Skip to main content

Books

Filosofiskā antropoloģija II

Autors(i): V. Sīļa un I. Neidera redakcijā
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Filosofiskā antropoloģija

Autors(i): V. Sīlis, M. Jankovska, Ģ. Jankovskis, J. Budanceva, I. Dzalbe, E. Šauers, V. Sīle, I. Neiders, G. Vēja, V. Sīlis, sast., A. Žabicka, sast., V. Sīlis, red.
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Work experience

2012 - Present

Chairperson

Central Medical Ethics Committee of Latvia

2009 - 2018

Instructor

Advanced Certificate Program in Research Ethics in CEE Countries

Bioethics and Research Ethics

2014 - Present

Chairperson

BIOR institute

Ethics Committee of BIOR institute.

2001 - Present

Assistant Professor

Riga Stradins university

In following study courses:

 • Sociology of Health and Medicine,
 • Philosophy,
 • Philosophical Anthropology,
 • Anthropology of Madness
 • Medical Ethics,
 • Research Ethics,
 • Political Anthropology,
 • Personality Psychology,
 • Communication Psychology
 • Sexuality
 • Mindfulness in Medicine

2016 - 2017

National expert

BBMRI-ERIC

Tools and expertise, as well as knowledge and sharing of experience regarding ethical, legal and societal issues for the biobanking community through its Common Service ELSI.

http://www.bbmri-eric.eu/BBMRI-ERIC/common-service-elsi/

2002 - 2003

Lecturer

Riga Red Cross Medical College

Philosophy

Education and training

2005 - 2010

PhD, Sociology

Riga Stradins University

Advanced skills in qualitative and quantitative research methods.

1999 - 2001

M.A., Philosophy

University of Latvia

1995 - 1999

B.A. in Philosoply

University of Latvia

Achievements

Interests

- Member of International Sociological Association (ISA)


- Member of European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare (ESPMH)

Expert of Latvian Council of Science

Field - Arts and Humanities - Philosophy, Ethics, Religion (until 25. november 2019).

Research Projects by Latvian Council of Science

National research programme "EKOSOC-LV", project Nr. 9.5 "Reflection on values and models of action in the period of social and political change", 2014-2018.

Research areas

 • Bioethics
 • Medical ethics
 • Research ethics
 • Philosophical anthropology
 • Sociology of Health and Medicine

Supervision and review of theses

PhD. theses

Ieva Bikova, 3rd study year, political science, "Implementation of Health Care Reforms in Latvia after 2005: Analysis of Implementation Process and Hindering Factors"

MA theses: 2

annual papers: 6

Reviewed:

Phd. theses: 3

MA theses: 2

Peer-reviewed scientific publications (last 6 years)

 • Sīle, V., Sīlis, V. "Reflection on Values in the Present Context", in journal Akadēmiskā dzīve, Nr. 54. 2018/2019, pp. 72.-84. EBSCO DOI: http://doi.org/10.22364/adz.54
 • V.Sīlis, I.Neiders "Philosophical Anthropology. vol. II" (2018) scientific editor - Rīga, RSU, 294. p. ISBN 978-9934-563-18-8 and author of chapter: "Sexuality", pp. 43.-70.
 • ​Mihailovs J.I., Sile V., Silis V., (2016) "Legal and ethical aspects of research" in "Research. Theory and practice.", ed. by K. Mārtinsone, A. Pipere un D. Kamerāde, RAKA, Rīga, pp. 64-83. ISBN: 978-9984-463-55-1
 • ​Silis V, Neiders I., Sile V., (2015) "Bioethics in Latvia: Current Situation" in Asian Bioethics Review, December ,vol.7, issue 5, pp. 457 – 467. E-ISSN: 1793-9453; Print ISSN: 1793-8759; https://www.asianbioethicsreview.com/journal/index.php?journal=abr_sbc1 Project MUSE
 • ​Sīlis V.„Philosophical Anthropology, vol. I" (2015) scientific editor, Rīga, RSU, ISBN 978-9984-793-63-4 2, and author of chapters "Courage" pp. 17.- 38., and "Death", pp. 251-286.
 • Neiders I., Sīlis V., Sīle V. (2013) "​Truth-telling and the Asymetry of the Attitude to Truth-telling to Dying Patients in Latvia", Studia Philosophica Estonica, 2013, 6.2 pp. 55-78, E-ISSN: 1736-5899

Publications (in Latvian and English)

2018

 • Sīlis, Vents. Skapja durvis vaļā [Elektroniskais resurss] /V.Sīlis // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 22.mai. (2018) Tīmeklis WWW URL: / https://www.satori.lv/article/skapja-durvis-vala
 • Sīlis, Vents. Atpakaļ pie tagadnes [Elektroniskais resurss] /V.Sīlis // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 20.mar. (2018) Tīmeklis WWW URL: / https://www.satori.lv/article/atpakal-pie-tagadnes
 • Sīlis, Vents. "Seksualitāte" / V.Sīlis // Filosofiskā antropoloģija: rakstu krājums / V.Sīļa, I. Neidera redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2018. - 2.sēj., 43.-67.lpp.

