Skip to main content

Work experience

2014 - Present

Chairman

Ethics Committee of the Institute of Food Safety, Animal Health and Environment - "BIOR"

2012 - Present

Executive secretary

Central Medical Ethics committee

2009 - Present

College / university teaching professional

Advanced Certificate program at CEE countries

2008 - Present

Methodologist

Department of Humanities

2001 - Present

Assistant Professor

Department of Humanities

Education and training

2005 - 2011

Dr. Sc. Soc. in Sociology of Health and Medicine

Rīga Stradiņš University

Title of the doctoral thesis "Health Behavior and Quality of Life in Latvia"; Scientific supervisor: Ritma Rungule

2007 - 2008

Advanced Certificate in Research Ethics and Bioethics

Union Graduate College-Mount Sinai School of Medicine Bioethics Program and Vilnius University

1999 - 2001

Master’s degree of in Philosophy

University of Latvia

1995 - 1999

Bachelor's degree in Philosophy

The University of Latvia

Achievements

Field of research

  • medical ethics
  • research ethics
  • sociology of health and medicine
  • political communication
  • philosophical anthropology

Supervised study course

Health Care Organisation and Policy

Medical Sociology

Personality Psychology

Political anthropology

Research ethics

Social and Communication Psychology

Sociology of Health and Medicine

Lectured study course

Contemporary Social Theories

Ethics in Communication and Public Relations: Concepts and Ongoing Challenges

Introduction to Study Process and Basics of Argumentation

Medical Ethics

Medical Philosophy and Bioethics

Medical Sociology

Personality Psychology

Philosophical Anthropology

Political anthropology

Research Ethics

Social and Communication Psychology

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

Master's theses: 2

qualification papers: 5

Reviewed:

doctoral theses: 3

Master's theses: 1

qualification papers: 0

Projects

Researcher: National research programme "EKOSOC-LV", project Nr. 9.5 "Reflection on values and models of action in the period of social and political change".


Publications

Research articles​​

Sīlis, Vents. Aizstāvēt vērtības - kādas un kāpēc? : [par Eiropas vēsturiskajām un kultūras tradīcijām] / V.Sīlis // Domuzīme. - Nr.1 (2015), 58.-61.lpp.

Sīlis, Vents. Bioethics in Latvia : current situation / V.Silis, I.Neiders, V.Sile // Asian Bioethics Review. - Vol.7, No.5 (2015, Dec.), p.457-467.

Sīlis, Vents. Drosme / V.Sīlis // Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums / V.Sīļa redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2015. - 1.sēj., 17.-38.lpp.

Sīlis, Vents. Dundura kodiens visiem un ikvienam [Elektroniskais resurss] / V.Sīlis // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - (2015, 3.dec.), [1.-6.] lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 10.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.satori.lv/raksts/10406/Dundura_kodiens_visiem_un…

Sīlis, Vents. Nāve / V.Sīlis // Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums / V.Sīļa redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2015. - 1.sēj., 251.-287.lpp.

Ko sola 2014.gads? : [par svarīgākajām izmaiņām veselības aprūpē : stāsta akciju sabiedrības "SEB banka" sociālekonomikas eksperts, Rīgas Stradiņa universitātes Humanitāro zinātņu katedras docents, SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Valdes priekšsēdētājs, Rīgas Stradiņa universitātes docents] / E.Rudzītis, V.Sīlis, V.Boka, A.Gardovskis ; materiāla sagat. J.Linde // Medicus Bonus. - Nr.16 (2014, janv./febr./marts), 14.-17.lpp.

Sīlis, Vents. Ētika un psihoterapeits [Elektroniskais resurss] / V.Sīlis // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 26.aug. (2014), [7 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2015.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://satori.lv/raksts/7792/Vents_Silis/Etika_un_psihotera…

Sīlis, Vents. Kam vajadzīgas humanitārās zinātnes? [Elektroniskais resurss] / V.Sīlis // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 12.jūn. (2014), [5 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2015.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.satori.lv/raksts/7458/Kam_vajadzigas_humanitaras…

Sīlis, Vents. Konflikts starp patiesīgumu un nekaitēšanu / V.Sīlis, I.Neiders, V.Sīle // Medicus Bonus. - Nr.19 (2014, okt./nov./dec.), 64.-67.lpp.

Sīlis, Vents. Nāves banalitāte [Elektroniskais resurss] / V.Sīlis // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 27.marts (2014), [5 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2015.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://satori.lv/raksts/7035/Vents_Silis/Naves_banalitate

Sīlis, Vents. Vārdi, vārdi, vārdi [Elektroniskais resurss] / V.Sīlis // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 1.okt. (2014), [3 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2015.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://satori.lv/raksts/8000/Vents_Silis/Vardi_vardi_vardi

Neiders, Ivars. Truth-telling and the asymmetry of the attitude to truth-telling to dying patients in Latvia / I.Neiders, V.Sile, V.Silis // Medical philosophy and medical ethics in the Nordic and Baltic countries: some pressing issues / ed. K.Simm, H.Lerner. - Tartu, 2013. - P.55-78.

