Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Priekšsēdētājs

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR ētikas komiteja, Riga (Latvija)

2012 - pašlaik

Atbildīgais sekretārs

Latvijas centrālā medicīnas ētikas komiteja

2009 - pašlaik

Pasniedzējs

Advanced Certificate Program in Research Ethics in CEE Countries

2008 - pašlaik

Metodiķis

Humanitāro zinātņu katedra

2001 - pašlaik

Docents

Humanitāro zinātņu katedra

Izglītība

2005 - 2011

Dr. Sc. Soc. - Veselības un Medicīnas socioloģija

Rīgas Stradiņa universitāte

promocijas darba nosaukums "Latvijas iedzīvotāju veselības uzvedība un dzīves kvalitāte";

promocijas darba vadītājs: Ritma Rungule

2007 - 2008

Advanced Certificate in Research Ethics and Bioethics

Union Graduate College-Mount Sinai School of Medicine Bioethics Program and Vilnius University

1999 - 2001

Maģistra grāds filosofijā

Latvijas universitāte

1995 - 1999

Bakalaura grāds filosofijā

Latvijas Universitāte

Papildu informācija

Pētniecības darbības virzieni

 

  • medicīnas ētika
  • pētniecības ētika
  • veselības un medicīnas socioloģija
  • politiskā komunikācija
  • filosofiskā antropoloģija

 

Vadītie studiju kursi

Medicīnas socioloģija

Personības psiholoģija

Pētniecības ētika

Politiskā antropoloģija

Sociālā un saskarsmes psiholoģija

Veselības aprūpes organizācija un politika

Veselības un medicīnas socioloģija

Docētie studiju kursi

Filosofiskā antropoloģija

Ievads studiju procesā un argumentācijas pamatos

Komunikācijas un sabiedrisko attiecību ētika: koncepcijas un aktuālā problemātika

Medicīnas ētika

Medicīnas filosofija un bioētika

Medicīnas socioloģija

Mūsdienu sociālās teorijas

Personības psiholoģija

Pētniecības ētika

Politiskā antropoloģija

Sociālā un saskarsmes psiholoģija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

​maģistra darbi: 2​

​kvalifikācijas darbi: 5

recenzētie:

promocijas darbi: 3

​​maģistra darbi: 1

​​kvalifikācijas darbi: 0

 

Projekti

 

Pētnieks: Valsts pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC_LV)" projekta „Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā" apakšprojektā Nr.9.5.​

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Sīlis, Vents. Aizstāvēt vērtības - kādas un kāpēc? : [par Eiropas vēsturiskajām un kultūras tradīcijām] / V.Sīlis // Domuzīme. - Nr.1 (2015), 58.-61.lpp.

Sīlis, Vents. Bioethics in Latvia : current situation / V.Silis, I.Neiders, V.Sile // Asian Bioethics Review. - Vol.7, No.5 (2015, Dec.), p.457-467.

Sīlis, Vents. Drosme / V.Sīlis // Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums / V.Sīļa redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2015. - 1.sēj., 17.-38.lpp.

Sīlis, Vents. Dundura kodiens visiem un ikvienam [Elektroniskais resurss] / V.Sīlis // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - (2015, 3.dec.), [1.-6.] lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 10.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.satori.lv/raksts/10406/Dundura_kodiens_visiem_un…

Sīlis, Vents. Nāve / V.Sīlis // Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums / V.Sīļa redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2015. - 1.sēj., 251.-287.lpp.

Ko sola 2014.gads? : [par svarīgākajām izmaiņām veselības aprūpē : stāsta akciju sabiedrības "SEB banka" sociālekonomikas eksperts, Rīgas Stradiņa universitātes Humanitāro zinātņu katedras docents, SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Valdes priekšsēdētājs, Rīgas Stradiņa universitātes docents] / E.Rudzītis, V.Sīlis, V.Boka, A.Gardovskis ; materiāla sagat. J.Linde // Medicus Bonus. - Nr.16 (2014, janv./febr./marts), 14.-17.lpp.

Sīlis, Vents. Ētika un psihoterapeits [Elektroniskais resurss] / V.Sīlis // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 26.aug. (2014), [7 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2015.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://satori.lv/raksts/7792/Vents_Silis/Etika_un_psihotera…

Sīlis, Vents. Kam vajadzīgas humanitārās zinātnes? [Elektroniskais resurss] / V.Sīlis // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 12.jūn. (2014), [5 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2015.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.satori.lv/raksts/7458/Kam_vajadzigas_humanitaras…

Sīlis, Vents. Konflikts starp patiesīgumu un nekaitēšanu / V.Sīlis, I.Neiders, V.Sīle // Medicus Bonus. - Nr.19 (2014, okt./nov./dec.), 64.-67.lpp.

Sīlis, Vents. Nāves banalitāte [Elektroniskais resurss] / V.Sīlis // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 27.marts (2014), [5 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2015.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://satori.lv/raksts/7035/Vents_Silis/Naves_banalitate

Sīlis, Vents. Vārdi, vārdi, vārdi [Elektroniskais resurss] / V.Sīlis // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 1.okt. (2014), [3 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2015.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://satori.lv/raksts/8000/Vents_Silis/Vardi_vardi_vardi

Neiders, Ivars. Truth-telling and the asymmetry of the attitude to truth-telling to dying patients in Latvia / I.Neiders, V.Sile, V.Silis // Medical philosophy and medical ethics in the Nordic and Baltic countries: some pressing issues / ed. K.Simm, H.Lerner. - Tartu, 2013. - P.55-78.