2017-

 • Sīlis, Vents. Seksuālā komforta utopija [Elektroniskais resurss] / V.Sīlis // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 12.janv. (2017), [p.1-6]. - Resurss aprakstīts 2017.g. 6.septembrī. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.satori.lv/article/seksuala-komforta-utopija

2014 -

2011 -

 • Sīle, V., Sīlis V., šķirkļi izdevumā „Pētniecības terminu skaidrojošā vārdnīca", sast. Mārtinsone, K., 2011, Raka, Rīga.
 • Sīle, V., Sīlis V., nodaļa „1.2.2. Ētiskie aspekti pētījumā" krājumā „Ievads pētniecībā. Stratēģijas, dizaini, metodes", sast. Mārtinsone, K., 2011, Raka, Rīga, 38 – 46 lpp.
 • Dranseika, V., Gefenas, E., Cekanauskaite, A., Hug, K., Mezinska, S., Peicius, E., Silis V., Soosaar, A., Strosberg, M. "​Twenty years of Human Research Ethics Committees in the Baltic states", Developing World Bioethics, Vol. 11 (1), 2011, pp. 48 – 54.
 • Sīlis, V. “Latvijas iedzīvotāju veselības dzīvesstili: individuālās izvēles alternatīvas", krājumā “Zinātniskie raksti 2010: 2010. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijias", RSU, Rīga, 2011, 79 – 95. lpp.

2010 -

2009 -

 • V. Sīlis, S. Gūtmane. Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas projekta “Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes “Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana" ietvaros izstrādāta programma un izdota programmas brošūra “Mūsdienīgas veselības aprūpes vadības pilnveidošana" - Rīga, Nacionālais apgāds, 2009, 27.lpp.

2007 -

 • Sīle, V., Straume, I., Sīlis, V.,“​Priekšvēlēšanu politisko skandālu atspoguļojums Latvijas laikrakstos", krājumā Politiskā komunikācija, ētika un kultūra Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanās, S. Lasmanes redakcijā, LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2007., 225. – 266. lpp.
 • Sīlis,V. “Plastiskā ķirurģija: rūpes par veselību vai dzīves kvalitāti?", žurnāls Kentaurs XXI. 2007: 43., 94. – 112. lpp.

2006 -

 • Sīlis, V., „Četru principu loma mūsdienu medicīnas ētikā", krājumā Biomedicīnas ētika. Teorija un prakse, RSU izdevniecība, 2006., 6. – 37. lpp.
 • Sīlis, V., „Dzīvas būtnes, cilvēki un personas – Džona Harisa nošķīrums", krājumā Biomedicīnas ētika. Teorija un prakse, RSU izdevniecība, 2006., 101. – 117. lpp.
 • Sīlis, V., “​Rūpes par veselību un dzīves kvalitāte", krājumā Dzīves kvalitāte Latvijā, Rīga: Zinātne, 2006., 179. – 216. lpp.
 • Sīlis, V., “Kirkegora netiešās komunikācijas pielietojums vērtībizglītībā", krājumā Eksistence un komunikācija. Sērena Kirkegora filosofija, Rīga, FSI, 2006., 323. – 334. lpp.
 • Sīlis, V., “Patība kā pievienotā vērtība", krājumā: AGORA 5. Patērniecības izpausmes Latvijā un ārpus tās, Rīga: LU, 2006., 22. – 34. lpp.

2003 -

 • Sīlis, V., “Pikniks Brīnumzemē" krājumā NAIVA un NOPIETNA GRĀMATA. 3. burtnīca “Dialogi par erotiku jaunās cenzūras laikmetā". CD-ROM izdevējs: Kultūras un mākslas projekts Noass 2001 – 2002.g.

2001 -

 • Sīle, V., Sīlis, V., “Mākslas darbs un komentārs"– LZA Vēstis – 2001., 55.sēj. Nr. 1./2., 127. – 133. lpp.

2000 -

 • Sīle, V., Sīlis, V., “Ironija XX gadsimta kultūrā.", žurnālā Kentaurs XXI Nr. 23, 2000. gada decembris, 72. – 82. lpp.

Publications (in Latvian)

2014 -

2013 -

2012 -

2009 -

2008 -

2007 - ​

2006 -

Contacts

Related news

Colleagues