Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2011 - pašlaik

Docents

Humanitāro zinātņu katedra

2001 - pašlaik

Docētājs

Humanitāro zinātņu katedra

2008 - pašlaik

Metodiķis

Humanitāro zinātņu katedra

2009 - pašlaik

Pasniedzējs

Advanced Certificate Program in Research Ethics in CEE Countries

2012 - pašlaik

Priekšsēdētājs

Latvijas centrālā medicīnas ētikas komiteja

2014 - pašlaik

Priekšsēdētājs

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR ētikas komiteja, Riga (Latvija)

Izglītība

2005 - 2011

Dr. Sc. Soc. - Veselības un Medicīnas socioloģija

Rīgas Stradiņa universitāte

promocijas darba nosaukums "Latvijas iedzīvotāju veselības uzvedība un dzīves kvalitāte";

promocijas darba vadītājs: Ritma Rungule

2007 - 2008

Advanced Certificate in Research Ethics and Bioethics

Union Graduate College-Mount Sinai School of Medicine Bioethics Program and Vilnius University

1999 - 2001

Maģistra grāds filosofijā

Latvijas universitāte

1995 - 1999

Bakalaura grāds filosofijā

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

LZP eksperta tiesības

 

Zinātnes nozare - Humanitārās un mākslas zinātnes - Filozofija, ētika un reliģija, Sociālās zinātnes - Socioloģija un sociālais darbs.

līdz 11.25.2019.

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • medicīnas ētika
  • pētniecības ētika
  • veselības un medicīnas socioloģija
  • politiskā komunikācija
  • filosofiskā antropoloģija

 

Vadītie studiju kursi

 

Medicīnas socioloģija

 

Apzinātība medicīnā

 

Seksualitāte

 

Personības psiholoģija

 

Pētniecības ētika

 

Politiskā antropoloģija

 

Ārprāta antropoloģija

 

Sociālā un saskarsmes psiholoģija

 

Veselības aprūpes organizācija un politika

 

Docētie studiju kursi

 

Filosofiskā antropoloģija

 

Komunikācijas un sabiedrisko attiecību ētika: koncepcijas un aktuālā problemātika

 

Medicīnas ētika

 

Medicīnas filosofija un bioētika

 

Personības psiholoģija

 

Pētniecības ētika

 

Politiskā antropoloģija

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie:

promocijas darbi: 1

 

Ieva Bikova, 3. st. g., politikas zinātne, "Reformu ieviešana veselības aprūpē Latvijā pēc 2005. gada: ieviešanas procesa un kavējošo iemeslu analīze".

 

​maģistra darbi: 2​

​kvalifikācijas darbi: 6

recenzētie:

promocijas darbi: 3

​​maģistra darbi: 1

​​kvalifikācijas darbi: 0

 

Projekti

 

Pētnieks: Valsts pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC_LV)" projekta „Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā" apakšprojektā Nr.9.5.​

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

  • Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas biedrības locekli
  • Ziemeļvalstu un Baltijas valstu medicīnas filozofijas un medicīnas ētikas sadarbības tīkla Latvijas pārstāvis

 

Apbalvojumi un atzinības

 

 

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

 

 

Sīlis, Vents. Seksualitāte / V.Sīlis // Filosofiskā antropoloģija: rakstu krājums / V.Sīļa, I. Neidera redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2018. - 2.sēj., 43.-67.lpp.

 

 

Sīlis, Vents. Seksuālā komforta utopija [Elektroniskais resurss] / V.Sīlis // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss].​ - 12.janv. (2017), [p.1-6]. - Resurss aprakstīts 2017.g. 6.septembrī. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: ​http://www.satori.lv/article/seksuala-komforta-utopija

 

 

Mihailovs J.I., Sīle V., Sīlis V./ Tiesiskie un ētiskie aspekti pētījumā// Pētniecība. Teorija un prakse/ K.Mārtinsones, A. Piperes un D. Kamerādes zinātniskajā redakcijā, Rīga: RAKA, 2016., 64-83. lpp.​

 

Sīlis, Vents. Bioethics in Latvia : current situation / V.Silis, I.Neiders, V.Sile // Asian Bioethics Review. - Vol.7, No.5 (2015, Dec.), p.457-467.

