The Trainer
session", Riga, 07.05.12.-11.05.12.
16. RSU Starptautiskā zinātniskā konference „Inovatīvās jurisprudences aktuālās
problēmas", Rīga, 25.04. 2013.
Referāts: “Terorisma draudu līmeni ietekmējoši faktori Latvijā”.
17. RSU Starptautiskā zinātniskā konference “Legal Policy for Development of
Society”, Rīga, 23.04.2014.
Referāts: “Pretdarbība teroristiskajām organizācijām jaunu dalībnieku vervēšanā
Eiropas Savienībā”.
18. „The Network of Prosecutors on Environmental Crime in the Baltic Sea
Region", Latvia, 4.-5.september 2014.
Referāts: “Role of Riga Free Port Police in protection of Riga Free Port water
aread Baltic Sea”.
19. Interpola 80.Ģenerālā asambleja.07.-11.11.2011.Hanoi.
20.Interpola 81.Ģenerālā asambleja.04.-09.11.2012. Roma, Itālija.
21.Interpola 82.Ģenerālā asambleja.21.-24.10.2013.Kartahena,Kolumbija.
22.The Network of Prosecutors on Environmental Crime in the Baltic Sea Region,
Riga, 04.-05.09.2014., Report: „ Riga freeport Port Police";
23. Interpola 83.Ģenerālā asambleja.05.-07.11.2014.Monako.
24. Baltic Human Rights Education Conference 2015/Riga, Riga Graduate School
of Law, november 2, 2015.
25. International scientific-practical conference “Basic Principles on Complying
Individual’s Rights and Liberties and Balance of Limitations in Police Work”, 17.
March, 2016, Jūrmala, Latvia.
Referāts: “Ensuring International Protection in Latvia: Legal, Political and
Socioal Problems”.
26. The 58th International Scientific Conference of Daugavpils University
Daugavpils, Latvia april 14-15, 2016.
Report: “People traveling to military conflict zones and hedging opportunities”.

27. The 11th International Scientific Conference of Daugavpils University
Daugavpils, Latvia “Social sciences for regional development 2016”, october 14-
15, 2016.
Report: “Manipulāciju novēršanas ar sporta sacensību rezultātiem tiesiskās un
praktiskās problēmas”.
28. Conference “Counter Sabotage Search”, Riga, 14.12.2016., Israel Embassy.
29.”Latvijas Pasākumu Forums”, Jelgava, 29.03.2017.
Referāts: “Globālā apdraudējuma ietekme uz pasākumu norisi Latvijā”.
30. The 59th International Scientific Conference of Daugavpils University,
Daugavpils, Latvia april 6-7.2017.
Report: “The spread of radical islam in the European Union and Latvia.”
31. Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference RSU “Sabiedrība.Cilvēks.
Drošība.2017” Rīga,2017.gada 28.aprīlis.
Referāts: “Kas vada “vientuļos vilkus”?Terorisma draudu iespējas Baltijā”.
32. Starptautiskā zinātniski-praktiskā RSU conference “Tiesiskās problēmas
Latvijas simtgadē: retrospektīva un perspektīva”.
Referāts : “Terorisma jēdziena attīstība Latvijas krimināltiesībās 100 gados”,
25.04.2018.
33. Konference “Valsts policijas attīstības aktuālie jautājumi 2018.gadā”,
18.05.2018.
34. Starptautiskā zinātniski-praktiskā IeM conference “Cilvēku tirdzniecības upuru
atpazīšanas praktiskie aspekti”, 2018.gada 7.-8.jūnijs.
35. Starptautiskā zinātniski-praktiskā conference “Baltijas jūras reģiona valstu
(LT, LV, EE, PL) policijas darbinieku apmācības un sagatavotības vienota parauga
izveide fiziskā spēka pielietošanā”, 2018.gada 22.augusts.

Publications

1. “Pulcēšanās brīvības aizsardzība un ierobežošana”,
„Administratīvā un kriminālā justīcija", Nr.2, 2009.
2. “Kad sporta līdzjutēju kaislības sit devīto vilni”,
“Latvijas Vēstnesis”, 11(2959), 22.01. 2004.
3. “Sporta pasākumi: policijas uzdevumi”,
“Kārtība un drošība”, Nr.1.08.2008.
4. “Publiskie pasākumi: policijas uzdevumi”,
“Kārtība un drošība”, Nr.2. 12.2008.
5. “Zaudējumu atlīdzināšana terorisma upuriem 1.daļa,”
“Latvijas Vēstnesis” 35(2983), 04.03. 2004.
6. “Zaudējumu atlīdzināšana terorisma upuriem 2.daļa”,
“Latvijas Vēstnesis” 39(2987), 11.03. 2004.

