Skip to main content

Work experience

2004 - Present

Professor

Rīga Stradiņš university; Department of Humanities

1993 - Present

Head of the Department

Rīga Stradiņš University, Department of Humanities

1979 - Present

Lecturer

Rīga Stradiņš University

2001 - 2012

Lecturer

The State School of Public Administration

1998 - 2002

Guest Lecturer

Ventspils University College

Education and training

1981

Dr. Phil

Vilnius University

Doctoral thesis 'Evolution of individuality through social interaction'

1975 - 1979

Graduate student

State University of Latvia, Faculty of History and Philosophy

1970 - 1975

Student

State University of Latvia, Faculty of History and Philosophy

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

24.02.2016 - 09.03.2016 ​"Current issues of research ethics", Riga Stradins University, Centre of Educational Growth

06.04.2010 - 07.04.2010 ​Lecture course 'Legal and Psychological Aspects of Health Care and Diagnostics Errors', Riga Stradins University, guest lecturer Prof. Viktoras Justickis, Lithuania

27.06.2007 – 29.06.2007 ​Forum 'The Eighth Global Forum on Bioethics in Research', Vilnius, Lithuania

07.09.2005 – 08.09.2005 ​International training workshop 'Application of Methods of Ethics', Vilnius, Lithuania

28.07.2005 – 30.07.2005 ​The University of Dundee Centre for Medical Education 'Self-study and basic training', Riga, Institute of Stomatology

07.04.2005 – 07.04.2005 ​Workshop 'The U.S. experience: new anti-corruption challenges for Latvia', Riga, the School of Public Administration

22.04.2002 – 27.04.2002 ​Lecture course 'Bioethical challenges' by Prof. E. Matthews (the University of Aberdeen, UK), Faculty of History and Philosophy, the University of Latvia

25.09.2002 – 29.09.2002 ​Train the trainer 1st level anti-corruption course, Riga, the State School of Public Administration

13.03.2001 – 15.03.2001 ​Train the trainer anti-corruption course, Riga, the State School of Public Administration

15.09.1997 – 15.12.1997 ​Internship at the Oslo University Institute of Philosophy

20.03.1997 – 21.03.1997 ​The University of Dundee Centre for Medical Education 'Integration of the Curriculum', Riga, Latvian Academy of Medicine

09.05.1996 – 11.05.1996 ​The University of Dundee Centre for Medical Education 'Approaches to Assessment', Riga, Latvian Academy of Medicine

01.02.1990 – 01.07.1990 Internship at the University of Latvia

01.02.1985 – 01.07.1985 Internship at the University of St. Petersburg​​​​

Supervised study course

Contemporary Social Theories

Ethics in Communication and Public Relations: Concepts and Ongoing Challenges

Ethics in Politics and State Administration

Medical Ethics

Philosophical anthropology

Profesional Ethics

Professional Ethics

Communication Psychology

Integration of the European Union: Value Analysis

Lectured study course

Contemporary Social Theories

Ethics in Communication and Public Relations: Concepts and Ongoing Challenges

Ethics in Politics and State Administration

Introduction to Studies and Specialty

Medical Ethics

Medical Philosophy and Bioethics

Personality Psychology

Profesional Ethics

Professional Ethics

Research Ethics

Communication Psychology

Death and Dying

Medical Ethics

Medical Sociology

Philosophical Anthropology

Philososphical Anthropology

Qualitative and Quantitative Research Methods

Sexuality

Memberships

  • ​Member of the European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare
  • ​Latvian expert of the Nordic Network for Philosophy of Medicine and Medical Ethics
  • ​Latvian expert of the European Research Network for Complementary and Alternative medicine
  • ​Member of the Latvian Chapter of the International Association for Aesthetics
  • ​Member of the Board, Latvian Office of Patients' Rights (until 2008)
  • ​Chairman of the Patient Ombud Office (until 2013)

  • ​Member of the Council, Centre of Applied Ethics, Faculty of Social Sciences, University of Latvia

