Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Docents p.i.

​Rīgas Stradiņa universitāte

2015 - pašlaik

Docents

Valsts policijas Koležas Latgales filiāle, Daugavpils (Latvija)

2011

Priekšnieks

Rīgas Brīvostas policija

2009

Priekšnieks

Valsts policija

2008

Priekšnieka vietnieks

Rīgas Galvenā policijas pārvalde

2003

Priekšnieka vietnieks

Rīgas Galvenā policijas pārvalde

2003

Priekšnieka vietnieks

Valsts policija

1998

Priekšnieks

Valsts policija

1994

Priekšnieks

Valsts policijas Ceļu policijas pārvalde

1992

Mācību posma priekšnieks

Latvijas policijas akadēmija

Izglītība

2005

Dr. iur.

Rīgas Stradiņa universitāte

2008 - 2015

Doktoranturās programma

Rīgas Stradiņa universitāte

1998 - 2001

Maģistra grāds tiesību zinātnēs ar specializāciju valsts tiesību zinātnē

Latvijas Policijas akadēmija

1990 - 1994

Jurista kvalifikācija tiesību zinātnē

Latvijas Policijas akadēmija

1985 - 1988

Interjers, kvalifikācija tiesību zinātnē

PSRS ministrijas Minskas augstākā milicijas skola

Sasniegumi

Kursi

 

1. Kārļa Severina Augstākā policijas skola Muensterā, kurss “Sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā”, Vācija

2. Latvijas Universitātes pašvaldība un Projektu vadības valsts apmācības centrs, kurss “Projekts vadība ”vadīja prof. Dr Oec. Ž.Ilmete 3. Latvijas Policijas akadēmija, kurss “Cilvēktiesības policijas darbā”;

4. Seminārs “Sabiedriskās kārtības nodrošināšana praksē”, Beļģija, Luksemburga, Vācija, Nīderlande

5. “Policijas apmācības sistēmas pilnveidošana un policijas apmācības sistēmas attīstība performance ”, Ziemeļīrija; 28/1/20 © Eiropas Savienība, 2002.-2019. | http://europass.cedefop.europa.eu 2/5 Curriculum vitae Valdis Voins

6. “Galveno notikumu drošības vadības kurss”;

7. UEFA seminārs “Drošības pasākumi futbola spēļu laikā un pēc tām pilsētā”;

8. Amerikas Savienoto Valstu departamenta starptautiskā apmeklētāju vadības programma;

9. CEPOL kurss “Noziedzība, policija un tiesiskums 21. gadsimtā”.

10. Starptautiskais seminārs par “Ostu drošību”, APEC-Antverp / Flanders PortTraining Center.

11.Starptautiskais menedžmenta kurss “Naftas noplūdes pārvaldības SJO” Sauthemptona-Londona.

12.COPPRA Train Trainer sesija, Rīga. 13.LR Drošības policijas seminārs "Rīgas ostas drošība 2012" 28.09.2012.Rīga

 

Konferences

 