Sīlis, Vents. Drosme / V.Sīlis // Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums / V.Sīļa redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2015. - 1.sēj., 17.-38.lpp.

 

Sīlis, Vents. Nāve / V.Sīlis // Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums / V.Sīļa redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2015. - 1.sēj., 251.-287.lpp.

 

 

Sīlis, Vents. Pārprastā iecietība un ceļš uz sadarbību// Citādība. Iecietība. Līdztiesība./ Interneta žurnāla “Satori” rakstu krāj., Rīga, 2015, 32.-37.lpp.

 

Sīlis, Vents. Dundura kodiens visiem un ikvienam [Elektroniskais resurss] / V.Sīlis // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - (2015, 3.dec.), [1.-6.] lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 10.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.satori.lv/raksts/10406/Dundura_kodiens_visiem_un…

 

Sīlis, Vents. Aizstāvēt vērtības - kādas un kāpēc? : [par Eiropas vēsturiskajām un kultūras tradīcijām] / V.Sīlis // Domuzīme. - Nr.1 (2015), 58.-61.lpp.

 

Ko sola 2014.gads? : [par svarīgākajām izmaiņām veselības aprūpē : stāsta akciju sabiedrības "SEB banka" sociālekonomikas eksperts, Rīgas Stradiņa universitātes Humanitāro zinātņu katedras docents, SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Valdes priekšsēdētājs, Rīgas Stradiņa universitātes docents] / E.Rudzītis, V.Sīlis, V.Boka, A.Gardovskis ; materiāla sagat. J.Linde // Medicus Bonus. - Nr.16 (2014, janv./febr./marts), 14.-17.lpp.

Sīlis, Vents. Ētika un psihoterapeits [Elektroniskais resurss] / V.Sīlis // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 26.aug. (2014), [7 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2015.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://satori.lv/raksts/7792/Vents_Silis/Etika_un_psihotera…

 

Sīlis, Vents. Kam vajadzīgas humanitārās zinātnes? [Elektroniskais resurss] / V.Sīlis // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 12.jūn. (2014), [5 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2015.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.satori.lv/raksts/7458/Kam_vajadzigas_humanitaras…

 

Sīlis, Vents. Konflikts starp patiesīgumu un nekaitēšanu / V.Sīlis, I.Neiders, V.Sīle // Medicus Bonus. - Nr.19 (2014, okt./nov./dec.), 64.-67.lpp.

Sīlis, Vents. Nāves banalitāte [Elektroniskais resurss] / V.Sīlis // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 27.marts (2014), [5 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2015.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://satori.lv/raksts/7035/Vents_Silis/Naves_banalitate

Sīlis, Vents. Vārdi, vārdi, vārdi [Elektroniskais resurss] / V.Sīlis // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 1.okt. (2014), [3 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2015.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://satori.lv/raksts/8000/Vents_Silis/Vardi_vardi_vardi

Neiders, Ivars. Truth-telling and the asymmetry of the attitude to truth-telling to dying patients in Latvia / I.Neiders, V.Sile, V.Silis // Medical philosophy and medical ethics in the Nordic and Baltic countries: some pressing issues / ed. K.Simm, H.Lerner. - Tartu, 2013. - P.55-78.

 

Sīlis, Vents. Drosme dzīvot [Elektroniskais resurss] / V.Sīlis // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 4.nov. (2013), [p.1-11]. - Resurss aprakstīts 2014.g. 26.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://satori.lv/raksts/6406

 

Sīlis, Vents. Korupcija medicīnā : atbildīgas trīs puses / V.Sīlis // Doctus. - Nr.8 (2012, aug.), 62.lpp.

Sīlis, Vents. Latvijas iedzīvotāju veselības dzīvesstili : individuālās izvēles alternatīvas / V.Sīlis // Zinātniskie raksti : 2010.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 79.-95.lpp.

Twenty years of human research ethics committees in the Baltic States / V.Dranseika, S.Mezinska, V.Silis ...[et al.] // Developing World Bioethics. - Vol.11, N1 (2011, Apr.), p.48-54. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Non-equivalent stringency of ethical review in the Baltic States : a sign of a systematic problem in Europe? / E.Gefenas, V.Dranseika, V.Silis ...[et al.] // Journal of Medical Ethics. - Vol.36, N7 (2010, July), p.435-439. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sīlis, Vents. Latvijas pensijas vecuma iedzīvotāju dzīves kvalitāti noteicošo faktoru ietekme uz veselības uzvedību / V.Sīlis // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 142.-158.lpp.