Sīlis, Vents. Drosme dzīvot [Elektroniskais resurss] / V.Sīlis // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 4.nov. (2013), [p.1-11]. - Resurss aprakstīts 2014.g. 26.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://satori.lv/raksts/6406

Sīlis, Vents. Korupcija medicīnā : atbildīgas trīs puses / V.Sīlis // Doctus. - Nr.8 (2012, aug.), 62.lpp.

Sīlis, Vents. Latvijas iedzīvotāju veselības dzīvesstili : individuālās izvēles alternatīvas / V.Sīlis // Zinātniskie raksti : 2010.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 79.-95.lpp.

Twenty years of human research ethics committees in the Baltic States / V.Dranseika, S.Mezinska, V.Silis ...[et al.] // Developing World Bioethics. - Vol.11, N1 (2011, Apr.), p.48-54. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Non-equivalent stringency of ethical review in the Baltic States : a sign of a systematic problem in Europe? / E.Gefenas, V.Dranseika, V.Silis ...[et al.] // Journal of Medical Ethics. - Vol.36, N7 (2010, July), p.435-439. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sīlis, Vents. Latvijas pensijas vecuma iedzīvotāju dzīves kvalitāti noteicošo faktoru ietekme uz veselības uzvedību / V.Sīlis // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 142.-158.lpp.

Sīlis, Vents. Research ethics system in Latvia: structure, functioning, and problems = El sistema de ética de la investigación en Letonia: estructura, funcionamiento y problemas / V.Silis // Dilemata: International Journal of Applied Ethics. - N 2 (2010), p.55-69. - Kopsav. spāņu val.

Twenty years of Human Research Ethics Committees in the Baltic States [Elektroniskais resurss] / V.Silis, S.Mezinska, V.Dranseika ...[et al.] // Developing World Bioethics [Elektroniskais resurss]. - DOI: 10.1111/j.1471-8847.2010.00288.x , [p.1-7]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-8847.2010…

Abstracts​​

Sīle, Vija. Seksualitāte kā eksistenciāla kategorija / V.Sīle, V.Sīlis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 341.lpp.

Sīle, Vija. Spēle / V.Sīle, V.Sīlis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 340.lpp.

Sīlis, Vents. Sociālā vara mediķa un pacienta attiecībās / V.Sīlis, V.Sīle // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 441.lpp.

Sīle, Vija. Patiesības teikšanas jautājums padomju perioda publikācijās par deontoloģiju / V.Sīle, I.Neiders, V.Sīlis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 475.lpp.

Neiders, Ivars. Patiesības teikšana un asimetrija attieksmē pret patiesības teikšanu mirstošiem pacientiem Latvijā / I.Neiders, V.Sīlis, V.Sīle // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 447.lpp.

Sīlis, Vents. Medicīnisko datu izmantošana pētījumos bez subjekta piekrišanas / V.Sīlis, V.Sīle // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 452.lpp.

Sīle, Vija. (Ne)izglītotas piekrišanas problēma pētniecības ētikā / V.Sīle, V.Sīlis // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 487.lpp.

Sīlis, Vents. Bioētika un tanatopolitika - izaicinājums vai sabiedrotais? / V.Sīlis // Starptautiska zinātniska konference "Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa" : tēzes = International scientific conference "Ethics of a scientist: Latvia, Baltics, Europe" : [abstracts] [Rīga, 2012.g. 20.-21.sept.] / Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga, 2012. - 236.-238.lpp.

Sīlis, Vents. Health of elderly people in Latvia / V.Silis // XVII ISA (International Sociological Association) World Congress of Sociology "Sociology on the Move" (Gothenburg, Sweden, July 11-17, 2010) : Conference Abstracts. - USA : ProQuest, 2010. - P.446.

Sīlis, Vents. Latvijas iedzīvotāju veselības dzīves stili : individuālās izvēles alternatīvas / V.Sīlis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 379.lpp.

Books and brochures​​

Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums / V.Sīļa redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. - 1.sēj., 289 lpp.

Pētniecības terminu skaidrojošā vārdnīca / [sast. I.Eņģele ; zin. red. K.Mārtinsone, A.Pipere, D.Kamerāde ; autori: K.Mārtinsone, V.Sīle, V.Sīlis, I.J.Mihailovs, S.Olsena ...[u.c.]]. - Rīga : RaKa, 2011. - 74 lpp.

Books

Filosofiskā antropoloģija II

Autors(i): V. Sīļa un I. Neidera redakcijā
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Filosofiskā antropoloģija

Autors(i): V. Sīlis, M. Jankovska, Ģ. Jankovskis, J. Budanceva, I. Dzalbe, E. Šauers, V. Sīle, I. Neiders, G. Vēja, V. Sīlis, sast., A. Žabicka, sast., V. Sīlis, red.
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Contacts

Related news

Colleagues

Vija Sīle
Head of the Department, Academic Staff
Laura Bitiniece
Academic Staff
Mairita Satika
Academic Staff
Uldis Vēgners
Academic Staff
Agnese Cera
Office Manager
Andrejs Balodis
Acting Lecturer