1. “ Antiterrorism Assistance Program” (Galvenā pasākuma drošības pārzināšana),US Diplomatic Security Service.27.06.2006. 2. High-Level conference “Towards an EU atrategy against violence in sport”, Brussels, 28.-29. november 2007. 3. BAAF 5.Starptautiskā konference „Pasaules sabiedrība pret noziedzības un terorisma globalizāciju", Jūrmala, 26.06.2008. Referāts: “ Pašreizējās terorisma tendences un tā apkarošanas problēmas Baltijas reģionā”. 4. RSU Starptautiskā zinātniskā konference „Drošības nostiprināšanas problēmas krīzes apstākļos", Rīga 2009. gada. 16. septembrī. Referāts: “Policijas uzdevumi ar drošību saistīto risku profilaksē, gatavība terora aktiem un to seku pārvarēšanai-1”. 5.DU Starptautiskā zinātniskā konference „Valsts un tiesību aktuālās problēmas", Daugavpils, 23.10.2009. – 24.10.2009. Referāts: “Policijas uzdevumi ar drošību saistīto risku profilaksē, gatavība terora aktiem un to seku pārvarēšanai-2”. 6. „Police sciences and policing 2009", Bratislava, 11.11.2009. – 12.11.2009. 7. CEPOL Presidency Seminar "Crime, Police and Justice in the 21th Century", 15.-16.12.2009., Kolmarden, Sweden. 8. RSU 9.zinātniskā konference, Rīga, 18.03.2010. – 19.03.2010. Referāts: “Eiropas Savienības prioritāte – terorisma, vardarbīga, kaujinieciska, ekstrēmisma draudu atklāšana un apkarošana”. 9. RSU starptautiskā zinātniskā konference „Drošības nostiprināšana krīzes apstākļos, jauni izaicinājumi un netradicionālās pieejas", Rīga, 08.04.2010. Referāts: “Valsts policijas loma drošības nodrošināšanā”. 10. International Scientific Conference „Legal, sociological and psychological aspects of the Humam safety". Report: “Police tasks and Responsibilities Insuring Public ordera t sport Events, Fan Violence Prevention”. 28.01.2011. 11. ASV vēstniecības,VPK,LGBT Seminārs “Naida noziegumu identifikācija un prevencija”. Prezentācija “Naida noziegumi: Likumpārkāpēju raksturojums un rīcības motīvi”.16.02.2012. Rīga. 12. RSU 11.zinātniskā konference. Referāts: “Labējā ekstrēmisma ietekme uz Eiropas Savienības iekšējo drošību”. 29.-30.03.2012.Rīga. 13. VPK 2.Starptautiski zinātniskā konference „Noziedzības prevencijas un apkarošanas novitātes pasaulē un Latvijā", Rīga, 24.-25.04.2012. Referāts: “Naida noziegumu prevencija”. 14. SBS Starptautiski zinātniski praktiskā konference „Konfliktu risināšanas tiesiskie un organizatoriskie paņēmieni",Rīga, 27.28.04.2012. Referāts: “Ūdens akvatorijas kontrole Rīgas Brīvostā”. 15. Community Policing Preventung Radicalisation&Terrorism „The Trainer session", Riga, 07.05.12.-11.05.12. 16. RSU Starptautiskā zinātniskā konference „Inovatīvās jurisprudences aktuālās problēmas", Rīga, 25.04. 2013. Referāts: “Terorisma draudu līmeni ietekmējoši faktori Latvijā”. 17. RSU Starptautiskā zinātniskā konference “Legal Policy for Development of Society”, Rīga, 23.04.2014. Referāts: “Pretdarbība teroristiskajām organizācijām jaunu dalībnieku vervēšanā Eiropas Savienībā”. 18. „The Network of Prosecutors on Environmental Crime in the Baltic Sea Region", Latvia, 4.-5.september 2014. Referāts: “Role of Riga Free Port Police in protection of Riga Free Port water aread Baltic Sea”. 19. Interpola 80.Ģenerālā asambleja.07.-11.11.2011.Hanoi. 20.Interpola 81.Ģenerālā asambleja.04.-09.11.2012. Roma, Itālija. 21.Interpola 82.Ģenerālā asambleja.21.-24.10.2013.Kartahena,Kolumbija. 22.The Network of Prosecutors on Environmental Crime in the Baltic Sea Region, Riga, 04.-05.09.2014., Report: „ Riga freeport Port Police"; 23. Interpola 83.Ģenerālā asambleja.05.-07.11.2014.Monako. 24. Baltic Human Rights Education Conference 2015/Riga, Riga Graduate School of Law, november 2, 2015. 25. International scientific-practical conference “Basic Principles on Complying Individual’s Rights and Liberties and Balance of Limitations in Police Work”, 17. March, 2016, Jūrmala, Latvia. Referāts: “Ensuring International Protection in Latvia: Legal, Political and Socioal Problems”. 26. The 58th International Scientific Conference of Daugavpils University Daugavpils, Latvia april 14-15, 2016. Report: “People traveling to military conflict zones and hedging opportunities”. 27. The 11th International Scientific Conference of Daugavpils University Daugavpils, Latvia “Social sciences for regional development 2016”, october 14- 15, 2016. Report: “Manipulāciju novēršanas ar sporta sacensību rezultātiem tiesiskās un praktiskās problēmas”. 28. Conference “Counter Sabotage Search”, Riga, 14.12.2016., Israel Embassy. 29.”Latvijas Pasākumu Forums”, Jelgava, 29.03.2017. Referāts: “Globālā apdraudējuma ietekme uz pasākumu norisi Latvijā”. 30. The 59th International Scientific Conference of Daugavpils University, Daugavpils, Latvia april 6-7.2017. Report: “The spread of radical islam in the European Union and Latvia.” 31. Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference RSU “Sabiedrība.Cilvēks. Drošība.2017” Rīga,2017.gada 28.aprīlis. Referāts: “Kas vada “vientuļos vilkus”?Terorisma draudu iespējas Baltijā”. 32. Starptautiskā zinātniski-praktiskā RSU conference “Tiesiskās problēmas Latvijas simtgadē: retrospektīva un perspektīva”. Referāts : “Terorisma jēdziena attīstība Latvijas krimināltiesībās 100 gados”, 25.04.2018. 33. Konference “Valsts policijas attīstības aktuālie jautājumi 2018.gadā”, 18.05.2018. 34. Starptautiskā zinātniski-praktiskā IeM conference “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas praktiskie aspekti”, 2018.gada 7.-8.jūnijs. 35. Starptautiskā zinātniski-praktiskā conference “Baltijas jūras reģiona valstu (LT, LV, EE, PL) policijas darbinieku apmācības un sagatavotības vienota parauga izveide fiziskā spēka pielietošanā”, 2018.gada 22.augusts.