7. “Vai jauna Eiropas nolaupīšana?1.daļa”,
“Latvijas Vēstnesis”42(3200), 15.03.2005.
8. “Vai jauna Eiropas nolaupīšana?2.daļa”,
“Latvijas Vēstnesis” 43(3201), 15.03.2005.
9. “Advice for the staff of foreign diplomatic missions and the members of their
families”,The Republic of Latvia Ministry of Interior State Protection Service,
Rīga, 1997.
10. “Par problēmām, kas saistītas ar ārvalstu vēstniecību fiziskās apsardzes
aizvietošanu ar tehniskām apsardzes iekārtām”,
“Likuma Vārdā”, Nr.20. 02.10.1997.
11. “Starptautiskais terorisms 1998. gadā”,
“Likuma Vārdā”, Nr.12. 17.06.1999.
12. “Teroristi pret diplomātiem 1.daļa”,
„Likuma Vārdā", Nr.13. 01.07. 1999.
13. “Teroristi pret diplomātiem 2.daļa”,
“Likuma Vārdā”, Nr.14., 15.07. 1999.
14. “Starptautiskā sadarbība cīņā pret terorismu 1.daļa”,
„Likuma Vārdā", Nr.17.,26.08.1999.
15. “Starptautiskā sadarbība cīņā pret terorismu 2.daļa”,
„Likuma Vārdā", Nr.18.,09.09.1999.
16. “Starptautiskā sadarbība cīņā pret terorismu 3.daļa”,
„Likuma Vārdā", Nr.19.,23.09.1999.
17. “Starptautiskā sadarbība cīņā pret terorismu 4.daļa”,
„Likuma Vārdā", Nr.20.,07.10.1999.
18. “Čečenija.Terorisms 1991.-1999. 1.daļa”, „Likuma Vārdā",Nr.01.,01. 2000.
19. “Čečenija.Terorisms 1991.-1999. 2.daļa”, „Likuma Vārdā",Nr.02.,02. 2000.
20. “Incidenti pie diplomātiskajām pārstāvniecībām 2001. gadā”,
„Likuma Vārdā", Nr.5. 05.2002.
21. “Minhenes Olimpiskās spēles/ terorisms un sports”,
„Likuma Vārdā", Nr.9.,09.2002.
22. “Nepieteiktais karš 1.daļa”, „Likuma Vārdā",Nr.8., 08.2003.
23. “Nepieteiktais karš 2.daļa”, „Likuma Vārdā",Nr.9., 09.2003.
24.Maģistra darbs “Diplomātisko pārstāvniecību statuss un to apsardzes
organizācija”
25. “Par problēmām, kas saistītas ar ārvalstu vēstniecību fiziskās apsardzes
aizvietošanu ar tehniskām apsardzes iekārtām”, Likuma Vārdā, 1998.
26.Promocijas darbs “Terorisma novēršanas un apkarošanas teorētiskās un praktiskās problēmas Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā”. Rīga, 2015.gads.

Scientific research activities

1. “Police Capacity Providing Minister of 20 March 2012 Cabinet Regulation No. 190, Regulations Regarding Event Registration Procedures and Police Response Time ”Latgale State Police in the area served by the regional administration '. State Police College, Riga, 2016.

Membership in associations, organizations etc.

1.Latvijas Basketbola Savienība - prezidents
02.11.2011- present
2.Latvijas Olimpiskā Komiteja - viceprezidents
26.09.2012- present
4.Latvijas komandu sporta spēļu asociācija - valdes loceklis
06.04.2012- present
5.Latvijas Sporta Federāciju Pdome – viceprezidents
14.19.2017.- present

Projects

1. Coordinating National Research Programmes and Policies on Major Events
Security in Europe (EU-SEC || PROJEKT) 2009.
2. Programma “Policijas speciālās operācijas”, Latvijas Universitāte, 2010.gads.

Contacts

Related news

Colleagues

Jānis Grasis
Dean, Lead Researcher, Director of study programme (acting)
Sandra Kaija
Academic Staff, Director of Study Programme
Inga Kudeikina
Director of Study Programme
Aldis Lieljuksis
Director of Study Programme, Academic Staff
Karina Palkova
Academic Staff, Vice-Dean, Director of Study Programme, Lead Researcher
Lidija Rozentāle
Academic Staff, Director of Study Programme
Kitija Bite
Assistant Professor (acting)
Ilze Bērziņa
Academic Staff
Dita Plepa
Academic Staff
Aelita Zīle
Academic Staff
Juris Zīvarts
Academic Staff, Director of Study Programme