Sīlis, Vents. Drosme dzīvot [Elektroniskais resurss] / V.Sīlis // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 4.nov. (2013), [p.1-11]. - Resurss aprakstīts 2014.g. 26.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://satori.lv/raksts/6406

Sīlis, Vents. Korupcija medicīnā : atbildīgas trīs puses / V.Sīlis // Doctus. - Nr.8 (2012, aug.), 62.lpp.

Sīlis, Vents. Latvijas iedzīvotāju veselības dzīvesstili : individuālās izvēles alternatīvas / V.Sīlis // Zinātniskie raksti : 2010.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 79.-95.lpp.

Twenty years of human research ethics committees in the Baltic States / V.Dranseika, S.Mezinska, V.Silis ...[et al.] // Developing World Bioethics. - Vol.11, N1 (2011, Apr.), p.48-54. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Non-equivalent stringency of ethical review in the Baltic States : a sign of a systematic problem in Europe? / E.Gefenas, V.Dranseika, V.Silis ...[et al.] // Journal of Medical Ethics. - Vol.36, N7 (2010, July), p.435-439. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sīlis, Vents. Latvijas pensijas vecuma iedzīvotāju dzīves kvalitāti noteicošo faktoru ietekme uz veselības uzvedību / V.Sīlis // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 142.-158.lpp.

Sīlis, Vents. Research ethics system in Latvia: structure, functioning, and problems = El sistema de ética de la investigación en Letonia: estructura, funcionamiento y problemas / V.Silis // Dilemata: International Journal of Applied Ethics. - N 2 (2010), p.55-69. - Kopsav. spāņu val.

Twenty years of Human Research Ethics Committees in the Baltic States [Elektroniskais resurss] / V.Silis, S.Mezinska, V.Dranseika ...[et al.] // Developing World Bioethics [Elektroniskais resurss]. - DOI: 10.1111/j.1471-8847.2010.00288.x , [p.1-7]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-8847.2010…

 

Tēzes​​

 

Sīle, Vija. Seksualitāte kā eksistenciāla kategorija / V.Sīle, V.Sīlis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 341.lpp.

Sīle, Vija. Spēle / V.Sīle, V.Sīlis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 340.lpp.

Sīlis, Vents. Sociālā vara mediķa un pacienta attiecībās / V.Sīlis, V.Sīle // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 441.lpp.

Sīle, Vija. Patiesības teikšanas jautājums padomju perioda publikācijās par deontoloģiju / V.Sīle, I.Neiders, V.Sīlis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 475.lpp.

Neiders, Ivars. Patiesības teikšana un asimetrija attieksmē pret patiesības teikšanu mirstošiem pacientiem Latvijā / I.Neiders, V.Sīlis, V.Sīle // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 447.lpp.

Sīlis, Vents. Medicīnisko datu izmantošana pētījumos bez subjekta piekrišanas / V.Sīlis, V.Sīle // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 452.lpp.

Sīle, Vija. (Ne)izglītotas piekrišanas problēma pētniecības ētikā / V.Sīle, V.Sīlis // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 487.lpp.

Sīlis, Vents. Bioētika un tanatopolitika - izaicinājums vai sabiedrotais? / V.Sīlis // Starptautiska zinātniska konference "Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa" : tēzes = International scientific conference "Ethics of a scientist: Latvia, Baltics, Europe" : [abstracts] [Rīga, 2012.g. 20.-21.sept.] / Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga, 2012. - 236.-238.lpp.

Sīlis, Vents. Health of elderly people in Latvia / V.Silis // XVII ISA (International Sociological Association) World Congress of Sociology "Sociology on the Move" (Gothenburg, Sweden, July 11-17, 2010) : Conference Abstracts. - USA : ProQuest, 2010. - P.446.

Sīlis, Vents. Latvijas iedzīvotāju veselības dzīves stili : individuālās izvēles alternatīvas / V.Sīlis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 379.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums / V.Sīļa redakcijā ; [sastādītāji: V.Sīlis, A.Žabicka] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. - 1.sēj., 289 lpp.

Pētniecības terminu skaidrojošā vārdnīca / [sast. I.Eņģele ; zin. red. K.Mārtinsone, A.Pipere, D.Kamerāde ; autori: K.Mārtinsone, V.Sīle, V.Sīlis, I.J.Mihailovs, S.Olsena ...[u.c.]]. - Rīga : RaKa, 2011. - 74 lpp.

Grāmatas

Filosofiskā antropoloģija II

V. Sīļa un I. Neidera redakcijā
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Filosofiskā antropoloģija

V. Sīlis, M. Jankovska, Ģ. Jankovskis, J. Budanceva, I. Dzalbe, E. Šauers, V. Sīle, I. Neiders, G. Vēja, V. Sīlis, sast., A. Žabicka, sast., V. Sīlis, red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2015

Kontakti

Kolēģi

Vija Sīle
Katedras vadītāja, Docētāja
Elīna Graudiņa
Pasniedzēja
Agnese Cera
Biroja vadītāja
Andrejs Balodis
Lektora p.i.