 

Publikācijas

 

1. “Pulcēšanās brīvības aizsardzība un ierobežošana”, „Administratīvā un kriminālā justīcija", Nr.2, 2009. 2. “Kad sporta līdzjutēju kaislības sit devīto vilni”, “Latvijas Vēstnesis”, 11(2959), 22.01. 2004. 3. “Sporta pasākumi: policijas uzdevumi”, “Kārtība un drošība”, Nr.1.08.2008. 4. “Publiskie pasākumi: policijas uzdevumi”, “Kārtība un drošība”, Nr.2. 12.2008. 5. “Zaudējumu atlīdzināšana terorisma upuriem 1.daļa,” “Latvijas Vēstnesis” 35(2983), 04.03. 2004. 6. “Zaudējumu atlīdzināšana terorisma upuriem 2.daļa”, “Latvijas Vēstnesis” 39(2987), 11.03. 2004. 7. “Vai jauna Eiropas nolaupīšana?1.daļa”, “Latvijas Vēstnesis”42(3200), 15.03.2005. 8. “Vai jauna Eiropas nolaupīšana?2.daļa”, “Latvijas Vēstnesis” 43(3201), 15.03.2005. 9. “Advice for the staff of foreign diplomatic missions and the members of their families”,The Republic of Latvia Ministry of Interior State Protection Service, Rīga, 1997. 10. “Par problēmām, kas saistītas ar ārvalstu vēstniecību fiziskās apsardzes aizvietošanu ar tehniskām apsardzes iekārtām”,“Likuma Vārdā”, Nr.20. 02.10.1997. 11. “Starptautiskais terorisms 1998. gadā”, “Likuma Vārdā”, Nr.12. 17.06.1999. 12. “Teroristi pret diplomātiem 1.daļa”, „Likuma Vārdā", Nr.13. 01.07. 1999. 13. “Teroristi pret diplomātiem 2.daļa”, “Likuma Vārdā”, Nr.14., 15.07. 1999. 14. “Starptautiskā sadarbība cīņā pret terorismu 1.daļa”, „Likuma Vārdā", Nr.17.,26.08.1999. 15. “Starptautiskā sadarbība cīņā pret terorismu 2.daļa”, „Likuma Vārdā", Nr.18.,09.09.1999. 16. “Starptautiskā sadarbība cīņā pret terorismu 3.daļa”, „Likuma Vārdā", Nr.19.,23.09.1999. 17. “Starptautiskā sadarbība cīņā pret terorismu 4.daļa”, „Likuma Vārdā", Nr.20.,07.10.1999. 18. “Čečenija.Terorisms 1991.-1999. 1.daļa”, „Likuma Vārdā",Nr.01.,01. 2000. 19. “Čečenija.Terorisms 1991.-1999. 2.daļa”, „Likuma Vārdā",Nr.02.,02. 2000. 20. “Incidenti pie diplomātiskajām pārstāvniecībām 2001. gadā”, „Likuma Vārdā", Nr.5. 05.2002. 21. “Minhenes Olimpiskās spēles/ terorisms un sports”, „Likuma Vārdā", Nr.9.,09.2002. 22. “Nepieteiktais karš 1.daļa”, „Likuma Vārdā",Nr.8., 08.2003. 23. “Nepieteiktais karš 2.daļa”, „Likuma Vārdā",Nr.9., 09.2003. 24.Maģistra darbs “Diplomātisko pārstāvniecību statuss un to apsardzes organizācija” 25. “Par problēmām, kas saistītas ar ārvalstu vēstniecību fiziskās apsardzes aizvietošanu ar tehniskām apsardzes iekārtām”, Likuma Vārdā, 1998. 26.Promocijas darbs “Terorisma novēršanas un apkarošanas teorētiskās un praktiskās problēmas Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā”. Rīga, 2015.gads.

 

Zinātniski pētnieciskā darbība

 

 

1. “Policijas darbības kapacitātes nodrošināšanas ministra 2012. gada 20. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 190, noteikumi Par notikumu reģistrēšanas kārtību un policijas reaģēšanas laiku ”Latgales Valsts policija teritorija, kuru apkalpo reģionālā administrācija ”. Valsts policijas koledža, Rīga, 2016.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

1.Latvijas Basketbola Savienība - prezidents 02.11.2011- pašlaik

2.Latvijas Olimpiskā Komiteja - viceprezidents 26.09.2012- pašlaik4.Latvijas komandu sporta spēļu asociācija - valdes loceklis 06.04.2012-pašlaik5.Latvijas Sporta Federā

 

Projekti

 

1. Coordinating National Research Programmes and Policies on Major Events Security in Europe (EU-SEC || PROJEKT) 2009. 2. Programma “Policijas speciālās operācijas”, Latvijas Universitāte, 2010.gads.

 

Kontakti

Kolēģi

Jānis Grasis
Dekāns, Vadošais pētnieks, Studiju programmas direktora p.i.
Sandra Kaija
Docētāja, Padomnieku konventa loceklis
Inga Kudeikina
Studiju programmas direktore, Docētāja
Aldis Lieljuksis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Lidija Juļa
Docētāja, Studiju programmas direktore
Karina Palkova
Docētāja, Prodekāne, Studiju programmas direktore, Studiju programmas direktore, Vadošā pētniece
Kitija Bite
Docētāja, Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja
Juris Zīvarts
Docētājs, Studiju programmas direktors
Ivars Kronis
Vadošais pētnieks