Awards and recognitions

18.06.2003 ​Certificate of appreciation for the evaluation of proposals in VI RSU Conference of Residents

12.06.2002 ​Certificate of appreciation for the evaluation of proposals in V RSU Conference of Residents

06.2001 ​Certificate of appreciation for the evaluation of proposals in IV RSU Conference of Residents

21.06.2000 ​Certificate of appreciation for the evaluation of proposals in III RSU Conference of Residents

04.05.2000 ​Certificate of appreciation for notable contribution to the 2nd Latvian Dentists' Congress

Publications

Research articles​​

Sīle, Vija. Refleksija par vērtībām tagadnes kontekstā / V.Sīle, V.Sīlis // Akadēmiskā dzīve. - Nr.54 (2018/2019), 72.-84., 134.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PD… - Kopsavilkums angļu valodā.

Sīle, Vija. Spēle / V.Sīle // Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums II / V.Sīļa un I.Neidera redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2018. - 2.sēj., 205.-230.lpp.

Sīle, Vija. Identitāte / V.Sīle // Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums / V.Sīļa redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2015. - 1.sēj., 157.-186.lpp.

Sīlis, Vents. Bioethics in Latvia : current situation / V.Silis, I.Neiders, V.Sile // Asian Bioethics Review. - Vol.7, No.5 (2015, Dec.), p.457-467.

Sīlis, Vents. Konflikts starp patiesīgumu un nekaitēšanu / V.Sīlis, I.Neiders, V.Sīle // Medicus Bonus. - Nr.19 (2014, okt./nov./dec.), 64.-67.lpp.

Neiders, Ivars. Truth-telling and the asymmetry of the attitude to truth-telling to dying patients in Latvia / I.Neiders, V.Sile, V.Silis // Medical philosophy and medical ethics in the Nordic and Baltic countries: some pressing issues / ed. K.Simm, H.Lerner. - Tartu, 2013. - P.55-78.

Abstracts​​

Sīlis, Vents. Satversme kā vērtību sistēma – tās interpretācija Latvijas parlamentārajā diskursā / V.Sīlis, V.Sīle // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 376.lpp.

Sīle, Vija. Seksualitāte kā eksistenciāla kategorija / V.Sīle, V.Sīlis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 341.lpp.

Sīle, Vija. Spēle / V.Sīle, V.Sīlis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 340.lpp.

Sīle, Vija. Vērtības un patiesība Teodora Celma filosofijā / V.Sīle, V.Sīlis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 385.lpp.

Sīlis, Vents. Sociālā vara mediķa un pacienta attiecībās / V.Sīlis, V.Sīle // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 441.lpp.

Sīle, Vija. Patiesības teikšanas jautājums padomju perioda publikācijās par deontoloģiju / V.Sīle, I.Neiders, V.Sīlis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 475.lpp.

Neiders, Ivars. Patiesības teikšana un asimetrija attieksmē pret patiesības teikšanu mirstošiem pacientiem Latvijā / I.Neiders, V.Sīlis, V.Sīle // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 447.lpp.

Sīlis, Vents. Medicīnisko datu izmantošana pētījumos bez subjekta piekrišanas / V.Sīlis, V.Sīle // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 452.lpp.

Books and brochures​​

Mihailovs, Ivans Jānis. Tiesiskie un ētiskie aspekti pētījumā / I.J.Mihailovs, V.Sīle, V.Sīlis // Pētniecība: teorija un prakse / K.Mārtinsones, A.Piperes, D.Kamerādes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : RaKa, 2016. - 1.2.nod., 64.-83.lpp.

Books

Filosofiskā antropoloģija

Autors(i): V. Sīlis, M. Jankovska, Ģ. Jankovskis, J. Budanceva, I. Dzalbe, E. Šauers, V. Sīle, I. Neiders, G. Vēja, V. Sīlis, sast., A. Žabicka, sast., V. Sīlis, red.
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Contacts

Related news