Sīlis, Vents. Research ethics system in Latvia: structure, functioning, and problems = El sistema de ética de la investigación en Letonia: estructura, funcionamiento y problemas / V.Silis // Dilemata: International Journal of Applied Ethics. - N 2 (2010), p.55-69. - Kopsav. spāņu val.

 

Twenty years of Human Research Ethics Committees in the Baltic States (2011), V.Silis, S.Mezinska, V.Dranseika ...[et al.] // Developing World Bioethics [Elektroniskais resurss]. - DOI: 10.1111/j.1471-8847.2010.00288.x , [p.1-7]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-8847.2010…

 

 

Tēzes​​

 

 

Sīlis, Vents. Likumprojekts par cilvēka izcelsmes bioloģiskā materiāla ieguvi, uzglabāšanu un izmantošanu turpmākiem pētījumiem //2018.gada Zinātniskās konferences tēzes ( Rīga, 2018.g. 22.- 23.martā)/ Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga, 2018.- 326.lpp

 

Sīle, Vija. Seksualitāte kā eksistenciāla kategorija / V.Sīle, V.Sīlis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 341.lpp.

 

Sīle, Vija. Spēle / V.Sīle, V.Sīlis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 340.lpp.

Sīlis, Vents. Sociālā vara mediķa un pacienta attiecībās / V.Sīlis, V.Sīle // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 441.lpp.

Sīle, Vija. Patiesības teikšanas jautājums padomju perioda publikācijās par deontoloģiju / V.Sīle, I.Neiders, V.Sīlis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 475.lpp.

Neiders, Ivars. Patiesības teikšana un asimetrija attieksmē pret patiesības teikšanu mirstošiem pacientiem Latvijā / I.Neiders, V.Sīlis, V.Sīle // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 447.lpp.

Sīlis, Vents. Medicīnisko datu izmantošana pētījumos bez subjekta piekrišanas / V.Sīlis, V.Sīle // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 452.lpp.

Sīle, Vija. (Ne)izglītotas piekrišanas problēma pētniecības ētikā / V.Sīle, V.Sīlis // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 487.lpp.

Sīlis, Vents. Bioētika un tanatopolitika - izaicinājums vai sabiedrotais? / V.Sīlis // Starptautiska zinātniska konference "Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa" : tēzes = International scientific conference "Ethics of a scientist: Latvia, Baltics, Europe" : [abstracts] [Rīga, 2012.g. 20.-21.sept.] / Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga, 2012. - 236.-238.lpp.

Sīlis, Vents. Health of elderly people in Latvia / V.Silis // XVII ISA (International Sociological Association) World Congress of Sociology "Sociology on the Move" (Gothenburg, Sweden, July 11-17, 2010) : Conference Abstracts. - USA : ProQuest, 2010. - P.446.

Sīlis, Vents. Latvijas iedzīvotāju veselības dzīves stili : individuālās izvēles alternatīvas / V.Sīlis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 379.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

 

Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums / V.Sīļa, I. Neidera redakcijā ; [sastādītāji: V.Sīlis, I.Neiders] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. - 2.sēj., 294 lpp.

 

 

Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums / V.Sīļa redakcijā ; [sastādītāji: V.Sīlis, A.Žabicka] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. - 1.sēj., 289 lpp.

 

Pētniecības terminu skaidrojošā vārdnīca / [sast. I.Eņģele ; zin. red. K.Mārtinsone, A.Pipere, D.Kamerāde ; autori: K.Mārtinsone, V.Sīle, V.Sīlis, I.J.Mihailovs, S.Olsena ...[u.c.]]. - Rīga : RaKa, 2011. - 74 lpp.

Grāmatas

Filosofiskā antropoloģija II

V. Sīļa un I. Neidera redakcijā
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Filosofiskā antropoloģija

V. Sīlis, M. Jankovska, Ģ. Jankovskis, J. Budanceva, I. Dzalbe, E. Šauers, V. Sīle, I. Neiders, G. Vēja, V. Sīlis, sast., A. Žabicka, sast., V. Sīlis, red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2015

Kontakti

Saistītās ziņas